Belépés
2019. december 13. péntek | 50. hét | 347. nap | 16:23 | Luca, Otília
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Mária csodálkozni és imádkozni tanít
oltárától.
Aztán egy rövid énekpróba a szkólával a plébánián. Itt újra találkozunk Balázs atyával. Ő maga jön, az ének hangjaira, most is ott az öröm az arcán, milyen csodálatos ez, mondja, a magyarul énekelt gregorián.
Aztán megszólalnak a harangok, és felcsendülnek a Máriát köszöntő népénekek. Sokan vagyunk idén is, tele a templom, tele mögötte a szentmisének helyet adó kálvária, körös-körül is sokan állnak mindenfelé az utcákon.
Az olvasmány, mint mindig, most is a napba öltözött asszonyról és a sárkányról szól, a Jelenések könyvéből. Nem lehet ezt borzongás nélkül hallgatni, ha minden szavát szinte kívülről tudjuk is, annyiszor hallottuk már. Aztán az olvasmányközi ének zsoltárverse, ez is annyira ,,oslibúcsús": ,,Megdobban a szívem ünnepi örömtől, énekemet a királynak zengem." És a következő vers is, ami itt, ezen a helyen különös jelentőséget nyer: ,,kedvesség ömlik el ajkadon". Az evangéliumban, mint mindig, most is felhangzik a Magnificat.
A sümegi
maroka, 2019. augusztus 12. hétfő, 20:28
Az Urantia könyv - 53. írás
sújtotta. Manotia csaknem a kétharmadukat megmentette, de kevéssel több mint egyharmaduk követte a vezetőiket a lázadók soraiba. Az intéző angyalokhoz tartozó összes jerusemi kerub egyharmada a hűtlen szeráfjukkal együtt veszett el.

53:7.7 A bolygók angyali segítői, vagyis azok közül, akiket az Anyagi Fiak mellé osztottak be, mintegy egyharmadot csaptak be a lázadók, és az átmenetben segédkezőknek csaknem a tíz százalékát tévesztették meg. János ezt jelképesen látta, amikor a nagy vörös sárkányról azt írta: ,,És a farka végigsepert a menny csillagainak harmadrészén, és a sötétségbe vetette azokat."

53:7.8 A veszteség az angyali sorokban volt a legnagyobb, de leginkább az alacsonyabb rendű értelmek csatlakoztak a pártütéshez. A 681.217 sataniai Anyagi Fiú közül kilencvenöt esett áldozatul a luciferi lázadásnak. A köztes teremtmények nagy számban vesztek oda azokon a bolygókon, ahol a Bolygóherceg Lucifer ügye mellé állt.

53:7.9 Sok tekintetben e lázadás volt a
eposz, 2019. január 17. csütörtök, 09:50
Hat új darabbal készül jubileumi évadára a kecskeméti Ciróka Bábszínház
babaelőadással készülnek, addig a régi darabok mellett szeptemberben a szegedi Kövér Béla Bábszínház és a Békéscsabai Napsugár Bábszínház egy-egy vendégelőadásával várják a legkisebbeket.

A kecskeméti bábszínház a korábbi előadásaiból újra műsorára tűzi a Rigócsőr király című darabját. A különleges előadásban a mozgásszínházi elemek, a cirkusz éppúgy szerepet kapott, mint az élőjáték vagy a tárgyjáték. Zalán Tibor átdolgozását Kuthy Ágnes rendezte.

A Kenyérből kelt mese királylányról és sárkányról szóló története alatt egy cipó is kisül. A frissen szegett kenyér illata és íze feledhetetlen élményeket ad a résztvevőknek, miközben átbeszélik a kenyér asztalra kerülésének folyamatát - mondta az igazgató.

Szintén korábbi darab a Hamupipőke, melyet beválogattak a 2014-es év negyven legizgalmasabb előadása közé. A mese kidobásra ítélt tárgyak játékában elevenedik meg. Gimesi Dóra meséjét Vidovszky György vitte színre.

Kaszás Villő az ismert bibliai történetet eleveníti fel régi betlehemes
velemenyezd, 2016. szeptember 08. csütörtök, 11:01
Kati néni
táplálta, ruházta,
Apró néppel mindég tele volt a háza.
Föl-fölállítgatta egy sorjába' őket,
A kis csivajgókat, rendetlenkedőket.
Mint az orgonasíp, úgy állottak sorba',
Egreczéroztatta... végig csókolgatta.
Aztán az egyiket a térdére vette,
Két-három porhajas a lábához ült le.
Ki a nyakán csüngött, ki mellé oldalgott...
Beszélt aztán nekik sok szép fura dolgot.
Mesélt Árgyílusról, Tündér Ilonáról,
Kacsalábon forgó arany, ezüst várról,
Hétfejű sárkányról, vasorrúúbábáról,
Fekete városról, óriás királyról.
Mikor a mesébe bele-belefáradt:
Deszkadarabokból csinált nekik házat.
Aztán kergetősdit vagy bujósdit játszott,
Felejtette velök a bús árvaságot.
Nap nap után így folyt... Egyszer a kis árvák
Nagy szomorkodással a falut bejárják.
Zokogva beszélik, hogy a Kati néni
Nem akar játszani, nem akar mesélni.
Úgy is volt csakugyan... Fehér lett, mint a fal,
Nem törődött többet a kis árva
koszegimarika, 2015. június 08. hétfő, 14:54
+Róma, 335. Szilveszter római születésű volt, s majdnem husz
vissza Rómába. Szilveszter vissza is tért, s tanítani kezdte a császárt a keresztény hitre, megnyittatta vele a börtönöket, melyekben a keresztény foglyokat őrizték, majd elvezette a keresztelőmedencéhez. Ott a császár visszanyerte egészségét. Hálából azonnal törvényeket bocsátott ki az Egyház javára, és nagy ajándékokkal fejezte ki háláját a gyógyulásért. Az egyik templom építésénél ő maga is kapát ragadott, és tizenkét kosárnyi földet a saját vállán szállított el.
Szimbolikus jelentése van a sárkányról szóló történetnek. Eszerint egyszer pogány papok jöttek Konstantinhoz, és keservesen panaszolták, hogy mióta a császár megkeresztelkedett, megjelent egy barlangban egy hatalmas sárkány és naponta több embert fal föl. Konstantin értesítette a dologról a pápát, aki megígérte, hogy ártalmatlanná teszi a sárkányt. Miközben Szilveszter imádkozott, megjelent neki Szent Péter, és fölszólította, hogy minden félelem nélkül ereszkedjék le két papjával együtt a sárkány barlangjába, s Jézus Krisztus nevében
radvanszki_jozsef, 2014. december 31. szerda, 20:52
Szent I. Szilveszter
Rómába. Szilveszter vissza is tért, s tanítani kezdte a császárt a keresztény hitre, megnyittatta vele a börtönöket, melyekben a keresztény foglyokat őrizték, majd elvezette a keresztelőmedencéhez. Ott a császár visszanyerte egészségét. Hálából azonnal törvényeket bocsátott ki az Egyház javára, és nagy ajándékokkal fejezte ki háláját a gyógyulásért. Az egyik templom építésénél ő maga is kapát ragadott, és tizenkét kosárnyi földet a saját vállán szállított el.

Szimbolikus jelentése van a sárkányról szóló történetnek. Eszerint egyszer pogány papok jöttek Konstantinhoz, és keservesen panaszolták, hogy mióta a császár megkeresztelkedett, megjelent egy barlangban egy hatalmas sárkány és naponta több embert fal föl. Konstantin értesítette a dologról a pápát, aki megígérte, hogy ártalmatlanná teszi a sárkányt. Miközben Szilveszter imádkozott, megjelent neki Szent Péter, és fölszólította, hogy minden félelem nélkül ereszkedjék le két papjával együtt a sárkány barlangjába, s Jézus Krisztus nevében kötözzék
hidaszl, 2013. december 31. kedd, 10:09
szeretettel
bizonyítva: "féltem, de érdekelt az is, hogy tud egy farkas embert enni. Anyukám megvigasztalt: kitalált történet ez. Nagyot csalódtam a mesékben, már nem akartam, hogy olvassanak, mert a kitaláció nem érdekelt."

A fogalmazások olvasásakor gyakran felidéződött Bettelheim és Jung törvényszerű igaza. Például: a "miért tetszett" kérdésre a válasz, többnyire a történet részletes elmesélése volt. Benne - érdekes módon - a félelmet kiváltó figurák közül csak a boszorkányt említik, sárkányról és más gonosz teremtményről nem szólnak. A pszichológusok szerint a tudatalattiban a szigorú anyával vívódás, szembesülés megjelenésével találkozunk itt, ezekben az esetekben.

A mesét hallgatók szavait megidézve - mint a bevezetőben is említettük - megjelenítő friss példákat láthattunk a Mérei Ferenc Gyermeklélektanából jól ismert két kulcsfogalomra, a kompenzációra és az elaborációra. Azaz a kicsinysége, gyermeksége miatt hátrányba kerültek helyzetének oldó, mesei
sayuri, 2013. október 11. péntek, 17:56
Nincs Cím
meghökkenve.

Vállat vontam:

- Árva vagyok. Nagysád nem árva?

Éva zavartan babrált egy tulipánvirágot.

- Beszéljünk másról, mondottam. Hogy tetszik nagysádnak ez a tájék?

- Kissé vad, de meglehetősen regényes, - felelte elmosolyodva. - Apropó: szereti ön a regényeket?

- Regényeket?

Megszeppentem.

- Oh igen, - feleltem aztán mégis bátran. - Vannak olyan regények, melyeket szeretek.

- Például?

- Például... a hétfejü sárkányról.

- Menjen a kályhába, hiszen az nem regény!

- Hát nagysád miféle regényeket szeret legjobban?

Láttam az arcán, hogy ő is megzavarodik. De ő is segített magán. A hajába tüzte a tulipánt és szólott kacéran:

- Hogy tetszem önnek, Ádám?

S megfordult testének tengelye körül.

- Nagysád elbüvölő! - feleltem őszintén.

- Hizelgő!

- Esküszöm!

- A férfiak könnyen esküsznek.

- Nagysád
sayuri, 2013. február 08. péntek, 09:49
ELEK ARTÚR: Souillac
akinek szíve lankái között valaha egy órára is megkönnyebbült, legszebb emlékeitől szakadt el, amikor kilépett belőle. Barátok voltak első lakói, kemény markú bencések, csákányt és ásót forgatók; és művészlelkek, a szépre ösztönösen ráérzők. Hegyek és szakadékok, a szakadékokban vadul rohanó vizek őrizték a kis völgyet. Nagy fáradság lehetett annyi akadályon keresztül eljutni beléje, - annál is nagyobb boldogság megpihenni égi szeretettel bélelt ölében. Akkoriban az emberek még sokat tudtak a hétfejű sárkányról, mely mindenhez elzárja tüzet okádó torkával az útat, mindenhez, ami szép és kívánatos, ami az emberfiát bűvös erővel vonja megnyugvásra és elfeledkezésre.

Hová lett a kis völgy hétfejű sárkánya? Lakóhelye még megvan. Mélyen a föld alatt vonulnak fekete járatok, málladozó sziklából kimosott messzi üregek és tátongó barlangok. Bennük, mintha feneketlen torkokban bugyognának, morogva morajlanak a láthatatlan vizek. Félve ereszkedik beléjök a kíváncsi emberfia és nagyot lélekzik, mikor
juditmama, 2012. február 18. szombat, 21:07
1/2
Képek, videók
Csodálkoznak a szülők
pacsakute
2013. január 25. péntek, 17:23
Csodálkoznak....png
pacsakute
2012. december 08. szombat, 18:25
boldogok akik csodálkozna
sarkadykati
2012. május 27. vasárnap, 05:32
Boldogok, akik csodálkozn
puszikett
2008. április 27. vasárnap, 13:02
katalin-hercegne-rovid nad
agica2004
2019. augusztus 14. szerda, 18:31
az-elet-tul-rovid-idez et.
menusgabor
2019. május 22. szerda, 18:39
rövid jégtánc_2.jpg
maroka
2019. március 22. péntek, 14:02
férfi_rövid_korcsolya_ vb_
maroka
2019. március 22. péntek, 10:35
tóth ivet rövid0125_3.jpg
maroka
2019. január 25. péntek, 23:49
tóth ivet rövid0125_2.jpg
maroka
2019. január 25. péntek, 23:04
férfi rövid0124_3.jpg
maroka
2019. január 24. csütörtök, 21:10
tóth ivet rövid0123.jpg
maroka
2019. január 23. szerda, 16:29
0 az élet túl rövid ahhoz
lovaszmarika
2019. január 16. szerda, 09:35
az élet rövid.jpg
sz719eszter
2018. október 20. szombat, 11:21
Címkék
keresztény hitre, mese kidobásra, helyen különös, Anyagi Fiak, szentmisének helyet, Békéscsabai Napsugár Bábszínház, szegedi Kövér, mesét hallgatók, szigorú anyával, Jézus Krisztus, cirkusz éppúgy, Mesélt Árgyílusról, menny csillagainak, császár visszanyerte, boszorkányt említik, kétharmadukat megmentette,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.