Belépés
2018. november 19. hétfő | 47. hét | 323. nap | 04:26 | Erzsébet
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Nagy Szent Gertrúd szűz 11.17
állítottak össze Gertrúd halála után; a második könyv származik csak magától a szenttől. Ebből kitűnik, hogy írója jól ismerte a klasszikus próza művészetét, világosan, plasztikusan, képekben gazdagon fejezi ki magát, miközben művészien alkalmazza az antik próza eszközeit. Gertrúd stílusa belső világának kifejezője. Nagyon finom érzéke volt a szép iránt, erős művészi képzelő- és formálóereje volt.
Igazi gazdagsága azonban a szívében rejlett, amellyel Isten ajándékozta meg; képes és készséges volt a túláradó szeretetre. Hackeborni Mechtilddel és Magdeburgi Mechtilddel való lelki barátsága a szentek történetének leghíresebb barátságai közé tartozik. Ugyanakkor Gertrúd szíve akkor is tágas és erős volt, amikor arra kérték, hogy mások lelkiismereti bajában vagy tanácstalanságában segítsen. Bátor volt és belsőleg teljesen szabad, s így alkalmas arra, hogy a földi élet nyomorúságát és szépségét, saját és mások lelkének boldogságát és kínjait magára vegye és Isten elé vigye.
Az igény, hogy a világ
maroka, 2018. november 17. szombat, 11:31
Tekintsünk elhivatásunkra!
felismerni a bűnös embernek egy bűnös világban. Nincs garancia arra, hogy könnyű lesz. Meg kell fizetnünk az árát.

(4) Vizsgáljuk meg személyes vágyainkat!

,,Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!" (Zsolt 37,4)

Sok keresztény szíve mélyén kételkedik abban, hogy Isten valójában áldást készít számára. Valami mélyen bele van írva bűnös szívünkbe a bűneset óta, ami miatt Istent nem tartjuk elég jóindulatúnak és nagylelkűnek, és nem hisszük el, hogy túláradóan szereti gyermekeit. Az Édenkertben a kígyó fondorlatos rágalommal állt elő: ,,Isten alaposan behatárolta az életeket ezekkel a felesleges tiltásokkal." Félünk hinni az Ő szavának, amikor megígéri, hogy ,,megadja szíved kéréseit"? Milyen gyakran hasonlítunk az egy tálentummal rendelkező szolgához, aki ezt mondta urának: ,,Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy... Félelmemben elmentem tehát, és elástam a tálentumodat a földbe: nézd, itt van, ami a tied." (Mt
kalmanpiroska, 2018. november 13. kedd, 15:24
Vértanúink utolsó szavai
tisztán és fenségesen áll előttem emléked, mennyire szeretném, ha ki tudnám fejezni szavakkal, milyen fájdalmas érzéssel gondolok rád! Adjon erőt a mindenható Isten, aki szívembe lát, hogy úgy halhassak meg, mint egy keresztyén. Mindig híven hódoltam őseim vallásának, a lelkész kezéből fogadtam hitem vigaszát, és kész vagyok uram és teremtőm ítélőszéke elé lépni.

És te, Lizám, aki mint a vigasz és a remény angyala álltál mellettem, kinek csak gyöngén viszonozhattam azt a boldogságot, amelyet túláradó szeretettel szereztél nekem: adjon Isten bátorságot és erőt neked súlyos végzeted elviselésére.

Nekem pedig bocsásd meg, drága Lizám, ha az életben megbántottalak, vagy nem voltam elég gyöngéd hozzád. Nem hallhatom hangodat, de a szívem azt mondja, hogy megbocsátsz.

És szegény gyermekeim - ó, nagy Isten! Nekik kell, hogy élj, drága Lizám, sorsod súlyosabb, mint az enyém, neked éveken át kebledben kell rejtened a bánatot, én pedig a túlvilágról is hálásan nézek rád, ha megmaradsz
lilagondolatok, 2018. október 06. szombat, 14:04
Magas hegyről jön a folyó
Magas hegyről jön a folyó,
vize frissítően túláradó.
A völgyeken és a mezőkön át
a folyó rohanva elér hozzád.

A mennyi folyó most táncra perdít,
A mennyi folyó majd felvidít.
A mennyi folyó megtölti szívünk
és örvendezünk, mert az Úr van itt!

Az Isten folyója az élő víz,
hogyha megérinted, bizony életre hív.

És partjára hogyha sokszor lejársz,
egyre jobban szomjazol az Úr után.

Isten folyója...

Az Úr hegyére felmenni jó,
mert a jelenléte békét adó.
És a folyó mentén ha futkározunk,
vígan táncolva dicsérjük ott a Fiút!

Isten folyója...

http://video.xfree.hu/?n=dandej|3dbf895999935ad15fd8b789ee28331c
dandej, 2018. augusztus 19. vasárnap, 21:46
Mária életéről tanító szentírási
vértanúinak és többi szentjeinek ereklyéi. Az ő maradványaik felidézik életük, szenvedésük, tanúságtételük példáját. Fogadjuk imádsággal ezt a keresztet. Kísérjük elmélkedéssel, szentségimádással és ha lehet, a segítő szeretet cselekedeteivel a missziós kereszt útját. Kérjük az ő közbenjáró segítségüket is, hogy példájukat mi is követni tudjuk.
A magyar szentek között voltak a hivatásuknak élő nagyszerű családapák, mint Batthyány Stratmann László, a szegények orvosa. Voltak édesanyák, akiknek szeretete túláradt még a családjukon is, és átölelte a betegeket, a szegényeket és a rászorulókat; ilyen volt Szent Erzsébet. Voltak régi és modern szerzetesek és engesztelők, mint Szent Margit, aki királylány létére a leprásokat ápolta, vagy Boldog Salkaházi Sára szociális testvér, aki áldozatosan segítette a szegényeket, és életét adta az üldözöttekért. Voltak vértanú püspökök, főleg az újabb időkben, akik a 20. század nagy keresztényüldözései során életük árán is hűségesek maradtak Krisztushoz. Istennek hála
maroka, 2018. augusztus 13. hétfő, 14:06
Refrain
Jovan Ducic :Refrain

Ismerem a néma alkonyokat,
mikor minden zaj eltűnik a földről,
a szív megáll egy pillanatra,
és a lélek örökre elsötétül.

Ismerem a csillagos éjszakákat,
mikor a fény kiömlik és túlárad,
kicsordul minden keserű pohár,
s meztelen marad kínjával a mélység.

Ismerem a szerelmet, ha befészkel
a szívnek pompás palotáiba,
s akkor a bús dalok megríkatnak,
és megvéreznek a vidám rímek.

Ismerem a szorongás napjait,
a keserű és csüggedt őszöket,-
óh, mindent titkos szálak fűznek össze,
csak a lelkek maradnak így, külön...

( Babits Mihály fordítása)
liliana01, 2018. július 30. hétfő, 21:45
Édes gyönyörűség
épp úgy elvarázsol,
S én most is épp úgy szeretem!...

(Galgóczy Árpád forditása)


Tyutcsev: TÜZEL A NAP...

Tüzel a nap, tócsák ragyognak,
mosolyog, ujjong a világ;
zúgva, repesve mosakodnak
az ég kék vizében a fák.

Daloló fák! Vizek, kigyúlva!
A levegő lankad, eped.
Csoda mámor pezsdíti újra
a túláradó életet.

De e gyönyörű, fékevesztett
csodánál gyönyörűbb csoda
szenvedő és elfáradt lelked
meghatott, gyöngéd mosolya.

fordította: Szabó Lőrinc


Tyutcsev: UTOLSÓ SZERELEM

Ó, ha eljön öregkorunk,
Szerelmünk mélyebb s babonásabb...
Ragyogj, ragyogj hát, alkonyunk,
Végső szerelmünk fénye,
menusgabor, 2018. július 18. szerda, 17:00
Agárdi László: Árnyak.
. . . Bámulva néznek és fogadnak,
Látom a villanását
Márványfehér fogaknak.
Szemükben gyűlölet helyett
Kíváncsiság foglal helyet.
A kar feszül, ököl szorul,
A láb remeg,
A gyűlölet kitör . . .
Arcom nyugodt.
A rajta égő bús szemek
Nem rettennek meg semmitől.
A jelszó: szeretet!
- - - - - - - - - - - - -
E szóra jaj fakad ki az ajkakon
És visszazúgja hegy, halom.
Árnyak egymásnak rontanak
S miként a túláradt patak,
Melyet féken tartott a gát,
E földbékó hatalma
Kényszertől nem zavarva
Szabadnak érzi most magát:
A szenvedély utat talált,
Dühöng a gyűlölet.
Egy árny a másra ront, töret
És oszt csapást, halált.
Az árnyak egyre hullanak
S alig múlik pár pillanat
A zöld mező porrá tiporva
Köd száll alá a bús csoportra
S el tűn a nap . . .
Sápadt alak
Jön most felém.
Bár láttam, meg nem ismerém.
Arcának dúlt
marcyt, 2018. június 28. csütörtök, 07:58
Rudnyánszky Gyula: Együtt születtem . . .
Rudnyánszky Gyula:

Együtt születtem . . .

Együtt születtem a viharral én,
Felhők méhében villámtűz fogant;
A földre zöld angyal-szárnyon jővén,
Átkom lett a múlandóság, a hant.
A csillagos mennyboltnak tiszta fényét
Kerestem itt is s oh nem lelhetém ;
Mert a világ, az ember oly sötét volt ! . . .
Együtt születtem a viharral én.

Szív, érzelemmel, lángokkal teli;
Szív, mely csapong, túlárad és szeret;
Szív, mely álmával álmom' öleli:
Volt első vágyam mindenek felett.
Az elpuhult hiúság selyem ágyán
Ily szív nem élhet, nem dobog felém;
A szenvedések utján megtalálom . . .
Együtt születtem a viharral én.

Lomb közt a dal csengőbb, az ibolya
A mély erdő árnyába rejtve szebb ;
Bánatban a hű kedves mosolya
Mint éjjel a csillagfény, teljesebb,
Így várt egyedül, elhagyatva, árván,
Az édes lány ily búsan jött elém,
És összeforrt szivem az ő szivével
marcyt, 2018. június 10. vasárnap, 09:27
Szerelmi dalok...
Tóth Erzsike:

Szerelmi dalok...

I.

Nem lehet azt kimondani,
Hogy szeretlek téged.
Minden vágyam gondolatom.
Csak tehozzád téved.

Nem lehet azt kimondani,
Mily forrón imádlak.
Hőn dobogó hű szívemre
Vissza-vissza várlak.

II.

Azt álmodtam, veled karöltve
Jártam a hüs lombok alatt.
Kicsiny madár szerelmes ajkán
Bűbájos, édes dal fakadt.

És e daltól túláradt szívünk'
Betölté a vágy, szerelem.
Egy pillanat s én ott pihentem
Forró szerelmes szíveden . . .

Óh feledni, ezt elfeledni !
Egy örök élet is kevés.
Ilyen édes. bűvös álomra
Nem kellene fölébredés !
aranyoslila, 2018. május 27. vasárnap, 21:23
Tóth Erzsike: Szerelmi dalok.
Tóth Erzsike: Szerelmi dalok.

I.

Nem lehet azt kimondani,
Hogy szeretlek téged.
Minden vágyam gondolatom.
Csak tehozzád téved.

Nem lehet azt kimondani,
Mily forrón imádlak.
Hőn dobogó hű szívemre
Vissza-vissza várlak.

II.

Azt álmodtam, veled karöltve
Jártam a hüs lombok alatt.
Kicsiny madár szerelmes ajkán
Bűbájos, édes dal fakadt.

És e daltól túláradt szívünk'
Betölté a vágy, szerelem.
Egy pillanat s én ott pihentem
Forró szerelmes szíveden . . .

Óh feledni, ezt elfeledni !
Egy örök élet is kevés.
Ilyen édes. bűvös álomra
Nem kellene fölébredés !

Nagykároly és Vidéke, 1902. április 3.
marcyt, 2018. május 26. szombat, 07:36
Reményik Sándor: Magános öröm
Reményik Sándor: Magános öröm

Mondod: a bánatod magános,
Az örömöd ó, még magánosabb,
Sötétség vagy, ha éjszakába jársz,
De árnyék vagy, ha reád tűz a nap.
És minden árnyék külön libegés
És minden árnyék néma, külön élet,
A bánat őket összesöpri-mossa,
A fény mutatja meg a különbséget.

Mondod: a bánatod magános,
De volt-e már mély, zengő örömöd?
Ölelni vágytad a széles világot
S a vágy, öröm szívedbe fúlt, törött.
Vágytál röpülni, önmagadon túlra,
Nem messze, csak egy rokonszellemig, -
Az örvendezőt hűvös mosolyok
Önnön szívébe visszakergetik.

Mint kehely szélén zengő aranycsöppek:
Az örömital benned muzsikál,
Túláradna, de nincs merre-hova,
Leperegne, de csak habozva áll.
Raksz vértet, páncélt a szíved fölé,
De ver a szíved vért, páncél alatt -
Ujjongva szólnál: most boldog vagyok!
- És összeszorítod a fogadat!

(Reményik
pmarika65, 2018. május 16. szerda, 18:47
1/42
Képek, videók
gertrud névc.jpg
zsokica45
2018. március 29. csütörtök, 18:21
Március 17. Gertrúd
rushlilly
2018. január 27. szombat, 12:16
gertrud névv.jpg
zsokica45
2016. június 09. csütörtök, 17:59
GERTRUD SZELET.jpg
zsokica45
2016. április 29. péntek, 10:06
Gertrúdis nyughelye
sanci81
2015. október 25. vasárnap, 15:27
Gertrud Kolmar.jpg
maria_kadar_148
2015. augusztus 24. hétfő, 22:03
GERTRUD.gif
1951anna
2015. június 23. kedd, 07:28
gertrud névmm.png
zsokica45
2014. november 25. kedd, 18:36
0 Gertrudtól 04_n.jpg
lovaszmarika
2014. szeptember 12. péntek, 17:29
Gertrud.jpg
agica2004
2014. március 26. szerda, 21:21
Gertrude S.W. Citat
matolaterezia
2014. március 06. csütörtök, 15:53
gertrude-elnino.jpg
gizellalapu
2011. december 25. vasárnap, 01:59
második könyvem 2002-ben
vajosandor
2008. december 17. szerda, 12:47
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.