Belépés
2020. május 26. kedd | 22. hét | 147. nap | 04:49 | Fülöp, Evelin
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A hit meglátszik
,,Testvérem, mit használ, ha valaki azt mondja, hagy van hite, de cselekedetei nincsenek?" Jakab 2,14

Jakab nem mondja, hogy akiről ebben a versben beszél, annak van hite, hanem csak azt állítja! Ha valóban üdvözítő hite lenne, az föltétlenül megmutatkoznék cselekedeteiben. Hite csak szavakban nyilvánul meg, és ez senkit sem üdvözít. A szavak halottak cselekedetek nélkül.

Az üdvösség nyilván nem jó cselekedetek által történik. Nem is hit és cselekedetek által! Az üdvösség olyan hit által jön létre, amely szükségszerűen jó cselekedetekhez vezet.

Akkor miért mondja Jakab a 2,24. versben, hogy ,,cselekedetekből igazul meg az ember"? Nem áll ez szöges ellentétben Pál apostol ama tanításával, hogy az ember kizárólag hit által igazul meg? Valójában ebben nincs semmiféle ellentmondás. Mindkettő igaz. Az Újszövetségben a megigazulásnak hat különböző nézőpontját találjuk:

Isten igazít meg (lásd Róm 8,33). Ő nyilvánított bennünket igaznak.

Isten kegyelme
kalmanpiroska, 2019. november 09. szombat, 07:56
Farkas Éva versei
rezdülésire.

A boldogság ott mélyen, tebenned van,
Most szunnyad éppen, némán és hangtalan.
Jelre vár, hogy kinyíljon, mint a virág,
Ébredő fény, melytől más lesz a világ.

Boldogság, amikor másnak adni tudsz,
Ha békét hozol, nem szörnyű háborút.
Nem mérlegelsz, segítsz, ha valaki kér,
Megosztod, ha asztalodon van kenyér.

Mersz szeretni, hagyod, hogy szeressenek,
Letörlöd az érted hullott könnyeket.
Bízol, nyílt szívvel várod az új csodát,
Egy versben, egy dalban, ott a boldogság

A boldogságért néha szenvedni kell,
Egyszer eljön, vedd hát észre, jól figyelj!
Engedned kell, hogy szívedet mossa át,
S kezedet megfogja egy igaz barát.

Ne félj attól, hogy most talán sírni kell,
Szívedből lassan eltűnik a teher.
Hallgasd szívverésed friss, új dallamát,
Kicsiny csoda, de ez már a boldogság.

Farkas Éva: Mi a boldogság -
menusgabor, 2019. október 20. vasárnap, 22:00
P. Pálffy Julianna versei
telefonban,
- Hiányzol - így szólt az üzenet.
Képzeletben, Veled járom én is
az utcákat, a tereket, a hídon
állva, én is látom, a boldog
mosollyal integető embereket.
Olyan szép ez a város, a Te
szemeddel nézem és látom,
egyszer azt mondtad: láthatjuk
talán együtt, vannak még
csodák ezen a világon.

Néha, mikor erre gondolok,
hallom a zenét is, a Moldva
dallama száll, ölel át gyengéden,
mit nem élhetek át igazán,
megálmodom versben és megélem
- Veled hallgatva - zenében.


AZ A PILLANAT ÖRÖK

Dalt dúdoltam
neked összeborult
lombok alatt,
buja ritmusra
ringtunk mezítláb,
míg magamnak -
gránitból
megfaragtalak.

Repkedő szilánkok
sebezték kezem.

Te voltál,
menusgabor, 2019. október 06. vasárnap, 21:00
Sorok álmokról, repülésről, Petőfiről
fölébresztenének síromból, s hirtelen arra kérnének, hogy nevezzek meg egy költőt, ezt mondanám: Petőfi." (Kosztolányi)

,,Azt beszélik ő látta volt verset írni utoljára" - Sorok álmokról, repülésről, Petőfiről
170 évvel ezelőtt ezekben a napokban a szabadságharc végső csatáit vívták a magyar seregek. Ezek között volt a Segesvárnál 1849. július 31-én zajlott ütközet. Ebben tűnt el örökre a szabadságharc költője. Ahogy a barát, Arany János fogalmazott egy 1855-ben írt versben: azóta ,,nem bántja többé az Egy gondolat"
Az álmok Petőfije. Ez a cím is indíthatná ezt az írást, mely azért lett, mert ,,véletlenül" Fehéregyházán és Segesváron keresztül utaztunk haza a minap Erdélyből. A véletlenek természete persze már csak ilyen. És az álmoké is. Ahogy hazafelé tartottunk a kollégámmal, félálomszerű állapotban egyszer csak egy helységnévtábla tűnt a szemem elé: Fehéregyháza. Rögtön ki is mondtam: itt halt meg Petőfi! S amint kimondatott mellé a dátum
maroka, 2019. július 31. szerda, 23:35
Hepp Béla versei
HEPP BÉLA VERSEI


Hepp Béla (aLéb) - (Budapest, 1961, november 28 - )

"Hiszek a versben, a szavak erejében, a megidézhető hangulatokban, érzésekben, hiszek a forma és a tartalom közös hatásában. Hiszem, hogy aki olvas, megismeri azt, akit olvas."

Hepp BélaADJ

Add nekem hajnali ölelésed,
menusgabor, 2019. július 07. vasárnap, 17:30
A szív szavai
könnycseppek gurulnak ajkamon
fénylő, sós nyomuk csillog szomorú arcomon...
Elmossák a könnyek a bánatot,
de ahogy a cseppek nyoma arcomon..
úgy a bánaté is szememben még ott ragyog.


"Szólnak a szavak. Kiáltanak némán
Kérik, hogy figyelj, figyeljél énrám.
Elmondanak mindent, amit én érzek
Forró vágyak, éledő remények

Elmondják versben, vagy tán regékben
Szívemből tükröző igazi mesékben.
Elmondják helyettem, mert ha rád nézek
Elakad szavam, s szememmel mesélek

Szemem beszél, szívemet mutatja
Szavak nélkül szívedet kutatja
Csillagot mesél az esti égen
Ragyogó mosolyt kelő nap-fényben.

Tengerről beszél, haragvó habokról
S lágy hanggal simító, ébredő dalokról.
Elmondja helyettem, mert hangom dadog
S nem lelve szavakat, csak csendben vagyok

Mert félek
menusgabor, 2019. június 06. csütörtök, 22:30
Rugalmasság
arra használja fel ezt a képet, hogy általa mutassa be Izráel és a keresztyénség összeütközését. Azt mondja vele, hogy Izráel szertartásai, hagyományai és rituáléja túlságosan is merevek voltak ahhoz, hogy befogadják az új üdvkorszak túláradó örömét és energiáját.

Ez a fejezet drámai illusztrációkat tartalmaz. A 18-21. versekben látjuk, ahogy négy férfi megbontja a ház tetőzetét, hogy egy béna embert az Úr Jézus elé juttassanak. Ez az új, szokatlan módszer is illusztrálja az újbort. A 21. versben az írástudók és farizeusok vádolják az Úr Jézust: ők a régi tömlő. Azután a 27-29. versekben olvassuk, hogy Lévi lelkesen fogadta az Úr hívását, és lakomát rendezett, hogy Jézust a barátaival is megismertesse. A 30. vers pedig ismét csak a farizeusok és írástudók zúgolódásáról beszél. Ők a régi tömlők.

Ezzel újra meg újra találkozunk az életben. Az emberek megszokták a hagyományos viselkedést és cselekvésmódot, és nehezen tudnak alkalmazkodni a változáshoz. Minden háziasszonynak megvan a maga
kalmanpiroska, 2019. május 20. hétfő, 08:21
Üdvösség elnyerése
haragját, amit nekünk kellett volna elszenvednünk. Azután Isten harmadnapon feltámasztotta, bizonyítékául annak, hogy elfogadta Krisztus áldozatát, mint tökéletes elégtételt a mi bűneinkért.
Ha Őt befogadjuk életünkbe mint Urat és Üdvözítőt - mondja a Biblia -, akkor üdvösséget nyertünk.

De talán azt kérdezi valaki: ,,Miért beszél itt az Ige először a vallástételről és csak azután a hitről? Hát nem úgy áll a dolog, hogy először hiszünk, és csak azután teszünk vallást?"

A 9. versben Pál az emberré lételt és a feltámadást hangsúlyozza, és utal a történeti sorrendre, amelyben a kettő történt: először az emberré létel, és 33 évvel később a feltámadás.

A következő versben a hitet a vallástétel elé helyezi: ,,Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk." Itt a sorrend megfelel az újjászületési történésnek. Először bízunk az Üdvözítőben, és megigazulunk. Azután elmegyünk, hogy vallást tegyünk az üdvösségről, amit
kalmanpiroska, 2019. április 22. hétfő, 08:56
Reményik Sándor:Ne ítélj
REMÉNYIK SÁNDOR: NE ÍTÉLJ

Istenem, add, hogy ne ítéljek -
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak -
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek -
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,

De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke,
yulchee, 2019. április 18. csütörtök, 06:57
7.nap.Rakonczay Expedició.: Dáma Lovag Erdős Anna verse.
Dáma Lovag Erdős Anna verse:

Rakonczay Expedició.- Nem minden napi hősök! 7 versben!
7.nap. Zánka

S beérkeztünk a zánkai táborba
Várt ránk öröm, fogadtatás
Célunk ugyan a végére értünk
De lesz-e vajon folytatás?

Elmondjuk mindenkinek, hogy futni érdemes
Hogy a lélek a küzdelemtől nemes
Mert így ismered meg önmagad és barátod
Utadon Isten is veled van, megtapasztalod

A közös öröm a legszebb a világon
Beszélni könnyű, de tettel győzöl magadon
S követnek, akik hisznek benned utadon
Ez lelkesített, s átsegített akadályokon

Megmérettetés, mit bír ki a test és a lélek
Az akarat, melytől céljaid eléred
S mikor véget ér a küldetésed
Öröm vár rád, szeretet, s megnyugvás, célod elérted
S köszönöd mindenkinek, aki utadon segített.
A próbatétel mindent
lovagdamaerdosanna, 2019. április 05. péntek, 14:08
Imádság
munkálkodnia kell bennem, hogy az ő tetszése szerint akarjak és cselekedjem, nekem pedig kérnem kell őt erre. A Szentírás rámutat arra, hogy milyen gyönyörűen fonódik össze ez a kettő: Isten szövetségi ígérete, hogy szuverén és hatalmas módon megcselekszik valamit, és népéhez szóló parancsa, hogy könyörögjenek azért a dologért, amíről ő megígérte, hogy megcselekszi azt. Az Ezékiel 36. részében, mely az új szövetség áldásait tartalmazza, Isten csodálatos kijelentéseket tesz (lásd a 25-36. verset), és mégis a 37. versben ezt olvassuk: ,,Igy szól az Úr Isten: Még arra nézve is kérni hagyom magamat Izrael házának, hogy cselekedjem ővelük." ,,Tenni akarok velük valamit." ,,Kérni fognak rá." A kegyelem üdvrendje az, hogy Isten felébreszti az ő áldásai utáni vágyat azoknak a szívében, akiket szuverén és hatalmas módon meg akar áldani. Matthew Henry a maga egyszerű, keresetlen, de eredeti stílusában így beszél erről: ,,Amikor Isten meg akarja áldani az ő népét, odateszi őket
kalmanpiroska, 2019. április 02. kedd, 14:02
Ahogy ők szerettek...
Margitot, mert rosszul kezelték, válságos állapotában kihoztam a kórházból, otthon meggyógyítottuk.

A házaspár innentől kezdve még szorosabb kötelékben élt. Életművüket el lehetne beszélni az egymáshoz írt versek és levelek történeteként. Különösen László bírta nehezen, ha Margit távol volt tőle. ,,Aranyosom! Hanyag voltál és nem is tudod, milyen izgalmat okoztál. Ismételten bebizonyosodott, hogy rühelled a prófétaságot: a levélírást. Őrjítően hiányzol, ez itt a baj. Volt, hogy a feleségtől versben jött a válasz: ,,Jó vagy, te vagy a / szegény lány álma: / csókolsz, haragszol. / Nem vagyok árva. Nagy László talán legszebb szerelmes verse, a Himnusz minden időben 11 év házasság után született.

Nem jutott nekik hosszú együtt töltött idő. 1978. január 21-én a fővárosi Kassák Klubban Szécsi Margit verseit adták elő a házaspár jelenlétében. Hazafelé havas eső esett, nagyon megáztak. Hajnalban Nagy László rosszul lett, a mentők kiérkeztéig Margit karjaiban haldoklott, egy vérrög
foldinefehereva, 2019. március 10. vasárnap, 22:16
1/50
Képek, videók
A hit hallásból van
dandej
2020. március 23. hétfő, 21:15
a_hit.jpg
menusgabor
2019. szeptember 18. szerda, 18:42
A hit.jpg
menusgabor
2019. július 10. szerda, 21:37
A hit egy akarati cseleke
sanci81
2018. augusztus 30. csütörtök, 17:32
a hit azt jelenti.jpg
sz719eszter
2018. június 30. szombat, 16:51
a hit.jpg
paka68
2018. április 08. vasárnap, 11:40
advent_1 gyertya_a HIT.jp
maroka
2017. november 29. szerda, 14:48
A-Hitlet főhadiszállás.jp
agica2004
2017. július 24. hétfő, 20:15
A-Hitler-.jpg
agica2004
2017. július 24. hétfő, 20:14
A-Hitler.jpg
agica2004
2017. július 24. hétfő, 20:13
A hit boldogít.jpg
chillik
2017. július 11. kedd, 05:28
A.Hitler szülőháza.jpg
agica2004
2017. július 08. szombat, 19:37
Grammatika versben 01.jpg
chillik
2018. január 18. csütörtök, 04:59
Grammatika versben 02.jpg
chillik
2018. január 18. csütörtök, 04:59
Grammatika versben 03.jpg
chillik
2018. január 18. csütörtök, 04:58
Címkék
dolgok olyan, esti égen, próbatétel mindent, Arany János, régi tömlő, Pálffy Julianna, szükségeset beszéljem, igaz barát, fejezet drámai, emberré létel, Dáma Lovag Erdős Anna, fővárosi Kassák, véletlenek természete, emberek megszokták, sorrend megfelel, emberré lételt,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.