Belépés
2019. október 20. vasárnap | 42. hét | 293. nap | 02:59 | Vendel
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
húsvét 3. hét kedd 05.07
értelme dicsőséged hirdetése!

Elmélkedés
A csodálatos kenyérszaporítást követően a jelenlévők jelet kérnek Jézustól. Milyen jelre gondolnak? Könnyen kitalálhatjuk ezt abból, hogy felidézik az ószövetségi időkből, Mózes korából azt, amikor a pusztában Isten mannával táplálta a választott népet. Jézus korában elterjedt volt az a gondolat, hogy az eljövendő Messiás megismétli majd az egykori manna-csodát és kenyérrel táplálja a népet. Az embereknek rögtön ez juthatott eszébe, amikor a megszaporított kenyérből sok ezren jóllaktak, s ezért kérnek Jézustól újabb jelet, mégpedig olyan jelet, amivel egyértelműen bizonyítja, hogy személyében eljött a Messiás.
Ilyen jelet Jézus nem akar mutatni, hanem inkább azzal folytatja tanítását, hogy ő az élet kenyere az emberek számára. Olyan kijelentés ez, amely hitünk lényeges tartalmát világítja meg. Keresztény emberként hiszünk abban, hogy Jézus valóságosan jelen van az átváltoztatott kenyérben, az Oltáriszentségben. Hiszünk abban, hogy az
maroka, 2019. május 07. kedd, 08:05
Angyalszó - A szentmise ünnep; Az Úr napja
megtestesülés titka, a Fiú pedig felajánlja önmagát az Atyának, ez a keresztáldozat titka. E két titok válik jelenvalóvá újra és újra minden szentmisében.
Amikor a szentmisét bemutató pap lehívja a Szentlelket a felajánlott adományokra, a kenyérre és a borra, és azok átváltoznak az Úr testévé és vérévé, akkor megismétlődik, jelenvaló.

A legcsodálatosabb ajándék
Urunk, Jézus Krisztus, te vagy az örök élet kenyere! Az Eucharisztia a te legcsodálatosabb
ajándékod számunkra. Miként a megszaporított kenyeret ajándékként adtad az éhező népnek, és ahogyan önmagad adtad táplálékként az apostoloknak az utolsó vacsorán, ugyanígy az Eucharisztiában újra és újra önmagadat adod ajándékként.
Ugyanakkor a megszentelt és átváltoztatott kenyérben nekünk is adod magad. Ez a legnagyobb ajándék számunkra. Nem utasítjuk vissza barátságodat és ajándékodat, hanem örömmel vesszük magunkhoz a szentáldozáskor szent testedet, amely az örök élet kenyere.

Az Úr napja
A szentmise
maroka, 2018. augusztus 12. vasárnap, 12:07
Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. 02.10
hanem a te szelíd uralmad valósuljon meg bennem! Ne a szokások, az emberi elvárások irányítsák életemet, hanem a te akaratod keresése és teljesítése. Te uralkodj bennem! Te irányítsd az életem! Te vezess az örök üdvösségre! Uram, jöjjön el a te országod!

Elmélkedés C. Horváth István Sándor
Márk evangélista két kenyérszaporításról számol be írásában. Az első alkalmával (vö. Mk 6,35-44) mintegy ötezer férfi és a velük lévő asszonyok és gyermekek esznek a Jézus által csodás módon megszaporított öt kenyérből és két halból. A második esetet a mai napon olvassuk. Itt hét kenyeret említ a leírás, illetve négyezer személyt, akik valamennyien jóllaktak. Jézus közelében mindig megtapasztalható az isteni gondviselés, amely észreveszi az emberek szükségét. Jézus nem csak egyszerűen sajnálja a népet, hanem gondoskodni akar az éhezőkről. Nem tárja szét kezét tehetetlenül a szükség láttán, hanem cselekszik. Miközben a tanítványok csupán azt veszik észre, hogy milyen sok ember van jelen és lehetetlen ennyi
maroka, 2018. február 10. szombat, 09:33
Párbeszédes könyv
Jézus keresztútján ott látjuk Veronicát, aki "önvalója" szerint jó és enyhíti az Úr fájdalmát. Cserébe Jézustól nagy igazságokat tudhat meg az emberi lét fájdalmainak okáról és gyógymódjáról.

Részlet a BOSZORKÁNY kontra PAP c., képekkel illusztrált, regényes formában megírt, életünk nagy kérdéseire válaszokat kereső, párbeszédes könyvből.

Nagy kegynek éreztem, hogy majdan, a feltámadását követően, a tanítványokon kívül nekem is megjelent, pedig a földi életében egyszer sem találkoztam vele. Korábban ugyan már hallottam felőle, de sohasem kerestem a közelségét. Éppen a temetőbe tartottam, amikor az Olajfák hegyénél váratlanul megszólított:
- Veronica, jó téged újra látni! Sosem felejtem el neked, amit értem tettél!
- Ó, Mester, csak a szívem szerint cselekedtem!
- Hányan mondják, hogy a szívük szerint cselekszenek, valójában azonban nem merik szívük indítását követni! Kockázatos dolog egy halálraítélten segíteni, mert talán még összefüggésbe hoznak vele. Nem érdemes a
sacimama, 2016. november 25. péntek, 01:35
2016. Március 24. NAGYCSÜTÖRTÖK
A mai nap igéi

2016. Március 24. NAGYCSÜTÖRTÖK

Megszaporított engem Isten nyomorúságom földjén. (1Móz 41,52b)

Jézus így szólt tanítványaihoz: Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok! (Mk 14,34)

------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------

Lelki útravaló a mai napra
Nagyhét

Nagycsütörtök

A kegyelem oltáránál

Valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Próbálja meg azért az ember magát és úgy egyék abból a kenyérből és úgy igyék abból a pohárból.
Korinthusi első levél 11, 26, 28.

Aki az oltári szentséghez akar járulni, üres szívet és éhes lelket
ronix, 2016. március 24. csütörtök, 21:58
Napi evangélium
vannak a pusztában étlen-szomjan. A tanítványok észreveszik a
szükséghelyzetet, arra kérik Mesterüket, hogy küldje haza az embereket.
Jézus viszont más megoldást javasol: tanítványait kéri, adjanak enni a
népnek. Kérésének ők aligha tudnának eleget tenni, hiszen a náluk lévő
kevéske eledel, az öt kenyér és a két hal, bizony nem volna elég ekkora
tömegnek. Jézus közreműködésének, csodájának köszönhetően mégis jóllakik a
rengeteg nép a megszaporított kenyérből és halból.
Abban a korban elterjedt volt az a gondolat, hogy az eljövendő Messiás
megismétli az egykori manna-csodát, amikor az Egyiptomból való kivonulást
követően Isten a pusztában a mannával, az égből hullott kenyérrel táplálta
a választott népet. Jézus azt akarta, hogy a nép ne csupán a messiási
korszak bekövetkeztének jelét lássa a csodában, hanem cselekedetével
előremutatott az Eucharisztiára, az Oltáriszentségre. Ezt
wegnerzs, 2014. augusztus 08. péntek, 18:04
Evangélium 2014. augusztus 3.
közben az idő gyorsan telik, este lesz, az emberek pedig ott vannak a pusztában étlen-szomjan. A tanítványok észreveszik a szükséghelyzetet, arra kérik Mesterüket, hogy küldje haza az embereket. Jézus viszont más megoldást javasol: tanítványait kéri, adjanak enni a népnek. Kérésének ők aligha tudnának eleget tenni, hiszen a náluk lévő kevéske eledel, az öt kenyér és a két hal, bizony nem volna elég ekkora tömegnek. Jézus közreműködésének, csodájának köszönhetően mégis jóllakik a rengeteg nép a megszaporított kenyérből és halból.
Abban a korban elterjedt volt az a gondolat, hogy az eljövendő Messiás megismétli az egykori manna-csodát, amikor az Egyiptomból való kivonulást követően Isten a pusztában a mannával, az égből hullott kenyérrel táplálta a választott népet. Jézus azt akarta, hogy a nép ne csupán a messiási korszak bekövetkeztének jelét lássa a csodában, hanem cselekedetével előremutatott az Eucharisztiára, az Oltáriszentségre. Ezt szolgálja a tanítványok bevonása a cselekménybe, közreműködésük
hidaszl, 2014. augusztus 03. vasárnap, 21:56
2014. augusztus 3. Évközi 18. vasárnap
közben az idő gyorsan telik, este lesz, az emberek pedig ott vannak a pusztában étlen-szomjan. A tanítványok észreveszik a szükséghelyzetet, arra kérik Mesterüket, hogy küldje haza az embereket. Jézus viszont más megoldást javasol: tanítványait kéri, adjanak enni a népnek. Kérésének ők aligha tudnának eleget tenni, hiszen a náluk lévő kevéske eledel, az öt kenyér és a két hal, bizony nem volna elég ekkora tömegnek. Jézus közreműködésének, csodájának köszönhetően mégis jóllakik a rengeteg nép a megszaporított kenyérből és halból.
Abban a korban elterjedt volt az a gondolat, hogy az eljövendő Messiás megismétli az egykori manna-csodát, amikor az Egyiptomból való kivonulást követően Isten a pusztában a mannával, az égből hullott kenyérrel táplálta a választott népet. Jézus azt akarta, hogy a nép ne csupán a messiási korszak bekövetkeztének jelét lássa a csodában, hanem cselekedetével előremutatott az Eucharisztiára, az Oltáriszentségre. Ezt szolgálja a tanítványok bevonása a cselekménybe, közreműködésük
menyhert, 2014. augusztus 03. vasárnap, 01:30
Napi evangélium
Isten.
A második tanulság, hogy Jézus nem a semmiből varázsol rengeteg ennivalót,
hanem abból a meglévő hét kenyérből, ami a tanítványoknál van. Krisztus
Urunk felhasználja mindazt, amink van s amit átadunk neki. Ne sajnáljunk
tehát semmit Istentől, mert nagylelkűségünknek, felajánlásunknak
köszönhetően nagyobb jóban lehet részünk.
Harmadszor pedig arra a mozzanatra figyeljünk, hogy Jézus nem közvetlenül
az embereknek adja a megszaporított táplálékot, hanem a tanítványoknak
nyújtja, hogy ők osszák ki a népnek. Ennek az a lelki üzenete, hogy Isten
a mi segítségünket és közreműködésünket kéri, hogy jótéteményeiből sokan
részesüljenek. Legyünk az ő jóságának közvetítői és szeretetének
továbbadói! Adventben nem kenyeret vagy egyebet adó, hanem az önmagát
nekünk ajándékozó Istent várjuk.
ˆ Horváth István SándorImádság:

Jöjj
wegnerzs, 2013. december 06. péntek, 13:16
A csodálatos kenyérszaporítás Máté szerinti változatát..
Elmélkedés:

A csodálatos kenyérszaporítás Máté szerinti változatát olvassuk a mai
evangéliumban, amely szerint Jézus a napok óta vele tartó embereket nem
akarja étlen hazaengedni, hanem a mindössze hét kenyérből és néhány halból
jóllakatja az egész néptömeget. Milyen mondanivalója van e csodának most,
az adventi időszakban?
Először is érdemes felfigyelnünk arra, hogy Jézus észreveszi az emberek
kimerültségét és éhségét. Mert Isten figyel az emberre, s tudja, hogy mire
van szükségünk. Amikor a mennyei Atya elküldi a Megváltót a világba, e
tette is annak jele, hogy Isten törődik az emberekkel. Látja, hogy
szükségünk van a Megváltóra, szükségünk van arra, hogy Isten jelenlétéről
megbizonyosodjunk. Szükségünk van arra, hogy megtapasztaljuk: Velünk az
Isten.
A második tanulság, hogy
mailona, 2013. december 05. csütörtök, 17:39
Adventben nem kenyeret vagy egyebet adó...
Isten.
A második tanulság, hogy Jézus nem a semmiből varázsol rengeteg ennivalót,
hanem abból a meglévő hét kenyérből, ami a tanítványoknál van. Krisztus
Urunk felhasználja mindazt, amink van s amit átadunk neki. Ne sajnáljunk
tehát semmit Istentől, mert nagylelkűségünknek, felajánlásunknak
köszönhetően nagyobb jóban lehet részünk.
Harmadszor pedig arra a mozzanatra figyeljünk, hogy Jézus nem közvetlenül
az embereknek adja a megszaporított táplálékot, hanem a tanítványoknak
nyújtja, hogy ők osszák ki a népnek. Ennek az a lelki üzenete, hogy Isten
a mi segítségünket és közreműködésünket kéri, hogy jótéteményeiből sokan
részesüljenek. Legyünk az ő jóságának közvetítői és szeretetének
továbbadói! Adventben nem kenyeret vagy egyebet adó, hanem az önmagát
nekünk ajándékozó Istent várjuk.
Horváth István
1vargaildyko, 2013. december 04. szerda, 09:52
Evangélium 2013. december 4.
megbizonyosodjunk. Szükségünk van arra, hogy megtapasztaljuk: Velünk az Isten.
A második tanulság, hogy Jézus nem a semmiből varázsol rengeteg ennivalót, hanem abból a meglévő hét kenyérből, ami a tanítványoknál van. Krisztus Urunk felhasználja mindazt, amink van s amit átadunk neki. Ne sajnáljunk tehát semmit Istentől, mert nagylelkűségünknek, felajánlásunknak köszönhetően nagyobb jóban lehet részünk.
Harmadszor pedig arra a mozzanatra figyeljünk, hogy Jézus nem közvetlenül az embereknek adja a megszaporított táplálékot, hanem a tanítványoknak nyújtja, hogy ők osszák ki a népnek. Ennek az a lelki üzenete, hogy Isten a mi segítségünket és közreműködésünket kéri, hogy jótéteményeiből sokan részesüljenek. Legyünk az ő jóságának közvetítői és szeretetének továbbadói! Adventben nem kenyeret vagy egyebet adó, hanem az önmagát nekünk ajándékozó Istent várjuk.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Jöjj el, Úr Jézus, akire a népek várakoznak, s akire mi is várakozunk!
hidaszl, 2013. december 04. szerda, 04:08
1/2
Képek, videók
Kép 1060. Húsvétra - én.
jucinenadov
2019. április 27. szombat, 00:16
179. Húsvétra - 228..jpg
jucinenadov
2019. április 26. péntek, 23:46
Lizy 51. Húsvét.jpg
jucinenadov
2019. április 26. péntek, 23:42
húsvéti gyertya0420_2.jpg
maroka
2019. április 22. hétfő, 21:10
húsvéti gyertya0420.jpg
maroka
2019. április 22. hétfő, 21:07
0 a husvét, ottilától.jpg
lovaszmarika
2019. április 22. hétfő, 14:51
0 a husvet ottilia.gif
lovaszmarika
2019. április 22. hétfő, 14:50
0 a husvét easterbasket.j
lovaszmarika
2019. április 22. hétfő, 14:50
0 a husvét 20294a8.png
lovaszmarika
2019. április 22. hétfő, 14:49
Húsvét
eva6
2019. április 22. hétfő, 06:11
Kellemes húsvéti ünnepeke
eva6
2019. április 22. hétfő, 06:05
Kenyérszaporítás
sacimama
2013. augusztus 25. vasárnap, 00:36
kenyérszaporítás
sacimama
2013. június 10. hétfő, 23:42
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.