Belépés
2019. január 19. szombat | 3. hét | 19. nap | 22:30 | Sára, Márió
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Márai Sándor: Az igazi
szenvedélyeimhez.

Tudom, a magányra gondolsz. Arra a mély, sűrű magányra, mely minden teremtő lelkű embert körülvesz, a magányra, mely légköre az ilyen életeknek, mint a földnek a levegő. Hát igen. Akinek dolga van, magányos. De nem olyan biztos, hogy ez a magány szenvedés is.
Én mindig többet szenvedtem az emberek közeledésétől, a társas együttléttől, mint az igazi magánytól. Egy ideig büntetésnek érezzük a magányt, mint a gyerek, akit egyedül hagytak a sötét szobában, amíg a felnőttek a szomszédban beszélgetnek és mulatnak. De aztán mi is felnőttek leszünk egy napon, s megtudjuk, hogy a magány, az igazi, az öntudatos egyedüllét az életben nem büntetés, nem is sérült és beteges elvonulás, nem különcség, hanem az egyetlen, emberhez méltó állapot. S akkor már nem is olyan nehéz elviselni. Mintha örökké nagy és tiszta levegőben élnél.

Csönd volt nálunk otthon. Én is korán megszoktam a csöndet, a hallgatást. Aki sokat beszél, leplez valamit. Aki következetesen hallgat,
menusgabor, 2018. január 22. hétfő, 17:00
Séta közben...
paneljaid ablaka kinyílik előtted. Nem tervezed ezt a találkozást önmagaddal. Véletlen? De miért éppen ez nyílott meg? Neked kellett előhívnod, hiszen uralkodsz a gondolataid felett. Vagy mégsem? A válasz majd megjön talán....
A sétádat folytatod, mert menni kell. Ezek a bolyongások segítenek az utadon, segítik az emlékezést.
Tizenhárom évesen már jól belelátsz a körülötted zajló világba, ezt a világot akkor már a magadénak érezted. Tudtad, hogy csendben kell lenni, amikor a felnőttek beszélgetnek.
Arra is rájöttél, hogy ha észre veszik, hogy ott vagy, akkor elküldenek valamilyen indokkal. Ezért kell a csend, a hallgatás. Ezt mind tudtad, és hallgattál. Izgalmas világ tárulhatott így eléd.
A mama mindent tudott, azt is, hogy Horthy Miklós felesége kesztyűket és meleg sapkát kötött a katonáknak. Egész évben kötött, sok- sok szegény kisgyereknek karácsonyra kesztyűt és sapkát készített. ,,Jó asszony volt,"- mondta a mama.
A mama jól ismerte a történelmet, a magyar
bzsuzsanna, 2014. december 06. szombat, 21:21
szeretettel
Erre valamennyien a kicsikén kezdtek sajnálkozni; emlékeztek, hogy látták a lóverseny alkalmával; tele volt bajjal ez a gyerek, s olyan koravén, szomorú arca volt. No, ennek a szegény kis ördögnek is kár volt világra jönnie.

- Boldogabb a föld alatt - jegyezte meg Blanche.

- De az anyja is - tette hozzá Caroline. - Az élet nem gyerekjáték.

Sötét gondolatok szállták meg őket ebben a komor szobában. Féltek is már; mégiscsak meggondolatlanság tőlük, hogy ennyi ideig beszélgetnek itten. De az ösztönszerű kíváncsiság, hogy lássanak, odaszögezte őket. Nagyon meleg volt, a lámpaüveg holdkorongot vetített a mennyezetre a nyirkos árnyékban, melyben a szoba úszott. Az ágy alatt egy fenollal teli mély tányér kellemetlen szagot árasztott. Hébe-hóba egy-egy fuvallat duzzasztotta fel a függönyt az ablakon, mely a körútra nyílt, honnét tompa moraj zúgott.

- Sokat szenvedett? - kérdezte Lucy, ki elmélyedve nézte a faliórát, a három táncosnő mosolyú meztelen
sayuri, 2013. október 02. szerda, 12:48
Párviadal előtt kerüld a nőt
Gavallér élete végéig gúnyosan fog mosolyogni minden jobban öltözött nőre: a hölgy parancsolatára.

Gavallér megugrott, a Hölgy lesben állt a szigeti romfalaknál, és megrohanta a gyanútlanul sétálgató Gavallért. Pofont mért arcára. Gavallér természetesen visszaütötte, mire előugrott a Fiatalember, aki éppen be akart mutatkozni mint a Hölgy jegyese, de Gavallér nem adott időt erre, hanem alaposan helybenhagyta a Fiatalembert.

Történnek ilyen dolgok, amiről darab ideig csemcsegve beszélgetnek az emberek. Némelyek már azt is tudni vélték, hogy a gyermektartási pénz miatt volt a pofon. De nem volt igazuk, mint az alábbiakból kiderül.

Tehát reggel párbaj lesz Gavallér és Fiatalember között.

A segédek este hazáig kísérték Gavallért.

- Ne igyál szeszes italt, és kerüld a nőket, hogy reggel rendben legyél - intette őt az öreg párbajsegéd, akit professzionátusnak is nevezhetnénk.

- A párbaj feltételei meglehetősen súlyosak, intézd el a dolgaidat -
sayuri, 2012. december 04. kedd, 15:51
Lenke lenge emléke
felöltőt vett föl, és egy almát dugott a zsebébe. A fuvaros belehajtott a téli ködbe, amely sűrűn, biztosan őrködött a kisváros körül, hogy az idevaló emberek ne érezzék a távoli országok fájdalmát, baját, csupán akkor sírjanak, ha tavasszal utoljára köhécselt a nagyapó, s csak akkor viduljanak, ha disznótor vagy keresztelő van a háznál; és a ködös éjszakában pirosló ablak mögött nem tragédiát játszanak egy kis házban, hanem regényt olvas az álomtalan, vagy férj és feleség a disznóhizlalásról meghitten beszélgetnek. Késő öregségükig szeretnek a férfiak, és a nők engedelmeskednek a szeszélyeknek. - Innen kívánkozott el Lenke a bizonytalan nagyvilágba, ahonnan Széplinkai jött, mint egy bőbeszédű hírnök a távoli gazdag szigetről... Többek között azt is mondta, hogy Pesten sohasem vénülnek meg az emberek.

- Milyen pirosak a tornyok - mondta Széplinkai, midőn a városka elmaradozott a szán mögött.

- Nem is tudtam, hogy annyi varjú van X.-ben - felelt Lenke, amint búcsúzva
sayuri, 2012. december 04. kedd, 12:13
szeretettel
mi van benn. A méltóságos asszony a miniszter mellett ül, lila bársonyruhájában, fülében azokkal a nagy, gyöngyös aranykarikákkal, a méltóságos úr a miniszternének udvarol, Jancsi kérem a doktornénak. Most a miniszter szónokolt, aztán Tatár méltóságos úr, aztán Druma, végül Vizy. A taps, az éljenzés meg-megújult.

Miután Etel bevitte a májusi bort is, és kihozta a tálakat, ezt újságolta Stefinek:

- A nagyságák már bementek a szalonba.

- Mit csinálnak?

- Beszélgetnek.

- Miről?

- Hát miről? A cselédekről.

- Másról se tudnak azok beszélni - szólt Stefi, elbiggyesztve száját.

- Együnk - indítványozta Etel.

Ölébe vett egy pecsenyéstálat, kézbefogta a liba püspökfalatját, és harapdálni kezdte. Stefi késsel, villával evett, finoman.

- Maga miért nem eszik? - kérdezte Etel Annát.

- Majd eszek.

- Mit spórol nekik? - biztatgatta Etel. - Ne sajnálja őket.

- Most van maguknak -
sayuri, 2012. május 15. kedd, 12:11
x
szemléljük
haj, a virágját!

Hajdinavirág
van. Hajdinamag még nincs.
Haj, ilyen világ!

120
Ősznek vége lőn.
Gyors záporfelhők futnak
el a hold előtt.

121
Úton emberek
hazatérőben. Hangok.
Beesteledett.

Hallom hogy haza-
felé, vissza az úton,
mennek emberek.

-tem

Ahogy mennek ha-
Hahogy mennek. Beszélget-
nek. Hallom, nem ér-

Én és énd te s tem.
Mennek és beszélgetnek
hazatérőben.

122
Istennek, ha van, ha nincs
Mintha egy öreg
szem nézné mint veszem ész-
re: hogy öregszem.

Felhőben tüntek
el a madarak. Isten
hiánya büntet.

Ezen az őszön
azon tűnődöm, melyik
felhő madaram.

Mind, a sok madár
fehő mögé költözött.
Nincs, csak soha már.

Mér\' pont ez az ősz
az, amelyik szomorún
félig betetéz?!

Persze ősz van. Per
se költöző
nagyuska, 2012. április 16. hétfő, 08:00
.... Mit tudott? Csak azt, hogy az érzelem dolgaiban nincs
szenvedélyeimhez.

Tudom, a magányra gondolsz. Arra a mély, sűrű magányra, mely minden teremtő lelkű embert körülvesz, a magányra, mely légköre az ilyen életeknek, mint a földnek a levegő. Hát igen. Akinek dolga van, magányos. De nem olyan biztos, hogy ez a magány szenvedés is.

Én mindig többet szenvedtem az emberek közeledésétől, a társas együttléttől, mint az igazi magánytól. Egy ideig büntetésnek érezzük a magányt, mint a gyerek, akit egyedül hagytak a sötét szobában, amíg a felnőttek a szomszédban beszélgetnek és mulatnak. De aztán mi is felnőttek leszünk egy napon, s megtudjuk, hogy a magány, az igazi, az öntudatos egyedüllét az életben nem büntetés, nem is sérült és beteges elvonulás, nem különcség, hanem az egyetlen, emberhez méltó állapot. S akkor már nem is olyan nehéz elviselni. Mintha örökké nagy és tiszta levegőben élnél.

Csönd volt nálunk otthon. Én is korán megszoktam a csöndet, a hallgatást. Aki sokat beszél, leplez valamit. Aki következetesen hallgat,
majek, 2012. március 31. szombat, 08:03
Márai Sándor :Az igazi
Én mindig többet szenvedtem az emberek közeledésétől, a társas együttléttől, mint az igazi magánytól. Egy ideig büntetésnek érezzük a magányt, mint a gyerek, akit egyedül hagytak a sötét szobában, amíg a felnőttek a szomszédban beszélgetnek és mulatnak. De aztán mi is felnőttek leszünk egy napon, s megtudjuk, hogy a magány, az igazi, az öntudatos egyedüllét az életben nem büntetés, nem is sérült és beteges elvonulás, nem különcség, hanem az egyetlen, emberhez méltó állapot. S akkor már nem is olyan nehéz elviselni. Mintha örökké nagy és tiszta levegőben élnél.
molcso, 2010. november 26. péntek, 05:36
Az Igazi...(részlet)
szenvedélyeimhez.

Tudom, a magányra gondolsz. Arra a mély, sűrű magányra, mely minden teremtő lelkű embert körülvesz, a magányra, mely légköre az ilyen életeknek, mint a földnek a levegő. Hát igen. Akinek dolga van, magányos. De nem olyan biztos, hogy ez a magány szenvedés is.

Én mindig többet szenvedtem az emberek közeledésétől, a társas együttléttől, mint az igazi magánytól. Egy ideig büntetésnek érezzük a magányt, mint a gyerek, akit egyedül hagytak a sötét szobában, amíg a felnőttek a szomszédban beszélgetnek és mulatnak. De aztán mi is felnőttek leszünk egy napon, s megtudjuk, hogy a magány, az igazi, az öntudatos egyedüllét az életben nem büntetés, nem is sérült és beteges elvonulás, nem különcség, hanem az egyetlen, emberhez méltó állapot. S akkor már nem is olyan nehéz elviselni. Mintha örökké nagy és tiszta levegőben élnél.

Csönd volt nálunk otthon. Én is korán megszoktam a csöndet, a hallgatást. Aki sokat beszél, leplez valamit. Aki következetesen hallgat,
szelli, 2010. november 20. szombat, 23:04
A világok közötti erdő
egyikhez sem. De ha egyszer benne vagy, végigmehetsz rajta és átjuthatsz a házsor bármelyik helyiségébe. Nem lehet épp ilyesmi ez az erdő is? Olyan hely, amelyik egyik világban sincs benne, de ha egyszer rábukkantál, bármelyikbe átjuthatsz belőle.
- Hát, még ha úgy volna is - kezdte Polly, de Digory átbeszélt rajta, mintha nem is hallaná:
- És akkor rögtön minden világos - mondta. - Azért olyan békés és álmos ez a hely itt. Ahol nem történik soha semmi. Akár otthon. Az emberek a házakban beszélgetnek, ezt-azt teszegetnek, ebédelnek, vacsoráznak. A köztes helyeken, a falak mögött, a mennyezeten túl és a padló alatt, vagy a mi alagutunkban sosem történik semmi. De ha kilépsz belőle, egyszerre ott találhatod magadat akármelyik házban. Igenis azt hiszem, erről a helyről bárhová bejuthatunk. Érted? Bárhová! Semmi szükség, hogy ugyanabba a tóba ugorjunk vissza, ahonnét kibújtunk. Vagy legalábbis most még nem.
- A világok közötti erdő - mondta álmodozva Polly. - Olyan szépen hangzik.
- Gyerünk -
pa_macs, 2010. szeptember 09. csütörtök, 00:25
B Béla
megállít születésnapom.

Mondjam fennszóval, hogy huszonhat év

És számláljam meg életvagyonom?

Fennszóval mondom, hogy huszonhat év

És hogy szabadjon még pazarlanom.

Az arcom sima, testemen inak.

Kemény, gonosz, szép gyíkok játszanak.


Tudom, hogy el fog hervadni az arcom.

De nem tudom, hogy múlik valami.

Huszonhat évem huszonhat szobám.

Szomszédban vannak. Idehallani,

Hogy beszélgetnek bennük csendesen

És visszavárnának múltam társai.

De új szobákban új embertitok,

És új ablakot új társra nyitok.


Országútszéli fényes feszület.

Mért állítasz meg születésnapomon?

Gondoljam: mégis múlik valami,

Partot nem látva, én csak nem tudom?

Gondoljam: légben léghajós vagyok,

Nyílt tengeren repül a csolnakom

S el nem maradnak partok és napok,

Mert céltalan és
nagyuska, 2010. május 24. hétfő, 10:42
1/2
Képek, videók
Márai Sándor.jpg
bbbarbara
2017. december 08. péntek, 21:16
Márai Sándor idézet...
cuppika59
2017. szeptember 01. péntek, 18:37
Márai Sándor idézet
cuppika59
2017. augusztus 23. szerda, 17:13
marai-sandor--a-szep-r ogt
menusgabor
2017. augusztus 19. szombat, 18:22
marai_sandor_a_szerete tro
menusgabor
2017. augusztus 19. szombat, 18:22
Márai Sándor
lenke1964
2016. április 11. hétfő, 08:49
Márai Sándor
maria_kadar_148
2016. március 18. péntek, 23:34
Márai Sándor.png
bbbarbara
2016. január 11. hétfő, 20:45
Márai Sándor
cipello
2015. október 23. péntek, 17:33
Igazi valóban nem bánt.
alvaro-hopihe
2018. szeptember 27. csütörtök, 14:09
Wass A. Az igazit keresed
menusgabor
2018. szeptember 01. szombat, 22:44
De csak az igazi bírja ki
alvaro-hopihe
2018. augusztus 26. vasárnap, 12:32
Életem mélyén az igazi él
sanci81
2018. július 31. kedd, 19:23
Az igazi barátokról
anna4459
2018. július 16. hétfő, 13:30
Akkor igazi a szerelem
sanci81
2018. június 12. kedd, 18:23
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.