Belépés
2018. december 18. kedd | 51. hét | 352. nap | 23:07 | Auguszta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Kerülő utakon
felé.
Talán téged is kerülő utakon hordoz most az Úr. Talán azt gondolnád, másképp is el lehetne jutni ugyanoda: rövidebben, egyszerűbben, gyorsabban. Hidd el, hogy miattad kellenek a kerülők. Menj csak békességgel arra, amerre a felhő- és tűzoszlop jár, ahol az Úr oltalma, vezetése és világossága fénylik. Legyen elég számodra, hogy ő szeret, s jobban ismeri a szívedet, mint te magad!

ISTEN TUDJA * Az angol-búr háborúban történt, hogy hét angol katona menetelt előőrsi minőségben a végtelennek tetsző, kietlen pusztán keresztül. Némán, iszonyú fáradtsággal küzdve, ólomlábakkal támolyogtak előre a perzselő hőségben. Egyikük végre megszólalt: ,,Mire való ez az egész? - méltatlankodott. - Ki tudja, hová megyünk, s miért ennyi gyötrelmen és kínon keresztül?" ,,Ne törődj vele - biztatta a társa. - Én sem tudom, hová megyünk és hogy miért. Elég az, hogy Lord Roberts tudja."
A mi Urunk Lord Robertsnél is jobban tudja, miért és hová visz bennünket.

* Kerülő
kalmanpiroska, 2018. november 21. szerda, 11:09
Valakinek szüksége van rád! - Anyának lenni.........
percet elcsennem, hogy
lezuhanyozzak, már jöttek is: “Valakinek szüksége van rád! A baba sír!" Vagy ha épp leültem volna, annak tudatában, hogy a kislányom épp alszik, máris hallottam a nyöszörgését, és vele együtt a többieket: " Anya, valakinek szüksége van rád!" Rendben, hallottam! És akkor azt még nem is említem, hogy valaki mindig éhes, megsebesült, nem találja a zoknija párját, jégkockát akar a vizébe, vagy kér egy ölelést, egy puszit, egy mesét.
Vannak napok, amik végtelennek tűnnek, a
folyamatos készenléti állapot monotóniája pedig végsőkig kimerít. Aztán egyszer csak rádöbbentem, hogy nekik RÁM van szükségük. Nem valaki másra, sőt, egyetlen egy emberre sem az egész földkerekségen - csak
és kizárólag rám. Minél hamarabb elfogadom, hogy az, hogy anya vagyok azt jelenti, hogy soha nem kapcsolhatok ki teljesen, annál hamarabb megtalálom a békét az életemnek ebben az őrült szakaszában. Az anyaság az én kötelességem, privilégium és megtiszteltetés
számomra. Készen
bongyi53, 2018. november 08. csütörtök, 05:39
Horváth Piroska: Fájdalom
Horváth Piroska:
Fájdalom

Még bennem lapul az alattomos kórság,
Homokszemecskékkel eltűnnek az órák.
Ballagok némán a csend szótlan velem tart,
Vihart érzek - fejemben ádáz zivatart.

Erős gyógyszerillat - végtelen türelem,
Kattog még az agyam - szüntelen, tüzesen.
Nyelvzsibbasztó átok - lehunynám a szemem,
Keserű a szám, - a könnyeimet nyelem.

Végtelennek tűnő elfecsérelt órák,
Mámoros az álmom, megbénít a kórság.
Fájdalomnak lápos, sötét erdejében,
Még bízom az élet titkos erejében.
vorosrozsa66, 2018. november 03. szombat, 13:43
Jó éjszakát
Mivel nem tudjuk, mikor halunk meg, azt hisszük, elapadhatatlan forrás az élet. Pedig minden csak néhányszor esik meg velünk. Az élményeink csak ritkán ismétlődnek. Hányszor emlékezhet még vissza az ember egy gyerekkori délutánra, egy délutánra, mely úgy belénk vésődött, hogy nem tudjuk elképzelni nélküle az életünket..., talán még négyszer, ötször vagy annyiszor sem. Hányszor látjuk még fölkelni a teliholdat? Talán még hússzor. És mégis végtelennek tűnik minden.

Jelenünk a múlt nyomaitól hemzseg. Valóságos történetek vagyunk önmagunk számára; elbeszélések. Én nem az a hústömeg vagyok, amelyik e pillanatban szétterül a heverőn, és a laptopján leüti az "a" betűt, hanem a gondolataim: ez vagyok én, telis-tele az éppen leírandó mondat nyomaival; én magam vagyok: anyám gyengédsége, az a derűs komolyság, amellyel apám irányított; én magam vagyok: a serdülőként tett utazások, az olvasmányaim, amelyek rétegről rétegre leülepedtek az agyamban, szerelmeim, kétségbeesett lelkiállapotaim, baráti
kirscha, 2018. november 02. péntek, 20:06
A Szentségimádás Iskolája –
- Fábry Kornél a Corpus Domini szentségimádásról
- A Szentségimádás Iskolája címmel indult előadássorozat az egri Ciszterci templomban, a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében. Az első tanítást Szabó József spirituális mondta szeptember 13-án.

Első rész videó

Második rész

Harmadik rész
Az előadás címe: A kérő imádság, a hit és a remény
Előadó: Fábry Kornél
Információk A szentségimádás iskolájáról:
A videót készítette: Igen Média Kft.
A videó a NEK megbízásából készült.
Copyright C. NEK Titkárság

Negyedik rész

Ötödik rész
maroka, 2018. október 30. kedd, 17:44
1918. október 31. - Tisza István meggyilkolása
közül egyedül - a fegyveres megoldás ellen szólalt fel, és ahelyett egy szigorú, ámde teljesíthető feltételeket tartalmazó jegyzék küldését javasolta a szerb fél számára; egy héttel később aztán ő is feladta különvéleményét, és csatlakozott a háború támogatóihoz.

A magyar miniszterelnök végül is engedett II. Vilmos német császár (ur. 1888-1918) és Ferenc József (ur. 1867-1916) nyomásának, vagyis elhitte, hogy a fentebb felsorolt hátrányok kiegyenlítésére elegendő lesz Németország végtelennek tűnő katonai és anyagi potenciálja - más választása nem is nagyon volt, hiszen Berlin támogatásának elvesztésétől éppen annyira rettegett, mint a világháborús konfliktustól. Tisza István július 14-én így áldását adta a fegyveres megoldásra, és attól a naptól kezdve minden energiáját a háborús győzelem szolgálatába állította; részt vett például a Szerbiának küldött ultimátum megalkotásában is.

A miniszterelnök erőfeszítései nyomán hamarosan a háború egyik megtestesítője lett - amit
menusgabor, 2018. október 29. hétfő, 19:28
Utam véges
Utam véges

Utam véges, idő korlátja zárja.
Bár évtizedek sorjáznak mögöttem,
előre nézek, soha-soha hátra.
A hit páncélját magamra öltöttem.

Mennyei fény lángot gyújt szívemben
megvilágítja életem értelmét.
Titkai tárulnak a végtelennek,
lelkem meglelte e földön édenét.

Hitem hogyha szilárd, kísér a sírig,
csak porsátram sorsa lesz az enyészet.
Ismerem az ajtót, út végén nyílik,
aki mindvégig hű marad, beléphet.

Schvalm Rózsa
kalmanpiroska, 2018. október 24. szerda, 07:49
Pillanat a biztos szirtkő
Pillanat a biztos szirtkő

Ködtakarta földi téreken
idő szab határt a létnek,
s ha a mában élsz, nincs holnap -
Törött szárnyak a messziségek!

Tiéd a ma, az óra, a perc,
viharként száll a zsarnok idő:
meglop, kifoszt, ha nem vigyázol,
a pillanat a biztos szirtkő,

ha kell, leigázza az időt
gyors pályáján a végtelennek:
roppant erő feszül a mostban
megtartó kezén Istenednek!

Venyercsán László
kalmanpiroska, 2018. október 22. hétfő, 08:13
A tenger
A tenger

Megálltam egy zord, hűvös, barna sziklán
Mi úgy hevert, mint óriás feje,
- Mit leütött egy véres kard, a villám
S a síró tenger vérét mossa le,
És mondtam:
- Tenger! Szörnyű végtelen te!
A gondolatom: merész, messzi sajkám
Elküldöm kékes titkos éjjeledbe . . .
Hol minden hullám egy könnyes sóhaj tán. -
. . . Van-e vége a zúgó temetőnek?
Hány életnek vagy élő síri boltja?
Hány millió hab sikolt ki belőled?
S a holt, míg lábát vassúly terhe vonja -
- Kit beléd vetnek, - meddig száll a mélybe?
Hány millió szörny - dülledő szemével -
Néz kíváncsin az érkező vendégre?
Pirkad-e egyszer majd e hideg éjjel?
. . . Ki méri föl te kéklő titkos mélyed
Hol hableányok, új regék születnek?
S a tudósnál, ki titkaidba mélyed,
Tán jobban ismer a mesélő gyermek?
Lenn, hol vadonná lesz a nedves róna,
Furcsa virágok vad ős rengetegjét
Látja-e más, mint sülyedő hajón a
Bús, mozdulatlan, néma
kalmanpiroska, 2018. október 20. szombat, 18:55
Kezébe estem
Kezébe estem

Völgyek mélyét borítja rám a csend.
Szívem hallja csak a teremtő szót...
Vagyok most ó mily iszonyúan lent -
Kivetett magából égő bozót...

Roppant nagy erő remegtet mindent -
Kipattan még hangja is a csendnek:
el nem bírja itt az űr az Istent;
kezébe estem a végtelennek!

Minden szó napként belülről éget -
Nem marad más, csak törékeny salak,
zord halál - útjának így vet véget
egy nagy, legyőzhetetlen akarat!

Venyercsán László
kalmanpiroska, 2018. október 14. vasárnap, 19:57
Schvalm Rózsa: Ajándék, drága kincs
Schvalm Rózsa:
Ajándék, drága kincs

Az idő, végtelennek tűnő folyam,
benne csupán röpke szakasz az élet.
Megállíthatatlanul tovarohan,
a kezdet magába rejti a véget.

Ajándék, drága kincs minden pillanat,
mit Isten adott, kár eltékozolni.
Annyi szépséget ígér a virradat,
tudni kell a kinccsel jól gazdálkodni.

Bölcs szívet Te adj énnekem, ó, Uram!
Ne semmibe hulljon az igyekezet.
Akaratoddal irányítsd az utam,
formálj, taníts, hogy jó, s hű szolgád legyek!

S ha majd fölöttem nyugodni tér a Nap,
bízva hajtsam fejemet nyugovóra!
Ha rám borítja leplét az alkonyat,
hiszem velem leszel, ha üt az óra.

Te, aki az időnek is Ura vagy,
általad a vég, a végtelenbe fut.
Irgalmadnak mélységes mély kútja van,
ki édes vízét szomjazza, Mennybe jut.
vorosrozsa66, 2018. október 11. csütörtök, 17:34
Sylvester Anita - CSEND
Sylvester Anita - CSEND

Hegyek felől szellő árad
nyári estén friss lehelet
szitakötő szárnya rebben
vizek felett tünde árnyak
simogatják a fényeket

Tavirózsák lengedeznek
rózsaszínben a hűs tavon
bágyadt fénye magába von
csendje szitál végtelennek
lágy dallamát így hallgatom

Pára cseppen virágszirmon
lelkembe száll bűvös illat
érzem ahogy a tó ringat
égi könnyként földre sírom
felhőjáró álmaimat

Szívem fölött a csend beszél
figyelem az angyalhangot
ahogy bennem békét alkot
megsuhint mint az enyhe szél
szájon csókol áldó alkony

Átölel már a pillanat
az időkön szólít tovább
elmélázom az otthonán
öröklétbe mártva magam
lelkembe ír minden csodát
vorosrozsa66, 2018. szeptember 28. péntek, 18:20
1/123
Képek, videók
Julia Roberts
agica2004
2018. április 12. csütörtök, 18:34
Mrs Cicely Robertshaw csd
charlotteani
2018. február 10. szombat, 00:55
xCicely Robertshaw.jpg
charlotteani
2018. február 10. szombat, 00:50
Cicely Robertshaw jelen20
charlotteani
2018. február 09. péntek, 21:58
Nora Roberts.jpg
bbbarbara
2016. október 21. péntek, 22:12
haz_julia_roberts5.jpg
sarkadykati
2015. április 14. kedd, 20:22
robertson.jpg
szerika68
2014. július 06. vasárnap, 17:50
Nicola Roberts.jpg
farkas1945
2013. április 16. kedd, 15:16
Julia Roberts(42).jpg
farkas1945
2013. április 11. csütörtök, 12:48
julia roberts.jpg
mkatalinka
2013. március 17. vasárnap, 09:48
Robin Roberts.jpg
farkas1945
2013. február 27. szerda, 11:26
Egy spanyol háborúban lak
sanci81
2017. december 26. kedd, 16:07
Festm. A háborúban
bodajne
2010. május 24. hétfő, 14:10
háborúban elesettek emlék
kovarygizella
2007. június 15. péntek, 23:26
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.