Belépés
2018. december 18. kedd | 51. hét | 352. nap | 22:33 | Auguszta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Az első gyertya lobbanása a hit fényét hozza
Adventi imádság..

Az első gyertya lobbanása a hit fényét hozza.
A második, mint fénysugár a reményt dalolja.
A harmadik a szeretet lángját, melegét meséli.
A negyedik az Örök hazát, az üdvözülteket idézi.

Adventi koszorúnk gyertyáiban benne lobog az élet:
Lángjában a csend, a fény, az erő - lélegzenek, élnek.
Egy fényt hozz nekem is - nekünk is adventi Lélek,
E lélegzetben én is - mink is új lángra kéljek!

Lángomnak - lángodnak adjon életet a hit:
Atyai Szív világomra - világodra harmatot hint,
Egy Kéz vigyázva, óva mélységek felett átvezet,
És csendet, mosolyt, kérdést Odafenn értenek.

Lángomnak - lángodnak adjon életet a remény:
Maga az Élet, az Isten terve, akarata vagy - s vagyok én,
Krisztusi út ma is van, nem mossa el sem év, sem pillanat,
És lesz erőnk imádkozni, hogy Vele maradjunk - s maradjak.

Lángomnak - lángodnak adjon életet a szeretet:
A Mindenható, Örök Isten, dajkál és
koszegimarika, 2018. december 18. kedd, 17:47
Adventi köznapok - december 17.
OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Jákob megjövendöli, hogy Júda törzséből fog születni a Megváltó, aki minden nép reménységét betölti.
Halálos ágyán Jákob így szólt fiaihoz: Gyűljetek körém, fiaim, és halljátok; a választott népről jövendöl atyátok! Júda, téged dicsérnek majd testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz. Atyád fiai meghajolnak előtted, Júda, fiatal oroszlán, a zsákmánytól kelsz fel, fiam. Azután elnyújtózkodol, s úgy fekszel ott, mint egy oroszlán, mint egy anyaoroszlán. Ki merészelné azt háborgatni? Nem vétetik el a fejedelmi pálca Júdától, sem a vezéri bot az ő kezéből, míg el nem jön az Eljövendő, akinek a népek engedelmeskedni fognak.
Ez az Isten igéje. Ter 49,2.8-10

EVANGÉLIUM Szent Máté Könyvéből
Jézus Krisztusnak, Dávid fiának származása.
Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb,
maroka, 2018. december 17. hétfő, 22:15
Reichard Piroska versei
sátorát
és befuttatni hullatag reménnyel,
hogy szélcsendjében ellakhassak estig.
Reggeltől estig. Többre nincs erőm.
S reggel megint előlről kezdeni.

Nyugat · / · 1929


RÉGI SZAVAK

Üde, most fakadt bimbó-szavakat szeretnék küldeni neked,
bársonyosan simogatókat, illatosan kedveseket:
súgnák meg álmodban,
hogy ez éjjel veled álmodtam.

S régi, örök szavakat, melyeket a szivemben mélyen
őrzök, mint ünnepi ékszert rejtett zárt tokban
s nem hordtam még soha, de olykor titokban
előveszek csendes csillagtalan éjen,
mikor a sötétben angyalsereg surran
s hogy magam se halljam, olyan halkan,
oly félve suttogja el ajkam:
én kedvesem... édes uram..

Nyugat · / · 1929Rossz álom

Ismét a visszatérő hajszos
menusgabor, 2018. december 17. hétfő, 16:00
Advent 3. vasárnapja 12.16
OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből
Örvendjetek! Győzelmet aratott az Úr!
Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből Jeruzsálem leánya!
Elvette az Úr ítéletedet, elűzte ellenségedet, Izrael királya, az Úr közöttetek van, ne félj többé semmi rossztól!
Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemben: ,,Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed!" Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével; örül majd neked ujjongó örömmel, úgy, mintha ünnepet ülne.
Ez az Isten igéje. Szof 3,14-18a

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Közel van az Úr, örüljetek!
Testvéreim!
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden
maroka, 2018. december 16. vasárnap, 08:58
A kegyelem műve
,,Kelj föl, és menj el a fazekas házába, és ott közlöm veled beszédeimet!" (Jer 18,29

Ül a fazekas a korong előtt, kezében egy marék sár. Rácsapja az agyagot a korongra, elkezdi gyorsan forgatni, és közben edény születik a keze alatt.
Ül az én Uram hatalmas munkaasztala előtt, kezében egy marék sár: ez vagyok én. Elindítja a korongot, szédítő gyorsasággal forog nap nap után, év év után, és az élet lassanként alakulni kezd. Hol itt igazít rajta az Úr, hol ott, szeme szüntelenül rajtam van. Aztán jön egy nagyobb zökkenő, s elromlik az edény. Hirtelen összezavarodik minden. Az Úr belenyúl az életembe, és összegyúrja. Jaj, mi lesz most velem? Türelmetlenül a földhöz vág? Megérdemelném. Mért is sajnálna? Egy marék sár vagyok csupán, nem kár értem. De nem ezt teszi, hanem újat formál, amit jobbnak lát készíteni. Mi lesz belőlem? Minden az ő irgalmán múlik. Mi érték van rajtam? Az ő munkája. Az, hogy miből gyúrt, milyen hajlamom, adottságom, képességem van, az nem lényeges. Az ő terve,
kalmanpiroska, 2018. december 15. szombat, 16:11
Adventi kalendárium – 2018. december 15
Szűz Mária mentve volt minden önzéstől és bűntől, olyan tiszta volt, mint az ablaküveg, melynek egyetlen feladata a Nap fényének átengedése.
Az idei adventben készüljünk együtt Thomas Mertonnal, Kalkuttai Szent Teréz anyával és Henri Nouwennel. Segítségükkel egy-egy elmélkedést nyújtunk át az adventi várakozás minden napján. Induljunk el az adventi misztériumba csöndben, magányban, imádsággal, megtéréssel.
Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt nem fogta föl." (Jn 1,4-5)
A katolikusok Mária-tiszteletének valódi jelentőségét a megtestesülés fényében látjuk. Az egyház hite szerint, aki a legközelebb állt Jézushoz ebben a misztériumban, az részesedik benne a legjobban.
Szűz Mária ment volt minden önzéstől és bűntől, olyan tiszta volt, mint az ablaküveg, melynek egyetlen feladata a Nap fényének átengedése. Ha örömmel tölt el a fény, közvetve a tiszta ablakot dicsérjük. Természetesen azt is mondhatnánk, hogy az
maroka, 2018. december 15. szombat, 14:54
Nem akkor kell megijedni
Nem akkor kell megijedni, amikor egy nő túl sokat törődik veled.
Igen, rémisztő lehet. Kicsúszhat az irányítás a kezeid közül, mármint
az érzelmeid felett. Na és aztán mi van? Nem élhetsz jégcsapként
egy életen át. Elfogadhatod, vagy nem. De nincs olyan, hogy kérek
is meg nem is. Jövök, ha elfogy és épp más nem adja meg, de
egyébként meg magas ívben elkerülöd. A szeretet nem játék.
Nem szórakozhatsz vele kényed kedve szerint. Akkor kezdhetsz el
igazán aggódni, ha már magas ívről tesz rád, és még véletlenül sem
közeledik. Akkor aztán kapálózhatsz, lehet, hogy késő lesz.

Oravecz Nóra
klarika47, 2018. december 14. péntek, 17:34
Adventi kalendárium – 2018. december 13. - Teréz anya
Add magad teljesen Istennek, aki nagy dolgokat fog véghezvinni veled, feltéve hogy jobban bízol az ő szeretetében, mint a saját gyöngeségedben." (Teréz anya)
Az idei adventben készüljünk együtt Thomas Mertonnal, Kalkuttai Szent Teréz anyával és Henri Nouwennel. Segítségükkel egy-egy elmélkedést nyújtunk át az adventi várakozás minden napján. Induljunk el az adventi misztériumba csöndben, magányban, imádsággal, megtéréssel.
,,Két verebet ugye egy fillérért árulnak? És egy sem esik közülük a földre a ti Atyátok tudta nélkül. Nektek azonban még a hajszálaitok is mind meg vannak számlálva a fejeteken. Ne féljetek hát!" (Mt 10,29-31)
Add magad teljesen Istennek, aki nagy dolgokat fog véghezvinni veled, feltéve hogy jobban bízol az ő szeretetében, mint a saját gyöngeségedben. Ha valóban teljesen Istenhez tartozunk, rá kell hagyatkoznunk és bíznunk benne. Sose szabad a jövőtől félnünk. Nincs rá okunk. Isten velünk lesz.
Türelmetlenül várjuk a paradicsomot, pedig
maroka, 2018. december 13. csütörtök, 13:49
▪▫ A Válasz ▫▪

Élek, várok,
Csendben állok.
Kérdéseimbe merülve,
Választ várok.

Sok minden volt,
Sok minden elmúlt,
Sok mindent vártam.
De az érzés ott lüktet:
Még keveset láttam.

Vágyok reményt, hitet,
Éltető friss vizet,
Kulcsokat, nyitott ajtókat.
Várok letört zárakat.

Hömpölyög bennem minden:
Élmény, csalódás, kérdés, nyomás.
Háborog a lelkem,
Ki ad megnyugvást?

Csend van, csend van már.
Halkan szól, Ő jön már.
Nem hangos szóval, abajgással,
Hanem szívet nyugtató simogatással.

Ő, ki szent és tiszta,
Mégis értem életét adta.
Csak jön és átölel,
A szívem Benne nyugalmat lel.
Megújul minden, s életre kel.
Minden más lesz,
Ő nem felejtett el.

Ő maga a Válasz Mindenre.
Kezem a kezében,
Térdelek Őt szemlélve.

Te vagy a Válasz Mindenre.
Kezem a
dandej, 2018. december 12. szerda, 14:01
A megszentelődés egy folyamat
,,De nem egy év alatt űzöm ki őket előled, hogy a föld ne legyen pusztává, és ne szaporodjék meg károdra a mezei vad." (2Móz 23,29)

Ne gondold, hogy az újjászületés után, amikor Isten kegyelme új emberré tesz, rögtön bűntelen leszel. Az ördög ilyen átkozott gondolatokat sugall, hogy annál jobban kétségbe ejtsen. A Sátán rámutat a hívő ember bűneire, és azt mondja: ,,Megváltott embernek hiszed magad? Akkor miért vétkeztél? Hiszen az újjászületett ember nem vétkezik!"
Bizony az újjászületett ember is vétkezhet. Sőt, nemcsak hogy vétkezhet, hanem Istennek külön célja van azzal, hogy amíg ezen a földön él, nem váltja meg esendő állapotából. Ha ugyanis mindig minden bűnt legyőzhetnénk erős hittel, akkor esnénk csak a legnagyobb veszedelembe: magunknak tulajdonítanánk a győzelmeket ahelyett, hogy Istent dicsőítenénk értük. Az öndicsőítés, az elbizakodottság eredendő bűnébe esnénk ezáltal.
Izráel sem egyszerre kapta meg Kánaánt, hanem lassanként, fokozatosan, nehogy az
kalmanpiroska, 2018. december 11. kedd, 07:34
Vona Erzsébet Cecília
Életem.


-

BÚCSÚZOM

Hazugságok után

Most búcsúzom, elmegyek,
Nem fájdítom tovább szívemet.
Voltam vidám, kedves, beszédes,
De ez mind-mind már mellékes.

Ezentúl ne vesd meg, kérlek,
A másik felé az őszinteséget!
Mondd meg az igazat másnak,
Hogy elfogadjanak Társnak!

Elköszönök Tőled, Isten Veled,
Minden jót kívánok Neked!
Legyen sikeres, boldog élted,
Legyen jobb, mint reméled!

Utoljára Neked azt kívánom,
Teljesüljön minden álom!
Légy boldog, és vidám ember,
S őrizd meg emlékem szeretettel!


BÚZAVIRÁG PÁZSIT

Nyári tarlók Búzavirága,
Lágy szellő kéklő
menusgabor, 2018. december 10. hétfő, 20:00
Advent 2. vasárnapja 12.09
Kezdőének:
Sion népe, íme, jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömére. (Vö. Iz 30,19.30)

Könyörgés:
Mindenható, irgalmas Istenünk, segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Fiad elé. Örök bölcsességeddel nevelj minket, hogy evilági elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Báruk próféta könyvéből
Véget ér a fogság: boldog élet várja Isten népét.
Jeruzsálem, vesd le a gyász és az ínség ruháját, öltözzél annak a dicsőségnek díszébe, amelyet Isten ad neked mindörökre.
Öltsd fel Isten igazságának köntösét, s tedd fejedre az Örökkévaló dicsőségének koronáját, mert az Isten ismertté teszi fényességedet mindenütt az ég alatt.
Isten ezt a nevet adja neked örökre: ,,Igazságosság békéje", ,,jámborság dicsősége".
Kelj fel, Jeruzsálem, állj a magaslatra, és tekints keletre!
maroka, 2018. december 09. vasárnap, 21:59
1/2571
Képek, videók
Atyai kéz.jpg
sz719eszter
2018. február 11. vasárnap, 15:57
Atyailds.bmp
sz719eszter
2016. április 28. csütörtök, 17:22
A csoportom Atyái
okornel
2007. április 29. vasárnap, 14:10
Atyai Pofonosztó.hu.jpg
rambobby
2007. március 16. péntek, 04:51
Isten az örökké valóságba
maroka
2018. július 13. péntek, 15:18
Ó, örök Isten 01.jpg
chillik
2017. szeptember 16. szombat, 05:27
Ó, örök Isten 02.jpg
chillik
2017. szeptember 16. szombat, 05:27
Isten nem igért örökké ké
jakabgasparne
2010. június 04. péntek, 08:51
Isten kegyelme örök!.jpg
szilvia108
2009. július 22. szerda, 11:09
adventi első gyertya1203.
maroka
2017. december 03. vasárnap, 13:27
Advent első gyertya.jpg
margoboszi
2016. december 07. szerda, 12:10
Az elso gyertya
borigit
2014. december 01. hétfő, 13:07
Elso gyertya
borigit
2014. december 01. hétfő, 11:13
Első gyertya gyújtása
cipello
2014. november 30. vasárnap, 14:28
Első adventi gyertya.jpg
margoboszi
2013. december 17. kedd, 13:42
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.