Belépés
2020. július 15. szerda | 29. hét | 197. nap | 11:22 | Henrik, Roland
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Felszentelték az ország első Romzsa Tódor oltalmába ajánlott
hanem mások nevében és másokért is imádkozik. Valahányszor ebben a kis centrális terű, bizánci kupolás templomban imádkozunk, akkor fohászkodunk minden emberért, de különösen is a ránk bízottakért, a helyben lakókért; életükért, békességükért, egészségükért, és imádkozunk a földkerekség népeiért, akik oly nehezen találnak vissza az igaz hithez. Folytatjuk azt az egyházi életet, amelyet a Szentháromság Egy Istentől kaptunk ajándékba, és amelynek középpontjában a mi Urunk Jézus Krisztus, Üdvözítőnk és Megváltónk műve áll. Továbbra is tiszteljük a szenteket, az ő megfestett ikonjaikat is, tiszteljük mindazt, amit Egyházunk két évezred során hagyományosan tisztelt" - mondta Atanáz püspök. A szertartáson a Mezőkövesden lakókért is könyörgött a főpásztor, hogy legyen Isten hozzájuk irgalmas, kegyelmes, és szabadítsa meg a várost a járványtól és minden olyan megpróbáltatástól, amely az erőiket meghaladná.
A templomszentelés szertartásán Tállai András miniszterhelyettes, Fekete Zoltán polgármester;
maroka, 2020. július 14. kedd, 08:14
Jézus Krisztus a Gyülekezet feje
Jézus Krisztus a Gyülekezet feje, senki más, és ezt semmiféle király vagy pápa nem veheti el Tőle. Jézustól senki nem vitathatja el a ,,Gyülekezet Feje" címet királyi jogaiba való törvényellenes beavatkozás nélkül. Bizonyos egyházi tanítók igényt formálnak a lelkiismeret feletti tekintélyre, és azt állítják, hogy tévedhetetlenek. Hallottam, amint egyesek azt mondták, hogy ők a legkitűnőbb vezetők, de én azt nem hiszem. Nekünk egyetlen tévedhetetlen Tanítónk van, és az Jézus Krisztus, a mi Megváltónk. Minden szavának engedelmességgel tartozunk, és másokat is erre kell felszólítanunk. Amit a Szentírásban Lelke által mond, számunkra az a csalhatatlan igazság, és ha Jézus szól, mi elhallgatunk. Egyetlen ember sem szabhat ki nekünk tanításokat, Gyülekezetében Ő lehet az egyedüli rabbi. Mesterünknek és Urunknak fogadjuk Őt el, mert Ő valójában az. Azt szeretném, ha egyedül Krisztust tekintenétek lelkiismeretetek Urának. Vigyázzatok arra, hogy egyetlen könyv se szorítsa vissza a Bibliát, semmiféle
kalmanpiroska, 2020. június 22. hétfő, 21:20
Csöndesülj!
,,És egy hang hangzott a fejük fölötti boltozatról felülről, mire ők megálltak és leeresztették szárnyaikat." (Ez 1,25)

Mi a jelentőségük ezeknek a szavaknak: ,,megálltak és leeresztették szárnyaikat"? Az emberek gyakran kérdezik: ,,Hogyan hallhatnám meg az Úr szavát?" Ennek titka a következő: ezek az ,,élőlények" (5.vers) akkor hallották meg a hangot, amikor ,,megálltak és leeresztették szárnyaikat".
Mindnyájan láttunk már madarat csapkodni a szárnyaival, miközben egy helyben állt. E versben azonban azt olvassuk, hogy ,,egy hang hangzott..., mire ők megálltak, és leeresztették szárnyaikat".
Ültél-e már valaha vagy esetleg térdeltél-e az Úr előtt, és mégis tudatában voltál annak, hogy lélekben csapkodtad a szárnyaidat? Ha igen akkor nem tanúsítod a valódi nyugalom állapotát, amikor az Ő jelenlétében vagy.
Egy kedves ember mondta nekem ugyanerről a témáról néhány nappal ezelőtt:
kalmanpiroska, 2020. június 20. szombat, 07:11
Te Deum - Téged, Isten Dicsérünk
Fölséged.
S azt, ki hozzánk tőled jött le * Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál * szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket: * Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő: * mindeneket ítélendő.

(Itt meghajlunk vagy letérdelünk.)

Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk!
Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsőségbe!
Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald!

(Fölegyenesedünk vagy fölállunk.)

Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz; * híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk.

Te
maroka, 2020. június 12. péntek, 21:21
„Menjünk át a túlsó partra”
,,Menjünk át a túlsó partra" (Mk 4,35)

Még ha követjük is Krisztus parancsát, nem szabad elvárnunk, hogy megmeneküljünk a vihartól. A Szentírásnak ebben a szakaszában a tanítványok engedelmeskedtek az Úr parancsának, mégis a legkegyetlenebb viharokkal találkoztak, és az elsüllyedés nagy veszedelmében forogtak. Elkeseredésükben Jézus segítségéért kiáltottak.
Krisztus késleltetheti hozzánk jövetelét nyomorúságaink alatt, de az csak azért van, hogy hitünket megvizsgálja és megerősítse. Célja az is, hogy imádságaink még erőteljesebbek legyenek, a megszabadulás utáni vágyunk nagyobbodjék, és amikor a szabadulás végre megérkezik, jobban értékeljük azt. Gyöngéden megdorgálva tanítványait, Jézus megkérdezte: ,,Hogy van az, hogy nincs hitetek?"(40.vers) Valójában ezt mondta:,,Miért nem néztek szembe a viharral győzelmesen, és
kalmanpiroska, 2020. június 06. szombat, 07:41
Csodás reggel
Csodás reggel

Gyászos éjre csodálatos hajnal kél:
Hű Megváltónk, Jézus Krisztus újra él!
Áldott, fényes reggel lett,
Föltámadt a szeretet,
Ujjongjunk hát vidám szívvel emberek!

Gyászos éjre csodálatos hajnal kél,
Amely szívben Jézus Krisztus újra él.
Áldott, fényes reggel ez,
Benne minden újjá lesz!
Az az ember tiszta szívű ember lesz.

Almási Mihályné
kalmanpiroska, 2020. június 05. péntek, 08:22
Hogyan kezdjük a napunkat Istennel?
fordulnak." (Hós. 7: 14). Ne engedjétek, hogy imáitok forrása és központja testi ,,én"-etek legyen, mert annak fókusza csak Isten lehet. Lelki szemeitek hadd összpontosuljon Reá, mint a Hozzá való könyörgésetek forrására és céljára; hadd legyen lelketek ilyen állapotban, amikor ti Krisztus nevében fordultok Hozzá, hogy dicsőítsétek Őt, legyen az megszokottá számotokra; és minden gondolatotok hadd összpontosuljon Felé, tisztuljon és szentelődjön meg, és ha szükséges - szűnjék meg. Megváltónk nagyon világosan tanított az Úri imádság első kérésében minket: ,,Szenteltessék meg a te neved" (Mt. 6: 9). Ezzel meghatározzuk célunkat és minden egyebet, ami nekünk feltétlenül szükséges ennek elérésében; ezzel imádságunk Isten dicsőségére és szentségére irányul, amelynek vissza kell tükröződnie mindenben, amelyben Ő kijelentette magát, és éppen azért az Ő nevének megszentelése miatt kívánjuk, hogy jöjjön el az Ő országa és legyen meg az Ő akarata, hogy legyen eledelünk és tartsa meg
kalmanpiroska, 2020. május 31. vasárnap, 22:47
Szeresd, tiszteld a teremtett világot...
Magnificat.ro, Böjte Csaba OFM

Keresztény tanösvény! Jézus gyakran biztatott, hogy nézzük az ég madarait, a mezők virágait.... Isten még egy verebet is számon tart, szeret, hangoztassa a mi Megváltónk! Úgy gondolom, hogy nagy Tanítónk akarata szerint beszélek, ha azt mondom: boldog akarsz lenni? Akkor szeresd, tiszteld a teremtett világot, az állatok, a növények a te testvéreid, ugyanannak a mennyei Atyának a gyermekei! Szent Ferenc az állatok védőszentje, aki a legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük.

Videó
maroka, 2020. május 23. szombat, 18:22
Istenfélő imádság
,,Mielőtt befejezte volna a beszédet, íme, korsójával a vállán jött Rebeka... Akkor meghajolt az az ember, és imádta az Urat. Ezt mondta: »Áldott az Úr... aki nem vonta meg irgalmasságát és hűségét«" (1Móz 24,15.26-27).

Minden istenfélő imádság választ kap, mielőtt maga az imádság befejeződött volna. ,,Mielőtt befejezte volna a beszédet.." Ez azért van, mert Krisztus megígérte Igéjében.: ,,Amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja nektek" (Jn 16,23). Amikor hittel kértek és Krisztus nevében - azaz vele és akaratával összhangban - ,,adatik" (Jn 15,7).
Mivel Isten Igéje nem tévedhet, amikor csak eleget teszünk ezeknek az egyszerű feltételeknek, az imádságokra adandó válasz már kész van és teljes a mennyben, amint imádkozunk, még ha nem is látható az életünkben, csak jóval később. Ezért bölcsen tesszük, ha minden imádságunkat Isten dicsőítésével zárjuk azért a válaszért, amit már megadott.
,,Áldott az
kalmanpiroska, 2020. május 22. péntek, 07:20
Isten ajándéka... Mért bántjuk,gyűlöljük egymást, mi emberek
Isten ajándéka...

Mért bántjuk, gyűlöljük egymást, mi emberek,
szavaink olyanok, mint sebző fegyverek.
Pedig van mindenünk: kenyér, víz, levegő,
fényt áraszt ránk a Nap, az égen lebegő.

Gyűlölet nyomán nő, fájó könny, vérpatak,
torzít el oly sokszor, hamvas szép arcokat.
A gyűlölet sarkal embert, ember ellen,
jaj, ha táptalajjá válik a szívekben.

Aki vándorútját, ily teherrel rója,
gyűlölet lángjának vétkes hordozója!
És amíg szívében, gyűlölet viharzik,
a gyűlölet lángja, addig ki nem alszik.

Vad gyűlölet pusztít családot, nemzetet,
aki nem békül meg, örökre elveszett!
Hála, életünknek van két fényes éke,
Isten ajándéka, szeretet és béke.

Menny honából Jézus, hozta le a földre,
midőn kis pólyásként pihent, anyaölbe.
Lényéből, szívéből, csak szeretet áradt,
attól beteg gyógyult, felüdült a fáradt.

Szeretetet, békét szomjaz, a mi lelkünk,
Urunk, mind a kettő, Te
koszegimarika, 2020. május 21. csütörtök, 14:40
Gyász
megint odamentek a sírhoz, megtört szívük indítására. És még akkor is csak egy nyitott sír volt ott - nem látnoki, hanem hangtalan és vigasztalan.
Ugyanez a helyzet velünk is. Mindnyájan az ellenkező ,,sírban ülünk" a saját kertünkben, és eredetileg ezt mondjuk: ,,Ez a tragédia helyrehozhatatlan. Nem látok benne semmi hasznot, és nincs benne semmi vigasztaló." És mégis a mi legmélyebb és leggonoszabb nyomorúságunk közepette Krisztusunk ott van, várva a feltámadást.
Megváltónk ott van, ahol a mi halálunk feltűnik. Reményünk végén találjuk meg a beteljesedés legragyogóbb kezdetét. Ahol a sötétség a legsötétebbnek látszik, ott a legragyogóbb fény emelkedik ki. Mihelyt tapasztalatunk teljessé válik, rájövünk, hogy kertünket nem ékteleníti a sír.
Örömeink gazdagodnak, amikor köztük van a szomorúság. És szomorúságaink ragyogóvá válnak az örömök által, amiket Isten plántált közéjük. Először a kert virágai talán nem jelennek meg úgy, mintha kedvenceink lennének, de
kalmanpiroska, 2020. április 29. szerda, 07:24
Kicsinek, sebezhetőnek, törékenynek érzed magadat?
Félsz? Kicsinek, sebezhetőnek, törékenynek érzed magadat? E kusza világban nem látod a tovább vezető utat? Érzed, hogy markába szorít a valós veszélyekkel riogató holnap és mint gátat áttörő ár elönt a pánik?
Kapaszkodj a keresztbe és emeld magasba, rajta függőt valaha e világnak váltsága! Ne félj, Krisztus Érted is meghalt és feltámadt! Megváltónk vigasztalva, bátorítva neked is mondja:
"Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek - mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik? Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei
maroka, 2020. április 25. szombat, 15:12
1/141
Képek, videók
margitsziget_kolostor rom
maroka
2019. január 21. hétfő, 11:50
0 a szerelem, romant w8xl
lovaszmarika
2018. december 18. kedd, 19:55
0 a szerelem romant17.gif
lovaszmarika
2018. október 13. szombat, 17:04
romani-maghiari-iunie- 77.
zsebibaba54
2018. október 05. péntek, 20:40
0 serelem rom antika f7.j
lovaszmarika
2018. szeptember 22. szombat, 12:20
0 a szerelem rom 2a9fdd2
lovaszmarika
2018. szeptember 12. szerda, 15:33
De mennyire rombol én tud
alvaro-hopihe
2018. augusztus 21. kedd, 08:39
Hàrom fehér cica
eva6
2018. április 03. kedd, 14:06
Rommel a sivatagi róka 19
agica2004
2018. március 06. kedd, 21:09
A Sintra-kastély romjai P
sanci81
2017. december 26. kedd, 16:13
RÓMLEV-.jpg
katolikusokoldala
2017. november 01. szerda, 12:04
tumblr_lwp1z7rom31qhy1 ddo
taszat
2017. október 06. péntek, 18:28
felszentelés1001_4.jpg
maroka
2016. december 14. szerda, 11:39
felszentelés1001_3.jpg
maroka
2016. december 14. szerda, 11:39
felszentelési kereszt .jp
balazsmargit
2012. augusztus 16. csütörtök, 13:45
Címkék
ország első, Gyülekezetében, kert virágai, helyben lakókért, beteljesedés legragyogóbb, lelkiismeret feletti, földkerekség népeiért, valós veszélyekkel, elsüllyedés nagy, Almási Mihályné, tragédia helyrehozhatatlan, Krisztus Érted, Fekete Zoltán, szabadulás végre, égen lebegő, igaz hithez,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.