Belépés
2020. április 06. hétfő | 15. hét | 97. nap | 04:36 | Vilmos, Bíborka
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hiszem,
Hiszem, hogy vagy. Hiszem, hogy nem hagytál el. Hiszem, hogy szeretsz, hogy védel, segítesz, hogy akarod, hogy szóljak helyetted. Hiszem, hogy így is lehet szerelmesnek lenni, hiszem, hogy én és csak én voltam neked minden, hiszem, hogy minden betegséged - lelki-testi nyomorúságod - ellenére is igaz volt, amit mondtál: hogy én voltam az egyetlen az életedben, ami tökéletesen sikerült, életed egyetlen, igazi diadala, sikere.

Szabó Magda
foldinefehereva, 2020. március 25. szerda, 22:53
A törvény summája
A törvény summája
Mt 22,34-39

A Heidelbergi Káté beosztása érdekes szemléletet tükröz. Az első rész az ember nyomorúságáról szól. A 3. kérdést különösen szeretik a diákok, hiszen a legrövidebb válasz tartozik hozzá: "Honnan ismered meg a te nyomorúságodat:" "Isten törvényéből." S ehhez kapcsolódik a 4. kérdés: "Mit kíván tőlünk Isten törvénye?" A választ közösen mondhatjuk: "Megtanít erre Krisztus röviden a Máté evangéliuma 22. részében ekképpen: 'Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből...'"
A Máté evangéliuma 22. részében Jézust egy törvénytudó kérdezi meg: "Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?" Jézus mintegy összefoglalásként idézi. Ezt tanultuk meg mi is konfirmandus korunkban. A Káté tehát azt mondja: az ember itt a földön valóban kétségbeejtő helyzetben van. De megoldás is adatott. A Káté összeállítói (Olevianus Gáspár, Ursinus Zakariás) is ezt tartották a legfontosabbnak emlékezetünkbe idézni. Nem kezdik
kalmanpiroska, 2020. január 10. péntek, 21:06
Sákramentumok
,,Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét." (1Kor 11,29)

Olyan hitre van szükség, mely az isteni jelekben és ígéretekben merészen bízik. Milyen Üdvözítő vagy Isten lenne az, aki nem akarna minket megmenteni a haláltól, bűntől, pokoltól? Hatalmas dolognak kell lennie annak, amit az igaz Isten ígér és munkál. Aztán jön az ördög és bolhát ültet a füledbe: - És mi van akkor, ha a sákramentumokat esetleg méltatlanul vettem, és méltatlanságommal magam a kegyelemtől megfosztottam? Itt fejezd is be és semmit se törődj a méltósággal vagy méltatlansággal. Csak arra vigyázz hogy higgyed, hogy ezek biztos jegyek, Isten igaz Igéi, mert akkor méltó vagy, és az is maradsz. A hit méltóvá tesz, a kételkedés méltatlanná. Mivel fogod felébreszteni hitedet? Mivel ösztökéled magad hálaadásra? Várni akarsz addig, amíg magától feltámad benned, vagy amíg az ördög neked ezt lehetővé teszi, vagy valami egyéb buzdít erre? Abból sohasem lesz
kalmanpiroska, 2019. november 27. szerda, 08:13
Tökéletesen ismer
,,Tudok nyomorúságodról és szegénységedről." Jelenések 2,9

A Jelenések könyve elején a kis-ázsiai gyülekezetekhez intézett leveleiben az Úr Jézus gyakran mondja ezt a szót, hogy ,,tudok", mégpedig általában jó értelemben: ,,Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról..., nyomorúságodról és szegénységedről... szeretetedről és hitedről... stb." Ezekben a szavakban végtelenül nagy vigasztalás, együttérzés és bátorítás rejlik Isten népe számára.

Ebben az összefüggésben Lehman Strauss rámutat a következőkre: ,,Jézus itt az eredeti szövegben nem a 'gnoszkó' szót használja, amely a tanulás, odafigyelés útján szerzett ismeretet jelenti, hanem az 'oida' szót, amely azt jelenti, hogy valakit vagy valamit teljességgel tökéletesen ismer, nem csupán megfigyelés, hanem tapasztalat alapján is. Noha ez a világ nem ismeri igazán a szenvedő szenteket, az Úr mégis ismeri és szereti őket, Jézus Krisztus saját tapasztalatából ismeri az üldöztetést és a szegénységet. Azt
kalmanpiroska, 2019. november 19. kedd, 16:38
Szigorú bánásmód
"Isten gyermeke, jelenleg te is nagy nyomorúságban vergődöl? Istennek hullámai körülfognak és elnyeléssel fenyegetnek, úgyhogy itt is, ott is mélységek tátonganak körülötted? Akkor elvárhatod, hogy valamilyen nagy áldás van készülőben számodra. Az ékszerész munkapadján minden drágakövet újra és újra csiszolnak. A műhely sarkába dobott kő csupán egyszerű kavics, nem koptatják vele a csiszolókövet, mert az értéktelen, De minél értékesebb egy kő a Mester szemében, annál szorgalmasabban és óvatosabban fogja azt csiszolni. Te Isten szemében drága és értékes vagy, azért történik, hogy újra és újra próba elé állít. De azután jönni fog valami jó, és te is ragyogni és fényleni fogsz a különböző kegyelmi áldásoktól, amelyek különben ismeretlenek maradnának számodra. A nyomorúságod türelmet munkál benned, a türelem tapasztalatot, a tapasztalat reményt, a remény pedig soha nem szégyenül meg, mert Isten szeretete elárasztja a szívedet. Te egy hasznot hozó vásáron kereskedsz. A szenvedés kamatánál nem létezik nagyobb
kalmanpiroska, 2019. november 02. szombat, 16:57
Útravaló – 2019. november 1., mindenszentek
............
A zarándok Egyház liturgiája ma összekapcsolódik a megdicsőült Egyházéval, hogy együtt ünnepelje Krisztust, a választottak szentségének és dicsőségének forrását. Az olvasmány bemutatja azokat, akiknek meg van jelölve a homlokuk, fehér ruhában vannak. Mindkét szimbólum a keresztségre utal, mely eltörölhetetlen jegyet tesz az ember lelkébe: a Krisztushoz való tartozás eltörölhetetlen jegyét és a bűntől való megtisztulás ajándékát, Krisztus vére által.
Az Egyház ma nemcsak a kanonizált szenteket ünnepli, hanem azokat az ismeretlen szenteket is, akik megélték a hétköznapokban a keresztségben kapott életszentséget. Ez a
sokszor szinte észrevétlen életszentség nagyon értékes. Benne van a hitért folytatott küzdelem, a Krisztusért vállalt vértanúság és a mindennapi élet keresztjeinek türelmes hordozása is.
Isten szereti az általa teremtett embert, és gondoskodik róla. Ez a szeretet késztette Fiát a
maroka, 2019. november 01. péntek, 07:57
Márai Sándor: Az igazságtalanságról és a beavatkozásról
Valahányszor igazságtalansággal vagy kegyetlenséggel találkozunk az életben - egy gyermeket kínoznak, állatot bántalmaznak, egy embert megaláznak, vagy nem adják meg neki azt, ami isteni és emberi jog szerint megilleti -, mindig újra és újra megkísért a kérdés, jogod és kötelességed-e beavatkozni, közbeszólani, idegen sorsok perpatvarában a fogadatlan prókátor hálátlan szerepét vállalni? Vagy menj odább, rossz lelkiismerettel, de sértetlenlül?
Tudjad, hogy idegenek és a világ dolgaiba csak addig van jogod beavatkozni, amíg te, személyesen, idegen emberek vagy hatóságok közbejötte nélkül, csakugyan segíteni is tudsz ott, ahol méltatlanságot, igazságtalanságot vagy kegyetlenséget tapasztalsz. Mert aki, jogos felháborodással, áthárítja ilyenkor a segítséget másokra, ,,felhívja" a hatóság vagy az emberbarátok figyelmét arra, amit látott, már ,,ügyet" csinál az emberi nyomorúságból, már szerepet vállal a szenvedés és a segítség között, már megcsalta önmagát és a
kohlinka, 2019. szeptember 17. kedd, 16:16
Tárd Isten elé nyomorúságodat!
"Segítségül hívám az Urat." (Zsolt 118,5)

Itt ez áll: Segítségül hívám az Urat. Ebből halld meg, hogy meg kell tanulnod segítségért kiáltani. Ne ülj vagy feküdj a padon magadban, ne csüggeszd le és ne lógasd fejedet, gondolataiddal magadat ne mardosd és ne emészd, ne aggódj, és ne gondolkodj azon, hogyan szabadulhatnál meg bajodtól. Ne csak azt nézd, hogy mily rosszul megy dolgod, mekkora a fájdalmad, milyen nyomorult ember vagy. Hanem rajta, te bámész, hullj térdre, szemedet és kezedet emeld az égre, először mondj egy zsoltárt vagy egy miatyánkot, majd tárd bajodat sírással, panasszal és kiáltással Isten elé! Isten azt akarja, hogy szükségedet eléje terjeszd. Ne tartsd magadnál, ne cipeld magaddal, ne rágódj, ne gyötrődj, ami által egy bajból kettőt, sőt, tízet és százat csinálsz.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. augusztus 30. péntek, 19:42
Szemléljük Krisztust
,,És ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed." (Zsolt 45,5)

Ezért nyissuk meg szíveinket és szemléljük a mi papunkat, Krisztusunkat az ő igazi ékességében. Kívülről nem találsz rajta semmi ékszert. Mert azt látod, hogy mily gyalázatosan, nyomorúságosan és szánalmasan függ ott. De nézz a szívébe! Ott olyan ékességet és kincset találsz, amelyet soha nem tudsz neki eléggé megköszönni. Mert őt mindenekelőtt az Atya iránti nagy, dicső engedelmesség ékesíti, mert engedi, hogy az Atya dicsőségéért őt leköpdössék, agyonkorbácsolják, agyonkínozzák. Lehetetlen ilyen nagy ékességet már ebben az életben a maga teljességében látnunk. De annyit már most is képesek vagyunk észrevenni, hogy ehhez képest minden gyöngy, bársony és arannyal hímzett ruha semmi. A másik ékessége az irántunk való nagy szeretetet. Az, hogy az Úr a saját életével és szenvedésével oly kevéssé törődik, és inkább érettünk imádkozik, mint
kalmanpiroska, 2019. március 28. csütörtök, 08:35
Bizalom
,,Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve! Mert olyan lesz, mint a cserje a pusztában, amely nem látja, hogy jó következnék, hanem sivár helyen lakik a sivatagban, kopár és kihalt földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr." (Jer 17,5-7)

A karácsony nem az angyali üzenettel kezdődik, nem is a gyermek születésével. Gyökerei az Édenben vannak, amikor Isten előhívja az embert, hogy pereljen vele engedetlensége, bűne miatt.
A világnak ebben az első perében az ember egyedül áll szemben Istennel. Az Úr rettenetes igazsága úgy zuhan rá, mint a pöröly valamely törékeny tárgyra, hogy darabokra morzsolja. Az ember tehetetlenül áll Isten igazságával szemben. Tehetetlensége mélyen megalázza, mert lelke mélyén érzi, hogy az ítélet nem bosszúállás, hanem igazságtétel: megérdemelte bűne büntetését. Mennyire más lenne ennek a pernek a kimenetele az Éden kapujában, ha az elítélt embernek lenne pártfogója,
kalmanpiroska, 2018. december 22. szombat, 16:03
Semmiképpen!
megvan azonban a kísértése. A megtérés után az ember nem veszi elég komolyan a bűn veszedelmes voltát. Azt hiszi, hogy ő már kiállta a nagy próbát, s rajta nem fog ki többé a Sátán, semmilyen fortélya. Pedig csakhamar meg kell tapasztalnia, hogy a hívő élettel a kísértések nem fogynak el, nem gyengülnek meg, hanem még inkább erősödnek.
Pál apostol figyelmeztetése nagyon komolyan szól minden hívő léleknek: "Azért, aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék." Ha egyszer megszabadultál nyomorúságodból, és leraktad bűneid terhét a kereszt lábánál, ne tűrd meg magad körül a bűn közelségét semmilyen formában, és ne ámítsd magad abban a hamis hitben, hogy neked már nem árthat a Sátán semminemű kísértése. A Sátánnal folytatott küzdelemben pedig ne önmagadban bízzál, hanem bízd magad arra a kegyelemre, amely megjelent az Úr Jézus Krisztusban!

A PUSKAPOROS TORONY * Városunk közelében sokáig állt egy puskaporos torony. Nagy nehezen, éveken át tartó kérvényezgetés után sikerült csak
kalmanpiroska, 2018. augusztus 04. szombat, 07:48
Ki szabadít meg engem?
Ki szabadít meg engem?

"... e halálnak testéből." Róma 7,24b

Óh, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem? Az egyetlen vigasztalásból való éléshez két dolgot meg kell tanulni az életben: először, milyen nagy a bűnöd és nyomorúságod, másodszor, hogyan szabadít meg Isten azoktól. Nemcsak elméleti kérdések ezek, amelyekről kötetlenül vitatkozhatsz, hanem egzisztenciális kérdések, melyek egész lényedet kell, hogy foglalkoztassák. Tanulmányozd ezt abban az igében, amelyről ma elmélkedünk: ki fog engem megszabadítani? Megszabadítani, szabaddá tenni, megmenteni a halálnak testéből. Ez korántsem azt jelenti, hogy testünk elhanyagolható tényező, hiszen azt olvassuk: e halálnak testéből. A halálnak teste mindig azt akarja, amit Isten nem akar, és amit te sem akarsz Isten kegyelme által. A test mindig visszaesik a régi életmódba, ezért valld meg az Úrnak: Uram, megint nem sikerült nekem azt tenni, amit Te jónak látsz. Szabadíts meg e halálnak testéből.
A te zsákutcába jutott életednek meg
kalmanpiroska, 2018. július 19. csütörtök, 08:17
1/12
Képek, videók
Szabó Magda.jpg
liliana01
2018. november 22. csütörtök, 18:53
Szabó Magda - Ha még egys
sanci81
2018. április 06. péntek, 18:12
Szabó Magda - Én nem akar
sanci81
2018. április 04. szerda, 18:09
Szabó Magda
egrilany51
2017. október 05. csütörtök, 15:35
Szabó Magda 3
taltos1
2015. október 25. vasárnap, 22:20
Szabó Magda 2
taltos1
2015. október 25. vasárnap, 22:19
Szabó Magda 1
taltos1
2015. október 25. vasárnap, 22:19
Szabó Magda. könyv.jpg
jozsuzsa
2015. szeptember 27. vasárnap, 20:04
Szabó Magda.jpg
jozsuzsa
2015. szeptember 22. kedd, 21:51
SZABÓ MAGDA FŰ-.jpg
feviroza
2015. február 02. hétfő, 12:21
SZABÓ MAGDA FŰ.jpg
feviroza
2015. február 02. hétfő, 12:20
SZABÓ MAGDA.jpg
feviroza
2015. február 02. hétfő, 12:19
Nyomorusag 2.jpg
platanias
2016. december 12. hétfő, 10:03
Címkék
nyomorúságod türelmet, első perében, kételkedés méltatlanná, kis-ázsiai gyülekezetekhez, földön valóban, keresztségben kapott, isteni jelekben, pöröly valamely, összefüggésben Lehman, Ursinus Zakariás, elítélt embernek, másik ékessége, test mindig, saját életével, ékszerész munkapadján, tapasztalat reményt,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.