Belépés
2019. augusztus 22. csütörtök | 34. hét | 234. nap | 20:50 | Menyhért, Mirjam
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Benedekffy Katalin: Hargitai fecskemadár
Videó

Hargitai fecskemadár hosszú útra készül,
nem hagyja el piciny fészkét könnyhullatás nélkül
Én is, én is úgy elmennék ,messzi tájra,
ha szívem a Hargitáért oly nagyon nem fájna

Nem sírok én édesanyám, csak a szemem könnyes
szomorú a székely sorsa messze idegenben,
varjúsereg lepte be az egész tájat,
odahaza gyász borít be minden székely házat.
maroka, 2019. augusztus 08. csütörtök, 15:14
Húsvét hajnalán
Húsvét hajnalán

Alig várták, hogy jöjjön a reggel,
s most bánatosan, illatos kenetekkel,
sírva sietnek a sír fele hárman,
epesztő, emésztő, roskasztó gyászban.
Ím ébred az élet és támad a nap már.
A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár,
és csattog az ének, száll által a légen
fel, fel az ég felé... Csak úgy, mint régen.
Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék?
Mikor a Mester előttünk ment még,
és ajkán az élet igéi fakadtak
a szomjazóknak, a fáradtaknak!
Volt-e valaha riasztóbb álom,
mint ez a három nap, ez a három:
mikor, aki folyvást csak életet mentett,
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szentet,
viszik diadallal a főpap elébe,
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe,
és suhog a korbács és csattog az ostor,
Hol, aki megvédje, a hős, az apostol?
És az Atya hallgat? - Mély csend ül az égen
s most hajnallik újra csak. Úgy... úgy mint régen.

Hogy hurcolták! Mint egy
kalmanpiroska, 2019. június 27. csütörtök, 10:23
Emberi sors
Emberi sors

Olyan nehéz küszködni magunkkal,
emberi mivoltunk lázad szüntelen.
Ne mondd! Tudom te is szoktál sírni,
mert nem sikerül mindig a győzelem.

Vádol a szíved. Elestél megint.
Jaj! Mi lesz, ha így folytatod tovább?
Érdemes küzdeni? - teszed fel a kérdést,
s nyugtalan szívvel keresed tovább

azt a másik embert, amelyik romlatlan,
és érzed magadban, mint parányi jót,
ha mások könnyei neked is fájnak,
s ajkadra csalja a vigasztaló szót.

Érzed a terhét a húsnak, a vérnek,
lelkedre feszül, és szörnyű súlya van:
kér, követel, lázad szüntelen,
de már a szíved miatta nyugtalan.

Érzed, hogy nem egy vagy, kettő van belőled,
s egyik éned a másikra támad.
Ha megbántanak, az egyik szembeszáll,
a másiknak útja a csendes alázat.

Jaj! Micsoda kín! Micsoda káosz!
Örök emberi sors, örök gyötrelem!
Illés futása, Jákób éjszakája
az életed, s az
kalmanpiroska, 2019. május 20. hétfő, 08:35
Öreg, ráncos arcon
szögletéig.
Eltűnik, de rögtön másik jön utána,
s egyre keserűbben nyeli a gazdája.

Nem akarja okát mondani könnyének,
de addig unszolom, de addig beszélek,
míg megered nyelve, egy nagy sóhaj szakad:
Nem láttam tíz éve egyetlen fiamat.

Búcsú nélkül ment el, azt hittem visszajön,
csak azért nem beszél, csak azért nem köszön.
Nem tudom merre jár, nem tudom hol lehet,
ahol most él, vajon kap-e szeretetet? -

És a könnyek árja nem akar megállni,
a szíve szegénynek nem fáradt meg várni.
- Ha tudnám, hogy hol van, elmennék utána,
csak megvigasztalnám, ha a szíve fájna.

Csak megsimogatnám, ha bántanák szegényt.
Csak megcsókolhatnám! Csak annyit tehetnék!
De nem írt azóta. Biztosan nem lehet,
azért nem küldött még egyetlen levelet. -

Úgy árad már a szó, mint lehulló könnye,
mentegeti egyre, s várja mintha jönne.
Igen - mondom. - Biztos, nem jöhet, nem írhat,
és ki nem
kalmanpiroska, 2019. május 19. vasárnap, 17:48
A legszebb szív
A legszebb szív

Egy tanulságos történet, a legszebb szívről.

Egy napon, egy fiatal megállt egy nagy város központjában és mondogatni kezdte a járó kelőknek, hogy neki van a legszebb szíve a világon. Nemsokára nagy tömeg gyülekezett körülötte, és mindenki az ő csodálatos szívét bámulta. Semmi hibája nem volt az ő szívének. Egy karcolás, egy seb, egy repedés, semmi. Mindenki úgy találta, tényleg ez a legcsodálatosabb szív, amit valaha is látott... Az ifjú nagyon büszke volt a tökéletes szívére és továbbra is dicsérgette önmagát.

Egyszer csak a sokadalom közül egy öreg közeledett. Csendes hangú, mintha csak önmagához beszélne:
- És mégis, az Ő szívének a tökéletessége nem hasonlítható az én szívem szépségéhez...

Az összegyűlt tömeg kezdte az öreget figyelni, és az ő szívét. Az ifjú is kíváncsi lett, ki merészeli ezt tenni, össze akarta
taltos1, 2019. május 13. hétfő, 23:24
Haza mennék
Kun Magdolna

Én földön hagyott árva újra hazamennék,
ha nem fájná a szívem sok réges-régi emlék.
Emlékek, mik széppé tették ifjúságomat,
hisz abban virult tavaszt a boldogságtudat.

Hazamennék, ha még édesanyám várna,
úgy, mint mikor karjait ölelésre tárta,
és magához szorított könnyes szemekkel,
tudván azt, hogy örömét gyorsan veszti el.

Mert az idő volt az, melynek uralma alatt
megdobbanó szíveink is el-elhalkultak,
hisz az idő törte össze azt a sok boldog napot,
melyben anyám újra viszont láthatott.
klarika47, 2019. május 03. péntek, 07:05
Ime a sazűz méhében fogan, és fiút szül
Totfalusy István költeménye.

Az angyali üdvözlet

Örömhir ez... Mi volna boldogitobb,
mi volna szebb, mi volna édesebb,
mint öntestünk-vérünkből testezett
emberként birni Őt, a Boldogitót ?

Örömhir ez... S mégis mi fájna jobban
a boldogságnál, milyen gyötrelem ?
A Szűz szivébe messzi sejtelem,
hét tör kegyetlen, égő árnya lobban.

Örömnek s szenvedésnek néma násza,
Krisztus keresztjének törvénye int.
Gábor nem szól. Áll. Vár a válaszára.
A Szűz könnyes szemével rátekint :
" Ime, az Úrnak szolgáló leánya,
legyen nekem a te igéd szerint. "
wob, 2019. április 06. szombat, 12:47
Nincs Cím
WASS ALBERT - ÖRÖK BÚCSÚZÁS

Akárhonnan jövünk, akármerre megyünk,
a búcsú mindig bánat,
és mindig fájnak a halk- szavú árnyak,
kísértetes csengés: talán soh'sem látlak...

Jöhet még egy este,
egy utolsó este, egy fekete este,
mikor váratlanul, furcsa Sors-szeszélyből
belehalkulunk a véghetetlen Csendbe.

Azért van ez nálunk:
akármerre megyünk, akármerre járunk,
a búcsúzásunk bánat,
s kísértetes árnyak halk-szavú csengése
a szívekbe fájnak:
talán soh'sem látlak... talán soh'sem látlak...
yulchee, 2019. március 26. kedd, 12:27
Jékely Zoltán versei
álmatlan nihiléből
a lélek újra napvilágra kél fel,
magát-szülő sajgással fáj a létel.
Ilyen kínt nem okozhatnék magamnak,
csak még a fel-sem-ébredéssel.

Határtalan, pusztító egyedüllét!
Az ember érzi, hogy vásik foga
s egy hosszu árnyék rámhajol s körüllép.
Gyönyörű gyermek, isteni csoda,
érted kiált e sajgó egyedüllét.
Segíts, öröklétnek záloga!EGY KÖNNYCSEPPKi mondaná meg, mi ütött szíven?
Talán az ősz?
Tán múló életem?

Szememből egy könnycsepp kibuggyant:
a Tenger kínja benne volt.
Egy falevélre hullt
s én felragadtam megszállott-mohóan.

Három szent szót írtam reá:
az Ember kínja benne volt.

Jaj, jaj, hiába keresem
azt a három gyönyörű szót!
menusgabor, 2019. március 25. hétfő, 20:00
Jézus tanítása - a NŐRŐL...
JÉZUS tanítása - a NŐRŐL... Buddhista kolostorokban őrzött szent iratok alapján. Elizabeth Clare Prophet: Jézus elveszett évei - című könyvből részlet.

Jézust a keletiek (buddhista kolostorokban őrzött szent iratok alapján)Szent Íszá néven ismerték. Jézus vagyis Szent Íszá cselekedeteit feljegyezték, idézek ezekből az iratokból...

,, Amikor ideért szavaival, az emberek félre toltak egy öregasszonyt ,aki azért közeledett a csoporthoz, hogy jobban hallhassa Íszát, majd elébe álltak.

És Íszá folytatta:

,,Nem megengedhető az, hogy egy fiú félre tolja az anyját és elvegye annak helyét. Aki nem tiszteli az anyját, a legszentebb lényt Isten után, az nem méltó a fiúi névre.

Hallgassátok hát , amit most mondani fogok:
TISZTELJÉTEK A NŐT, mert Ő a Világegyetem Anyja, és minden, ami IGAZ az Isteni Teremtésben, BENNE
lilagondolatok, 2019. március 16. szombat, 07:40
Fekete Lajos versei
dolgok,
melyeknek titkát kileste szemem
és minden titkok tudója én, mégis
titoktalanul itt szégyenkezem.

Szégyenkezem és állok szemlesütve
az Úr előtt, ki egy kérdést adott
a férfihűségről s feleletül csak
közönyös, hideg homlolom ragyog.

És a gyóntató, néma, hosszú csendben
Ő tovább kérdez: Kivel? ... Hol? Mikor?...
A kérdés megborzongat és az emlék,
az emlék tűze bennem ujra forr...

De számat szóra nyitni nem bírom, mert
szorongó szívem fennhangon dobog,
míg hátam mögött csendben felzokognak
kékszemű, szőke leány-angyalok. . .


A HARCOS TRÓJÁRA VISSZANÉZ

Bizony különös is, ha elgondolom,
hogy a kulcs csikorog, fordul,
én meg csak számolok: egy . . . kettő . . . három . . .
s mögöttem a léces kiskapu csöndben bezárul.
Egyszer ha elcsitul nyugtalan életem,
két idegen ember jön majd hozzám
s számol: egy . . . kettő . . . három
menusgabor, 2019. február 18. hétfő, 23:00
Szentimrei Jenő
te
magasan,
minden nap magasabban lebegsz rekordjaink felett -
elérhetetlenül.
Fohászokat küldünk utánad, mik
fennakadnak a
boltíveken,
mint mestergerendás padmalyon a pipa füst.
oda
Oda
ODA
mutogatnak fel minden tornyaink és a lelkész szemének
csak a fehérjét látjuk, úgy keres Téged
tekintetével odafönt.
Hangja megrezzenti a pókhálót az ívek
összeszögelléseiben, de Hozzád
epekedve kúszni hiába is próbál:
hideg falak és hideg szívek visszaverik.
Nincsen itt, feltámadott - mondja értetlenül a sír gödör,
Nincs itt, feltámadott - szól Máriának az őrző katona.
Nincs itt, feltámadott - hunyorogják a csillagok a jeges égen...
Ki mondja hát ezentúl a halottnak: leányom,
kelj fel és járj.
Tengert szóval ki csendesít le?
Ki gyógyít sántát, bénát, nyavalyatörőst?
Ki ad halat és kenyeret ennek az éhező
világnak? Ki csókol
bűnbánó Magdolnákat homlokon?
A kufárokat ki fogja kiverni
menusgabor, 2019. február 08. péntek, 18:30
1/183
Képek, videók
Benedekfű.jpg
pacsakute
2019. március 01. péntek, 00:40
BenedekFeri.jpg
fasd
2012. március 25. vasárnap, 22:36
Benedekfű
korall44
2008. február 22. péntek, 08:08
t_fecskemadar.jpg
katicacska
2010. szeptember 22. szerda, 18:10
t_fecskemadar.jpg
papus54
2010. szeptember 21. kedd, 21:36
fecskemadarak.jpg
ildikoje
2010. január 24. vasárnap, 11:25
könnyes a szemem.jpg
yvett789
2015. január 11. vasárnap, 18:37
új kenyér_székely jános08
maroka
2019. augusztus 21. szerda, 00:18
székely jános0820.jpg
maroka
2019. augusztus 21. szerda, 00:12
székely János0806.jpg
maroka
2019. augusztus 06. kedd, 14:06
székely jános0803.jpg
maroka
2019. augusztus 03. szombat, 17:39
székely jános0731.jpg
maroka
2019. július 31. szerda, 23:30
székely jános0514.jpg
maroka
2019. május 14. kedd, 13:30
székely jános0414_2.jpg
maroka
2019. április 14. vasárnap, 16:56
székely jános0414.jpg
maroka
2019. április 14. vasárnap, 16:45
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.