Belépés
2020. július 07. kedd | 28. hét | 189. nap | 00:33 | Apollónia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szent László király 06.27
király
..................

.................

- 900 éve a köztudatban

*
- Szent László király mai ünnepén arról olvasunk az evangéliumban, hogy melyik a legfőbb törvény. Jézust kérdezik ezzel kapcsolatban és ő válaszol. Az Isten iránti szeretetet teszi az első helyre a törvények rangsorában, s ehhez rögtön hozzákapcsolja a felebarát iránti szeretetet. Máté evangélista fontosnak tartja megjegyezni, hogy a kérdezők ,,alattomos szándékkal" fordulnak Jézushoz. E megjegyzésen elgondolkodva észrevesszük, hogy Jézus úgy válaszol, hogy tükröt tart a kérdezők felé. A szeretet világában csak jó szándék létezik. Aki rossz szándékkal, alattomos
maroka, 2020. június 27. szombat, 07:55
Útravaló – 2020. június 16.
,,Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok?" Az Ószövetségben a felebaráti szeretet a szűkebb környezetre irányult, vagy azokra, akik
jót tettek velem. Családon, rokonságon, vallási közösségen belül volt csak érvényes. Jézus azt kívánja, hogy emelkedjek az ösztönös magatartás fölé, és előlegezzem meg az embertársaim iránti szeretetet. Isten is ezt teszi velünk, teremtményeivel. Előbb szeretett minket, mint mi szerethettük őt. Neked is megelőlegezi szeretetét és bizalmát a mennyei Atya. Így egy mélyebb, bensőségesebb kapcsolatra teszek szert, a fiúi kapcsolatra. Törekszem-e a tökéletességre? Ma én is elsőként akarok szeretni!

Magyar Kurír
maroka, 2020. június 16. kedd, 10:23
Az Oltáriszentség Jézus gyógyító szeretete
Húsvétja, Jézus halála és feltámadása. Ezt tegyétek az én emlékezetemre - mondja Jézus, vagyis arra szólít, hogy összegyűljünk és mint közösség, mint nép, ünnepeljük az Oltáriszentséget, hogy emlékezzünk rá. Nem élhetünk nélküle, ez Isten emlékezete, ami meggyógyítja sebzett emlékezésünket.

Az Oltáriszentség begyógyítja sebeinket
Mindenekelőtt meggyógyítja elárvult emlékezésünket. Sokak emlékeit a szeretet hiánya, az égető csalódások jellemzik, amelyeket azok okoztak, akiktől szeretetet kellett volna kapniuk és ehelyett árvává tették szívüket. Vissza kellene térni a múltba és meg kellene változtatni, de ez nem lehetséges. Isten azonban meg tudja gyógyítani ezeket a sebeket, emlékeinkbe helyez egy nagyobb szeretetet, az ő szeretetét. Az Eucharisztia az Atya hűséges szeretetét hozza el nekünk, amely meggyógyítja árvaságunkat. Jézus szeretetét adja, aki egy sírboltot érkezési pontból kiindulási ponttá alakított és ugyanígy a mi életünket is gyökeresen megváltoztathatja. Eláraszt bennünket
maroka, 2020. június 15. hétfő, 10:26
Ferenc pápa úrnapi homíliája: 06.14
emlékezés, hanem cselekvés: az értünk újra élő Úr húsvétja. A misében ott van előttünk Jézus halála és feltámadása. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre:
gyűljetek össze közösségként, népként, családként, ünnepeljétek meg az eucharisztiát, hogy emlékezzetek rám!
Nem mondhatunk le erről, ez Isten emlékeztetője. Gyógyítja sebzett emlékezetünket.
Először is gyógyítja árva emlékezetünket. Nagy árvaság korszakában élünk. Gyógyítja árva emlékezetünket. Sokak emlékezetében az él, hogy nem kapott szeretetet, és fájdalmasan csalódott olyasvalakiben, akinek szeretetet kellett volna adnia, ehelyett árván hagyta mások szívét. Szeretnénk visszatérni és megváltoztatni a múltat, de nem lehet. Isten azonban be tudja gyógyítani ezeket a sebeket azáltal, hogy egy nagyobb szeretetet ültet emlékezetünkbe: az övét. Az eucharisztia elhozza nekünk az Atya hűséges szeretetét, mely gyógyítja árvaságunkat. Nekünk adja Jézus szeretetét, aki a sírt érkezési pontból kiindulási ponttá változtatta, és ugyanúgy meg tudja
maroka, 2020. június 14. vasárnap, 17:14
Az isteni szeretet
Azért szeretjük őket, mert mi a mennyei Atya gyermekei vagyunk. Ezért még ellenségeinket is szeretni tudjuk.
Így szeret Isten. Sok ember van az ő világában, akik felettébb megbántották őt. Ahelyett azonban, hogy tűzre adná őket, megengedi nekik, hogy fogyasszák az eledelét, és felhozza rájuk a napját. Isten nem azért teszi ezt, mert ők olyan jók, hanem mert ő olyan jó.
Ha mi az Atya gyermekei vagyunk, az ő szeretete átömlik rajtunk, és eljut másokhoz. A világ nem képes létrehozni ezt a fajta szeretetet. Ez a szeretet nem a földön, hanem a mennyben készül. Midőn az emberek meglátják ezt a keresztyénekben, képet alkothatnak maguknak a mi mennyei Atyánk nagyságáról.
Csodálatos dolog Isten kegyelme tárgyának lenni. De még jobb, ha az ő kegyelme csatornájává leszünk. Ez Isten velünk való szándéka: áradjon kegyelme, legyen látható szeretete.

Napi gondolat
Kik azok az emberek, akiket nehéz szeretned, vagy akár törődnöd is velük? Kérd Isten kegyelmét, hogy az ő szeretete folyjék át
kalmanpiroska, 2020. június 13. szombat, 07:54
Jézus, alakítsd szívemet a Te Szíved szerint!
Fábry Kornél úrnapjáról és a szentségimádásról.
Erdő Péter bíboros és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK) előkészítő titkárság ismét közös imára hív mindenkit június 13-án, úrnapja hetének szombatján. Fábry Kornéllal, a NEK főtitkárával beszélgettünk.
Immár hatodik alkalommal kerül sor világméretű szentségimádásra és imára. Ezeket az alkalmakat úrnapja hetében, illetve Krisztus Király ünnepéhez kapcsolódóan hirdetik meg. Melyek a főbb tapasztalatok?
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk, és ez az egyik pillére a felkészülésnek. Úrnapja esetében egy eucharisztikus csodához kapcsolódó ünnepről beszélünk; Krisztus Király ünnepén pedig Krisztusról mint a világmindenség Királyáról énekeljük az 1938-as kongresszus himnuszában, hogy ,,Krisztus kenyér s bor színében Úr s király a föld felett". Innen jött az ötlet, hogy a két, Eucharisztiához kapcsolódó ünnepünkön az egész világra kiterjedő szentségimádást tartsunk. Az idén már hatodszor szervezzük meg ezt a
maroka, 2020. június 12. péntek, 14:56
Prágai Szent Ágnes - Böjte Csaba t. jegyzete
illő. Ó kedvesem, ha e tükörbe nézel, az isteni kegyelem fog gyönyörködtetni. Járulj hozzá, és lásd először e tükörben a jászolban fekvő Jézust nagy szegénységében és hitvány pólyákkal bepólyáltan. Ó csodálatos alázatosság, ó ámulatra méltó szegénység! Az angyalok Királya, a menny és föld Ura jászolba helyeztetett! E tükör közepében lásd meg a szent alázat boldog szegénységét, melynek kedvéért az emberi nem megváltására annyi kényelmetlenséget viselt! A tükör végén pedig lásd meg a kimondhatatlan szeretetet mellyel szenvedni és becstelen halállal meghalni akart a kereszten. Ez a tükör, amikor a fára volt szögezve, intette az általmenőket, mondván: ,,Ó ti mind, kik általmentek az úton, nézzétek és lássátok, van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam''. Válaszoljunk Neki, aki hív és utánunk sóhajt, egy szóval és lélekkel: ,,Emlékezvén megemlékezem rólad, és elemésztődik az én lelkem.'' A szeretetnek e tüze gyújtson lángra, ó királynő, s ugyanakkor emlékezzél a mennyei király kimondhatatlan gyönyörűségére,
maroka, 2020. június 09. kedd, 06:45
Móra László: Az édesanya magyar költők verseiben
Móra László: AZ ÉDESANYA MAGYAR KÖLTŐK VERSEIBEN

Édesanyám! Ez a szó mindjárt az Isten neve után van arannyal beleírva az Élet-szótár könyvébe. Egyetlen szó s benne él az egész világ!

Ennek az imádságos röpke szónak az elsuttogása könnyeket csal ki a szemedbe, boldogságot, vigasztalást, örömet terítget a lelkedre.

Ez a szó összeforrott veled s el nem hagy bölcsődtől sírodig. Ezt suttogod, ezt hívod, ha messze vet a sorsod, ha szenvedsz, ha keresztút elé érsz, ha csalódol, vagy ha haldokolsz...

Édesanyám! Ez az egyetlen szó önmagában is a legszebb, leghosszabb költemény, - melynek, ha tartalmát, jelentőségét kellene iskolai leckeként megírnod, megtelnék vele nem egy, hanem talán nagyon-nagyon sok füzet! És
menusgabor, 2020. május 23. szombat, 22:00
Ima kilenceddel készülhetünk a pünkösdre
Péntektől, május 22-től jövő szombatig, május 30-ig tartsunk ima kilencedet a Szentlélek-litánia elimádkozásával pünkösd ünnepére készülve! - ajánlja a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye honlapja.
Az ima kilenced (kilenced vagy latinul novena) elterjedt jámborsági gyakorlat, a szokásosnál intenzívebb imádságban töltött kilencnapos időköz a Katolikus Egyházban. Mintája éppen az Urunk mennybemenetele és pünkösd közötti kilenc nap, amikor a Boldogságos Szűz Mária és az apostolok Jeruzsálemben visszavonulva, imádkozva és böjtölve várták a Szentlélek eljövetelét - írja a Magyar katolikus lexikon. A hagyomány szerint a pünkösdöt megelőző hetet váróhétnek, a vasárnapot váró vasárnapnak is mondták.

Az imakilenced szándékát, módját (imádság, böjt, vezeklési gyakorlat) mindenki szabadon határozhatja meg, de segítségül ajánljuk a Szentlélek-litániát, amelynek szövege ITT található meg.

Magyar Kurír 2020.05.23

*
Szentlélek-litánia
Dicsőség az Atyának, a
maroka, 2020. május 23. szombat, 09:01
Az egyháztagság kérdése
Az egyháztagság kérdése

,,Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?... Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát." (ApCsel 2,37-38)

Miután meghallgatták az evangéliumot, sokan ezt válaszolták: ,,Mit tegyünk?" Valahányszor csak átjárja szívünket az evangélium felszólítása, lehetetlen, hogy ne kérdezzük: mi a kötelességem Krisztust illetően? Mit kell tennem? Ha lelkiismeretünk nem ily módon reagál, felületes igehallgatók vagyunk. Akik évről évre hallgatják az evangéliumot, de semmi más mondanivalójuk nincs, csak az, hogy ez egy ,,jó" vagy egy ,,rossz" prédikáció volt, valójában még soha nem hallották, hogy mit prédikál a Lélek.
,,Térjetek meg!" (Az angol szövegben: bánjátok meg bűneiteket! - A fordító megj.) A megtérés azzal kezdődik, hogy szomorkodunk bűneink miatt. Akkor kerít minket hatalmába, amikor elfordulunk a gonosz korábbi
kalmanpiroska, 2020. május 21. csütörtök, 07:44
Az elhízás rizikófaktorai
hamarosan a túlsúlyos kategóriába fog tartozni. Viszont ha rendszeresen mozog és odafigyel arra, hogy milyen ételeket vesz magához, akkor lehetséges, hogy csak molett marad, viszont arányos lesz a testalkata, és a zsírpárnákat izmok váltják fel. Egy molett ember is lehet szép és arányos, de ehhez valóban tenni is kell lépéseket, és nem csak a kifogásokat kell keresni és gyártani.

Pszichés tényezők is okozhatnak elhízást. Például azok az emberek, akik sokat szoronganak vagy nem kapnak elegendő szeretetet, önértékelési zavarokkal küszködnek és emellett még stresszes életmódot is folytatnak, minden bizonnyal az evésbe menekülnek, hogy megnyugodjanak. Ha azonban sikerül az életmódjukon és a szemléletükön változtatni, akkor a súlyproblémájuk is előbb-utóbb megoldódik.

Az elhízást más faktorok is elősegíthetik, amelyek nagy részén szintén képesek vagyunk változtatni. Súlytöbbletet eredményeznek például a családi szokások vagy a rossz szociális körülmények. A szülők mintaként szolgálnak a
pacsakute, 2020. május 19. kedd, 18:57
Húsvét 6. vasárnapja 05.17
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
Rájuk tették a kezüket, s azok megkapták a Szentlelket.
Abban az időben:
Fülöp elment Szamaria városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép, hallva és látva a csodákat, amelyeket végbevitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban.
Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szentlelket.
Ez az Isten igéje. ApCsel 8,5-8.14-17

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből
Test szerint ugyan megölték Jézust, de a Lélek szerint életre kelt.
Szeretteim!
Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek
maroka, 2020. május 17. vasárnap, 07:13
1/258
Képek, videók
szent lászló király0627.j
maroka
2018. június 27. szerda, 11:15
Szent László királyról 01
chillik
2018. február 28. szerda, 01:06
Szent László királyról 02
chillik
2018. február 28. szerda, 01:05
Szent László királyról 03
chillik
2018. február 28. szerda, 01:05
Szent László királyról 04
chillik
2018. február 28. szerda, 01:05
Szent László királyról 05
chillik
2018. február 28. szerda, 01:04
Szent László királyról 06
chillik
2018. február 28. szerda, 01:04
Szent László királyról 07
chillik
2018. február 28. szerda, 01:03
Szent László királyról 08
chillik
2018. február 28. szerda, 01:03
Szent László király.JPG
farkas1945
2011. április 09. szombat, 15:11
Szent László király.jpg
farkas1945
2011. április 08. péntek, 23:52
Az Élet 7 legfőbb szablya
dandej
2017. augusztus 31. csütörtök, 10:18
A legföbb szemérem 01.jpg
chillik
2017. július 10. hétfő, 04:22
A legföbb szemérem 02.jpg
chillik
2017. július 10. hétfő, 04:21
A legföbb szemérem 03.jpg
chillik
2017. július 10. hétfő, 04:21
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.