Belépés
2019. július 19. péntek | 29. hét | 200. nap | 21:02 | Emília
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szent I. János pápa és vértanú
Atyám nekem adta, hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse fölött."
Ezek az evangélium igéi. Lk 22,24-30
*
- Wikipedia oldalon
I. Szent János (latinul: Ioannes), (kb. 470 - 526. május 18.) volt az 53. pápa. 523. augusztus 13-án választották meg a keresztény egyház vezetőjének. Rövid pontifikátusáról alig tudunk valamit, de az bizonyos, hogy életének ebben a szakaszában nagy próbát kellett kiállnia. A világi és egyházi hatalom Itáliában elhidegült egymástól ezalatt az idő alatt, viszont a kelet szorosabb kapcsolatba került a pápával.
..........................

- Katolikus oldalon

- SZENT I. JÁNOS pápa Tusciában (Toszkána) született. 523. augusztus 12-én lett pápa A római birodalom
maroka, 2019. május 18. szombat, 05:41
Keresztút Ferenc pápával nagypénteken a Colosseumban
..............

- Keresztút járása imádsággalVideó 1

- Videó 2 Celebration of the Passion

- Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a keresztút elmélkedéseit és imádságait.
Szentatya: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!
Ámen.
Felolvasó:
Már majdnem negyven nap telt el azóta, hogy a hamvazkodás szertartásával megkezdtük nagyböjti utunkat. Ma újra átéltük az Úr Jézus földi életének utolsó óráit egészen addig, amíg a kereszten függve ki nem mondta: ,,consummatum est", ,,bevégeztetett". Most pedig összegyűltünk ezen a helyen, ahol a múltban a Krisztus iránti hűségük miatt sok ezren szenvedtek vértanúságot. Itt szeretnénk most végigjárni ezt a ,,via dolorosá"-t, a fájdalmak útját, egyesülve minden szegénnyel, a társadalomból kirekesztettekkel és az új
maroka, 2019. április 20. szombat, 16:15
Krakkóban megkezdődött Esterházy János boldoggá avatási pere
nevezte Esterházy grófot, akinek boldoggá avatása Soltész szavai szerint még inkább erősítheti majd e nemzetek összetartozását.

A Vatikán 2018 novemberében engedélyezte Esterházy János boldoggá avatási eljárásának megindítását, amelyet a krakkói főegyházmegye fog lefolytatni. Januárban már megalakult a magyar, szlovák, lengyel és cseh szakértőkből álló történészbizottság, amelynek feladata a lengyel anyától 1901-ben született, Csehországban 1957-ben mártírhalált szenvedett felvidéki magyar politikus életének és munkásságának tanulmányozása és értékelése a per első, krakkói egyházmegyei szakaszában.

E szakaszróla per posztulátora, az Egerben lelkipásztori szolgálatot teljesítő Pawel Cebula lengyel minorita atya elmondta: a történészbizottság a továbbiakban összegyűjti ésfeldolgozza Esterházy írásos hagyatékát, elkészíti életrajzát. Ez nyújt majd alapanyagot a későbbiekben összeállítandó teológiai bizottság munkájához, melynek eredményét majd a Szentszékhez továbbítják - közölte Cebula
velemenyezd, 2019. március 25. hétfő, 18:30
Évközi 29. vasárnap – Gondolatok az evangéliumhoz.....
Jézus, amikor feltárja, mi is lakik a tanítványok szívében, válaszával leleplezi a hatalomvágy és a féltékenység testvérgyilkos dinamikáját: ,,Tudjátok, hogy akiket a népek fejedelmeinek tartanak, azok hatalmaskodnak rajtuk, vezéreik pedig zsarnokoskodnak fölöttük. Közöttetek azonban ez nem így van, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az a szolgátok lesz; és aki első akar lenni közöttetek, az mindenkinek a rabszolgája lesz." A politikai hatalom nem lehet a Krisztus-követők közösségi életének mintája, Krisztus közössége nem építhető fel a világban gyakorolt alá-fölérendeltségi titokra, opportunista engedelmességre és gyanakvásra alapozott hatalmi rendszerként. Jézus víziója az új közösség, az új Izrael társadalmi struktúráiról éppen annyira radikális, mint az, amit a házasságról vagy a gazdagok üdvözüléséről mondott az evangélium tizedik fejezetének megelőző szakaszaiban. És éppen annyira nehezen megvalósítható, mint azok.
Az új Izrael új életmódja, amelyről Jézus Júdeát bejárva,
maroka, 2018. október 21. vasárnap, 12:41
Szent Apollinaris püspök és vértanú
Igenaptár oldalon:
OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
Amint a pásztor juhainak gondját viseli, magam gondoskodom nyájamról - mondja az Úr.
Ezt mondja az Úr, az Isten:
,,Íme, én magam keresem meg juhaimat, és magam gondoskodom róluk. Amint a pásztor számba veszi nyáját azon a napon, amikor megáll szétszéledt juhai között, íme, én is gondjaimba veszem juhaimat, amelyek szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a sötét fellegek napján szétszóródtak. Kivezetem őket a népek közül, összegyűjtöm őket az országokból, és visszaviszem őket saját hazájukba. Izrael hegyein legeltetem őket, a völgyekben és az ország lakott tájain. Jó legelőre terelem majd őket, és Izrael magaslatain lesz a legelőjük. Jó legelőn pihennek majd, kövér legelőn, Izrael hegyein. Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le pihenőre őket - mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, és gondozom a kövéret és az
maroka, 2018. július 20. péntek, 13:20
Szent Iván éj
úgy tették némileg irányíthatóvá, hogy egy hosszú, mindkét oldalon messzire kiálló tengelyrudat illesztettek bele. Éjfél felé lángra lobbantották a kereket, és örömujjongásokkal kísérve elindították lefelé a lejtőn. A mellette futó legényeknek az volt a feladatuk, hogy a tüzes monstrumot egy közeli folyóba tereljék. Ha ez sikerült, a környék lakói bőséges szüretre számíthattak abban az évben. Talán mondanunk sem kell, hogy a lejtőn leguruló tüzes kerék a Napot jelképezi, amely a nyári napforduló után életének hanyatló periódusába lép.A XIX. század végéig szinte nem volt olyan falu Európában, ahol ne lángoltak volna fel a nyárközépi tüzek.
Németország egyes vidékein a gyerekek házról-házra járva gyűjtötték össze a tüzelőt a Szent János-éji örömtűzhöz. Azt gondolták, hogy aki nem járul hozzá a közös tűzhöz, annak a vetésén nem lesz áldás, különösen a kendere marad csökött. Ezen az éjszakán sok gazda kioltotta a tüzet házi tűzhelyén, s egy olyan zsarátnokkal gyújtotta meg újra,
evavicus, 2018. június 25. hétfő, 15:59
A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
Pál pápa

Elmélkedés C. Horváth István Sándor
Jézus szíve ünnepét követően a mai napon Szűz Mária szíve áll tiszteletünk középpontjában. Mária szíve a megtestesült Ige, Jézus Krisztus iránti anyai szeretet és a megváltott emberek iránti anyai szeretet jelképe. Mária kilenc hónapon át, a megtestesülés pillanatától az Úr születéséig szíve alatt hordozta az Üdvözítőt. Anyai szeretete, gondoskodása és aggodalmai a későbbiekben is megmutatkoztak, egészen a keresztig elkísérték fiát, Jézust. Életének egy olyan jelenetét idézi fel a mai evangélium, amely aggódó anyai szeretetének jó példája. Egy jeruzsálemi zarándoklat alkalmával az ekkor tizenkét éves Jézus a városban marad. A hazafelé, Názáretbe induló Mária és József nem találják őt, ezért visszafordulnak, s csak három nap aggódó keresés után találják meg őt a templomban.
A történet azzal a kijelentéssel zárul, hogy Jézus ,,szavait anyja mind megőrizte szívében." A mi részünkről is a Jézus iránti szeretet megmutatkozása az, ha
maroka, 2018. június 08. péntek, 18:55
Vezérkari főnök: a békeműveleti részvétel erősíti a Magyar Honvédség honvédelmi képességét
fogalmazott, hogy "missziós szerepvállalásunknak is köszönhető, hogy katonáink bármikor képesek hatékonyan együttműködni más szövetséges nemzetek katonáival".

Emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi békefenntartás, a válságkezelés a Magyar Honvédség nemzeti feladata és legalább annyira fontos a nemzeti érdekek érvényesítése szempontjából, mint a hazai tevékenység. A NATO tagjaként hazánk egyre nagyobb szerepet vállal a különböző válsághelyzetek rendezésében, megoldásában, a konfliktus sújtotta térségek életének normalizálásában - tette hozzá.

Hangsúlyozta, a szövetségen belül Magyarország kiemelt helyet foglal el a nemzetközi missziós szerepvállalásban: a magyar katonák Afrikától Afganisztánig, a Balkántól Irakig teljesítenek szolgálatot.

Korom Ferenc szerint az eddigi tapasztalatok a legmesszebbmenőkig igazolták az előzetes várakozásokat, a magyar katonák megállják a helyüket, elvégezték és elvégzik a rájuk szabott feladatokat, amit a személyre szóló vagy diplomáciai úton érkezett elismerések,
velemenyezd, 2018. május 29. kedd, 15:32
Tompa Mihály - A légkő.
http://www.kephost.com/images/2018/04/11/A-legko-01.jpg [/kep]

Ez áldott, e kegyes teremtés
Milljók közűl kivál;
Simogatván három leányát
Szólt gyakran a király:
Jók légyetek, minő anyátok!
S ugy - gondolá tovább, -
Bennetek hő anyát nyer a nép,
És a férj koronát.

Történt pedig, hogy a királynő,
Ki oly kegyes, ki jó,
Lassan emésztő hervadásban,
Fehér lesz, mint a hó;


S midőn érzé, hogy életének
Estvéje közelit:
Ágyához áldás- és bucsúra
Inté szülötteit.

Utószor látlak, jó leányim!
Anyátok elmegyen...
Jók legyetek, - s igaz testvéri
Egymásnak szűntelen!
Atyátoknak, búban, örömben
Hűk és engedelmesek:
Anyák a néphez, - a szegénynek
Védői légyetek!


S a kerti kápolnácska mellett,
A lombos fák
chillik, 2018. április 12. csütörtök, 06:46
Lelkésztől-77/881
találkoztak. De a
találkozó csak úgy lehetséges, ha kész a szívünk látni és hinni. (Az
övék csak a találkozás által vált képessé arra.) A szeretet képesít
erre. -- Magdolna nagy reggeli találkozása mellett ugyanezt tanítja az emmauszi vándorok elbeszélése (Lk 24,13-35): az égô szív megérzi az Úr közellétét és megérti az Írások igazát.

/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/Husv .vas. jegyzetekben:a feltámadás hitére fokozatosan jutunk el.Szükség van arra,hogy Jézus életének eseményei ott legyenek napjainkban, utaljanak a feltámadására.Jézus nem támaszkodott mulandó erőkre,művei ezért maradandóak.Kiterjednek az emberiségre és a világra is.Annak átalakulására is hatással van az embereken keresztűl is.A küldetést Jézussal való találkozással ismerjük fel./nem a dolgok elérésének elsősége, hanem az igazság felismerése számít, és a hit,ami időkfeletti.Husvéti öröm átadása, találkozásaink vele, véglegesen megszabadit,ujjászületik a hit,élőként rá hagyatkozhatunk, bátoritja
joetoth, 2018. április 01. vasárnap, 15:21
Nagyböjti gondolatok
kedd

Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,1-3.5-16
"A Föld nem fogja megteremti a termést, hacsak nem a mi hittel teli
szolgálatunkkal. Nem mondhatjuk, hogy szerejük a földünket és aztán
olyan lépéseket teszünk, melyek tönkreteszik azt az eljövendő
nemzedékek számára." (II. János Pál)

Március 14. szerda

Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17-30
,,A lelkiismeret-vizsgálat a személyes lét egyik legjelentősebb
tevékenysége. Általa szembesül ugyanis minden ember tulajdon életének
valóságával, és fedezi föl hogy cselekedetei mennyivel távolodtak el
az eszménytől, amit maga elé tűzött." (II. János Pál)

Március 15. csütörtök

Kiv 32,7-14; Zs 105,19-23; Jn 5,31-47
,,Istenem, Neked szentelem mindazt, ami bennem van:
- emlékezetemet és cselekedeteimet Istennek, az Atyának,
- értelmemet és szavaimat Istennek, a Fiúnak,
- akaratomat és gondolkodásomat Istennek, a Szentléleknek
- és minden szenvedésemet Jézus
lilagondolatok, 2018. március 30. péntek, 11:51
Március 15. - Széchenyi-díj - Hoppál Mihály néprajztudós
Hoppál Mihály a sámánizmus kultúrájának kutatásában elért, a magyar őstörténet feltárása szempontjából is kiemelten fontos eredményei, a folklór szimbolikájának elemzése, az amerikai diaszpóra-magyarság életének vizsgálata, valamint az etnoszemiotika területén végzett jelentős tevékenysége elismeréseként részesül a díjban.

A tudós szerteágazó kutatásai közül számára legfontosabbként a magyar nép folklórjának, a népi elbeszélések, mondák, mítoszok gyűjtését és elemzését, valamint a szibériai, eurázsiai népek sámánizmusának kutatását emelte ki. Mint elmondta, utóbbi témát is azért kezdte el kutatni, mert nagy vita van a tudományban arról, hogy a magyarok mit hoztak magukkal keletről.

"A kultúránk jó néhány eleme jól láthatóan keleti eredetű, éppen ezért a sámánizmus kutatásának régi hagyománya van Magyarországon" - hangsúlyozta Hoppál Mihály, aki ezt a kutatási területet fiatalon elhunyt mesterétől, Diószegi Vilmostól "örökölte". Ő maga pontosabbnak tartja a sámánság kifejezést a sámánizmus
velemenyezd, 2018. március 15. csütörtök, 18:02
1/26
Képek, videók
szent-galy-kata-a-feny en-
menusgabor
2019. július 17. szerda, 20:43
12 apostol szentkép0709.j
maroka
2019. július 10. szerda, 13:57
Szent Charbel park0527_3.
maroka
2019. május 27. hétfő, 22:58
Szent Charbel park0527.jp
maroka
2019. május 27. hétfő, 22:58
Szent Charbel park0527_2.
maroka
2019. május 27. hétfő, 22:56
szent kristóf0521.jpg
maroka
2019. május 20. hétfő, 23:40
asisi szent ferenc0513.jp
maroka
2019. május 13. hétfő, 21:26
szentesi péter0429.jpg
maroka
2019. április 29. hétfő, 21:52
szentsír0420_2.jpg
maroka
2019. április 21. vasárnap, 19:09
szentsír0420.jpg
maroka
2019. április 21. vasárnap, 19:08
szentsír0419_2.jpg
maroka
2019. április 20. szombat, 16:50
szentsír0419_3.jpg
maroka
2019. április 20. szombat, 16:49
evangelium könyv1202.jpg
maroka
2018. december 02. vasárnap, 18:46
JÉZUSkép-evangélium--. jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 26. vasárnap, 13:27
EVangelium---.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 20. hétfő, 10:14
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.