Belépés
2018. december 19. szerda | 51. hét | 353. nap | 07:22 | Viola
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Mikor vizen mégy át, én veled vagyok
És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel:
Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak,
ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.

Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izráelnek Szentje, a te megtartód,
adtam váltságodba Égyiptomot, Kúst és Sebát helyetted.

Ézsaiás 43
dandej, 2018. október 12. péntek, 20:37
Ne félj, mert megváltottalak!
De most azt mondja az Örökkévaló,aki teremtett téged, Jákób,aki téged alkotott, Izráel:

,,Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak, enyém vagy!

Mikor vízen kelsz át,veled vagyok.Ha folyókon,azok el nem borítanak.

Mikor tűzön mész keresztül,téged meg nem éget,lángja nem emészt meg,

mert én vagyok Istened, az Örökkévaló,Izráel Szentje, Szabadítód.

Ézsaiás 43
dandej, 2018. október 11. csütörtök, 23:44
Egyszer elmegyünk, elindulunk
Egyszer elmegyünk, elindulunk s mindent itt hagyunk,
mert nincs itt városunk a mennyben van az otthonunk.

Készülj hát mert közel van az óra,a Vőlegény hamar jön vissza.
Egy pillanat alatt elváltozunk és a felhőkön át elindulunk.

Ne félj mert megváltottalak, enyém vagy nevemen hívtalak,
Igazságban járunk és Urunkkal leszek, akármi történjen el nem engedem.

Rád bízom magam, mert Te szerettél, értem haltál a golgota keresztjén.
Örökre voltál és le is hajoltál a régi, régi bűnös életemért.

Nem érdemlem tudom, Jézus szeretetét, hogy értem folyt a drága,szent vér.

Mikor bűneimet mind el törölted,meg tisztítottad az életemet,
s új ruhát adtál hófehér ruhát amit drága véred mosott meg.

Azóta minden nap áldott, mert szent Szent szelleme betöltötte egész életem.
S nem vagyok már szegény, mert gazdaggá tettél, egészen a szívembe költöztél.

Készülj hát mert közel van az óra
dandej, 2018. szeptember 30. vasárnap, 10:35
Ne félj, mert megváltottalak
||: Ne félj, mert megváltottalak,
Neveden szólítottalak,
Karjaimba zártalak,
Örökre enyém vagy. :||

Viruló réteken át
Hűs forrás felé vezetlek,
Pásztorod vagyok,
Elveszni senkit sem hagyok
Karom feléd tárom, kiárad áldásom;
Nem rejtőzöm el,
Szívem a szívednek felel,
Amikor úgy érzed, nyomaszt az élet.

Ne félj...

Nem taszítalak el, amikor vétkezel,
Irgalmat lelsz a szívemben,
Örök feléd a hűségem,
Amerre jársz védlek, nyomodba lépek.
Nem rejtőzöm el, szeretetlángom átölel,
Ne félj, ha éjben jársz, hidd, hogy a fény vár rád!

http://video.xfree.hu/?n=dandej|2296f87fb4091392514b965f8088e233
dandej, 2018. augusztus 05. vasárnap, 14:16
Július 8. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 6.VASÁRNAP
A mai nap igéi

Július 8.
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 6.VASÁRNAP

Így szól az Úr, a te teremtőd....Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! (Ézs 43,1)

Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből. (Zsolt 104,14)

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. (Lk 11,3)
------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------

Lelki útravaló a mai napra
Július 8.

Vajon a vak vezetheti-e a világtalant? Avagy nem mind a ketten a verembe esnek-e?
Lukács 6,39

Uram!
A verembe még az épszemű ember is beleeshet. Hát még a vak, vagy a vak vezette világtalan!
Példázatként mondtad
ronix, 2018. július 08. vasárnap, 20:47
Szebenyi Judit - HÚSVÉTI ÜZENET
Szebenyi Judit - HÚSVÉTI ÜZENET

Mit kérsz, ember, még többet tőlem
Neked adtam, a világmindenséget
Az eget, és a földet, életemet adtam érted
Fejemen a dísz, kincs helyett tövis korona volt
Megváltottalak, téged, és az egész világot

Életet adtam neked, szívedbe igaz békét, szeretet
Miért nem találod helyed, lelked miért bolyong értetlen
Céltalanul mész úttalan utakon, kóborolsz, de hova te magad sem tudod miért
Siratod sorsodat, életed, jelened, múltad jövődet , ember nézz fel
az égre, és térj vissza hozzám míg nem késő

Kulcsold imára két kezed, igaz hittel, szívvel, lélekkel,
Engem hívj, Megváltódat, ki adtam neked életet, és halált is
Engem nézz, az én utamat járjad, én legyek célod, irányod, jövőd, életed
Életed sorsa ha mást irányt vett, bízz bennem, a múltad meghalt,
De kaptál
vorosrozsa66, 2018. április 01. vasárnap, 17:01
Luther-rózsa
Luther-rózsa

Fehér virág a szív körül:
Krisztus híve mindig örül.
A kereszt szíve közepén
biztatja: "Enyém vagy! Enyém!
Ne félj, mert megváltottalak!
Neveden szólítottalak!"

Tiszta, fehér örömvirág,
Ilyet nem adhat a világ.
Ez nem hulló rózsaszirom.
Tovább virul túl a síron.
Azért övezi derűs, kék
mezejével maga az ég.
Aranygyűrű fogja körül:
Krisztus híve mindig örül.

Síron túl int felé a cél,
Tudja, hogy Megváltója él.
Hullhatnak földi örömök.
Ez az örömvirág - örök!

Túrmezei Erzsébet
kalmanpiroska, 2018. március 02. péntek, 09:48
A megváltott ember
"Megváltottalak..." (Ézs 43,1)

Nem tudom, ennek a szónak a hallatán felujjong-e a szíved, s egész valódat nagy, bensőséges öröm járja-e át. De azt tudom, hogy számomra és sok-sok testvérem számára ez egy olyan boldogságforrás, amely a legnagyobb próbák és szenvedések között sem apad ki, sőt még az örökkévalóságban sem fogjuk tudni kimeríteni. Megváltott ember - mennyi mindent fejez ki ez a két szó! Elmondja, hogy ki voltam: nyomorult, tehetetlen, kárhozatra ítélt, megváltásra szoruló bűnös. Beszél Istennek Jézus Krisztusban aláhajló nagy szerelméről, amellyel megszánt és felemelt. Megváltott ember - micsoda méltóság, mekkora dicsőség! Így szól Isten a megváltott emberhez: "drága vagy az én szememben, becses vagy, és szeretlek".
Nagy dicsőség megváltottnak lenni, ugyanakkor alázatra intő tény. Nem önmagamért vagyok kedves Isten szemében, nem magamért vagyok becses, hanem azért a drága vérért, amely rám hullott, azért a váltságdíjért, amelyet Krisztus fizetett értem a kereszten.

A
kalmanpiroska, 2018. február 03. szombat, 16:23
A keresztfa tövében letérdelek én,
A keresztfa tövében letérdelek én,
Kezemben a könyvvel imádkozom én.
A feszületről Jézus néz le rám,
Arca fájdalomban úszik, de mosolyog reám.
Halkan kérdezem, miért?
Ő csak annyit mond: érted, s mindenkiért.
Bár ne tennéd, Jézusom! Kiáltok fel én,
S erre kérdezi Ő csendben, miért?
Mert hatalmadnál fogva leigázhattad őket,
Kik gyűlöletből kereszthalálra ítéltek!
Valóban. - szólt Jézus. - De én szeretetből teszem ezt értetek,
Mennyei Atyám nem akar megölni benneteket!
De Téged igen, Uram? - kérdeztem.
Így volt megírva. - válaszolta.
Nem értem. - mondottam.
Jézus válaszolta: Nem kell értened, csak hinned,
Hogy megváltottalak, neveden szólítottalak.
Hogyan Uram? - kérdeztem.
Vállamon bűneidet vittem, s mikor meghalok, azokat
Mennyei Atyám elé viszem. - Jézus mondotta.
Nem értem, Uram! - válaszoltam.
Nem baj. De elhiszed? - kérdezte Jézus.
Hiszem Uram! Mert Te Magad mondtad!
A keresztfa tövében
suzymama, 2017. október 27. péntek, 18:04
Ünnepelek
ÜNNEPELEK
[újjászületési évfordulóra]

A természet nagy templomában
Reám hajol a fenyőág,
Lenn a völgyben csermely folyik,
Szívemben béke s boldogság!

A felhők közül a napsugár
Édesen én reám ragyog,
S mennyei reménység itat át,
Hogy Krisztusé vagyok!

Ünnepelek, nagy nap ez nekem,
E napon ölelt át Isten.
Mert tékozlóként hazatértem,
Mint rab sok bűnbilincsben!

Ünnepi ruhába öltöztetett,
S égi pecsétet nyomott rám,
E pecsét itt lángol szívemben:
,,Megváltottalak Golgotán"

[Tizedik] évfordulója ma,
Hogy a Jó Pásztor rám talált,
S legyőzte bennem örökre
A bűnt, a gonoszt s a halált!

Ó boldog nap, áldalak érte
Úr Jézus, drága Mesterem,
Köszönöm azt, hogy országodban
Örökké tart az ünnepem!

Tőtős János
kalmanpiroska, 2017. augusztus 13. vasárnap, 11:30
Július 23. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 6.VASÁRNAP
A mai nap igéi
Július 23.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 6.VASÁRNAP

Így szól az Úr, a te teremtőd....: Ne félj, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak, enyém vagy! (Ézs 43,1)

Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen...! Hiszen mindentudó Isten az Úr, és ő teszi mérlegre a tetteket. (1Sám 2,3)

Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. (1Jn 3,18)

------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------

Lelki útravaló a mai napra

Július 23.
Jézus [...] a sírhoz ment: ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt: "Vegyétek el a követ." Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: "Uram, már szaga van, hiszen
ronix, 2017. július 23. vasárnap, 18:49
Ne félj, mert megváltottalak
||: Ne félj, mert megváltottalak,
Neveden szólítottalak,
Karjaimba zártalak,
Örökre enyém vagy. :||

Viruló réteken át
Hűs forrás felé vezetlek,
Pásztorod vagyok,
Elveszni senkit sem hagyok
Karom feléd tárom, kiárad áldásom;
Nem rejtőzöm el,
Szívem a szívednek felel,
Amikor úgy érzed, nyomaszt az élet.

Ne félj...

Nem taszítalak el, amikor vétkezel,
Irgalmat lelsz a szívemben,
Örök feléd a hűségem,
Amerre jársz védlek, nyomodba lépek.
Nem rejtőzöm el, szeretetlángom átölel,
Ne félj, ha éjben jársz, hidd, hogy a fény vár rád!

Ne félj, mert megváltottalak
dandej, 2017. április 27. csütörtök, 11:03
1/16
Képek, videók
Izraeli nemzeti útvonal
dandej
2018. november 25. vasárnap, 19:53
Ein-Gedi Izrael
dandej
2018. január 19. péntek, 21:32
Jeruzsálem Izrael főváros
dandej
2017. december 14. csütörtök, 21:01
Pálmák Izraelből
dandej
2017. november 10. péntek, 21:25
Eilat - Izrael
dandej
2017. június 13. kedd, 13:15
izraeli zászló 002.png
chillik
2016. december 30. péntek, 07:13
izraeli zászló 001.png
chillik
2016. december 30. péntek, 07:12
Izraelben.png
sz719eszter
2016. augusztus 21. vasárnap, 16:07
Izraeli ölyv fiókák 2016-
margoboszi
2016. május 02. hétfő, 19:15
Izraeli ölyv fiókák 2016
margoboszi
2016. május 02. hétfő, 19:15
Megváltottalak!.jpg
szilvi1113
2009. július 22. szerda, 07:49
Egyiptomi-Istenek-8897 5.g
vorosrozsa66
2018. július 20. péntek, 15:35
2742_egyiptomi_kep.gif
vorosrozsa66
2018. július 05. csütörtök, 16:28
0055_egyiptom.gif
vorosrozsa66
2018. július 05. csütörtök, 16:26
00000_egyiptom_8.gif
vorosrozsa66
2018. július 05. csütörtök, 16:22
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.