Belépés
2019. január 20. vasárnap | 3. hét | 20. nap | 18:39 | Fábián, Sebestyén
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Vesztergom Andrea: Elérkezett a Szentestének a délutánja.
mindenkinek felmelegítette a szívét.
- Olyan, mint egy kacagó gerle, ez a lyány. Soha nem nyafog, akkor sem, ha a haját tépik a nagyok! - mondogatta büszkén nagyanyó.
Gigi hamar beleszokott a gyerekek közé, észre se lehetett venni, hogy nem abból az alomból való. Ott aludt közöttük, ugyanolyan szutykosra játszotta magát a porban estére, mint bármelyik más gyerek. Nagyanyó talán ugyanúgy szerette őt is, mint a sajátjait.
- Bárcsak ne kellene tőle megválnom - sóhajtozta gyakran. Ilyenkor Gigi rémülten ugrott az ölébe, és ott sírdogált a gondolatra, hogy neki egyszer el kell válnia nagyanyótól és a kedvestestvéreitől, nagyanyó pedig a hosszú, fekete, loboncosra kócolt haját simogatta, hogy megnyugodjon a kis lelke.
A pengők pedig csak gyűltek-gyűltek nagyanyó titkos ládikójában, és Gigi ugyanúgy ismerte a lovas szánról való álmodozást, mint mindegyikük.
Így éltek, nagyon szépecskén, amikor egyszer beállított egy fekete ruhás asszony a házhoz.
- A kislyányért jöttem, a kis Hannáért.
lilagondolatok, 2019. január 07. hétfő, 10:47
Erdélyi történet
Erdélyi történet

... Az utolsó honvéd tört szemét lezárta...
Maradt csöndben, árván fehér kúriája.
Hol az ősi birtok határrá lesz éppen,
Sírt ástak a földjén egy vén hárs tövében,
Ahogy ő kívánta.

Oláh prefektus lett a vén ház lakója.
...Sápadtan virraszt fenn sok hónapok óta,
Holdfényes szobákon mintha lélek járna;
Holdvilágos éjjel, amit zúg a hársfa:
Sírból szálló nóta...

Rendeli: "A kertben van egy halott honvéd,
Reggel, ti oláhok ássátok ki onnét!
Nincs nyugta a földnek, míg itt ül a csontja..."
...S hajnalra rátört az egy csöndes halottra
Sűrű nagy csoport nép.

De ahogy az ásó a csontokig ér el,
Rémült babonás nép riadtan fut széjjel.
"Uram, a vén hársfa vigyáz a halottra,
Nem engedi többé... A testét befonta
Ezer gyökerével..."

"- Ezer gyökerével át, meg átölelte,
A vén honvéd itt él mindenütt a kertbe,
A lombba, virágba, a szélbe, a porba,
Uram, itt lesz
kalmanpiroska, 2018. december 29. szombat, 19:03
Balázs Béla
szél rákúszott, mint a kígyó.
Az alvó földet megmarta a kígyó,
Mézes méreggel a dühös tavasz.
Vigyázz!

Remegő rét borzolja vékony szőrét.
Lila felhők alatt
Sovány kamasz-fák kis, zöld szemei
Riadva néznek:
Mi ez?!

Langyos tavasz kúszott rá, mint a kígyó.
Virágot vérzik a mező.
Ezer gyereklány tágult szemei
Riadva néznek:
Mi lesz?!

Lila felhők gördülnek. Ólmos mámor
Gázol s portyázó illatok
Száguldanak át rémült szíveken,
Dühös hordái a tavasznak.
Hiába minden!

A déli szélbe karmolnak az ágak. -
Távoli dörgés. -
A nyírfák törzse sápadtan világít. -
Zápor, zápor!

Dús, langyos méreg méze csordul, árad.
Forró, szagos fúvása gyúló láznak.
A fájó föld lázadva lángol
Az éj felé.

Az éj megáll lila felhők között.
Egy sárga fal tüze harap belé.
S a borús erdő dermedt villámlása,
A nyírfák fehér izzása dacol.

De ím a hold
menusgabor, 2018. december 21. péntek, 16:45
Siklós József
magát.


MÉFIBÓSET

2Sámuel 9:1-13

És felrémlik a gyermekkori emlék,
riaszt borzongat lázas éjszakán...
Ötéves volt... felkapta őt a dajka,
és futott vele át a palotán,
sikongva, mint ki eszét vesztve száguld,
mert Jezréelben rettentő csatán
elesett Saul, a megszállott király is,
a nagyapa, - és apja: Jonathán.

A dajka fut, reszket már gyenge karja,
és hirtelen: rettentő zuhanás!
Rémült sikoly! Vad fájdalom hasít át
Mindkét lábán, mint a villámcsapás.
Felemelik, mert talpraállni nem tud,
a dajka vonja-rántja őt tovább...
- Árvaság, jajszó, csúfos összeomlás,
és dermedten csüng a két béna láb.

Évek telnek, ő csak tengődik árnyként.
Naponta reszket, teste-lelke fáj.
Mi vár reá, bukott királyi sarjra?
Az országban most Dávid a
menusgabor, 2018. október 09. kedd, 19:45
Egy kis derű mára
Bankárok üzleti tárgyalásának szünetében megcsörren az egyik mobil:
- Hello, szívem! Az előbb láttam egy új estélyit. Megvehetem?
- Miért ne?!
- Cuki vagy! Láttam egy hozzá illő kutyust is a luxus-állatkereskedésben.
- Ha valóban illik hozzá, legyen az is a tiéd, de gondoskodnod neked kell róla!
- Nem gond, tudod, hogy szeretem az állatokat. Viszont akkor át kell
alakítani a lakást a kutyus miatt.
- Rád bízom az ügyet, de tízmilliónál többet ne költs a munkálatokra.
- Nem, dehogy. Kösz és szia!
A férfi elmosolyodik, lenyomja a telefont, majd a magasba emelve
elkiáltja magát:
- Nem tudja valaki, kié ez a mobil?!


Az idős házaspár lefekvéshez készülődik. Az asszony panaszkodva:
- Korábban mindig fogtad a kezem...
A férj kinyúl és megfogja.
- Aztán mindig megcsókoltál...
A férfi megcsókolja.
- Aztán beleharaptál a nyakamba.
A férj erre fölkel és elsiet.
- Hová mész? - kérdezi az asszony.
- A
sz719eszter, 2018. szeptember 20. csütörtök, 14:22
Orsovai Mária : A kis viráglányka
akarom-e? -- rebegte elcsukló hangon. -- Egész életemben erre vágytam a legjobban. Egy gyönge, édes kis leánykára.
Kéz a kézben mentek be a házba. Együtt reggeliztek finom kalácsot, gőzölgő kakaóval. A nénike le nem vette volna a szemét a kislányról, attól félt, hogy ahogy jött, úgy el is tűnik.
Mintha megérezte volna. Mert bizony csak a déli harangszóig voltak együtt. Amikor felcsendült a harang első ütése a leányka kiszaladt a kertbe,s visszaváltozott virággá.

Csoszogott utána rémülten a nénike. Szólongatta síró hangon.
-- Kis Virág, hová tűntél? Kicsi Virág, merre vagy?
De nem látta, nem találta sehol. A kertben csak a virágok hajladoztak gyenge szárukon, ahogy a szellő ringatta őket.
Szívében végtelen nagy ürességet érzett a nénike. Leült a padra. Aznap nem volt kedve semmit sem csinálni. Csak üldögélt és szomorúan gondolt a csöpp leányra.
Éjjel a szemére nem jött álom. Ide-oda forgolódott ágyában, míg végül hajnal felé fáradt szemei lecsukódtak és
vorosrozsa66, 2018. szeptember 20. csütörtök, 09:42
Kovács Daniela
nagyon, nagyon akarlak!

Sietve törlöm arcomról a könnyet,
ha múltam nyomában égő seb fakad,
mert akkor is, ha összeomol minden
porba roskadva is a vágyam megmarad.

Örülnöm kellene és lábujjhegyen várnom,
hogy hozzám rendeljen jókedvében az Isten
hangodat halljam túl a hallgatáson
és ne illanj el, minden ébredéssel.


RÉMÜLTEN ESZMÉLEK

Benned élek. Dús vágyakozással
hallgatom szíved csöndes ütemét,
s ha elhalkulna e harsonás dal,
ha elillanna ez az üdeség,

árnyékomra buknék. Odavesznék,
mint szulák, mely együtt hal a nyárral.
Óvd hát magad, te drága tünemény,
hisz benned élek. Életed
menusgabor, 2018. július 23. hétfő, 19:15
Arany János – Katalin
fut:
"Gyávák!" kiált "nincs köztetek


Ki megvíjon, mint dalia,
Hogy ekkép, mint haramia,
Mind egymagamra törtetek?"
"Gyáva! a bajnok nem szalad:
Állj meg tehát s védjed magad"
Felel Jakusics hirtelen
És a lovag mellé terem.
Felzajlik a hadvész legottan,
A két levente összeroppan,
Szikráz a haragos acél,
Suhint a lap, csorbúl az él.
S mig fenn vihar csatáz, alant
Nyögdécsel a rémült galamb.
Egy szál ideg: a félelem:
Hogy még van félteni-valója:
Hogy még lehet boldogtalanb:
Szivét ez, ami tartja fenn;
S kettérepedéstől megója.
De most... utolsó roppanat!
A fegyverél mélyen behat:
A két kar egyformán erős,
A két vivó egyforma hős:
De a pihentebb végre győz:
Forgács leomlik hű lovárul,
Szemeire halálköd hárul.
S együtt lehanyatlék vele
Kit védő karja ölele -
Ki, mint repkény az
chillik, 2018. június 05. kedd, 03:26
Pocsolyák
Szabó Lőrinc
Pocsolyák

Esett. Megint kisütött. Szanaszét
tócsák ragyogtak. Mint mély szakadék,
nyílt elém egy-egy tükrös pocsolya,
a fekete Föld egy-egy ablaka,
s az Ég beléjük oly mélyre esett,
hogy szédítette a rémült szemet,
s egy pillantásra elhitette, hogy
lent valahol egy másik ég ragyog,
igen, egy másik: az amelyik a
talpunk alatt szikrázik: Számomra
vagy hogy is hívják azt a szigetet,
mely valahol épp alattunk lehet:
annak az ege tátongott felém,
vagy majdnem az, olyan iszonyú fény,
oly gyönyörű, gyémánt kék áradás
rohant meg lentről, olyan ragyogás
csapott elő, és olyan hirtelen,
hogy azt hittem, mindjárt beleesem,
és csak kápráztam és szédültem és
oly jó volt e gyönyörű tévedés,
hogy sokáig eljátszotta vele,
s szerettem volna
katrin56, 2018. május 17. csütörtök, 18:55
Mi a Haza?
ezt kimondja, sápad, összerezzen.
Szemei forognak, kábult agya szédül,
s mintha el akarna válni az eszétül.
Fölkacag, kikelve rettentőn magából,
azután.. a könnye omlik, mint a zápor.
Mint a tüzes villám, úgy csap a szívébe
a lenézett, gúnyolt távol haza képe,
s őrült szerelemre gyullad meg iránta,
akit úgy gyűlölt, hogy pusztulásnak szánta!
Ittas cimborái lassan szétoszolnak.
Dünnyögik magukban:
Majd jobban lesz holnap!
És ő maga, rémült inasokkal szemben,
ott zokog sokáig az üres teremben...
És másnap a szolgák, kik parancsát lesték,
a hatalmas embert hasztalan keresték.
Átkutattak várost, kapukat elállták,
de hiába minden... többé nem találták.
Hova ment? Nem sejtik!
Csak az Isten tudja, hogy a bujdosónak
merre visz az útja.
Csak az Isten látja, mi van a szívében,
mi az, ami hajtja, hogy menjen előre zúgó fergetegben ,
és dőljön a kőre, ha tovább nem bírja,
evavicus, 2018. április 03. kedd, 13:47
Tompa Mihály - Szuhay Mátyás.
lovakon.


Karimás kalapját a szemére vágván:
Némán hajt a kocsis a sikföld határán;
Anna, híven simul Pali kebelére...
S éjféltájban a két boldog célhoz ére.

Kegyes öreg papnál száll meg a mátkapár,
S az, egyesítni szívből akarta bár:
De ellenállottak némely akadályok...
A kocsis egyszerre ajtót nyita rájok!

S midőn leemelte karimás kalapját:
A leány rémülten ösmeré meg apját...
Csaknem kővé váltak ifjaink azalatt...
De az öreg ejtén ilyetén szavakat:


»Tisztelendő uram! Vas Benedek nevem,
Ez ifju mátkája szeretett gyermekem;
Legfőbb kivánsága atyai szívemnek,
Hogy szent eskü által most eggyé légyenek!«

Ugy tetszett a párnak, hogy ez mind csak álom...
S mily boldogok voltak a szép valóságon!
Hogy fogjanak
chillik, 2018. március 04. vasárnap, 05:29
Emlékezés- Fiammal egy hajnalon...
egy zsebkendővel eltakarja a szemét. Mentővel viszem a szemészetre, mert egy ág belecsapódott és megszúrta a recehártyát. Egy hétig benn tartják, megyek látogatni. -,,Annyira kedvesek a nővérek, meg szépek mind" - mondja a kisfiam.
........
Játszani megy, én nyugtalan vagyok, mert sokáig marad. Azután ott áll előttem, amikor megfordulok, látom véres az inge, mindkét kezét a háta mögött tartja. Rémülten kérdezem ,,mi történt veled?" Elővesz a háta mögül egy kis csokor mezei virágot -,,neked hoztam, nem örülsz anya?" Azután viszem az orvoshoz kötözésre. Alig felgyógyul, megismétlődik mindez.

.........
Jól tanul, olvas és figyeli a madarak, állatok mozgását, azt mondja: ,,vadász szeretnék lenni, vagy régész." A természetről - állatokról szóló könyveket
bzsuzsanna, 2017. október 31. kedd, 21:53
1/69
Képek, videók
Vesztergom2
btomike
2010. január 14. csütörtök, 19:04
Vesztergom
btomike
2009. október 22. csütörtök, 23:10
Vesztergombi Kriszta
fantii
2007. január 20. szombat, 16:26
szenteste 2.png
sz719eszter
2018. december 24. hétfő, 18:05
Szenteste.png
sz719eszter
2018. december 24. hétfő, 18:05
Szenteste.png
kkm
2017. december 17. vasárnap, 08:53
szenteste12.20.jpg
vicus54
2016. január 02. szombat, 15:49
december24szenteste178 601
vicus54
2016. január 02. szombat, 15:45
Szenteste
sacimama
2015. december 25. péntek, 00:11
karácsony szenteste
sacimama
2015. december 20. vasárnap, 18:41
Elérkezett a szenteste
anna4459
2015. december 19. szombat, 21:35
- , 00 szenteste.jpg
pirosrozsa35
2015. február 02. hétfő, 19:47
szentestee.jpg
zsokica45
2014. december 29. hétfő, 17:19
0szenteste,.jpg
zsokica45
2014. december 28. vasárnap, 17:37
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.