Belépés
2020. február 29. szombat | 9. hét | 60. nap | 04:14 | Szökőév, tehát 24.-én szökőnap, 24.-28. közötti névnapok egy nappal későbbre kerülnek. 24->25,25->26,26->27,27->28,28->29
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A Világ legszebb kincse
A lélek nyugalmát , úgy
tudjuk igazán megóvni ,
ha a szükségtelen rossz
dolgokat félre tudjuk tenni ,

Mert a szeretet a szíveket
táplálja , mint napsugár a
gyenge virágszálat .

Ebben a tettben rejlik a
Világ legszebb kincse ,
nyugalom , megértés ,
alázat , tisztelet , és béke .

Szeretetet adjunk , gyermeknek
családnak , minden jót , lelki
nyugalmat kívánjunk a sok - sok
kínnal küzdő nyugtalan Világnak !


Bédné Marika : 2020 . 02 . 11 . 13 : 38 . - saját versem
bedmarika47, 2020. február 11. kedd, 13:39
Wass Albert - Idézetek
végre a magyar! Térjen vissza Urához, ki idehozta az ígéret földjére, hazát adott neki, szépséges országot, hatalmat és dicsőséget, népek élére emelte, népek és nemzetek védelmezőjévé tette, pajzsán tartotta, magosan mindaddig, míg önzés és kapzsi hiúság egymás ellen nem fordította magyart a magyarral és idegen tanácsadók sima nyelvére hallgatva meg nem szegték az Úr törvényét, mely kimondja: szeresd a te magyar testvéredet, mint önmagadat, s fegyvert ellene ne emelj, rosszat ellene ne cselekedj, se tettben se szóban. Aki e törvény ellen vét, annak nyelve kivágassék, karja megbénuljon s utak árka legyen szálláshelye, mondá az Úr. De aki megtartja törvényeimet, annak szerető édesatyja vagyok, az meghallja lelkében az én szavamat, s minden tettével gondolataimat végzi. Annak hatalmat adok a világ felett, amit az ő számára teremtetten volt... Na. Ez az Úr törvénye - fejezte be az öreg -, s akinek esze van, él vele..."

Wass Albert:
menusgabor, 2017. november 09. csütörtök, 21:44
Reményem
Máté Rózsika
Reményem

Reményem a hajnal, mely előtör a csendből,
S egy kopott, szürke álom, melyet őrzök még az éjből.
Reményem a napban, hisz oly sok esélyt áraszt,
S tán meglelhetem én is a kérdésre a választ.

Reményem a szellő, mely simogatja testem,
S egy forró nap az árnyék, mely alatt békét leltem.
Reményem a felhő, mely a magas égen szárnyal,
S mely megküzd minden kínnal, viharral és árnnyal.

Reményem egy érzés, mely váratlanul toppan,
S egy szelíd, gyönge emlék, mely erősít a rosszban.
Reményem a dallam, mely ott zeng mélyen bennem,
S mely elkísér az úton, bármerre kell mennem.

Reményem egy halk szó a kíméletlen csendben,
S egy igaz lelkű szándék az önzetlen, jó tettben.
Reményem az érték, mely ott rejlik a szívben,
S a végtelen nagy erő a törhetetlen hitben.
dorotea55, 2015. december 20. vasárnap, 06:43
Fénykapu egy más minőségbe
szeretetben élni, ha lényünkhöz nem méltó, lehúzó minőség, akkor ideje ettől megtisztulni. De ha olyan minőség, amire tiszta vágyunk volt mindig és van most is, ha ez az, ami iránt szívvel-lélekkel és önmagunkkal szabadon tudunk létezni, akkor a lehetőség éppen az, hogy az ennek megélését gátló hiedelmektől szabaduljunk.

SZOMBATON a Nap elhalad a Kígyótartó csillagkép Rasalhague csillaga alatt, így a gyógyítás csillagzatának eszenciája árad a Napon keresztül felénk.

Minden kis érintésben, tettben ott rejlik a gyógyító erő, a gyógyító szertartások igen eredményesek e napokban. Délután az égiek újból rásegítenek a most zajló megújulásra és arra késztetnek, hogy teljesen átalakítsuk eddigi gondolkodásmódunkat, életvitelünket, hogy még szenvedélyesebben létezzünk. Az alapos, jó tervezés, a kitartó és céltudatos munka, a gyakorlatias megvalósítás valóra válthatja a legszebb álmokat, vagy legalábbis elindíthat ezek felé. Meglehet, a vágyaink már itt vannak a földi síkon - csak el kell
sanci81, 2014. december 14. vasárnap, 19:43
szeretettel
vajúdását, amely világ egy teljesebb, megváltott életbe való újjászületésre vár. Ebben az éretelemben az ateista is és az olyan ember is imádkozik, aki már nem képes többé hinni Istenben, ám aki sok jámbor ember szemében igazán szolgálatkésznek, készségesnek, elérhetőnek tűnik. Ebben az értelemben minden olyan ember imádkozik, aki még szenved, és aki még remél és vár valamit; és ebben az értelemben az is imádkozik, aki nem lát már kiutat és jövőt, és öngyilkos lesz; magában ebben az utolsó, kétségbeesett tettben válik nyilvánvalóvá egy biztonság és beteljesedés után vágyódó ember kiáltása. A lélekben szegények, a keresők és kérdezők, a kételkedők és maguk a kétségeesettek mindig közelebb vannak Istenhez, mint a jómódúak, magabiztosak, jóllakottak és érzéketlenek.
Ha eljutunk ebbe a mélységbe, meglátjuk, hogy olyan időben élünk, amikor nagyon sokan imádkoznak. Mert a mi időnkben nagyon sok ember szenved, nagyon sok kutat egy jobb jövő után, nagyon sokan érzik úgy, hogy kitépték őket a védettségből és
sayuri, 2013. december 28. szombat, 14:25
Királyi mágusok ősnépe 1.rész
meghökkentő tények alapján minden bizonnyal magyar-hun királyi mágus volt, ötezer évvel ezelőtt tanította meg a kínaiaknak a Szent Korona eszmét. Amikor királlyá választották, csak azzal a feltétellel fogadta el a királyságot, ha a nép elmozdítja királyi tisztségéből, ha nem a javára szolgál (GKE-GA, 2006, 119-123). Amíg a nyugati civilizáció Kínába érkezve ópiumháborút robbantott ki, és ahová betette lábát, gyarmatosítóként igyekezett fellépni, addig Huang Di fordítva: a nép felemelését szolgálta. Ebben a tettben az ősi szkíta-magyar népfelségjog eszméje rejlik, a magyar Szent Korona eszme. A kínai univerzalizmus, konfucianizmus, taoizmus a mágusok tanításaira épült. Itt most csak futólag jegyezzük meg, hogy az amerikai indiánokat évszázadokkal a gyarmatosító, nép- és kultúrairtó spanyolok előtt meglátogató szakállas fehér emberek, mint Quetzalcoatl és társai, Huang Di-hez hasonlóan öltözködő és hasonló tanításokat átadó, az amerikai indián társadalmakat felemelő mágus-bölcsek voltak (id. mű,
piroska0101, 2013. július 21. vasárnap, 09:04
Paul Auster
szenvedés, vezekelni
annak fájdalmával, hogy látnak: a kimondott,
A látott benne él a beszéd
Visszautasításában, és a magányos hang magja
Bármelyik kőbe el lehet temetve.
Hazugságaim soha nem tartoztak hozzám.

12

Felpattan az origóban a kagyló,
Kiállja az agyag és a kő szójátékát,
Botként emelkedik, hogy leigázza, elűzze a
Testébe szavult fecsegést, hogy felemelkedjen,
Hogy a jövő ütéseire várjon -
Város gyökérben, tettben, ernyedten
Simán ki a városból. Ki innen. A kerék
átverés volt. Nem pörög.

13

A tojás megfékezi a lemondást, nem
Hangozhat más csengésében, a legkevésbé
kalapálásban, mielőtt a jajgatás megrepeszti
Folyamatát és a szem elherdálja
Egy hosszabb lámpa kifogását.
Beszédbe emelve saját születését
Hordozza, és ha összetörik, üdvözöld
Hangosan bukását és ellentmondását.
A te világod mindig távol marad.
Fordította:
nagyuska, 2010. január 20. szerda, 14:25
Angyali üzenert mára
Angyali üzenet mára:

2009.09.26.

A bátorság nem a magamutogató tettben, hanem a felvállalásban rejlik!

A bátor szív - isteni erény és mindig szeretettel párosul.

A bátorság felvállalja a kudarcot, mert bízik Isten erejében és saját elhivatottságában.

A legnagyobb bátorság, ha önmagatokért tesztek és kiálltok hitetekért!

Ezzel Uratok erejét veszitek Magatokra!
jjanosne, 2009. szeptember 26. szombat, 13:18
Beszélgetések Istennel
3/ Három lény vagy egy személyben. Nevezheted ezeket a Lét Három Oldalának, vagy aminek csak akarod: Atya, Fiú, Szentlélek; test, szellem, lélek; tudatfölötti, tudat, tudattalan.
4/ A teremtés folyamata testednek ebből a három részéből ered. Más szavakkal, három szinten teremtesz. A teremtés eszközei: a gondolat, a szó, és a tett.
5/ Minden teremtés a gondolattal kezdődik ("Az Atyától ered"). Azután minden teremtést a szó mozgat meg ("Kérjetek és megadatik néktek"). Minden teremtés a tettben teljesül ki ("És az ige testté lett, és lakozék miközöttünk").
6 / Amit elgondolsz, de soha nem mondasz ki, az egyetlen szinten teremt. Amit elgondolsz, és amiről beszélsz is, az a teremtés másik szintje. Amit elgondolsz, elmondasz és megteszel, az nyilvánul meg a valóságodban.
7/ A gondolkodást, a beszédet és a cselekvést igazán nem tartod lehetetlennek. A teremtés folyamatának következésképp a hitet, vagy a tudást is tartalmaznia kell. Ez az abszolút hit; hit, túl a reményen: a bizonyosság
korall44, 2009. augusztus 18. kedd, 11:52
Beszélgetések Istennel 1/4
Na jó, most belezavartál. Térjünk vissza egy kicsit az iskolához. Minden tanító azt
hajtogatja, hogy az élet bizony iskola. Őszintén megdöbbentett, hogy Te viszont
tagadod ezt.

Akkor mész iskolába, ha tudni akarsz valamit, amit egyébként nem tudsz. Ha át
akarod élni, meg akarod tapasztalni a meglévő tudásodat, akkor nyilván nem az
iskolába mész.
Az élet (ahogy te nevezed) az a lehetőség, hogy tapasztalati úton is megismerd,
hogy megéld, amit elméletileg már tudsz. Ehhez semmit nem kell tanulnod.
Egyszerűen emlékezned kell mindarra, amit már tudsz, azután pedig
cselekedned.

Az a gyanúm, hogy nem egészen értem.

Akkor kezdjük az elején. A lélek - a te lelked is - mindent tud, amit tudni kell éstudni lehet. Semmi nincs rejtve előtte, semmi sem ismeretlen számára. Ám nem
elegendő a tudás. A lélek a megtapasztalásra törekszik.
Hiába tudod magadról, hogy nagylelkű vagy, ha nem teszel semmi olyasmit,
amivel
gatkus, 2009. május 10. vasárnap, 11:03
Amit elgondolsz, de soha .....
vagy egy személyben.
Nevezheted ezeket a Lét Három Oldalának, vagy aminek csak akarod: Atya, Fiú, Szentlélek; test, szellem, lélek; tudatfölötti, tudat, tudattalan.

/ A teremtés folyamata testednek ebből a három részéből ered. Más szavakkal, három szinten teremtesz.
A teremtés eszközei: a gondolat, a szó, és a tett.
/ Minden teremtés a gondolattal kezdődik (,,Az Atyától ered").
Azután minden teremtést a szó mozgat meg (,,Kérjetek és megadatik néktek"). Minden teremtés a tettben teljesül ki (,,És az ige testté lett, és lakozék miközöttünk").
/ Amit elgondolsz, de soha nem mondasz ki, az egyetlen szinten teremt.
Amit elgondolsz, és amiről beszélsz is, az a teremtés másik szintje.
Amit elgondolsz, elmondasz és megteszel, az nyilvánul meg a valóságodban.
/ A gondolkodást, a beszédet és a cselekvést igazán nem tartod lehetetlennek.
A teremtés folyamatának következésképp a hitet, vagy a tudást is tartalmaznia kell. Ez az abszolút hit; hit, túl a reményen: a
nellas, 2007. május 29. kedd, 10:22
1/2
Képek, videók
marikától1208.jpg
maroka
2019. december 08. vasárnap, 13:38
0 a Fotó Katitól Marika.
lovaszmarika
2019. június 21. péntek, 16:57
0 a Kati fotója Marika 1.
lovaszmarika
2019. június 21. péntek, 16:54
marikától.jpg
maroka
2019. március 08. péntek, 22:34
marikától0308.gif
maroka
2019. március 08. péntek, 20:41
Németh Marika&barátnői.jp
menusgabor
2019. január 24. csütörtök, 13:46
őszné Marikától0107.jpg
maroka
2019. január 08. kedd, 15:56
SZKT-Tóth Marika.jpg
agica2004
2018. szeptember 02. vasárnap, 19:01
Szigetfű Marika
irmus
2018. augusztus 26. vasárnap, 12:02
Marika Sz.-tól
csalogany13
2018. augusztus 25. szombat, 23:08
Marika S.-né
csalogany13
2018. augusztus 25. szombat, 23:08
Marika L.-né
csalogany13
2018. augusztus 25. szombat, 23:07
Szívednek nyugalmat
irmus
2011. május 22. vasárnap, 12:37
Nyugalmat sugároz.jpg
csalogany13
2010. október 14. csütörtök, 10:07
szeretem a nyugalmat
paracetamol1
2010. szeptember 27. hétfő, 21:11
Címkék
legszebb álmokat, lehetőség éppen, élet bizony, három részéből, Ezzel Uratok, gondolattal kezdődik, lélek nyugalmát, magas égen, Paul Auster, teremtés folyamata, most zajló, mágusok tanításaira, jobb jövő, értelemben minden, teremtés folyamatának, jajgatás megrepeszti,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.