Belépés
2020. július 06. hétfő | 28. hét | 188. nap | 01:52 | Csaba
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Mindenütt ott vagy
Szabó Lőrinc:
Mindenütt ott vagy

Mindenütt ott vagy, ahol valaha
tudtalak, láttalak, szerettelek:
út orom, erdő veled integet,
falu és város, nappal s éjszaka
folyton idéz, őszi hegy s tél hava,
vízpart s vonatfütty, s mindenben ott remeg
az első vágy s a tartó őrület
huszonöt kigyúlt tavasza, nyara.
Mindenütt megvagy: mint virágözön
borítod életemet, friss öröm,
frissítő ifjúságom, gyönyöröm:
minden mindenütt veled ostromol
de mindig feljajdul a halk sikoly:
e sok Mindenütt mindenütt Sehol!
foldinefehereva, 2020. június 29. hétfő, 22:18
Nem kell a szó Mikor mélyen szemedbe nézek, S látom benne
Nem kell a szó

Mikor mélyen szemedbe nézek,

S látom benne a lángoló fényt,

Tudom, csak értem ég a szíved,

S nem hagysz el sohasem senkiért.
.

,,Itt már a szavak mit sem érnek,

Csak nézni kell és nem beszélni."

Szemedbe nézek, s látom lelked,

Mely feltárja rejtett titkait.
.

Nem kell a szó, csak rád kell nézzek,

S mindent meg tudok most rólad én,

Ábrándos, bús, szomorú lelked

Most is csak értem, miattam él.
.

Igaz szeretetért mit adjak

Én, ki mindig is szerettelek,

Mindenem, mi volt, odaadtam,

S cserébe én semmit sem kértem.
.

Lelkemben ezer szó virágzik,

Mindegyik érted zeng imát.

Szeretsz, s ezt oly jó most is tudni,

Mert én ezt érzem irántad
koszegimarika, 2020. június 12. péntek, 09:00
"Amint én szerettelek titeket..."
"Amint én szerettelek titeket..."

Magas mérce! Elérhetetlen.
Mit állítottál nagy Mesterem!
Hogyan tudnám én ezt megtenni:
Miként Te engem, úgy szeretni?

Te elhagytad a mennyet értem,
Szegény lettél, s én gazdag lettem.
S mit hagytam el én érted Uram?...
Ki lett gazdagabb én általam?...

Engem Atyámhoz elvezettél,
S kit segítettem Hozzád el én?...
Életed adtad értem Uram,
S én kikért szentelem oda magam?...

Szerettél engem, ahogy vagyok,
S lám, én feltételeket szabok.
Szerettél latort, ellenséget
S én, úgy ahogy Te, kit szeretek?...

"Mint én szerettelek titeket,
Úgy szeressétek ti is egymást!
Erről ismer meg ez a világ..."
- Hallom szavadat újra, folyvást.

"Igen! Mondom: Úgy szeressetek,
Mint én szerettelek titeket!
Nem könnyű, mégsem lehetetlen,
Csak a kishitű tehetetlen.

Aki bennem hisz, megteheti,
- Kegyelmem ahhoz én adom neki -
Sőt!
kalmanpiroska, 2020. június 09. kedd, 08:23
Isten éltesse a ma nyolcvanéves Kozma atyát!
kapcsolatokból. Ha vállalja az emberré válás útját, nyitottá válik. A nyitottság egzisztenciális vigasz. Az ember létmódját igazolja, amely közösséget, egységet teremt, és befogad. A közösségi létforma nem a kihasználók, a haszonlesők világa, hanem azok ereje és biztonsága, akik képesek a szeretetre, egymással közösséget vállalnak, egymásból és egymásért élnek Jézus, aki elhozta az Atya szeretetét, szeretni tanít bennünket. Az emberi szeretet normája isteni parancs. ,,Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!" Krisztus földi élete Isten szeretetének drámai megjelenítése, halálig kitartó áldozatkészségének bemutatása, ami egymás iránti szeretetünk drámaiságát és áldozatkészségünkkel mérhető szeretetünk nagyságát vetíti elénk. Meglepő lehet számunkra Németh László drámaíró kijelentése, mégis igaz: A szeretet drámai; vagy belehalunk, vagy nem is igaz. Elgondolkodtathat bennünket Pilinszky János megjegyzése is a halálig menő áldozatkészség nagyságáról: ,,Halálmagból élet!" Mégis
maroka, 2020. június 04. csütörtök, 16:20
Sárhelyi Erika: Már akkor is mikor csak gondolat voltál
Sárhelyi Erika: Már akkor is

mikor csak gondolat voltál
majd szüntelen lázas akarat
mikor még nem tudhattam
hallom-e valaha hangodat
már akkor is

mikor édes bizonyság lettél,
aprócska ugyan de igaz
mikor szívem alatt magad
voltál minden napban a vigasz
már akkor is

mikor testem átformáltad
kedved s akaratod szerint
mikor még nem tudhattad
milyen lesz neked majd idekint
már akkor is

mikor akaratlan osztoztál
velem örömben, bánatban
mikor elindultál felém
egy nap várva várt váratlan
már akkor is

már akkor is
nagyon
szerettelek.
koszegimarika, 2020. június 01. hétfő, 08:08
Ferenc pápa vasárnap délben: A Szentlélek segít, hogy ne ...
(Jn 14,15); ,,az szeret engem, aki elfogadja és megtartja parancsaimat" (Jn 14,21). Jézus azt kéri, hogy szeressük őt, de elmagyarázza: ez a szeretet nem merül ki az utána való vágyakozásban, vagy egy érzelemben, nem, hanem megkívánja a hajlandóságot arra, hogy kövessük az ő útját, vagyis az Atya akaratát. És ezt foglalja össze a kölcsönös szeretet parancsa - ez az első szeretet! -, amelyet maga Jézus adott: ,,Azzal a szeretettel szeressétek ti is egymást, amellyel én szerettelek benneteket!" (Jn 13,34).
Nem azt mondta, hogy ,,szeressetek engem, ahogy én szerettelek benneteket", hanem azt, hogy ,,szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket". Ő szeret bennünket, anélkül, hogy viszonzást várna tőlünk.
Jézus szeretete ingyenes, sosem vár viszonzást. És azt akarja, hogy ez az ő ingyenes szeretete váljon egymással folytatunk életünk konkrét formájává: ez az ő akarata.
Annak érdekében, hogy segítsen a tanítványoknak ezen az úton járni,
maroka, 2020. május 18. hétfő, 08:39
Útravaló – 2020. május 15
Jézus, miután szeretetének végső jelét átadja a tanítványoknak, már nem azt mondja, ,,szeresd felebarátodat, mint önmagadat" (Mt 19,19), hanem hogy ,,szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket" (Jn 15,12). Ez vezet bennünket át a szolgaságból Isten barátságába. Szent János, a legfiatalabb tanítvány őrizte meg egyedül ezt a mondatot, akinek tapasztalatában ott élt: Krisztus által őt maga Isten szerette, és Krisztusban ő Istent szerethette, tehát Krisztusban Isten elfogadta az ő emberi szeretetét, Krisztus által pedig ő részesedett Isten emberek iránti szeretetében. A jánosi gondolkodásban ez a szeretettapasztalat a hit kiváltó aktusa: ,,megismertük a szeretetet, és hittünk benne" (1Jn 4,16), az a szőlőtő, amelyből táplálkozva gyümölcsöt teremhetünk.

Magyar Kurír
maroka, 2020. május 15. péntek, 08:42
húsvét 5. hét péntek 05.15
a bálványoknak bemutatott áldozati állatok evésétől, a vér és fojtott állat fogyasztásától, valamint a paráznaságtól! Ha ezektől őrizkedtek, helyesen cselekedtek. Üdvözlünk titeket."
A küldötteket útra bocsátották, és ezek lementek Antióchiába. Itt egybegyűjtötték a közösséget, és átadták a levelet. A hívek örömmel olvasták a megnyugtató sorokat.
Ez az Isten igéje. ApCsel 15,22-31

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Jézus új parancsolata: szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!
Jézus így tanított az utolsó vacsorán:
,,Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek.
Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.
Nem ti választottatok engem, hanem én
maroka, 2020. május 15. péntek, 08:41
Soóky Melinda versei
SOÓKY MELINDAElhagytál

Kedves, örökre elmentél,
sárguló idő mossa lábnyomod,
nem hoz vigaszt a hűvös éj,
életem nélküled vánszorog.

Tudom, csak én szerettelek,
remegő nyárfaként ölelt karom,
nem kaptam meg szerelmedet,
elhagytál ködfátylas hajnalon.

Valami rozsdaként mar itt belül,
elpattant egy gyöngy a semmibe,
ajkamon bíbor vágy hegedül,
miért kellett így lennie?

Hiába kérdezem tőled,
csak nézel hidegen, némán,
kezemben szikkadt tőzeg,
a sorsom ennyi, tép már.

Nincsen több fénye a Napnak,
és szürke köntöst visel az ég,
bennem egy dallam elhallgat,
csak a remény simogat
menusgabor, 2020. április 23. csütörtök, 21:00
Nagycsütörtök napján két liturgikus ünneplést tart a .....
Nagycsütörtök napján két liturgikus ünneplést tart a Katolikus Egyház.
Délelőtt hagyományosan olajszentelési szentmisét vagy más néven krizma szentelési szentmisét tartanak az egyházmegyék székesegyházaiban a főpásztorok a papság tagjaival együtt. Ekkor szentelik meg a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát (oliva olaj és balzsam megszentelt keverékét). A szentmisén az evangélium elhangzása után újítja meg a papság a szenteléskor tett ígéreteit, kifejezve ezáltal közösségét a főpásztorral és az Egyházzal. Az idei esztendőben hazánk számos székesegyházában ezt a szentmisét egy későbbi időpontban vagy csak zárt körben tartják meg.
*
Az esti liturgia az Utolsó Vacsorát, Jézus elárultatását és elfogatását tárja elénk, a szenvedéstörténet kezdetét. Az Utolsó Vacsora az első szentmise és az Oltáriszentség alapításának az ünnepe, arra a jézusi parancsra emlékezünk, hogy ,,szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket" - egy olyan tanítás, amelynek szolidaritásra és
maroka, 2020. április 09. csütörtök, 13:12
Húsvét - Nagycsütörtökön az utolsó vacsorára emlékeznek a keresztények
délelőtt 10 órakor mutat be krizmaszentelési szentmisét a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban, ezt a Duna Televízió közvetíti - írták.

Hozzátették: idén a koronavírus-járvány miatt több székesegyházban későbbre halasztják ezt a szentmisét.

Az esti liturgiában felidézik az utolsó vacsorát, Jézus elárultatását és elfogatását. Az utolsó vacsora az első szentmise és az oltáriszentség alapításának ünnepe. Ezen a vacsorán hangzott el a jézusi parancs, hogy "szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket" - idézték, hozzátéve, hogy ez a tanítás különösen időszerű a jelenlegi helyzetben.

A szertartás része a lábmosás, amivel Krisztus tettére emlékeznek, aki az utolsó vacsorán szeretetének jeléül megmosta tanítványai lábát.

Jézus elfogatását, elhurcolását jelképezi a szentmise végén az oltárfosztás. A terítőt és a díszeket eltávolítják az oltárról, az oltáriszentséget pedig a pap egy mellékoltárhoz viszi.

"A szertartás végén a csend jelzi a Jézus szenvedésével együtt érző fájdalmat"
velemenyezd, 2020. április 09. csütörtök, 07:04
1/324
Képek, videók
szabó lőrinc késő.jpg
liliana01
2018. november 23. péntek, 19:49
Szabó Lőrinc - Röppenni m
sanci81
2018. április 04. szerda, 18:07
Szabó Lőrinc - Röppenn me
sanci81
2018. április 04. szerda, 18:00
Szabó Lőrinc - Nem érek r
sanci81
2018. április 03. kedd, 18:18
szabó lörinc.png
chillik
2017. november 14. kedd, 15:08
Szabó Lőrinc..jpg
jozsuzsa
2017. szeptember 05. kedd, 10:17
Szabó Lőrinc.gif
zsu74
2015. december 14. hétfő, 19:29
Szabó Lőrinc
sanci81
2015. november 02. hétfő, 15:35
10-én IDÉZET Szabó Lörinc
hegyesne
2015. szeptember 10. csütörtök, 06:21
Szabó Lőrinc
lenke1964
2015. április 29. szerda, 09:32
-Te vagy az elsö,kinek hi
mano47
2011. március 04. péntek, 13:19
Te vagy az első
irmus
2010. június 27. vasárnap, 14:40
Te vagy az elsö!.jpg
cserkata
2010. február 27. szombat, 16:13
én vagyok az első
kocziadrienn
2008. augusztus 25. hétfő, 10:08
Te vagy az első...
margoboszi
2008. március 27. csütörtök, 20:20
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.