Belépés
2019. október 16. szerda | 42. hét | 289. nap | 02:18 | Gál
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Erdő Péter tanévkezdő szentmisét mutatott be a Szent István-bazilika előtt
Erdő Péter homíliájában kiemelte: az ismeretek elsajátítása nem öncélú, hanem "arra való, hogy fel tudjuk ismerni és ki tudjuk fejezni a legnagyobb igazságot. Egyéni és közösségi életünk értékeit, az isten- és emberszeretet útját".

"Ha ezen járunk, akkor bizalommal hagyatkozhatunk az isteni gondviselésre, aki nem hagy el minket és kíséri a népeket is a történelem során" - tette hozzá a bíboros.

Kitért arra: Jézus életének eseményei megmutatják, hogy "milyennek látja, milyennek álmodja meg az Isten az embert". Jézus például nem tartotta fontosnak, hogy kényelemben, gazdagságban szülessen, de nem mondott le arról, hogy családban jöjjön a világra és szerető környezetben nevelkedjék. És nem mondott le arról sem, hogy vallásos nevelést és tanítást kapjon.

"Nem csodafegyverként használta isteni mindentudását, hanem hajlandó volt embersége szerint bölcsességben gyarapodni is" - mondta.

"Amikor új tanévet kezdünk, gondoljunk arra, hogy Jézus is volt tanuló és tanító (...), nyitott volt az
velemenyezd, 2019. szeptember 02. hétfő, 20:11
Szent I. János pápa és vértanú
Atyám nekem adta, hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse fölött."
Ezek az evangélium igéi. Lk 22,24-30
*
- Wikipedia oldalon
I. Szent János (latinul: Ioannes), (kb. 470 - 526. május 18.) volt az 53. pápa. 523. augusztus 13-án választották meg a keresztény egyház vezetőjének. Rövid pontifikátusáról alig tudunk valamit, de az bizonyos, hogy életének ebben a szakaszában nagy próbát kellett kiállnia. A világi és egyházi hatalom Itáliában elhidegült egymástól ezalatt az idő alatt, viszont a kelet szorosabb kapcsolatba került a pápával.
..........................

- Katolikus oldalon

- SZENT I. JÁNOS pápa Tusciában (Toszkána) született. 523. augusztus 12-én lett pápa A római birodalom
maroka, 2019. május 18. szombat, 05:41
Keresztút Ferenc pápával nagypénteken a Colosseumban
..............

- Keresztút járása imádsággalVideó 1

- Videó 2 Celebration of the Passion

- Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a keresztút elmélkedéseit és imádságait.
Szentatya: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!
Ámen.
Felolvasó:
Már majdnem negyven nap telt el azóta, hogy a hamvazkodás szertartásával megkezdtük nagyböjti utunkat. Ma újra átéltük az Úr Jézus földi életének utolsó óráit egészen addig, amíg a kereszten függve ki nem mondta: ,,consummatum est", ,,bevégeztetett". Most pedig összegyűltünk ezen a helyen, ahol a múltban a Krisztus iránti hűségük miatt sok ezren szenvedtek vértanúságot. Itt szeretnénk most végigjárni ezt a ,,via dolorosá"-t, a fájdalmak útját, egyesülve minden szegénnyel, a társadalomból kirekesztettekkel és az új
maroka, 2019. április 20. szombat, 16:15
Krakkóban megkezdődött Esterházy János boldoggá avatási pere
nevezte Esterházy grófot, akinek boldoggá avatása Soltész szavai szerint még inkább erősítheti majd e nemzetek összetartozását.

A Vatikán 2018 novemberében engedélyezte Esterházy János boldoggá avatási eljárásának megindítását, amelyet a krakkói főegyházmegye fog lefolytatni. Januárban már megalakult a magyar, szlovák, lengyel és cseh szakértőkből álló történészbizottság, amelynek feladata a lengyel anyától 1901-ben született, Csehországban 1957-ben mártírhalált szenvedett felvidéki magyar politikus életének és munkásságának tanulmányozása és értékelése a per első, krakkói egyházmegyei szakaszában.

E szakaszróla per posztulátora, az Egerben lelkipásztori szolgálatot teljesítő Pawel Cebula lengyel minorita atya elmondta: a történészbizottság a továbbiakban összegyűjti ésfeldolgozza Esterházy írásos hagyatékát, elkészíti életrajzát. Ez nyújt majd alapanyagot a későbbiekben összeállítandó teológiai bizottság munkájához, melynek eredményét majd a Szentszékhez továbbítják - közölte Cebula
velemenyezd, 2019. március 25. hétfő, 18:30
Évközi 29. vasárnap – Gondolatok az evangéliumhoz.....
Jézus, amikor feltárja, mi is lakik a tanítványok szívében, válaszával leleplezi a hatalomvágy és a féltékenység testvérgyilkos dinamikáját: ,,Tudjátok, hogy akiket a népek fejedelmeinek tartanak, azok hatalmaskodnak rajtuk, vezéreik pedig zsarnokoskodnak fölöttük. Közöttetek azonban ez nem így van, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az a szolgátok lesz; és aki első akar lenni közöttetek, az mindenkinek a rabszolgája lesz." A politikai hatalom nem lehet a Krisztus-követők közösségi életének mintája, Krisztus közössége nem építhető fel a világban gyakorolt alá-fölérendeltségi titokra, opportunista engedelmességre és gyanakvásra alapozott hatalmi rendszerként. Jézus víziója az új közösség, az új Izrael társadalmi struktúráiról éppen annyira radikális, mint az, amit a házasságról vagy a gazdagok üdvözüléséről mondott az evangélium tizedik fejezetének megelőző szakaszaiban. És éppen annyira nehezen megvalósítható, mint azok.
Az új Izrael új életmódja, amelyről Jézus Júdeát bejárva,
maroka, 2018. október 21. vasárnap, 12:41
Szent Apollinaris püspök és vértanú
Igenaptár oldalon:
OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
Amint a pásztor juhainak gondját viseli, magam gondoskodom nyájamról - mondja az Úr.
Ezt mondja az Úr, az Isten:
,,Íme, én magam keresem meg juhaimat, és magam gondoskodom róluk. Amint a pásztor számba veszi nyáját azon a napon, amikor megáll szétszéledt juhai között, íme, én is gondjaimba veszem juhaimat, amelyek szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a sötét fellegek napján szétszóródtak. Kivezetem őket a népek közül, összegyűjtöm őket az országokból, és visszaviszem őket saját hazájukba. Izrael hegyein legeltetem őket, a völgyekben és az ország lakott tájain. Jó legelőre terelem majd őket, és Izrael magaslatain lesz a legelőjük. Jó legelőn pihennek majd, kövér legelőn, Izrael hegyein. Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le pihenőre őket - mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, és gondozom a kövéret és az
maroka, 2018. július 20. péntek, 13:20
Szent Iván éj
úgy tették némileg irányíthatóvá, hogy egy hosszú, mindkét oldalon messzire kiálló tengelyrudat illesztettek bele. Éjfél felé lángra lobbantották a kereket, és örömujjongásokkal kísérve elindították lefelé a lejtőn. A mellette futó legényeknek az volt a feladatuk, hogy a tüzes monstrumot egy közeli folyóba tereljék. Ha ez sikerült, a környék lakói bőséges szüretre számíthattak abban az évben. Talán mondanunk sem kell, hogy a lejtőn leguruló tüzes kerék a Napot jelképezi, amely a nyári napforduló után életének hanyatló periódusába lép.A XIX. század végéig szinte nem volt olyan falu Európában, ahol ne lángoltak volna fel a nyárközépi tüzek.
Németország egyes vidékein a gyerekek házról-házra járva gyűjtötték össze a tüzelőt a Szent János-éji örömtűzhöz. Azt gondolták, hogy aki nem járul hozzá a közös tűzhöz, annak a vetésén nem lesz áldás, különösen a kendere marad csökött. Ezen az éjszakán sok gazda kioltotta a tüzet házi tűzhelyén, s egy olyan zsarátnokkal gyújtotta meg újra,
evavicus, 2018. június 25. hétfő, 15:59
A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
Pál pápa

Elmélkedés C. Horváth István Sándor
Jézus szíve ünnepét követően a mai napon Szűz Mária szíve áll tiszteletünk középpontjában. Mária szíve a megtestesült Ige, Jézus Krisztus iránti anyai szeretet és a megváltott emberek iránti anyai szeretet jelképe. Mária kilenc hónapon át, a megtestesülés pillanatától az Úr születéséig szíve alatt hordozta az Üdvözítőt. Anyai szeretete, gondoskodása és aggodalmai a későbbiekben is megmutatkoztak, egészen a keresztig elkísérték fiát, Jézust. Életének egy olyan jelenetét idézi fel a mai evangélium, amely aggódó anyai szeretetének jó példája. Egy jeruzsálemi zarándoklat alkalmával az ekkor tizenkét éves Jézus a városban marad. A hazafelé, Názáretbe induló Mária és József nem találják őt, ezért visszafordulnak, s csak három nap aggódó keresés után találják meg őt a templomban.
A történet azzal a kijelentéssel zárul, hogy Jézus ,,szavait anyja mind megőrizte szívében." A mi részünkről is a Jézus iránti szeretet megmutatkozása az, ha
maroka, 2018. június 08. péntek, 18:55
Vezérkari főnök: a békeműveleti részvétel erősíti a Magyar Honvédség honvédelmi képességét
fogalmazott, hogy "missziós szerepvállalásunknak is köszönhető, hogy katonáink bármikor képesek hatékonyan együttműködni más szövetséges nemzetek katonáival".

Emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi békefenntartás, a válságkezelés a Magyar Honvédség nemzeti feladata és legalább annyira fontos a nemzeti érdekek érvényesítése szempontjából, mint a hazai tevékenység. A NATO tagjaként hazánk egyre nagyobb szerepet vállal a különböző válsághelyzetek rendezésében, megoldásában, a konfliktus sújtotta térségek életének normalizálásában - tette hozzá.

Hangsúlyozta, a szövetségen belül Magyarország kiemelt helyet foglal el a nemzetközi missziós szerepvállalásban: a magyar katonák Afrikától Afganisztánig, a Balkántól Irakig teljesítenek szolgálatot.

Korom Ferenc szerint az eddigi tapasztalatok a legmesszebbmenőkig igazolták az előzetes várakozásokat, a magyar katonák megállják a helyüket, elvégezték és elvégzik a rájuk szabott feladatokat, amit a személyre szóló vagy diplomáciai úton érkezett elismerések,
velemenyezd, 2018. május 29. kedd, 15:32
Tompa Mihály - A légkő.
http://www.kephost.com/images/2018/04/11/A-legko-01.jpg [/kep]

Ez áldott, e kegyes teremtés
Milljók közűl kivál;
Simogatván három leányát
Szólt gyakran a király:
Jók légyetek, minő anyátok!
S ugy - gondolá tovább, -
Bennetek hő anyát nyer a nép,
És a férj koronát.

Történt pedig, hogy a királynő,
Ki oly kegyes, ki jó,
Lassan emésztő hervadásban,
Fehér lesz, mint a hó;


S midőn érzé, hogy életének
Estvéje közelit:
Ágyához áldás- és bucsúra
Inté szülötteit.

Utószor látlak, jó leányim!
Anyátok elmegyen...
Jók legyetek, - s igaz testvéri
Egymásnak szűntelen!
Atyátoknak, búban, örömben
Hűk és engedelmesek:
Anyák a néphez, - a szegénynek
Védői légyetek!


S a kerti kápolnácska mellett,
A lombos fák
chillik, 2018. április 12. csütörtök, 06:46
Lelkésztől-77/881
találkoztak. De a
találkozó csak úgy lehetséges, ha kész a szívünk látni és hinni. (Az
övék csak a találkozás által vált képessé arra.) A szeretet képesít
erre. -- Magdolna nagy reggeli találkozása mellett ugyanezt tanítja az emmauszi vándorok elbeszélése (Lk 24,13-35): az égô szív megérzi az Úr közellétét és megérti az Írások igazát.

/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/Husv .vas. jegyzetekben:a feltámadás hitére fokozatosan jutunk el.Szükség van arra,hogy Jézus életének eseményei ott legyenek napjainkban, utaljanak a feltámadására.Jézus nem támaszkodott mulandó erőkre,művei ezért maradandóak.Kiterjednek az emberiségre és a világra is.Annak átalakulására is hatással van az embereken keresztűl is.A küldetést Jézussal való találkozással ismerjük fel./nem a dolgok elérésének elsősége, hanem az igazság felismerése számít, és a hit,ami időkfeletti.Husvéti öröm átadása, találkozásaink vele, véglegesen megszabadit,ujjászületik a hit,élőként rá hagyatkozhatunk, bátoritja
joetoth, 2018. április 01. vasárnap, 15:21
Nagyböjti gondolatok
kedd

Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,1-3.5-16
"A Föld nem fogja megteremti a termést, hacsak nem a mi hittel teli
szolgálatunkkal. Nem mondhatjuk, hogy szerejük a földünket és aztán
olyan lépéseket teszünk, melyek tönkreteszik azt az eljövendő
nemzedékek számára." (II. János Pál)

Március 14. szerda

Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17-30
,,A lelkiismeret-vizsgálat a személyes lét egyik legjelentősebb
tevékenysége. Általa szembesül ugyanis minden ember tulajdon életének
valóságával, és fedezi föl hogy cselekedetei mennyivel távolodtak el
az eszménytől, amit maga elé tűzött." (II. János Pál)

Március 15. csütörtök

Kiv 32,7-14; Zs 105,19-23; Jn 5,31-47
,,Istenem, Neked szentelem mindazt, ami bennem van:
- emlékezetemet és cselekedeteimet Istennek, az Atyának,
- értelmemet és szavaimat Istennek, a Fiúnak,
- akaratomat és gondolkodásomat Istennek, a Szentléleknek
- és minden szenvedésemet Jézus
lilagondolatok, 2018. március 30. péntek, 11:51
1/26
Képek, videók
erdő péter0916.jpg
maroka
2019. szeptember 16. hétfő, 21:52
erdő péter bíboros0911.jp
maroka
2019. szeptember 11. szerda, 11:13
erdő péter_veszprém0902.j
maroka
2019. szeptember 02. hétfő, 12:36
erdő péter0901.jpg
maroka
2019. szeptember 01. vasárnap, 16:46
erdő péter0901_2.jpg
maroka
2019. szeptember 01. vasárnap, 16:44
erdő péter0820.jpg
maroka
2019. augusztus 20. kedd, 19:48
erdő péter0820_2.jpg
maroka
2019. augusztus 20. kedd, 19:48
erdő péter 0610.jpg
maroka
2019. június 10. hétfő, 18:03
erdő péter0514.jpg
maroka
2019. május 14. kedd, 13:24
erdő péter0326.jpg
maroka
2019. március 26. kedd, 16:48
erdő péter0 üzenete306.jp
maroka
2019. március 06. szerda, 12:01
erdő péter0304.jpg
maroka
2019. március 04. hétfő, 21:40
A Szent István-bazilika
sanci81
2016. május 21. szombat, 14:48
SZENT-ISTVÁN-BAZILIKA- 02.
1951anna
2014. április 10. csütörtök, 03:15
SZENT-ISTVÁN-BAZILIKA- 01.
1951anna
2014. április 10. csütörtök, 03:15
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.