Belépés
2019. január 19. szombat | 3. hét | 19. nap | 21:55 | Sára, Márió
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Kuczka Péter: Mese a fekete varázslóról
köpenye,
abban volt az ereje,
ez a köpeny repítette,
apóék háza fele.
Hopp, a tisztáson leszállt,
a házhoz lopakodott,
s óvatosan kocogtatta
meg az apró ablakot.

Nem ijedt meg apó, anyó,
nem volt ijedős család,
hiába beszélt a köpeny,
nem hallgatták meg szavát.

A varázsló nekik támadt,
de nem bírhatott velük,
nem hallgattak gonosz szóra,
nem veszett el erejük.
Menekült a vén varázsló
gonosz szíve vacogott,
majdnem a nyelvére lépett,
hegyeken át úgy futott.

Átfutott a hegyeken,
átfutott a tengeren,
tengerentúli, fekete
várába egyenesen.
Bezárta az ablakot,
reteszelte a kaput,
de hiába.
Ment utána
apó,
anyó,
kisleányka,
Bundi kutya, mosómedve
és kakukk.

Sikoltozott odabenn,
- "Ne bántsatok, emberek!
nem én küldtem házatokhoz
szelet, tüzet és vizet."
Reszketett a rossz varázsló,
gonosz szíve
gabfe, 2016. március 01. kedd, 19:46
Árok szélén 2.
szülte?

Sajnos, csak egy sündisznó volt,
Ki megijedt, s úgy eliszkolt,
Mint akinek sürgős dolga
Két bokorral odébb volna.

Tovább ment hát, társra vágyott,
Egy jókora dombra mászott.
Végre édes jelhez jutott,
Szélirányból szagot fogott!

Jó, hogy reggel mosakodott,
Medvelánnyal találkozott!
Addig-addig kerülgette,
Rájuk köszöntött az este.

Bátorságát előszedte:
Itt az idő, tettre, medve!
Lesz, ami lesz, elé lépett,
Nyelvére most nem tett féket.

Vacsorára invitálta,
Meghívta a barlangjába.
A lány szíve megdobbant bent,
Elfogadta, utána ment.

Nyers pisztráng a menü mára,
Vadalmával is kínálja.
Méz és málna lesz a desszert,
(Szétfolyt kicsit, de nem stresszelt.)

Elbűvölte a lány bája,
Szép szeme és az étvágya.
Medvenyelven beszélgettek,
Míg csak el nem szenderedtek.

Másnap reggel felébredtek,
Reggelizni együtt
sanszi66, 2016. február 08. hétfő, 06:12
EU-tisztújítás - Hivatalba lépett Donald Tusk, az Európai Tanács új elnöke
polgára veszi át tőle az öt évvel létrehozott posztot, amelyet "25 évvel és pár héttel ezelőtt még a vasfüggöny választott el Európától".

Van Rompuy elmondta, bízik abban, hogy az intézmény jó kezekbe kerül, Tuskot pedig tapasztalt és bölcs, nyitott szívvel és elmével bíró igaz európainak nevezve.

"Minket, európaiakat az értékeink kötnek össze, ami egyedivé teszi kontinensünket; minden emberi lény kivétel és diszkrimináció nélküli tisztelete a politikai demokrácia és a szociális piacgazdaság nyelvére lefordítva" - hangsúlyozta az egykori belga kormányfő, aki már korábban bejelentette: mandátuma lejártával visszavonul a közélettől.

Van Rompuy azzal adta át hivatalát Tusknak, hogy az Európai Unió csak akkor maradhat stabil, ha a jövőben is a szabadságjogok nyílt tere marad, és védelmet kínál minden fenyegetéssel és félelemmel szemben.

Tusk elsőként az intézményben dolgozókhoz szólt, megértve idegességüket a "főnökváltás" miatt.

"Én kicsit idegesebb vagyok mint Önök, de ez majd elmúlik"
velemenyezd, 2014. december 01. hétfő, 14:01
Stuart Mária
kivégzés
Norfolk kivégzése után újabb összeesküvők keresték meg levelükkel Máriát. Ez alkalommal azonban nem a katolikusok vagy Erzsébet ellenfelei álltak a háttérben. Walshingham, az angol államtitkár akarta meggyőzni Erzsébetet arról, hogy Stuart Máriát ki kell végeztetnie. S a skót királynő besétált a kelepcébe: ,,híveihez" írt levelei - egy söröshordó dugójába rejtve - egyenesen az angol miniszter kezébe kerültek. A közeli szabadulás reményétől megrészegült Mária nem tett lakatot a nyelvére, ,,titkos" leveleiben nyíltan helyeselte Erzsébet megölését. Megvolt hát a bizonyíték: Máriát ,,letartóztatták". Eddig is fogoly volt, most azonban szabályos rabként vitték Fotheringhay várába, ahol egy bíróság zárt tárgyaláson halálra ítélte.

A romantikus írókat sokszor megihlette a két királynő ellentéte. Regények, drámák születtek a gyönyörű Mária és az előnytelen külsejű, gyermektelen Erzsébet közti féltékenységről. A két asszony azonban sohasem
cologne53, 2014. október 20. hétfő, 20:13
SZÉP ASSZONYOK EGY GAZDAG HÁZBAN /11.fejezet/
urát.
Liu anyó másnap reggel pontos időben megjelent vak férje kíséretében. A vén gazember
mindenekelőtt megkérdezte Aranylótusz születése órájának, napjának, hónapjának és évének
csillagászati kettősjegyét. Azután egy ideig láthatatlan alakokat formált az ujjaival, majd
eldarálta rejtelmes asztrológiai formulákkal átszőtt horoszkópszövegét, amiből Aranylótusz
mindössze annyit értett, hogy házasságcsillagzatának állása kedvezőtlen, és óvakodnia kell,
nehogy az alja nép a nyelvére vegye.
Amikor aztán befejezte a hadarást, Aranylótusz így szólt:
- Nagyon lekötelezne, mester, ha most már a varázsereje is működésbe lépne. Nálam
mindenekelőtt két dologról lenne szó: az egyik, hogy megóvjon a cselédség nyelvétől, a másik,
hogy szeressen és tiszteljen az uram.
Mire a vak gazember:
- Vegyen egy fűzfahasábot, faragjon ki belőle egy férfi és egy női alakot, írja rá a négy
kettősjegyet az ön és férje születési órájával, a két figura köré
scorpionsrose, 2014. szeptember 17. szerda, 19:20
JENNIFER ASHLEY: Lord Mackenzie tébolya (1.fejezet)
csikófogait, és özvegy.
Ian nem válaszolt. Nyelvét a tálkához érintette, és magában megállapította, hogy tíz kétlovas hintónál is sokkal többet ér. Ostoba az a nő, aki nem látja meg benne a költészetet.
Mather elfintorodott, amikor Ian megnyalta a tálkát. Ő azonban megtanulta, csak így lehet megállapítani, hogy eredeti-e a máz.
- A menyasszonyom átkozottul gazdag - folytatta Mather. - Örökölt Barrington asszonytól, egy gazdag, öreg hölgytől, aki soha nem tett féket a nyelvére. Mrs. Ackerley azonban, aki a társalkodónője volt, tudott bölcsen hallgatni, így aztán az úrnője jókora vagyont hagyott rá.
Akkor miért megy hozzád? - villant át Ian fejét a kérdés, miközben tűnődőn forgatta a tálat. Ám ha az özvegy mindenképpen Lyndon Mather ágyába akar befeküdni, hát csak bújjon be oda! Könnyen kiderülhet azonban majd számára, hogy az az ágy kissé túlzsúfolt. Mather ugyanis titokban házat tartott fenn a szeretőjének, és testi szükségletei kielégítéséről több másik nő is
scorpionsrose, 2013. október 03. csütörtök, 18:30
szeretettel
est, az önfeledt játékhangulat tovahessent Ruppert belépésével. Az osztályok némán sorakoztak,
Horn Mici ide-oda szaladt, rendezgette a növendékeket, sőt a nevelőket is megkérte, vegyenek
részt a mulatságban. A felnőttek is beálltak a sorba. Gina habozva visszafordult a faltól, ránézett
Horn Micire. Az rákiáltott, mit forgatja a fejét a pesti gyerek, mire vár, minek húzza az időt,
mindjárt kilenc. ,,Miattad van mindez - fordította le a kislány kettőjük új, titkos nyelvére a
szavakat -, azért állítottam mindenkit háttal, hogy ne lássanak kimenni, hogy menekülhess. Telik
az idő, indulj, mihelyt lehet!" Bámulta hát a falat, ahogy parancsolták, fogalma se volt, hogy fog
kijutni innen. Torma ugyan hiányzott, de azért álltak mellette jobbról is, balról is, észreveszik, ha
kilép: egyik oldalán Kis Mari van, a másikon meg Bánki.
- Ki az a fekete lány a pesti gyerek mellett? Hogy hívják? - kérdezte Horn Mici. - Az ő
sayuri, 2013. október 03. csütörtök, 07:13
Olvasmány
választalak téged
S mán kezdve tizenkét lóra jár hópénzed."
De míg ezt elmondta, azalatt leoldott
Derekáról egy nagy cifra rezes kardot:
Gyémánt a cifrája, arany volt a reze,
Toldinak nyujtotta s monda: "Kösd fel, nesze!"

15
Semmit se mondhatna s adhatna királya,
Ami Toldinak ily örömet csinálna,
Pénzért, gazdagságért hej dehogy cserélne:
Dárius kincsének még oda sem nézne. [1]
Azért akarta is szépen megköszönni,
De a szó nem akart a nyelvére jönni,
A király azonban nem neheztelt érte,
Mert az együgyű szív nyelvén nagyon érte.

16
És hogy örömében ne maradjon hiány,
Hogy beteljék mindaz, amit szíve kiván,
Épen mintha álma kezdődnék most elől,
Anyját látja jőni a korlátok felől.
Elfelejtett mindent és futott elébe,
Kimélve szorítá páncélos ölébe,
Nem szólott egyik sem, nem sírt, nem nevetett,
Csak az öreg Bence rítt a hátok megett.

17
Végre a nagy öröm, mely szivöket
piroska0101, 2013. június 04. kedd, 18:23
JÁNOS VITÉZ - Petőfi Sándor
Iluskáék kertje alatt vala;
Maga sem tudta, hogy miképp jutott oda.

Megállt, elővette kedves furulyáját,
Kezdte rajta fújni legbúsabb nótáját;
A harmat, mely ekkor ellepett fűt, bokort,
Tán a szánakozó csillagok könnye volt.

Iluska már aludt. A pitvar eleje
Volt nyár idejében rendes fekvőhelye.
Fekvőhelyéről a jól ismert nótára
Fölkelt, lesietett Jancsi látására.

Jancsinak látása nem esett kedvére,
Mert megijedt tőle, s ily szót csalt nyelvére:
,,Jancsi lelkem, mi lelt? mért vagy oly halovány,
Mint az elfogyó hold bús őszi éjszakán?"

,,Hej, Iluskám! hogyne volnék én halovány,
Mikor szép orcádat utószor látom tán..."
,,Jancsikám, látásod úgyis megrémített;
Hagyd el az istenért az ilyen beszédet!"

,,Utószor látlak én, szívem szép tavasza!
Utószor szólt itten furulyám panasza;
Utószor ölellek, utószor csókollak,
Örökre elmegyek, örökre itt
angyalcsillag, 2013. január 11. péntek, 15:18
Kanadai Vértanúk
volt.

Közben Anglia és Franciaország békét kötött, s ez ismét megnyitotta az utat a francia misszionáriusok előtt. Richelieu bíboros megbízta a jezsuitákat, hogy gondoskodjanak Kanada misszionálásáról. Ennek következtében János 1633 márciusának elején Dieppe-ben újra hajóra szállt, és májusban kikötött Kanadában.

Négy évig irányította a huron indiánok közötti missziót. Megalkotta a huron nyelv szótárát és nyelvtanát. Ledesma Keresztény tanítás című művét lefordította az indiánok nyelvére.

A vidéken váratlanul járványok törtek ki, melyekért a jezsuitákat tették felelőssé, ezért március 19-én Jánosnak vissza kellett húzódnia Sainte Marie-ba. Ekkor a misszió vezetését Lallemant vette át, aki János korábbi módszerét gyökeresen megváltoztatta. Népszámlálást rendelt el, amit azért tartott fontosnak, mert a háborúk és járványok miatt a népesség száma nagyon megcsappant. E népszámlálás adatai szerint a huron misszióban harminckét falu volt, amelyek öt központ köré csoportosultak. E
hidaszl, 2012. október 19. péntek, 05:47
szeretettel
birkáé.

De a két Biblia között csak néhány szó az eltérés, és ez a néhány szó az áldásos tartalmat nem érinti. Biblia azonban kell. Biblia nélkül a népkönyvtár fejetlen.

Szükségesnek tartom ezen kívül, hogy írassunk egyenesen a népkönyvtáraknak egy ilyen című könyvet: Csízió. A váza ugyanaz lehet, ami a ponyván forgó csízióé, de persze át kell nemesíteni, ki kell bővíteni. Ez a könyv elmaradhatatlan a magyar népkönyvtárakból.

Szeretném a népkönyvtárak számára, a nép nyelvére átíratni a Pallas-lexikont is. De tudom, hogy ez csak jámbor álom. Sok pénzbe kerülne; legalábbis annyiba, amennyit Szent István napján a lovaknak adunk.

Ennél talán megvalósíthatóbb lenne két antológiának a kiadása. Olyanféle gyűjteményt gondolok, mint a Mackay-féle 1001 Gems (London. G. Routledge). Egyet a hazai írók műveiből csinálhatnánk, egyet a külföldi írókéból. De ez utóbbit se budapesti magyar nyelven.

Ezek az antológiák több kötetre is terjedhetnének.

Végül ott
sayuri, 2011. november 08. kedd, 11:07
1/4
Képek, videók
Ácsné Kuczora Anna.jpg
agica2004
2014. szeptember 18. csütörtök, 16:49
kuczora i..jpg
zsokica45
2012. január 09. hétfő, 17:42
Kuczora Istvanné
irmus
2011. április 30. szombat, 07:59
Kuczora-1.png
potyimari
2009. június 29. hétfő, 19:28
varázsló.png
agica2004
2018. szeptember 05. szerda, 21:02
Én nem születtem varázsló
sanci81
2018. augusztus 02. csütörtök, 19:15
O.V.Varázsló.jpg
agica2004
2018. április 04. szerda, 21:01
Varázslónő.gif
pacsakute
2018. március 15. csütörtök, 21:41
Varázslónő.jpg
pacsakute
2017. szeptember 24. vasárnap, 20:21
Varázsló kis hercegnő.jpg
pacsakute
2017. szeptember 24. vasárnap, 19:53
Hobbit varázsló.jpg
pacsakute
2017. április 19. szerda, 20:58
béka varázsló lánya.jpg
kicsoda57
2016. február 25. csütörtök, 19:50
Varázsló.jpg
pacsakute
2016. február 07. vasárnap, 20:00
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.