Belépés
2018. december 19. szerda | 51. hét | 353. nap | 07:16 | Viola
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Luca napja - december 13.
Szokások és hiedelmek

Kevés olyan jeles napunk van, amelyhez annyi hiedelem és szokás fűződne, mint Luca napjához. A Luca név jelentése latinul fényhozó, azt jelenti hajnalban született.
Magyarországon e napot nem az ünnepségek jellemezték, hanem a pogány szokásokból táplálkozó babonás hiedelmek, tilalmak, jóslások és praktikák. Mivel a néphit szerint a december 13-i hosszú éjszaka kedvez a gonosz erők varázslatainak, praktikák egész sorát végezték el az emberek a távol tartásukra: fokhagymát tettek az ablakokba, a homlokukra fokhagymával keresztet rajzoltak, patkót helyeztek a küszöbökre, seprűt raktak keresztbe az ajtók elé. Tették mindezt azért, hogy a söprűnyélen lovagló boszorkák, az ártó szellemek ne hatolhassanak be a házaikba.

A boszorkánnyá vált Luca felismerésére, ezen a napon fogtak hozzá a Luca-székének elkészítéséhez, melyet a boszorkányszögnek megfelelően hagyományosan kilenc-, vagy tizenháromféle fából állítottak össze, és a boszorkány megfigyelése előtt varázskörrel
lenke1964, 2017. december 14. csütörtök, 18:36
LUCA NAPJA - December 13.
Luca napja - december 13.

Szokások és hiedelmek :)

Kevés olyan jeles napunk van, amelyhez annyi hiedelem és szokás fűződne, mint Luca napjához. A Luca név jelentése latinul fényhozó, azt jelenti hajnalban született.
Magyarországon e napot nem az ünnepségek jellemezték, hanem a pogány szokásokból táplálkozó babonás hiedelmek, tilalmak, jóslások és praktikák. Mivel a néphit szerint a december 13-i hosszú éjszaka kedvez a gonosz erők varázslatainak, praktikák egész sorát végezték el az emberek a távol tartásukra: fokhagymát tettek az ablakokba, a homlokukra fokhagymával keresztet rajzoltak, patkót helyeztek a küszöbökre, seprűt raktak keresztbe az ajtók elé. Tették mindezt azért, hogy a söprűnyélen lovagló boszorkák, az ártó szellemek ne hatolhassanak be a házaikba.

A boszorkánnyá vált Luca felismerésére,
ronix, 2016. december 13. kedd, 20:52
Agykontroll keresztény szemmel
nagyon törekszünk! Komoly árat fizethetünk a ,,világ megszerzéséért".
3. Mit kínál az agykontroll?

Összefoglalva: sikert, egészséget, teljesebb életet, végtelen lehetőségeket, értelmünk fejlesztését, különleges képességeket, egyszóval mindenre biztos megoldást.
3.1. Káros szokások és hatások kiküszöbölése

,,A tanfolyam mentális gyakorlatai azonban az alábbi célok eléréséhez nyújtanak konkrét segítséget: stressz káros hatásainak kiküszöbölése, rossz szokásokból - pld. dohányzásból - való szabadulás, memória és figyelem fejlesztése. (...) Nem hinném, hogy a felsorolt célok önmagukban visszautasítandók lennének bármely általam ismert vallás vagy felekezet bármely egészséges gondolkodású tagja számára."[4] És mégis visszautasítandók! A gyakorlatok segítségével ugyanis azt is megtanuljuk, hogyan hassunk másokra, persze jó szándékkal, hiszen csak a dohányzástól, fölösleges evéstől, egyéb rossz szokásaiktól szabadítjuk meg őket. Konkrét
jupiter21, 2015. március 04. szerda, 08:03
Szent István király ünnepére Augusztus 20.
meg szétesett nemzetünk.!!
ÁMEN

Mosonmagyaróvár.2O12.O8.15.
Dáma Lovag Erdős Anna

Szent István 10 /aug.20,-ára/

Szent István! Te aki a nagy államalapító lettél,
tűzzel-vassal de mindent elkövettél,
hogy kicsiny hazánk megtalálja örök helyét
lezárva ezzel a kalandozások idejét!

István! Mire gondoltál,mikor esküre emelted kezed?
tudtad,még ezer év múlva is emlegetik neved?
Kivezetted néped átkos, pogány szokásokból
meggyőzve őket a hit gazdag vallásról,
megszüntetted a népvándorlások hosszú sorát
lezárva ezzel a háborúzások kapuját,
állatot tenyészteni,földet művelni tanítottad néped
utat nyitva ezzel a békés megélhetésnek!
volt is ellenséged rengeteg,szerte a hazában
hisz ellenséget láttak a szent koronában!
mit éreztél mikor a pápai koronát elfogadtad
s a kóborló népeket magyarként fogadtad?
egyesítve ezzel őket ezer évre
napjainkra is és
kannalidia, 2014. augusztus 20. szerda, 11:02
Mert tegnap nőnap volt ...
A tavasz leginkább nőnemű

A tavaszi megújulás nem csak most, nekünk okoz örömöt,
így van ez már több ezer éve.

A pogány természetünnepekből, szokásokból eredeti
vagy átlényegült formában, de sok ma is él.
Nincs erre jobb bizonyíték, mint hogy a német nyelvben található Ostern (húsvét) szó a tavasz, hajnal és termékenység szimbólumának tekintett Ostara istennő nevéből származik.
A tél elmúlását ünneplő szertartásokon a Nap és a Tél istene megküzdött egymással a világ birtoklásáért, s természetesen
a zimankó ura maradt alul.
Némelyik wicca-hagyomány a Zöld Istennőt és a Zölderdő Urát ünnepli ilyenkor. Az istennő termékennyé teszi a Földet,
az Istenség pedig segít érlelni a termést.

Vergilius szerint maga a világ teremtése is tavasz idején történt. Az ókori Rómában egyébként május havában ünnepelték Maja istennőt, május elsején majalisnak nevezett vemhes emsét áldoztak neki egy ünnepélyes körmenet után.
Ám már a rómaiak is örökölték az
pearl11, 2014. március 09. vasárnap, 22:00
Luca napja
(,,Lussekatter"-nek nevezett cica-alakú sáfrányos, mazsolával díszített sáfrányos kalácsokat) és ropogós, gyömbéres kekszet - osztogatnak az embereknek.

Ám amíg az olaszoknál és a skandináv népek körében a gyógyító, ajándékozó Lúcia terjedt el, Közép-Európában - különösen nálunk és a szomszédos országokban - a negatív hasonmása, a sötét Luca, a boszorka alakja jelent meg a folklórban. Ezért van az, hogy Magyarországon e napot nem az ünnepségek jellemezték, hanem a pogány szokásokból táplálkozó babonás hiedelmek, tilalmak, jóslások és praktikák. Mivel a néphit szerint a december 13-i hosszú éjszaka kedvez a gonosz erők varázslatainak, praktikák egész sorát végezték el az emberek a távoltartásukra: fokhagymát tettek az ablakokba, a homlokukra fokhagymával keresztet rajzoltak, patkót helyeztek a küszöbökre, seprűt raktak keresztbe az ajtók elé. Tették mindezt azért, hogy a söprűnyélen lovagló boszorkák, az ártó szellemek ne hatolhassanak be a házaikba.

A
korall44, 2010. december 13. hétfő, 16:16
Biblia olvasás!
közöttetek tartózkodó jövevény:
27 (Mert mindezeket az útálatosságokat megcselekedték annak a földnek lakosai, a mely előttetek van; és fertelmessé lőn az a föld),
28 Hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek azt, a mint kiokádja azt a népet, a mely előttetek van.
29 Mert a ki megcselekszik valamit ez útálatosságokból, mind kiirtatik az így cselekvő ember az ő népe közül.
30Tartsátok meg azért a mit én megtartani rendelek, hogy egyet se kövessetek amaz útálatos szokásokból, a melyeket követtek ti előttetek, és meg ne fertőztessétek magatokat azokkal. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.


3Móz 19

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
2 Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.
3 Az ő anyját és atyját minden ember tisztelje, és az én szombatjaimat
johannanna, 2010. február 12. péntek, 10:12
a FARSANGOLÁS TÖRTÉNETE!!!!!
Farsangolás

A farsang évszázadok óta a nagy télvégi mulatságok ideje volt. Vízkereszt napjától hamvazószerdáig tartott eme utolsó alkalom a nagy mulatságra, hisz szorosan a sarkában járt a húsvétig tartó nagyböjt.

Az bűnös pogánságnak ünnepe

Az egyház évszázadokig üldözte a farsangi pogány szokásokat. Igen rosszallóan ír a farsang megünneplésének szokásáról a XVI. században Telegdi Miklós húshagyói prédikációjában: "Az kik az Istennek parancsolatja ellen álorcában járnak, az férfiak asszony ember ruhában, az asszony népek férfiú ruhába öltöznek, részegeskednek...magukról el feledkezvén hasoknak és torkoknak szolgálnak, tobzódásra és részegségre aggyák magokat álorcákba és farsang ruhákba bolondoskodnak...". Később már az egyház is egyre inkább átengedte ezt az időszakot az életörömnek, szórakozásnak.

Dámák diadalma a Fársángon

Ez volt a tánc, a mulatság időszaka, az a lány, aki farsang utolsó napjáig nem ment férjhez, már várhatott őszig.
bartakitty, 2009. január 08. csütörtök, 13:52
Kelta-Wicca Hagyományőrzők....
amelyek nemcsak a Kárpát-medencét, hanem a Balkán-fészigetet, a Fekete-tenger északi partjait, és Kis-Ázsiát is elérték. Kárpát-medencei hatalmuknak a Dunántúlon a rómaiak, az Alföldön a szarmaták, Erdélyben a dákok vetettek véget. Ahogy a szkíták kelettel kapcsolták össze hazánk területét, úgy a kelták nyugattal. Továbbépítették a nagy földvárakat, úthálózattal biztosították a kereskedelem és a katonaság mozgását. A kelták és a helyi őslakosság keveredése kitűnik a régészeti leletekből, temetkezési szokásokból, s ez tulajdonképpen változatos színezetet adott az egységes kelta műveltségnek. A Dunántúlon illír-pannon törzsekkel, az Alföldön a szkíta műveltséggel, Erdélyben a dák néppel keveredtek. Egyes törzseik, pl. a boik és az eraviszkuszok a római uralom alatt is megőrizték önkormányzatukat, népi jellegzetességüket.

Az otthonuk

A család együtt élt egy nagy kunyhóban, ami kőből, sövényfonadékból és vályogból készült, úgy, hogy a fakeretes építményt agyaggal borították. Az eső
hagenandi, 2008. szeptember 26. péntek, 15:44
Példája vezérel
mondta: ,,ĺme, a te anyád". A gyermekéért önmagát feláldozó, annak mindent alárendelő és halott fiát keservesen megsirató Mária a keresztény kultúrkörben azóta is minden édesanya példaképe és védelmezője. Az egyház neki szentelte az év legszebb hónapját, májust - azaz Boldogasszony havát, amikor minden nyíló virág, csicsergő madár a megújuló életet köszönti és a templomokban litániákat tartanak, rózsafüzért mondanak május királynéja tiszteletére. Ez a tiszteletadás szintén a pogány szokásokból eredeztethető, a rómaiak Flora istennőt, a germánok Nerthert ünnepelték májusban féktelen mulatozással. Ezekből csupán a májusfa állítása maradt fenn máig, a pogány istennőket felváltotta az a könyörületes Istenanya, akinek először egy ulmi dominikánus szerzetes font májusban koszorút. Lellisi Szent Kamill már májusi ájtatosságokat is tartott és az oltárra helyezett virágcsokrokból kihúzott egy-egy szálat, így elmélkedett a Szűzanya erényeiről - innen ered, hogy a rózsa a szeretet, a nefelejcs a
bulac57, 2008. május 03. szombat, 00:33
Képek, videók
Orsika 2017 december.jpg
agica2004
2018. március 18. vasárnap, 15:42
Disda Jenő: December
maria_kadar_148
2018. január 18. csütörtök, 23:06
Hóvirágok december-január
pacsakute
2018. január 08. hétfő, 14:21
Viszlat December
terezia1951
2017. december 31. vasárnap, 19:56
december30_ibolya.jpg
maroka
2017. december 30. szombat, 23:31
December.10.Judit
rushlilly
2017. december 27. szerda, 17:25
December.10.Judit
rushlilly
2017. december 27. szerda, 17:23
December.7.Ambrózia
rushlilly
2017. december 27. szerda, 17:21
December.6.Döniz
rushlilly
2017. december 27. szerda, 17:20
December.6.Csinszka
rushlilly
2017. december 27. szerda, 17:20
December.5.Sebő
rushlilly
2017. december 27. szerda, 16:59
December.4.Borika
rushlilly
2017. december 27. szerda, 16:58
Ezek a képek jellemeznek.
pacsakute
2018. február 01. csütörtök, 13:50
Ez jellemez .jpg
pacsakute
2018. január 16. kedd, 23:00
Egy szó jellemez.jpg
pacsakute
2017. november 10. péntek, 00:05
Címkék
világ birtoklásáért, ártó szellemek, nagy mulatságra, Dáma Lovag Erdős AnnaSzent István, farsang évszázadok, régészeti leletekből, asszony népek, ünnepélyes körmenet, homlokukra fokhagymával, tavaszi megújulás, boszorkányszögnek megfelelően, oltárra helyezett, napon fogtak, helyi őslakosság, májusfa állítása, német nyelvben,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.