Belépés
2020. július 13. hétfő | 29. hét | 195. nap | 16:01 | Jenő
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A mélységből
,,Mert aki testének vet, a testből arat majd pusztulást." Galata 5,8

Senki nem vétkezhet úgy, hogy büntetlenül megússza. A bűn következményei nemcsak elháríthatatlanok, hanem rendkívül keservesek. A bűn tűnhet eleinte kedves kiscicának, végül azonban üvöltő oroszlánként marcangol szét bennünket.

A bűn állítólag varázslatos voltát lépten-nyomon reklámozzák. De nagyon keveset hallunk az érem másik oldaláról. Nagyon kevesen hagynak hátra leírást a hanyatlásukról és az azt követő nyomorúságról.

Írország egyik legragyogóbb tehetségű írója megtette. Természetellenes perverzióba bonyolódott. Egyik esetét a másik követte, míg végül bíróság elé került, és a börtönben kötött ki.

,,Mindent megadtak nekem az istenek. Lángész voltam, nevem jól ismert lett, magas társadalmi állásban voltam. Megadatott az intellektuális ragyogás és bátorság. A művészetet filozófiává tettem, és a filozófiát művészetté. Megváltoztattam az emberek gondolkodását és a dolgok színét. Bármit
kalmanpiroska, 2019. május 03. péntek, 07:39
Tekints a rézkígyóra
és tűzd föl egy póznára. Ha valaki megmaratik, és föltekint arra, életben marad." (4Móz 21,8)

De jó volna elkerülni a mérges kígyónak, a bűnnek a marását! Még azok is így gondolkoznak, akik magát a bűnt élvezik, kellemesnek találják a szem és a test kívánságának kielégítését, nem irtóznak a hamisságtól, tisztálanságtól és semmiféle gonosztól, csak a következményeiktől, a bűnhődéstől. Istent azonban nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni: ,,aki a testének vet, az a testből arat pusztulást". Valóban jó volna elkerülni a mérges kígyónak, a bűnnek a marását, de úgy, hogy az ember az Istennel való engedelmesség útján jár. Csakhogy nem azon járunk. A könny, a gyász, a kiáltás, a fájdalom az ítéletre figyelmeztet. Testünk a halál teste. Kicsoda szabadít meg belőle és a halál uralma alól? Nézz fel a kígyóra - tanácsolja a Szentlélek -, arra a másik ,,kígyóra", a felemeltetett Krisztusra! Milyen csodálatos módon gondoskodott Isten az ember szabadulásáról! Nem
kalmanpiroska, 2018. április 15. vasárnap, 22:24
Ne tévelyegjetek...
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a szellemnek, a szellemből arat örök életet. (Galata 6, 7-8)
ronix, 2018. január 29. hétfő, 20:12
Cseri Kálmán - AMIT VET AZ EMBER
Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai.

Amit vet az ember...

."..amit vet az ember, azt fogja aratni is..." (Gal 6,7)

Kevesen gondolnak arra, hogy az életünk folyamatos magvetés. Minden szavunk, gesztusunk, tettünk hatással van a környezetünkre, beépül mások életébe, és akarva-akaratlanul példává lesz. Jó vagy rossz példává.

Amit a gyerekek látnak otthon, még ha kamaszkorukban nem értenek is egyet vele, később a legtöbb esetben ők is azt fogják tenni. Nagyon tudatos magatartás kell ahhoz, hogy a rossz példa láttán valaki éppen ezért ne úgy, hanem másként, helyesen éljen majd.

Nem kell ehhez feltétlenül tudatosság, elég, ha egy istenfélő ember éli a maga megszentelt, tiszta életét, azzal szórja a jó magokat. Aki istentelen, embertelen életet él, veti a gyomot. Mindkettő ki fog
ronix, 2017. június 28. szerda, 22:02
Pesti Vigadó: Trianoni Szemle - Trianon
szegény
Isten-remény!

Olyan kő ez, sorshoz csikorítva lobban,
és akkor lendíts elveszejtőidre gyehennatüzet,
olyan iramban, ahogy a szíved dobban,
és viszolyogj attól, aki baljós tenyérrel kifizet.

Sátán és a Teremtő egy sima arcban igazul:
az Istent feleljed válaszul,
és azt is, a bűnhődésből már elég,
a Keresztfa is elüszkül, de hamuval győzi még,
csordulásig urnákba, fejünkre visszahullva
ki az, aki a velünk történtekért vezekelni mászna-csúszna?

Az Ige a testből kilépett,
sebünk elidegenítve mások zsebévé mélyedt,
most aztán előre, ha kell, önámítón is,
a hátra már végzetes, abszurd finis,
a fölfele is csak úgy, ha bitón?
S ha valaki fényességesen, méltón
mégis, csak azért is fölér,
mennylépő lábát lerángatni van kötél?

Hol az önérzet?
Régi torlaszokon, hej, de kivérzett;
betonszarkofágba aszalt a jövő,
és nincsen felszedni már utcakő?
Amelyről fölmagaslik
menusgabor, 2017. június 05. hétfő, 21:19
Nem élhetek a bűn feletti folyamatos győzelemben
szabadulhatok meg ettől a hazugságtól? Szabad akarok lenni!

A fenti szavak Pál apostol szívének kiáltására emlékeztetnek.

Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy - miközben a jót akarom tenni - csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Róma 7:21-24

Az általunk végzett felmérések szerint a nők több mint fele bedőlt annak a hazugságnak, hogy képtelenek a bűn feletti folyamatos győzelemben élni. Világosan látható, hogyan használja a Sátán ezt a hazugságot arra, hogy a hívőket fogságba ejtse.
A fenti részből kiderül, hogy mindenki, aki Isten igaz gyermeke, új természetet kapott - olyan természetet, melynek vágya Istennek engedelmeskedni. Lelke mélyén minden hívő Istennek tetsző életet akar élni (az az
kalmanpiroska, 2016. november 04. péntek, 13:08
A visszhang
Apa és kisfia túráztak a hegyek között. A gyermek egyszer csak hirtelen elesett, megütötte a lábát, és felkiáltott:
- Ááááá!!!
Meglepetésére egy pillanat múlva, valahonnan a hegyekből, viszonthallotta a kiáltást:
- Ááááá!!!
Kíváncsian kiáltotta a távolba:
- Ki vagy te?
És jött a felelet:
- Ki vagy te?
Haragosan válaszolta:
- Gyáva!
A messzeség ezt mondta rá:
- Gyáva!
Ekkor az édesapjára nézett, és megkérdezte:
- Apa, mi történik itt?
Az apja elmosolyodott, és ezt mondta:
- Fiam, figyelj csak ide.
És ezt kiáltotta:
- Gyönyörű vagy!
A hang válaszolt:
- Gyönyörű vagy!
És ismét kiáltott:
- Áldott az Úr!
A hang ezúttal is válaszolt:
- Áldott az Úr!
A kisfiú meglepődött, és nem értette. Ekkor az apja elmagyarázta:
- Fiam, ez a visszhang, egy fizikai jelenség: ha kiáltasz, a szemközti hegy oldaláról visszaverődik a hangod. Az ember élete is ilyen: mindazt visszakapod, amit mondasz, és
kalmanpiroska, 2016. november 01. kedd, 13:03
4 Mózes 16-20-ig terjedő fejezetei
meglengetett felajánlásával együtt. Neked adtam azt, és a fiaidnak meg a lányaidnak veled együtt, ellátásul időtlen időkre. A háznéped közül mindenki eheti, aki tiszta.12Az olaj legjavát, az újbor és a gabona legjavát, azok zsengéjét, melyet Jehovának adnak, mind neked adtam.13Legyen a tied mindenből az első termés, ami a földjükön terem, s amit Jehovának hoznak. A háznépedből mindenki eheti, aki tiszta.14Minden örökre odaszentelt dolog Izraelben a tied legyen.15Minden, ami megnyitja anyja méhét mindenféle testből, amit Jehovának mutatnak be, akár emberek közül, akár a jószágok közül való, legyen a tied. De az emberek elsőszülöttjét mindenképpen váltsd meg, és a tisztátalan jószágok elsőszülöttjét is váltsd meg.16Megváltási árán váltsd meg egy hónapostól felfelé, a felbecsült érték szerint, öt ezüstsekelért - a szent hely sekele szerint, ami húsz gera.17Csak az elsőszülött bikát, az elsőszülött hím bárányt vagy az elsőszülött kecskét ne váltsd meg. Szentek azok. Vérüket hintsd az oltárra, és a kövérjét
charlotteani, 2016. augusztus 24. szerda, 02:07
Cseri Kálmán - AMIT VET AZ EMBER
Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai.

Amit vet az ember...

"...amit vet az ember, azt fogja aratni is..." (Gal 6,7)

Kevesen gondolnak arra, hogy az életünk folyamatos magvetés. Minden szavunk, gesztusunk, tettünk hatással van a környezetünkre, beépül mások életébe, és akarva-akaratlanul példává lesz. Jó vagy rossz példává.

Amit a gyerekek látnak otthon, még ha kamaszkorukban nem értenek is egyet vele, később a legtöbb esetben ők is azt fogják tenni. Nagyon tudatos magatartás kell ahhoz, hogy a rossz példa láttán valaki éppen ezért ne úgy, hanem másként, helyesen éljen majd.

Nem kell ehhez feltétlenül tudatosság, elég, ha egy istenfélő ember éli a maga megszentelt, tiszta életét, azzal szórja a jó magokat. Aki istentelen, embertelen életet él, veti a gyomot. Mindkettő ki fog kelni, megtermi a maga gyümölcsét. Mindenki csak olyan magot tud vetni, amije
ronix, 2016. június 28. kedd, 22:25
Az önzetlenséged a legjobbat hozza ki másokból
"Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.(Pál levele a Galatákhoz 6:7-8)
Az önzőség romba dönti a kapcsolatokat: elsőszámú előidézője a konfliktusoknak, vitáknak, a válásoknak, sőt, még a háborúknak is.

"Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket?" (Jakab 4:1) Minden baj okozója az énközpontúságunk.

Az önzőség nagyon egyszerű úton tör be a kapcsolatainkba: kezdetben, a kapcsolataink épülésének időszakában mindent megteszünk azért, hogy önzetlenek legyünk. Ahogy azonban telik az idő, egyre több és több tör be az egóból. Úgy fest, több energiát fektetünk a kapcsolataink építésére, mint a fenntartásukra.

Ha az önzőség rombolja a kapcsolatokat, az önzetlenségtől növekedni kezdenek. Mit is jelent az önzetlenség? Kevesebb belőlem, több
radvanszki_jozsef, 2016. május 23. hétfő, 21:20
Napi Áhitat: A MENEDÉKHELY
Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.

Gal 6,7-10.

A MENEDÉKHELY

Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. (Gal 6,10)

Nemrégiben barátainkkal egy elefánt menedékhelyen töltöttük a hétvégét. Ez egy rehabilitációs hely olyan állatok számára, akik a vadászat következtében árvák lettek, erőszak áldozataivá váltak vagy eltávolították őket a csordától kiszámíthatatlan viselkedésük miatt. Az emberekhez hasonlóan az elefántok is családközpontúak, és nagy megrázkódtatást jelent számukra, ha elszakítják őket a csordától. A
1vargaildyko, 2014. február 13. csütörtök, 11:10
1/4
Képek, videók
A mélységből....jpg
pacsakute
2014. október 26. vasárnap, 21:46
Aranyosi-Ervin-Kis-tes tbe
eva6
2018. április 21. szombat, 07:23
Egy parányi, apró testben
sanci81
2014. július 01. kedd, 15:51
Mennyei testben
sacimama
2013. december 22. vasárnap, 21:53
ABartsgegyllekmely2tes tbe
mano47
2013. január 09. szerda, 09:45
Testben és lélekben ifjú
narcisz56
2012. augusztus 03. péntek, 21:37
ép testben
anamisam
2011. május 22. vasárnap, 18:17
Emberi testben
irmus
2010. november 01. hétfő, 13:17
ABartsg2testben.jpg
fygyike
2010. április 08. csütörtök, 12:10
Két SZÉP testben 1JÓ léle
lia-7
2007. október 31. szerda, 20:48
Két Testben Újra És Újra.
finike
2007. március 20. kedd, 21:39
Két Testben Elszabadulva.
finike
2007. március 20. kedd, 21:35
A masik oldala az eremnek
cherryonice
2010. szeptember 22. szerda, 17:16
az érem másik oldala
nnpapszi
2009. május 30. szombat, 14:40
Az érem másik oldala.bmp
bongyi53
2008. december 16. kedd, 18:33
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.