Belépés
2019. január 19. szombat | 3. hét | 19. nap | 21:58 | Sára, Márió
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Mérleg (szeptember 23. – október 22.) Egyensúly jelle
adta a fölszabadult számadásnak, a hála parttalan örömének, s ilyenkor az alkalmi kisbíró tréfás rigmusokban kiabálta "világgá" azt, ami egyik embert a másik ellen feszítette; este pedig a mulatság kellős közepén, amikor a jókedv a kocsmatetőt emelgette, már bűnbakot választott a közösség, s rászórta ki-ki minden piszkát, sarát. A másikban a bűnbakban látta , érezte meg külön-külön mindenki, s együtt a közösség is a nyomasztó mocskot. S amikor az alkalmi hóhér jelképesen agyoncsapta a meggyalázottat, csönd lett, s a csönd a tisztulatot adta.
Mihály-mérlege időszaka az Utolsó ítéletet is ,,előlegezi" minden őszön, a végső elszámolást, ettől olyan megrázó az esztendőként újra meg újra ismétlődő. Mindez a szombatok enyhületében történik; ilyenkor az Istenszülő Asszony, Szűz Mária vendége mind , ki él, az Ő öle, köpenye, köténye, a hervadó fák, s szőlőlevelek ezer-szín kegyelme, s az októberi litániák készítik föl az elkövetkezőre az embert, a végső időszakra, amikor körülötte és
koszegimarika, 2017. szeptember 26. kedd, 08:16
Európa elvesztése
semmivé a szemünk előtt, s persze épp így válnak élhetetlenné, riasztóvá és rettenetessé álmaink városai is, Párizstól Londonig, Rómától Velencéig minden.

Ám a legelviselhetetlenebb az, hogy a Nyugat most úgy döntött, saját mocskát és bűnét szépen egyenletesen szétkeni az egész EU-ban. Törvénytelenül, becstelenül.

Ez az, amiről szó sem lehet - hozzon akármilyen döntést a bíróságuk, fenyegetőzzenek bármivel! Mert Európa ma ide szorult vissza, a mindig lenézett, megvetett, meggyalázott Kelet-Közép-Európába. És ennek így is kell maradnia. Úgyhogy itt kvóta szerinti elosztás nem lesz! Soha!
menusgabor, 2017. szeptember 22. péntek, 20:00
Komjáthy Jenő
zagyván.

Ó, nézd, a vészkirály, a szelek atyja
A szép Oreithűját ép most ragadja.
Dicső testére fűzve durva karja.

Nézd, Főbusz hogy rohan! A fénykirálynak
Nyomába hosszu, gyászos, rémes árnyak,
Nem ölt a játszi szellem fürge szárnyat.

Minden lehervadt és minden kiégett,
Mi élni látszik, hamvadás, nem élet,
Árnyéka csak annak, mi semmivé lett.

Ó, gyász! Ó, borzalom! Minden halott már!
És én sohajtok: bárha te se volnál,
Szivem, te meggyalázott istenoltár!

Megőszült a világ s én fölsohajtok:
Adjátok vissza őt, a fényes arcot,
A gyönyörittas, istenszomju harcot!

Ó, adjatok sugarat és virágot,
Adjátok vissza mind a régi álmot,
Világot adjatok, égő világot!

Sötét van. Adjatok kezembe fáklyát,
Hogy lássam eltemetni lelkem álmát,
És rakjatok egy óriási máglyát,

Hadd égjen rajta el, mi megmaradt még,
Hogy ne kisértsen engem gúnyos emlék,
Elégetem a
menusgabor, 2017. április 20. csütörtök, 18:00
Sík Sándor: Keresztút
Forrás: sokkaljobb.hu
...............
- I. állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust
"... Mikor Pilátus eltörte a pálcát,
Mi tartottuk a mosakodó tálcát,
Hogy mossa kezét meggyalázott székén:
Mi ordítottuk rekedtre a gégénk:
Feszítsd meg őt! ...
Emberek vagyunk; bűnösök vagyunk ...
Te, ki az ítélőn ítélkezel,
De bűne bánójával könnyezel,
Halld elfutó szavam:
Csak egyedül ne, csak a Bárány
Nyomán indulhassak oda,
Hol elejétől fogva vár rám
Keresztemmel a Golgota!

- II. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet
Megroncsolt testtel, homloka tövisben,
Indul az útnak az elítélt Isten,
Vállán a kereszttel.
... én kezdettől rám szabott keresztem!
Elfogadom Uram, de hogy szeressem?
... Uram Jézus, Te adj erőt,
Vagy elbukom az első durva szónál.
De hiszen minden stációnál
Te jársz, Uram, szolgád előtt!

- III.
maroka, 2017. március 08. szerda, 15:16
Kovács-Cohner Róbert
elbocsájthatnék.

/s húsz év múlva egy kis szobában,
csikkszőnyegen gázolva át,
egy régi barát kihűlt héjában megbotolva,
a párkányban megkapaszkodva,
s a viharra nézve sem mondhatok majd
senkiért istenhozzádot./

Részelemek sorakoznak.
Most is egyre többen.
Egyre szürkébb. Ring. Életre kelnek?
Csak árnyék a páfrányok zöldjén,
mert ember vagyok.

Van-e ünnep magasztosabb, mint a hétköznapiság,
Mint szemed sarkában egy madár lábnyomán,
a meggyalázott szűz havon
ahogy a derű átsuhan?
Ha nem is látlak.

/Elszakítva. Kiszakítva. Szakad. Szakadozottan
minden szerdán, csütörtökön majd
szocreál erkélyek alakzataiba zárva/

Vonaton.

/Kávézók önző-önzetlen füst-kérdőjelén
a terítőre bucskázik a fény.
És én hagyom.
Nem értem.
Fel nem foghatom
húsz év múlva sem az örököt,
mi belőled fakad.
Ennyi csak.
Nem is látom. Ki vagy?/

Mert ember
horvathzsoka, 2017. március 01. szerda, 11:21
Kis Gábor: Miénk lesz megint
Zoborhegy és a híres Nyitra,
Zsolna, melyet a zsebrák megrabolt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Tátrán a csúcs, hegyormán lucfenyő,
Hernád, mely hozzánk rabhegyen lejő,
Hamv-őrző Kassán Dóm felett a hold,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Erdély, hol most a bús kétség dobol,
Várad terén a Szent László szobor,
Ady városa, Zilah, a karolt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Szatmár mellett a szomorú Szamos,
A meggyalázott Csík és Aranyos,
Petőfi csontjai, Kolozsvár, az Olt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Szabadkán szüzek fején a párta,
Zomborban víg tánc, Zentán a várta,
Bácskán a dal, a hajnalig dalolt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Vesztünk csak álom, rémes-rút lidérc,
Légy átkozott, ha menni és dúlni félsz!
Állj őrt, s ha óránk új tettekre int,
Ez mind magyar lesz,
Mind, mind magyar lesz, miénk lesz
klementinagidro, 2015. június 28. vasárnap, 11:44
Nagy Noémi: A megerőszakolt lélek
Nagy Noémi:

A megerőszakolt lélek

Kalandor lett
fehérszirom-lelkem.
Kacérkodtam, kellettem....
....kihívtam a sorsot
az ördög felé addig
addig kacsingattam
cédává lettem.

Könyörgő szavam
soha nem hallottad
a karjába zuhantam.
Mikor észbe kaptam
menekültem
de nem engedett
szorosan magához
szorított, taposott
belém mart.
Hadakoztam
rugdaltam
haraptam
csikartam.
Szorítása egyre
erősebb lett
letiport
megerőszakolt.

Jaj, a lelkemnek!
Prostituált lett.

Istenem megvet
így nem kellek neki
a szűz lelket szereti.
Ártatlanságom siratom
vissza sosem kapom?
Örökké a sátáné maradok?

Jaj, az agyongyötört,
meggyalázott lelkemnek!

Sátán! Add vissza
szüzességem
hogy újra fehér legyen
virágszirom-lelkem.
Ne kárhoztasd
engedd el!
Te mentsd meg
tedd
marcyt, 2014. február 26. szerda, 06:36
Szent István király ünnepe_Imák a Hazánkért
Asszonya.


Prókai Tamás: A SORS PECSÉTJE


Magyarok Nagyasszonya! Drága Édesanyánk!
Sugárzó tekénteted vesd most mireánk!
Segéld meg árva magyari véredet
S óvón emeld fölénk most segítő két kezed!

Mérhetetlen a szenvedés, az ország veszőben!
Árva tyúk sem kotlik már a likas teknyőben!
Szent Szűvednek szerelmetes Fénye
Legyen rongyos testünknek enyhülése!

Könyörülj meg rajtunk egyetlen Anyánk,
Hisz' Tied utolsó szögig meggyalázott Hazánk!
Szólj érettünk - esdve kérlek - pár jó szót Fiadnál,
Segítse meg szeretett népét e végső csatánál,

Mert az Idők mostan bevégeztettek,
S a magyar sorsa pecsétet tesznek!
Segítsen meg minket, e pecsét ne a halálé legyen,
Hanem az életé, és ne kelljen féljen

Az, ki tiszta szívéből Fényben
menusgabor, 2013. augusztus 20. kedd, 15:15
Hajdú Levente:/A lélek tavasza/
!

Mészely József: Pünkösdi kívánság

Engedd te is szeretettel

szívedbe a pünkösdi lángot,

melengessen sötétlő kamráiban is

reményt és boldogságot!

Engedd, hogy tebenned is

mértékké nőhessen a becsület,

nevedben ne ölhessen semmi jót

a kapzsiságtól habzó gyűlölet!

Engedd, hogy életté teljesüljön

a semmibe vett, meggyalázott élet,

Tündérországnak ne csak szivárványa,

de minden jósága glóriázza e földet! Úgy legyen!PÜNKÖSD (ismtl. szerző)

A pünkösd jő - de meg nem érti titkát
a szív, amelyben még az Úr nem él;
Itt a tavasz, - bimbófejük kinyitják
a kis virágok, zöldül a levél.
Mit ér, ha a természet újra éled,
a
kannalidia, 2013. május 19. vasárnap, 16:56
A Katolikus Biblia
hónapig ott maradt, hogy seregének élelmet szerezzen.
Jud 4
Jud 4.1
Amikor Izrael fiai, akik Júdeában laktak, megtudták, hogy Nebukadnezárnak, az asszírok királyának fővezére, Holofernesz mit tett a nemzetekkel: kifosztotta és lerombolta szentélyeiket,
Jud 4.2
igen nagy rémület vett erőt rajtuk, és rettegtek Jeruzsálemért és az Úrnak, Istenüknek templomáért.
Jud 4.3
Nemrég tértek vissza a fogságból, még alig hogy egybegyűlt Júda népe, s a szent edények, az oltár és a meggyalázott templom megtisztítása is friss esemény volt.
Jud 4.4
Hírvivőket küldtek tehát egész Szamariába, Konátba, Bet-Horonba, Belmainba, Jerikóba, Kobába, Eszorába és a Szálem völgyébe.
Jud 4.5
A legmagasabb hegyek csúcsait megszállták, az ottani helységeket megerősítették, és háború esetére ellátták élelemmel, mert földjeiket épp akkor aratták le.
Jud 4.6
Joakim, a főpap, aki abban az időben Jeruzsálemben volt, írt Betilua és Betomesztaim lakóinak, amely Ezdrelonnal szemközt
korall44, 2010. november 24. szerda, 13:40
Johannes Semper: Óra
sziv bénultan áll.
Nincs is erő, amely életre rázza,
Tárt ajtaján besurran a halál.
A lelked ájult borzalom csigázza,
Egy eldobott tűt is meghallanál.

Pang az Idő. A gondolat se ép.
Sántitva vánszorog, bicegve lép.

Most az erőszak gyul ki vad örömtől,
A rombolás, mi békén mit se hagy.
Az óra üvegajtaja csörömpöl,
Bezúzza, földre dönti puskaagy.
De a rózsája fénybe tündököl föl
A homlokán, mit elsápaszt a fagy

S mint meggyalázott szűz haja, alul
Rézlánca, hosszan, a padlóra hull.

Majd ujra éled a falon a tiktak,
Uj inga leng és zeng a régi dal.
Vén dobozában az Idő kuszik csak,
Szúette fájából halál rival.
Elaggott arcán még sebek viritnak,
De szíve éber, mindig fiatal.

Lassan mulik a perc, botolva fut,
Ám mostan is biztos-kimért az ut.

Őt hallgatom, mióta megszülettem,
Akkor ütötte ép el a hatot.
Ugy gyülölöm zsarnok kényét felettem,
Sokszor
klara50, 2010. október 20. szerda, 21:58
Kis Gábor: Miénk lesz megint
Kis Gábor: Miénk lesz megint

Vágmenti Trencsén nagy-íves hídja,
Pozsony, Zoborhegy és a híres Nyitra,
Zsolna, melyet a zsebrák megrabolt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Tátrán a csúcs, hegyormán lucfenyő,
Hernád, mely hozzánk rabhegyen lejő,
Hamv-őrző Kassán Dóm felett a hold,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Erdély, hol most a bús kétség dobol,
Várad terén a Szent László szobor,
Ady városa, Zilah, a karolt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Szatmár mellett a szomorú Szamos,
A meggyalázott Csík és Aranyos,
Petőfi csontjai, Kolozsvár, az Olt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Szabadkán szüzek fején a párta,
Zomborban víg tánc, Zentán a várta,
Bácskán a dal, a hajnalig dalolt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Vesztünk csak álom, rémes-rút lidérc,
Légy átkozott, ha menni és dúlni félsz!
Állj őrt, s ha óránk új tettekre int,
Ez
schuro, 2010. június 06. vasárnap, 09:04
1/2
Képek, videók
ISTENSZÜLŐHÖZ.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 27. hétfő, 11:24
ISTENSZÜLŐ.png
katolikusokoldala
2017. október 05. csütörtök, 21:44
istenszulo
homrogd
2009. október 05. hétfő, 13:34
szűz mária szíve verses.j
maroka
2018. június 08. péntek, 22:46
Szűz Mária
sanci81
2018. május 19. szombat, 16:27
Szűz Mária
borigit
2018. március 23. péntek, 13:32
szüz mária.png
chillik
2017. november 15. szerda, 14:04
szüz mária 003.png
chillik
2017. november 15. szerda, 14:04
szüz mária a kisdeddel.pn
chillik
2017. november 01. szerda, 11:07
szüz mária a kisdeddel 00
chillik
2017. november 01. szerda, 11:06
Szűz Mária templom
sacimama
2017. szeptember 19. kedd, 21:15
Számadás Isten előtt
dandej
2018. november 08. csütörtök, 12:04
számadás.jpg
menusgabor
2016. december 06. kedd, 18:42
Számadás-féle
anna4459
2012. február 08. szerda, 18:52
Móra Magda: Számadás
mester126mari
2009. november 11. szerda, 11:00
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.