Belépés
2020. július 15. szerda | 29. hét | 197. nap | 12:40 | Henrik, Roland
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Dr. Gyökössy Endre
ismerősnek, barátnak, látogatónak áldott békés Karácsonyi ünnepeket kivánok, szeretettel.

Gyökössy Endre: Karácsonyi ima
Kedves Atyánk!
Most mindnyájan azokért imádkozunk, akik emberileg magányosak lesznek karácsony szentestéjén, és ha valamikor fájdalmas a magány, akkor ezen az estén kétszeresen vagy tízszeresen is az. Érettük imádkozunk, hogy ha magányosak is, ne legyenek egyedül, akkor se, ha csak egy szál gyertya lobog előttük. Az az egy szál gyertya jelentsen Téged, világ Világossága, Aki fénynek, vigasztalásnak, békességnek és erőnek jöttél közénk.

Most azokért imádkozunk, akiknek kétszeresen fáj a karácsony, mert valahol szétszóródva a világban még egy fenyőgallyat sem találnak, mert talán ott nincs is, talán csak egy borókaág, talán valami trópusi növénynek leszakított levele, de ők arra gondolnak, hogy itthon karácsony van. Talán gyermekünk, unokánk, bátyánk, szülőnk. Uram, add, hogy karácsony történjék szívükben, légy jó békességben velük, a
menusgabor, 2020. június 29. hétfő, 22:00
Fekete Istvánra emlékezünk
Vigiliában: az első köszöntés volt, sok, alkotásban gazdag esztendőt kívánt az írónak a 70. születésnap alkalmából. Néhány hónappal később azonban elkövetkezett a búcsúzás. Mindkét szerző ugyanazt emelte ki, az egyik csendnek, békének, harmóniának nevezte, a másik megnyugvásnak. ,,Fekete István írásainak sajátos varázsát éppen ez a harmóniára törekvés, a természet és az emberi világ rokonvonásainak újrafelfedezése jelenti. (...) Írásművészetének fő erényei: az érzelmek őszintesége, az írói szándék világossága, a szavak és a mondatok egyszerűsége, amelyek méltó keretként szolgálják a hazaszeretetet, a tájat és a gondolatot, a lélek tisztulását érlelő csend dicséretét. (...) Az emberhez illő béke, a lélek és a szellem nyugalmának áhítása vezérli őt az állat- és növényvilág emberközelbe hozásának szívós és türelmes kísérleteiben, a természet törvényeinek költői feltárásában és a minden élőkre, minden közösségre érvényes harmónia aranymetszés-szabályainak megmutatásában." ,,Olvasom, és
maroka, 2020. június 23. kedd, 09:48
Hogyan fejezzük be a napunkat Istennel?
III. prédikáció

Hogyan fejezzük be napunkat az Istennel?

,,Békességben fekszem le, és legott
elalszok, mert te, Uram, egyedül
adsz nekem bátorságos lakozást"
(Zsolt. 4: 9)


Ennek a szövegnek a szavait (Zsolt. 4: 9) lehet képletesen (mint a lélek pihenését, amely meg van győződve Isten kegyelméről) és szó szerint is értelmezni (mint a test pihenését az Ő gondviselő kegyelmének védelmében). Nekem jól esik befogadni az Írást teljes szélességében, ezért lehetséges mind az első, mind a második értelmezés.

1. A zsoltáríró mindennél többre tartotta az Isten kegyelmét, ezt a sorsot választva arról az örömről beszél, amely eltöltötte őt, amikor azt látta, hogy sokak nem találták meg a békességet, állandóan azt a gyümölcstelen kérdést tették fel, hogy ,,Kicsoda láttat velünk jót?" (Zsolt. 4: 7). Mindenféle hiábavalósággal elcsigázzák magukat, miközben Dávid tökéletesen nyugodt maradt, bízva Isten jóakaratában: ,,Hozd
kalmanpiroska, 2020. május 31. vasárnap, 22:58
Hogyan kezdjük a napunkat Istennel?
I. prédikáció
Hogyan kezdjük a napunkat Istennel?

,,Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat;
jó reggel készülök hozzád és vigyázok"
(Zsoltárok 5:4)


Valószínűleg úgy gondolkodnátok, hogy ez goromba kérdés, ha feltenném nektek azt, őszintén kérdezzétek meg magtoktól: mi hozott benneteket ide ezen a korai reggelen? Mit kerestek itt? Bármikor is közeledünk Istenhez, az úrvacsora vétele alatt (függetlenül attól, hol tartózkodunk éppen), világos válaszunknak kell lenni arra a kérdésre, amit Isten tett fel a prófétának: ,,Mit csinálsz itt, Illés?" (1 Kir. 19: 9). Ugyanúgy akkor is, mikor az istentiszteletről térünk haza, válaszolnunk kell a kérdésre, amelyet Krisztus tett fel azoknak, akik Keresztelő János igehirdetésén vettek részt: ,,Mit látni mentetek ki a pusztába?" (Mt. 11: 7).

Furcsa látni ennyi embert, akik itt összegyűltek: a mezők valóban beértek, és készek az aratásra. Szeretném remélni, hogy nem pusztán
kalmanpiroska, 2020. május 31. vasárnap, 22:47
Isten Szentlelke ma is működik a világban
Cserháti Ferenc ünnepi szentmiséje Gazdagréten
.. a Lélek ma is csodákat művel az Úr tanítványai, a hit bajnokai, a szentek által, akik hagyják, hogy a szeretet lángja, fénye, világossága vezérelje őket, míg aztán maguk is a hit és a szeretet ragyogó csillagaivá válnak ebben a nem egyszer goromba és sötét világban."
Május 31-én, pünkösdvasárnap délelőtt Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be koncelebrált ünnepi szentmisét a világ magyarságáért a gazdagréti Szent Angyalok-templomban.
A szertartás kezdetén Szederkényi Károly Miklós címzetes prépost, a templom esperes-plébánosa köszöntötte a főpásztort. Kiemelte: ahogyan annak idején, az első pünkösdkor, a választott nép szórványban élő közössége eggyé lett és találkozott Jeruzsálemben, most ebben a szentmisében a szétszórtan élő magyarság is találkozhat, együtt lehet szeretetben, az Isten iránti hűségben, a keresztény hitben, és a nemzeti összetartozásban
Cserháti
maroka, 2020. május 31. vasárnap, 18:27
Gárdonyi Géza idézetek
innia egynéhány nagyon keserűt.
De minden keserűség után mintha angyalkéz nyujtana
az embernek egy pohár üdítő édeset.

Gárdonyi Géza: Földre néző szem Égre néző lélek Intelmek fiaimhozA szeretetnek melege van a természet hidegében - és világossága van az élet sötétségeiben; és a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyognak velünk az örömben - és lecsókolják a könnyeinket a fájdalomban.

Gárdonyi Géza: Tükörképeim - Az érintés csodája


A szívet azért rejtette el az Isten, hogy senki se lássa.

Gárdonyi Géza: Isten rabjai - a regény utolsó
menusgabor, 2020. április 30. csütörtök, 19:00
Ferenc pápa húsvét vigíliáján
De Jézus kijött értünk, feltámadt értünk, hogy életet hozzon oda, ahol halál uralkodott, hogy új történelmet indítson el ott, ahol kő zárt el mindent.
Ő, aki ledöntötte a sziklakőt a sír bejáratáról, a szívünket záró köveket is elmozdíthatja. Ezért ne adjuk át magunkat a csüggedésnek, ne tegyünk követ a reményre! Lehet és kell remélnünk, mert Isten hűséges! Nem hagyott magunkra, meglátogatott bennünket: minden élethelyzetünket felvette, osztozott fájdalmunkban, szorongásunkban, halálunkban. Világossága bevilágította a sír sötétségét: ma el akarja érni életünk legsötétebb zugait.
Testvérem, ha szívedben már eltemetted is a reményt, ne add fel: Isten nagyobb! Nem a sötétségé és a halálé az utolsó szó! Bátorság, Istennel semmi sincs veszve!
Bátorság: olyan szó ez, amelyet mindig Jézus szájából hallunk az evangéliumokban. Egyetlen egyszer mondják mások, amikor egy rászorulót biztatnak: ,,Bátorság! Kelj fel, [Jézus] hív téged!" (Mk 10,49). Ő, a feltámadott az, aki bennünket, rászorulókat
maroka, 2020. április 12. vasárnap, 13:56
Ferenc pápa: Ahhoz, hogy láthassuk Istent, le kell
Ferenc pápa: Ahhoz, hogy láthassuk Istent, le kell lepleznünk szívünk hazugságait!
Április 1-jén a Szentatya a hatodik boldog mondással folytatta a boldogságokról szóló katekézissorozatát: a tiszta szívűségről és Isten látásáról elmélkedett (vö. Mt 5,8).
Kedves testvérek, jó napot kívánok!
Ma a hatodik boldog mondást olvassuk együtt, amely Isten látását ígéri, és amelynek a szív tisztasága a feltétele.
Azt mondja a zsoltár: ,,Szívem felhívásodat ismételgeti: »Keressétek arcomat!« Arcodat keresem, Uram! Ne rejtsd el előlem arcodat!" (Zsolt 27,8-9).
Ez a fogalmazásmód az Istennel való személyes kapcsolat utáni vágyakozásra utal. Nem gépies, nem ködös, nem, hanem személyes kapcsolatról van szó, melyet Jób könyve is az őszinte viszony jelének tart. Jób könyve azt mondja: ,,Azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak" (Jób 42,5). Gyakran gondolok arra, hogy életünk útja ilyen, ez jellemzi Istennel való
maroka, 2020. április 01. szerda, 19:20
Szent-Gály Kata: Keresztúton
Szeretettel mindenkinek.....Szent-Gály Kata alkotását Székely János püspök atya mondja el.
Facebook oldali videó

,,Azt mondja az Úr:
Kevés az, hogy a szolgám légy,
s fölemeld Jákob törzseit,
és visszatérítsd Izrael maradékát.
Nézd, a nemzetek világosságává tettelek,
hogy üdvösségem eljusson a föld határáig."
(Iz 49,6)
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem...?
Reszketni, remegni az Olajfa-kertben...?
Elhagyatva lenni, egyedül a bűnnel...?
Szemben a Halállal, szemben a közönnyel...?

Adnád-e kezedet szorító kötélnek...?
Arcodat a gúnynak, lenéző köpésnek...?
Tudsz-e mellém állni fojtogató csendben...?
Az ostorozásnál eltakarnál engem...?

Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek...?
Tudsz-e tűrni értem, hordani keresztet...?
Roskadva, remegve, föl, egész a
maroka, 2020. március 29. vasárnap, 09:00
Amikor Péter sírt... - Bach nagyböjti zeneimája
evangélikus teológust, orvost, orgonaművészt idézve - a szövegnek ,,nemcsak a teste, hanem a lelke is kifejeződik". ,,...Bach a szavakban kimondott egész vad és fájó, tépő bűntudatot kifejezésre akarja juttatni." És a zene legnagyobb mestere számára nincs lehetetlen. Kifejezi azt is, amire a szavak már képtelenek. Mindezt úgy, hogy kérdezhetjük ismét csak Albert Schweitzerrel: ,,Nem tudjuk, mi a csodálatra méltóbb: ennek a zenei nyelvnek az egyszerűsége vagy a világossága?"

- Most ismét Pilinszky szól: ,,A remekmű magja mindenkor egy magasrendű valóság, melynek napjába nézve elvakul a kutató szem, de boldogan melegednek az áhítattal közelítő századok." A költő is kereste a szavakat, amikor erről a zenéről gondolkodott. Ő sem zene-esztétaként, csak megrendült hallgatóként. ,,Johann Sebastian Bach egyszemélyben volt szenvedő ember, könyörtelen diagnoszta és gyógyító orvos. [...] Korunk [...] fokozódó szomjúsággal csodálja a már-már
maroka, 2020. március 22. vasárnap, 08:15
Ferenc pápa nagyböjti üzenete 2020.02.25
..................
Krisztus nevében kérünk engesztelődjetek ki az Istennel - 2Kor, 5,20
...........

- Vatican news oldalon

- 2020. február 25. Magyar kurír oldalon
A Szentatya évről évre üzenetet intéz a katolikus hívekhez a nagyböjt kezdetén. 2020-ban nagyböjti üzenetének témája: ,,Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!" (2Kor 5,20).
Kedves testvérek!
Az Úr ebben az évben is megadja nekünk az előkészület különleges időszakát azért, hogy megújult szívvel tudjuk ünnepelni Jézus halálának és feltámadásának titkát, ami az élet alapját jelenti minden keresztény ember és az egész keresztény közösség számára. Szívünkkel és
maroka, 2020. február 25. kedd, 16:37
Útravaló – 2020. február 9
Olyan háziasszonyt még nem láttam, aki sót azért dobott volna ki, mert annak elment az íze, és ma már a biblikusok is azt mondják, Jézus korában sem létezett ilyen gyakorlat. A Mester mondásának értelme így inkább a lehetetlenség oldaláról ragadható meg mint prófétikus felszólítás: amennyire lehetetlen, hogy a só ízét veszítse, olyannyira elképzelhetetlen, hogy a tanítvány elszakadjon a nyolc boldogság szellemétől (vö. Székely János: Az Újszövetség teológiája 99.), hiszen a sóhasonlat a boldogságmondásokat zárja. A hívő ember bensőjének tehát elválaszthatatlanul eggyé kell olvadnia azzal, amire Ura meghívta, miként a só léte és íze elválaszthatatlan. 2007-ben a fiesolei kolostorban egy idős szerzetesre lettem figyelmes, akinek napvédő sapkájára a DV betűk voltak varrva. A mellettem álló testvér magyarázólag mondta: ő Umberto Betti bíboros, a zsinat egyik jeles teológusa, aki a saját nevére már nem emlékszik, csak a Dei verbum dokumentumra, aminek egyik szerkesztője volt, ezért bevarrták annak kezdőbetűit
maroka, 2020. február 09. vasárnap, 14:29
1/92
Képek, videók
gyokossy_endre_viragok _vi
menusgabor
2019. június 14. péntek, 21:19
Gyökössy_Endre_sírja.j pg
lilagondolatok
2014. augusztus 21. csütörtök, 16:58
Gyökössy Endre.jpg
lilagondolatok
2014. augusztus 21. csütörtök, 16:57
Dr Gyökössy Endre.jpg
zsu74
2014. augusztus 02. szombat, 23:55
Gyökössy Endre idézet.jpg
pacsakute
2012. november 17. szombat, 17:54
Gyökössy Endre.jpg
bongyi53
2009. január 20. kedd, 04:09
ketszeres_csavaras.jpg
kotos
2009. május 14. csütörtök, 23:38
Poirot - Kétszeres Bűn.hu
rambobby
2007. szeptember 27. csütörtök, 07:23
Kétszeres Kőrös-kupacsapa
imreszabo
2007. március 15. csütörtök, 17:47
Kétszeres megyei bajnok k
imreszabo
2007. március 15. csütörtök, 17:32
Egy szál gyertyával
csalogany13
2017. április 29. szombat, 18:53
Egy szál gyertya mely vég
irmus
2016. augusztus 08. hétfő, 16:05
Egy szál gyertya
margoboszi
2016. május 02. hétfő, 15:29
Egy szál gyertya
cipello
2016. április 28. csütörtök, 19:57
Sok szal gyertya...
borigit
2014. október 30. csütörtök, 14:59
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.