Belépés
2019. augusztus 18. vasárnap | 33. hét | 230. nap | 23:53 | Ilona
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Assisi Szent Ferenc kilenced - Szentatya látogatására!
Készüljünk együtt a Szentatya látogatására! - Mária út Facebook oldal
Sokan kértétek, így egyben is közöljük a kilencedet...ha
követitek oldalunkat így minden reggel ezzel indíthatjátok a napot:
KILENCED ASSISI SZENT FERENC TISZTELETÉRE május 23-31.
...................
A kilenced egymás után, megszakítás nélkül kilenc napon át (vagy kilenc
egymást követő hét/hónap meghatározott napján) valamely szándékra
végzett rendszeres, várakozást kifejező, kérést nyomatékosító imádság,
amellyel állhatatosságunkat bizonyítjuk Isten előtt. Mintája az Urunk
mennybemenetele és a pünkösd napja közötti 9 nap, amikor a Boldogságos
Szűz Mária és az apostolok Jeruzsálemben visszavonulva, imádkozva és böjtölve várták a
Szentlélek eljövetelét.
Ereje az állhatatosságban, a fáradhatatlan, intenzív imádságban rejlik. Ha az evangéliumi
özvegyről és az igazságtalan bíróról szóló példabeszédben a sem
maroka, 2019. május 23. csütörtök, 12:01
Az Atya
szívemet is felkészítheti az Istennel való találkozásra. Ebben a tekintetben van mit tanulnunk pl. a Hit Gyülekezetének tagjaitól. Érdemes beletekinteni egy televíziós közvetítésbe, és megnézni az ő hozzáállásukat a ruházathoz.

Otthoni készületünknek másik fontos szempontja az idő. A templomba időben való érkezés a készülődés időben való megkezdésével kezdődik. Mindenkinek ismernie kell magát annyira, hogy mennyi idő alatt készül el, mennyi idő kell, mire a templomba ér. Legalább 10 perccel a szentmise kezdete előtt már illik Isten házába megérkeznünk, így számoljunk az indulással. 10 perc ugyanis mindenkinek kell ahhoz, hogy lélekben is összeszedje magát, felkészüljön az Istentiszteletre. Ha pedig még szentgyónást is szeretnénk végezni, akkor jóval a szentmise kezdete előtt a gyóntatószéknél kell lennünk. Amennyiben a templomban már a szentmise előtt közösen imádkoznak, dicséretes ezekbe az alkalmakba elejétől fogva bekapcsolódni, így időzíteni érkezésünket.

Az idő kapcsán megemlítjük
klarika47, 2018. június 30. szombat, 07:35
Úrnapja 06.03. ...
Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. Szentháromság ünnepe utáni csütörtökön, Magyarországon a következő vasárnapon tartott főünnep.
A nagycsütörtöki ünneplés a nagyhét hangulata miatt nem tudja az öröm hangulatát kellőképpen kifejezni. Ennek az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja az Úrnapja. Az ünnepi szentmise után körmenettel folytatódik a liturgia.
A XII. században nagyon elterjedt Berengar Tours-i kanonok (†1088) tévtanítása az Eucharisztiáról: tagadta Krisztus jelenlétét a kenyér és bor színében, és csak jelképes jelenlétet vallott. Bár többször letette az igaz hitvallást, de ezt minden alkalommal visszavonta.
Ebben a légkörben nagy jelentősége volt annak a magán kinyilatkoztatásnak, amelyben Szent Julianna ágostonrendi szerzetesnővér részesült. Az Üdvözítő azt a szándékát közölte vele, hogy a Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön külön ünnepe legyen Krisztus Testének és Vérének. Ő ezt 21 év múlva mondta el
maroka, 2018. június 01. péntek, 16:20
A Székesfehérvári Egyházmegye és az önkormányzat is elhatárolódik a szélsőjobboldali felvonulástól
A katolikus egyházmegye kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében megdöbbenésének adott hangot amiatt az állítás miatt, miszerint a székesfehérvári (szélsőjobboldali) felvonulásban "a katolikus egyház is szerepet vállalt". Közölték, hogy ez az állítás nem felel meg a valóságnak.

Hozzátették, az sem felel meg a valóságnak, hogy a székesfehérvári bazilikában szombat este hat órakor bemutatott szentmise a rendezvény része lett volna. A plébánia rendjébe illeszkedő misén sem demonstráció, sem a liturgia megszokott rendjétől eltérő felszólalás nem volt, a katolikus egyháznak pedig joga és kötelessége a liturgikus szabályoknak és előírásoknak megfelelően minden elhunytért, az elhunyt hősökért is szentmisét felajánlani, az örök üdvösség elnyerése reményében - írták.

Visszautasítottak minden olyan törekvést, amely a katolikus egyház, valamint Székesfehérvár hívő és jó szándékú polgárai ellen irányul.

A székesfehérvári önkormányzat kommunikációs központjának közleménye szerint Cser-Palkovics
velemenyezd, 2016. február 09. kedd, 12:21
Nyolcszáz éves a Domonkos-rend
Ez alkalomból Bosák Nándor püspök, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutat be szentmisét Debrecenben, a Domonkos-rend Szent László-templomában este hat órakor - tájékoztatta az egyházmegye sajtószolgálata az MTI-t.

A Szent Domonkos által alapított Prédikátor Testvérek Rendjét (Ordo Fratrum Praedicatorum), közismert nevén a Domonkos-rendet 1216. december 22-én kelt bullájával szentesítette III. Honoriusz pápa.

Magyarországon a domonkosok 1221-ben telepedtek le. Az első kolostorokat Székesfehérvárott, Győrben, Esztergomban, Pécsett és Budán alapították. A török uralom idején a rend szinte teljesen megsemmisült, ezért a 16. század végétől a megmaradt kolostorokat szervezetileg más tartományokhoz csatolták.

A 17. században a rend újjáéledt Magyarországon. A magyar domonkosok 1938-ban hoztak létre önálló tartományt. A szerzetesrendek 1950-es felszámolásakor 85 magyar domonkos szerzetes élt Magyarországon. A jelenlegi, 1989 után újraalapított magyar rendtartománynak
velemenyezd, 2015. november 07. szombat, 07:05
Nagyboldogasszony ünnepén főbúcsút tartanak Mátraverebély-Szentkúton
Szerdahelyi Csongor elmondta: a ferencesek már csütörtöktől várják a zarándokokat, ekkor tartják a cigányok imaóráját és a családok megáldását.

Pénteken, Nagyboldogasszony napján Bernard Bober kassai érsek mutat be szentmisét, valamint Igaz hit és babonaság címmel Varga Kapisztrán ferences tart katekézist.

Szombaton a résztvevők A természetes erkölcsi törvény című tanítást hallgathatják meg Osztie Zoltán plébánostól, a szentmise és a körmenet főcelebránsa Orosch János nagyszombati érsek lesz. Délután litániát és kegyszermegáldást tartanak, fogadják a gyalogos zarándokokat. Az énekes Mária-köszöntőt követi az esti szentmise és körmenet, majd az imádság a nemzetért. Éjféltől a meghaltakért tartanak szentmisét.

Vasárnap, a főbúcsú napján az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek lesz. A szentmise előtti katekézist A család összetartása címmel a ferences rendi Kiss Menyhért tartja.

A kegyhely felújítási munkáinak rendjét úgy alakították ki, hogy a
velemenyezd, 2014. augusztus 11. hétfő, 18:18
Advent 4. vasárnapja
Advent IV vasárnapjával magunk mögött hagyjuk az adventi szent időt, véget ér a karácsonyt megelőző készülődési időszak. A küszöbön álló karácsonyi ünnepkör előtt számba vehetjük a megtett lelki utat, ugyanakkor lehetőségünk van kijavítani a készülődés folyamán előfordult mulasztásainkat. Ebben segítenek a szentmise olvasmányai. Az Ó-szövetségi olvasmányban a Kr.e VIII században, Izaiás próféta ajkán Isten arra buzdította Ácház királyt, hogy kérjen jelet, hogy ez által megerősödjön a bizalma. Annak ellenére, hogy Ácház visszautasította ezt a lehetőséget, Isten mégis jelet ígért: ,,Ime a szűz fogan, fiút szül és Emmánuelnek nevezi, ami annyit jelent: velünk az Isten."

Az evangéliumban már a beteljesülés tárul elénk. Szent Máté evangélista miközben Jézus születésének körülményeiről ír, a Szűzanya kiemelkedő érdemei mellett, szent József szerepéről is szól. Az Úr Jézus
vicus54, 2013. december 22. vasárnap, 06:19
Szalézi Szent Ferenc
Szalézi Szent Ferenc (1567-1622)
..............

Püspök, egyháztanító, a Szalézi Társaság és a katolikus újságírók védőszentje
A Szalézi Családban főünnep: január 24.
Szalézi Szent Ferenc az isteni szeretet hirdetője volt szavával, írásaival és életével. Türelmes, jóságos szeretetével mérhetetlen sok lelket nyert meg Istennek, és sok lelket vezetett a legmagasabb Isten-szeretetre. Don Bosco Atyánk őt mint a nyájas szeretet (,,szeretetreméltóság") megtestesítőjét választotta védőszentül Társasága számára, és nevezte el róla a rendtagokat szaléziaknak.
Hódító lélek volt. Mintegy 70 ezer protestánst térített vissza a katolikus hitre. Mint püspöknek fő gondja volt jó papság nevelése. Az volt az elve, hogy az Egyháznak nem sok, hanem jó papokra van szüksége. Ezért igen szigorú volt a kiválasztásban. És ő maga egész lélekkel mintája volt papjainak és híveinek. Fő fegyvere szeretete és szelídsége volt.
maroka, 2013. január 27. vasárnap, 11:31
2013. január 24. Szalézi Szent Ferenc püspök, egyháztanító
1599-ben Granier Annecy-i püspök segédpüspöke, majd 1602-ben utóda lett. Megszervezte a papnevelést, fellendítette a hitoktatást és a gyakori prédikációkat. Számos könyvet írt a lelki-életre nevelésről. Kiterjedt levelezést folytatott. Dijonban ismerkedett meg Chantal Szent Franciskával, akivel 1610-ben megalapították a Vizitációs rendet a betegek ápolására és az ifjúság nevelésére. 1622 december 18-án halt meg Lyonban.
Mint a szelídség és az apostoli szeretet példaképét ünnepli az Anyaszentegyház a szentmise Kezdőénekével:

Gondot viselek juhaimra - mondja az Úr,
és pásztort támasztok közöttük, hogy legeltesse őket:
Én, az Úr leszek Istenük!
FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Keresztény életünk teljes elkötelezettséget kíván. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy egész lélekkel szolgáljuk Urunkat a szent áldozatban, sőt egész életünkben.
KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki körüljártál, hogy városokban és falvakban hirdesd az
1vargaildyko, 2013. január 24. csütörtök, 11:17
Karácsonyi idő, Vízkereszt utáni hétfő
1175 körül. Az aragóniai királyi családdal rokonságban volt. Barcelonai kanonok lett. Bolognában jogot tanított. Belépett a dominikánus rendbe. Rómába rendelték, és ott IX. Gergely pápa káplánja és gyóntatója volt. Ő állította össze IX. Gergely pápa rendeleteinek gyűjteményét (Decretales). 1238-ban a rend főnökévé választották, de két év múlva lemondott. Nolascoi Szent Péterrel megalapította a Fogolykiváltók rendjét (Mercedariusok). Barcelonában halt meg 1275 január 6-án.

Reá emlékeztet a szentmise Kezdőéneke:

Az Úr lelke rajtam, mert fölkent engem,
Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
és meggyógyítsam a megtört szívűeket.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy kegyelmével indítson minket is törvényei ismeretére, és a szeretet parancsának betöltésével eljuthassunk a szentek tudományára.

Vonzz minket is, Urunk, követésedre és szolgálatodra.
Add, hogy szeretetedet mindennél többre értékeljük.
1vargaildyko, 2013. január 07. hétfő, 10:47
Lélek pompában
Gülch Csaba:
Lélek pompában
Tíz tétel Harsányi Lajosról*

I.
Különös ember volt, Isten minden sóhajára, másoknak ismeretlen érintésére rezdülő, érzékeny, egy testben nemes és alázatos lélek, aki lírájában a viharos angyalszárnyak suhanását is mennyei mosollyá szelídítette. Talán emiatt is érthető, hogy különös, az örök titokra kíváncsi verssel búcsúzott a világtól a halhatatlan katolikus paptriász - Sík Sándor és Mécs László mellett - kevésbé ismert és emlegetett egyénisége: Harsányi Lajos. Költészete ,,egyszerre volt szakrálisan komoly és gyermekien kedves, hűvösen imponáló és ugyanakkor elragadóan meleg és közvetlen. Beszédjében, mozdulataiban, mosolygásában volt valami franciás, abbészerű, de ugyanakkor jólesően, tudatosan, vidékiesen, sőt falusiasan magyar."1
Már készülődöm, Istenem,
hogy hozzád menjek.
Hogy fölragyogjanak nekem
a szem-nem-látta mennyek.
A vak földön is volt nehány
világos estem,
de mindig a te nagy, egész
sayuri, 2011. április 26. kedd, 09:52
Ferencesek Magyarországon
Ferencesek Magyarországon

Szent Ferenc életének főbb eseményei

1181 végén - Megszületik Assisiben. Anyja a keresztségben a János nevet adja neki, de apja, francia kereskedelmi útjainak egyikéről hazatérve, Francescóra változtatja azt.
1196 - Ferencet felveszik a kereskedőcéhbe, és leteszi a hűbéri esküt.
1198 tavaszán - Assisi lakói megostromolják és lerombolják a császári hatalmat jelképező Rocca várat. Ferenc valószínűleg ott szorgoskodik a falbontásban.
1199-1200 - Polgárháború Assisiben, majd a kommuna megalakítása a városban.
1202 novemberében - Háború Perugia és Assisi között. Ferenc fogságba esik.
1203 - Ferenc betegen szabadul a fogságból, és visszatér Assisibe.
1204 - Elhúzódó betegsége.
1205 tavaszán - Csatlakozni akar a keresztesekhez. Fölfegyverkezik, elindul, de Spoletóban egy látomás visszatéríti Assisibe. ,,Ferenc, ki a nagyobb: az úr vagy a szolga? Akkor miért nem az Úrnak akarsz
hidaszl, 2010. december 13. hétfő, 08:59
1/2
Képek, videók
Assisi Szent Ferenc
sanci81
2018. május 07. hétfő, 16:20
Assisi Szent Ferenc
sacimama
2018. január 01. hétfő, 21:31
Assisi Szent Ferenc
egrilany51
2017. július 05. szerda, 08:54
Assisi Szent Ferenc.JPG
liliana01
2017. április 18. kedd, 18:26
Assisi Szent Ferenc...jpg
jozsuzsa
2017. március 08. szerda, 20:39
Assisi Szent Ferenc
lenke1964
2015. április 29. szerda, 10:33
Assisi Szent Ferenc imája
sacimama
2015. február 04. szerda, 21:51
Assisi szent Ferenc imádk
sacimama
2014. október 04. szombat, 23:52
Assisi Szent Ferenc.jpg
zsu74
2014. augusztus 03. vasárnap, 02:41
Mária látogatása0702.jpg
maroka
2019. július 01. hétfő, 18:37
Gábriel látogatása
sacimama
2015. december 23. szerda, 21:19
Mária látogatása
sacimama
2014. július 02. szerda, 00:55
Jézus látogatása
sacimama
2014. március 14. péntek, 10:39
Bölcsek látogatása
joetoth
2012. január 08. vasárnap, 15:16
Irmuska rövid látogatása
csalogany13
2011. augusztus 28. vasárnap, 23:07
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.