Belépés
2020. július 10. péntek | 28. hét | 192. nap | 13:54 | Amália
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hála
Hála

A hála nem az emberi szív saját képességéből fakad, hanem egyedül Isten szavából. A hálát ezért tanulni és gyakorolni kell. ... A hála az ajándékon túl az ajándékozót keresi. Abból a szeretetból jön létre, melyet kap. ...
A hála alázatos, elfogadja az ajándékot. A büszke azt veszi el, ami megilleti. Vonakodik ajándékot elfogadni.
A hálával teli ember számára minden ajándék, mivel tudja, hogy egyáltalán nincs megérdemelt jó. ...
A hálában helyes viszonyt alakítok ki múltamhoz, benne a múlt megtermékenyíti a jelent. Hála nélkül a sötétségbe, a rejtélyesbe és a semmibe vész múltam. Ahhoz, hogy nemcsak megőrizzem múltam, hanem teljesen viszsza is nyerjem, a hálának össze kell kapcsolódnia a megbánással. A hálában és megbánásban egység jön létre életemben. ... A hálátlanság a feledéssel kezdődik, a feledésből közöny fakad, a közönyből elégedetlenség, az elégedetlenségből kétségbeesés, a kétségbeesésből átok.

Dietrich Bonhoeffer
kalmanpiroska, 2020. július 07. kedd, 19:24
Dr. Gyökössy Endre
GYÖKÖSSY ENDRE

Ki volt Gyökössy Endre?

Talán a címként szereplő kérdést butaság is föltenni, hisz ki ne ismerné ezt a nevet szerte e hazában? Annak a kerek húsz esztendeje elhunyt neves, hazai protestáns lelkipásztornak, pasztorálpszichológusnak, írónak-költőnek a nevét, aki egész életén át minden porcikájával vallotta és hirdette: ,,Nemcsak pénzből, a szeretetből is lehet »tizedet« adni. Ha én mindent magamnak tartok, önző, zsugori, gyűjtögető ember vagyok. Nekem azt tovább kell adnom! Én rengeteg szeretetet kaptam a szüleimtől, a feleségemtől, a gyerekeimtől, a gyülekezetemtől. Illik továbbadni!"Gyökössy Endre (Rákospalota, 1913. február 17. - Budapest, 1997. november 20.)
menusgabor, 2020. június 29. hétfő, 22:00
Facebookon kaptam
Szervusz kedves Évike! Csak az lehet Tiéd, amit odaadtál. Csak az , mi minden kincsnél többet ér. A tett a szó , mit szeretetből adtál , Veled marad , s örökké elkísér!! Jó éjszakát kívánok szeretettel ölellek!
eva6, 2020. június 25. csütörtök, 21:48
Csend öleli körbe . . .
Csend öleli körbe
a régi , öreg házat .
Apró gyermek voltam ,
mikor utoljára láttam .

Az idő vasfoga rajta is
fogott , a meszelés falain
szürkére kopott , hol
egykor a boldogság lakott .

Nem állt az egyébből , csak
a szeretetből , jóságos , szerető
emberek szerető lelkéből .

Jámbor szomszédokból ,
kacagó barátról , derűs , szép
napokból , vendégváró , pince
hideg borról , bőség asztalokról .

Mára már el is kerülik az ütött
kopott házat , nyoma veszett már
minden jó barátnak .

Csend öleli körbe ,
a régi öreg házat ,
apró gyermek voltam ,
mikor utoljára láttam .Bédné Marika : 2020 . 06 . 24 . 11 : 06 . - saját versem
bedmarika47, 2020. június 24. szerda, 11:06
Székely János ajánlja megújulást segítő kötetünket
világ, és amelyből kisarjadt a mi létünk is.
Az ember akkor lesz boldog, ha lassan megsejti a léte titkát, okát és célját.
Ha megsejti azt a gyönyörű rendet és harmóniát, amit Isten beleteremtett ebbe a világba, az atomokba, a galaxisokba, a sejtjeinkbe, a lelkünkbe. Akkor leszünk boldogok, ha belesimulunk ebbe a harmóniába, ha megtanulunk ennek mentén, ezzel összhangban élni.
Az evangélium arra tanít, hogy ennek a harmóniának, ennek az isteni rendnek a lényege a szeretet.
A világ szeretetből lett: Atya, Fiú és Szentlélek örök önátadásából, életáradásából. Az ember arra született, hogy megtanuljon szeretni. Az emberiség történetének legnagyobb megtermékenyítő ereje, legragyogóbb fénye a Biblia, és annak szíve: Krisztus. A világunknak égető szüksége van erre a fényre, hogy el ne homályosodjék, el ne sötétedjen.
Martos Balázs atya bibliamagyarázatai ezt a szelíd fényt, az evangélium fényét, a Teremtő szeretetének fényét sugározzák. Kívánom minden kedves olvasónak, hogy olvasás közben
maroka, 2020. június 22. hétfő, 14:28
Jézus Szentséges Szíve 06.19
különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, s a Szív tisztelőitől engesztelést, valamint gyónást és áldozást kért a hónap első péntekjén.
IX. Piusz pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezenkívül Jézus Szívét ünnepeljük minden elsőpénteken és június havában.
Alacoque Szent Margit látomásai nyomán terjedt el Jézus szívének következő ábrázolása: megnyitott, lángoló szív, melyből kereszt nő ki a szeretetből vállalt halál jelképeként.
Egy másik népszerű ábrázolás pedig Szent Fausztina nővér látomásaiból született: az Irgalmas Jézus képén fénysugarakként árad az irgalmasság és a szeretet Jézus szívéből.
...........................
stenünk, te szent Fiadnak bűneink miatt megsebzett Szívében nagy irgalmassággal megnyitottad szereteted végtelen kincstárát; add, kérünk, hogy amikor hűséges szeretetünk
maroka, 2020. június 19. péntek, 08:26
Isten az Ő bekességét adja
,,Az én békességemet adom nektek" (Jn 14,27).

Két festőt egyszer megkértek arra, hogy fessenek egy-egy képet a nyugalom fogalmának illusztrálására. Az első kiválasztott ehhez egy csöndes, magányos tavat, ami a távoli hegyek mögött húzódott meg. A második gyors, széles csíkokat alkalmazva a vásznon, lefestett egy dübörgő vízesést. A vízesés mögött nőtt egy törékeny nyírfa a habok fölé hajolva. Ágain, csaknem nedvesen a vízeső permetezésétől, egy vörösbegy ült a fészkén.
Az első festmény csupán egy kép volt a várakozás és tétlenség illusztrálására. A második azonban ábrázolta a nyugalmat.
Külsőleg, Krisztus megélte az egyik legzaklatottabb életet, amit valaha éltek. Viharok, háborúság, zaklatás és viharok megint - hullám hullám után keletkezett miatta, amíg kimerült testét beletették a sírba. Mégis, benső élete olyan nyugodt volt, mint az üvegtenger, és hatalmas nyugalom övezte állandóan.
Bárki odamehetett hozzá bármikor, és nyugalmat talált. Amikor a vérebek üldözték
kalmanpiroska, 2020. június 15. hétfő, 21:47
Minden a javunkra van
,,Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az Ő végzése szerint elhívottak." (Róm8, 28)

Milyen hatalmas kijelentést közöl Pál ebben az igeversben! Nem ezt mondja: ,,Tudjuk, hogy bizonyos dolgok", ,,a legtöbb dolog", vagy pedig ,,az örvendetes dolgok", hanem ,,MINDEN".
Ez az ígéret áthidal mindent az élet legkisebb dolgaitól kezdve a legfontosabbakig, és a napi feladatok legmegalázóbb részleteitől Isten legnagyobb kegyelmi munkájáig, amit krízis idején
kell véghezvinnünk.
Pál ezt jelen időben fejezi ki: ,,javukra van". Nem azt mondja, hogy ,,volt" vagy ,,lesz. Ez folyamatos működés.
Azt is tudjuk a Szentírásból, hogy Isten igazsága olyan, ,,mint a nagy mélységek"(Zsolt 36,7);
ebben a pillanatban az angyalok a mennyben, amint figyelik összehajtott szárnyakkal Isten
nagy tervének a kibontakozását, kétségtelenül ezt hirdetik: ,,Igaz az Úr
kalmanpiroska, 2020. június 13. szombat, 09:55
Újjáépítés
is ölte
gyáva szívét tagadása miatt, S most újra csodásan
itt van az Úr új testben, a lelke azonban a régi.

,,Megkeseredve cibáltad a hálót nélkülem - így szól -,
lásd Simon, elhagytál, de ma itt vagyok újra teérted."
Emlékek raja ébred a váratlan csoda láttán:
nincs idejemúlt elhívatás! De ha kérdezi Jézus,
megvan-e még az alapja: ,,Szeretsz-e te jobban ezeknél;
összeomolt hűséged alatt van-e még valamicske
abból a hű szeretetből, amit neked adtam a múltban;
halk igenedben igen halvány szeretet szava szól csak.
Bontom a rút romokat benned, keresem, mi maradt meg,
amire építenem lehet újra az elhívatásod.
Romtakarításként ismétlem a lényegi kérdést:
nem jobban, mint más, de szeretsz-e valóban, amint én?"

,,Emberként tudlak csak bukdácsolva szeretni.
Csak te tudod, Rabbóni, de én nem, hogy hányadán áll
összekuszált érzése szívemnek, nem tudom én már,
nem tudok erre
kalmanpiroska, 2020. június 08. hétfő, 18:34
Útravaló – 2020. június 6.
,,Ez a szegény özvegy többet dobott a perselybe, mint a többiek... egész megélhetését." Jézus azt tanítja, hogy az adomány értéke nem a mennyiségétől, hanem az adakozó szándékától, szívétől függ. Az írástudók látszatvallásosságát állítja szembe az özvegyasszony igaz vallásosságával. Mindkettőt felismeri, nem lehet megtéveszteni, mert az ember szívébe lát. Leleplezi az írástudók szándékát, akik a látszatra törekszenek. És én? Isten iránti szeretetből fakadnak vallásos cselekedeteim, vagy az emberek tetszését akarom elnyerni? Az özvegyasszony Istenre bízza magát. Van-e bátorságom ahhoz, hogy az e világi javak által nyújtott biztonság helyett Isten gondviselésére bízzam magam?

Magyar Kurír
maroka, 2020. június 06. szombat, 05:21
Halhatatlan vagyok...
Halhatatlan vagyok, amíg a munkám be nem fejeződik

Ez a fajta szilárd magabiztosság a halállal szemben már kétezer éve bátorítja Krisztus népét. Isten bölcs és jó mindenhatóságának tudata megtartó erő volt keresztyének ezrei számára szeretetből fakadó áldozatukban.
Henry Martyn, aki Indiában és Perzsiában volt misszionárius, egy hasonló betegségben halt meg, mint a koronavírus, amikor 32 éves volt (1812. október 16-án). 1812 januárjában a következőket írta naplójában:
,,Minden jel arra mutat, hogy a jelenlegi év sokkal veszélyesebb lesz, mint az összes eddigi évem volt; de ha megélem, hogy befejezem a perzsa Újszövetséget, az életem a munka végeztével már nem bír akkora jelentőséggel. De akár élet, akár halál lesz a sorsom, dicsőüljön meg bennem a Krisztus! Ha van még munkája számomra, nem halhatok meg."
Ezt gyakran fogalmazzák meg úgy is, hogy ,,Halhatatlan vagyok, amíg Krisztus a munkáját rajtam keresztül el nem
kalmanpiroska, 2020. június 05. péntek, 19:01
1/440
Képek, videók
Légy hív mind halálig
dandej
2020. május 18. hétfő, 22:50
hálaadó mise1231_8.jpg
maroka
2020. január 01. szerda, 17:02
hálaadó mise1231_7.jpg
maroka
2020. január 01. szerda, 17:01
hálaadó mise1231_6.jpg
maroka
2020. január 01. szerda, 16:47
hálaadó mise1231_4.jpg
maroka
2020. január 01. szerda, 16:46
hálaadó mise1231_3.jpg
maroka
2020. január 01. szerda, 16:41
hálaadó mise1231_2.jpg
maroka
2020. január 01. szerda, 16:32
hálaadó mise1231.jpg
maroka
2020. január 01. szerda, 16:23
Szüle Zsolt halála
furaila
2019. június 27. csütörtök, 12:35
A Haza és Haladás, mint t
furaila
2019. június 27. csütörtök, 11:27
Síklaky István halála
furaila
2019. június 27. csütörtök, 11:17
Bubik halála 1. old.
furaila
2019. június 27. csütörtök, 10:58
Bonhoeffer.png
ile58
2009. április 23. csütörtök, 14:41
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.