Belépés
2019. május 23. csütörtök | 21. hét | 143. nap | 17:49 | Dezső
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Jöjjetek!
"Jöjjetek énhozzám mindnyájan akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket." (Mt 11,28)

A mindenható Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen (Ez 18,23). Komoly akarata és szándéka ez, sőt, öröktől fogva elrendeltetett parancsa, hogy minden ember üdvözüljön, és az örökké tartó öröm részese legyen. Az ő irgalma napkeltétől napszálltáig, déltől éjfélig tart, és mindenkit beárnyékol, aki megtér, igazi megbánást érez és bűnbánatot tart, az ő irgalmasságából merít, és az ő segítségét kívánja. Ehhez valódi hitre van szükség, amely minden csüggedést és kételkedést elűz, amely a mi igazságunk, ahogy a Róma 3,22-ben írva áll: Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek . Jegyezzétek meg ezeket a szavakat: mindazokhoz - mindazoknak, hogy nem azokhoz tartoztok-e, nem azokkal vagytok-e egyek, akik a bűn zászlaja alatt állnak. És ha szívetek netán erről tesz nektek bizonyságot, álljatok meg, és ne
kalmanpiroska, 2019. május 19. vasárnap, 11:40
Miért bolyongsz az éjszakában . . . ?
Mért bolyongsz az éjszakában ... ?


Mért bolyongsz az éjszakában
te hontalan idegen , hová jutsz
a sötét éjben , az utad végét hol
leled ? Kínszenvedés az életed
bárhogyan is tagadod , árnyat vet
a bús szívedre az égető fájdalom .
Ki voltál - és mivé lettél , naphosszat
mért keseregsz ?
Mért veszett el szívedből a remény
és a szeretet ?
Tekints fel a magas égre , hisz
neked is van Istened , aki téged
a sötét éjnek mélységéből kivezet .

********** Bédné Marika : 2017 . 08 . 27. 17 : 28 / saját versem - ismételve **********
bedmarika47, 2019. május 15. szerda, 11:43
Váci Mihály: Május Széles szeleket az ég tereget: kibomlik
Váci Mihály: Május

Széles szeleket
az ég tereget:
kibomlik a fény lobogója.
Tapsos levelek
csapnak tenyeret:
fellép a Nap a magas dobogóra.
Láng jegenyék
friss lelke ég,
kifeszítik az égre az út-szált,
és sorakozva
mennek a dombra,
s kivágják az égre a harsona hurrát!
Himnuszokat énekelők,
mennek a felkelt tájak előtt:
madarat csalogat zokogásuk.
Viharban vezérek.
A szelekbe tévedt
bokrok bodorodnak utánuk.
Szítja az álnok
szél bennük az álmot:
üvölteni, fájni,
a fényre kiválni!
- Gyökerüknél fájnak az árkok.
Gyönyörű göngyölű
fátylakban az akácok, az áldott arák,
mennek a mennynek
elérni a fényre kitárt kapuját.
Fésülve a füzek,
az aranyhajú szüzek:
rajtuk a rügyek aranykönnye patak:
hegedülik
a fejfákra kottázott dallamokat.
Parti
koszegimarika, 2019. május 01. szerda, 08:19
Védjétek a templomot és az iskolát!...Dáma Lovag Erdős Anna.
iskolát!

Keserves idők köszöntenek a világra!
Egyik holló a másik szemét vájja
Uralkodik már a pénz ember millióin
Fegyver pusztít,s jön a halál ,s akin!

Istent tagad,gyilkolja papját
Hitet gyaláz,így hirdeti igazát
Nem kímél sem gyermeket sem anyát
Öli halomra áldozatát

A templomra,s az iskolára vigyázzatok!
Nem lesz tudás, s hit, amit gyaláztok!
Szodoma és Gomora példáján nem tanultok
Isten haragja lesújt majd rátok!

Magas tornyok kiáltanak az égre
Hitünk támadják, s van végveszélyben!
Gyermeket tanítják a pusztításra!
Bosszút forralnak, nemzetet gyalázva

Mikor lesz vége e gyűlölet keltésnek?
Hazát is tagadó, hitetlen beszédnek?
Mikor nyílik ki szemetek végre?
Összefogás a fegyver az ellenségre!

Védjük nemzetünk, békéjét karöltve!
A szétdaraboltat eggyé tömörítve!
Szeretet, s a tudás legyen köztetek!
Imára kulcsolom kezem, s imádkozom
lovagdamaerdosanna, 2019. április 24. szerda, 21:52
Nincs Cím
színdarab,

s ahogy szereped hiányát megéled,
kötődésed lesz egyre drámaibb,
mert a távolsággal nő az ítélet,
ami rádruházza fájdalmait.

A történés, amelyből kiszakadtál,
a drámában csak cselekmény, eset,
míg tartalma akkor is te maradnál,
ha nélküled történne meg veled.

Oly kívülre kerülni nincs esélyed,
hogy élve levethesd az életet.
Egy világ van. Hát mellette nem élhetsz,
bármennyire nincs benne szereped.

Ha két fal magasodik egymás mellett,
közös lesz az a börtön ott belül,
ahol a falak egymásra merednek.
Látod? Nincs sehol semmi egyedül.KÖZÖNY

Mennyi közöny épül körénk! A távlat
a falon túl él, láthatatlanul.
Ablaka sincs a kiábrándulásnak:
a tekintet magára
menusgabor, 2019. április 12. péntek, 19:30
Jékely Zoltán versei
mint kék korong
planéták testét, köd tart fél-burokban.

Itt vagy, város, előttem és alattam,
tágult szemembe gyömöszöl a tér;
nézlek a hegyről, melyre felszaladtam
horizont-fejtő őszi távlatér'.
Talán enyém leszel e pillanatban!
Látom ismert utcáid, a kupoláid,
most kelnek ki ködből a házsorok;
multat keresnek az új paloták itt,
s rekonstruált, csúcsívű templomod
Mátyás kardos korába visszavágyik.

S mind nősz időben s térben magasabbra,
hatalmasodsz a síkon s halmokon;
nagy éjszakánkban tündökölsz, harapva
a vak homályt, mint tengeri torony;
vigyázz, milyen fényt szórsz e földdarabra!
S e roppant morgás: ezrek lihegése,
rohangáló robotja úgy szakad
össze egyetlen vad dörömbölésbe,
mint zengő tengerbe a sok patak,
s e zúgásnak nincs kezdete, se vége.

Benne enyészik, pusztul, benne fő szét
anyám szava; vajon kihallom-e?
s a többi hangot, a sok ismerősét?
Roppant
menusgabor, 2019. március 25. hétfő, 20:00
VADVIRÁGos versek
hajnalpalást
pőre testtel szép vad világ.

Száz szemével körbe tekint
mi újdonság született itt? -
ezer sugárt Nap szerte hint
apró sarjként benyelte mind.

Ím felnőtt és messzebbre lát
Zöld Gyep neki írt novellát -
méh-fiúról, ki odébb szállt
ám előbb még ejtett nektárt.

Édes szósszal szórta Mezőt...
nyálas csókja szűz szeretőd -
motyogta Zöld, s várta Esőt
hogy nagy legyen, előkelőbb.

Irigy most már virág lányra
ily magasnak sosem várta! -
kalákában mezsgyék sztárja
szerelmesen hajol Nyárba...

őrá pedig... tapos lába.


Szuhanics Albert: A MAGYAR NYÁR TÜZE

A magyar nyár tüze,
csodaszép fényárban.
Aranylón, tündöklőn
lángol a határban.

Izzó, fehér korong,
kéklő ég közepén.
vakító sugárral,
ránk
menusgabor, 2019. március 24. vasárnap, 22:00
Gál Éva Emese
színdarab,

s ahogy szereped hiányát megéled,
kötődésed lesz egyre drámaibb,
mert a távolsággal nő az ítélet,
ami rádruházza fájdalmait.

A történés, amelyből kiszakadtál,
a drámában csak cselekmény, eset,
míg tartalma akkor is te maradnál,
ha nélküled történne meg veled.

Oly kívülre kerülni nincs esélyed,
hogy élve levethesd az életet.
Egy világ van. Hát mellette nem élhetsz,
bármennyire nincs benne szereped.

Ha két fal magasodik egymás mellett,
közös lesz az a börtön ott belül,
ahol a falak egymásra merednek.
Látod? Nincs sehol semmi egyedül.


Labirintus

A fehér egerek kitalálnak.
A ráció labirintusának
nem rabjai az ösztönök.
De az embernek nincs kijárat.
Becsapja fény, és hit, és látszat,
hogy célja is van az iránynak
élete falai között.
Ámítja, élteti a távlat,
amit sejt, vagy képzel magának,
hiszi, valahol reá
menusgabor, 2019. március 12. kedd, 21:30
Füle Lajos versei
örömei és gondjai is visszhangra találtak soraiban, de írjon bármiről is, végső soron mindenütt a megfeszített és feltámadott, Lelkével új életet adó Jézus Krisztus előtt hajt térdet a költő."

Köszönöm, hogy hinni, remélni
én is ide jöhettem: é l n i !
S földi időm, ha itt letelne,
kaput nyitsz az időtelenbe,

/Füle Lajos/


ADD ÚJRA!

Ahová mindig visszatérünk,
ahová mindig visszahullunk,
akármilyen magasba értünk...

Ahol szétnyílik kapzsi markunk,
és minden érték semmivé lesz,
mit lázasan űztünk, akartunk...

Ahol lehull rólunk az álarc,
ijesztő pőre lesz a lelkünk,
s a látszatért sincs már tovább harc...

Ahol nincs vég, csak drága kezdet:
Ó add, URUNK, add újra nékünk
ajándékul örök Kereszted!


Ahová mindig visszatérünk

Ahová mindig visszatérünk,
ahová mindig visszahullunk,
akármilyen
menusgabor, 2019. február 24. vasárnap, 20:30
Horváth István
beleégek...
Négy évtized körül
lassul már az élet.

Fülemet elzárom
zörgő múltam elől.
Törtetek kifelé.
Ritkul a nád elöl.

Megvérzik a kezem,
elakad a lábam,
de a csapás tágul,
szélesül utánam.

És mire kiérek,
felgyújtja a lányom.
Lobogó szoknyával
jön át a parázson.

(1948)
HA A FENYŐ MAGA VOLNA

De magas a fenyő orma,
s nincs fenyő, hogy ne hajolna,
ha szél vág az erdőn átal
hidegen.

Nincs erdő, hogy szél ne érje,
s nincs ember, hogy szíve mélye
erdejébe bú ne vágna
ridegen.

De az erdő erdő marad.
Szív a bútól meg nem szakad.
Elszáll a szél, elhal a bú,
kiderül.

Ha a fenyő maga volna,
kettétörne, nem hajolna.
Zúg az erdő, nincs a fenyő
egyedül.
menusgabor, 2019. február 21. csütörtök, 21:45
Szentimrei Jenő
ALIG VAGY KÖZTÜNK

csak minden évben egyszer újraszületsz,
de tavasz
alig zsendül, mi újra meg újra megfeszítünk.
Aztán megsiratunk, megünnepeljük
feltámadásodat
és elveszítünk szemeink elől.
Elköltözöl ismeretlen vidékre, hova
szárnyaink
követni téged erőtlenek.
Magassági rekordokért víjjuk naponta az eget, de te
magasan,
minden nap magasabban lebegsz rekordjaink felett -
elérhetetlenül.
Fohászokat küldünk utánad, mik
fennakadnak a
boltíveken,
mint mestergerendás padmalyon a pipa füst.
oda
Oda
ODA
mutogatnak fel minden tornyaink és a lelkész szemének
csak a fehérjét látjuk, úgy keres Téged
tekintetével odafönt.
Hangja megrezzenti a pókhálót az
menusgabor, 2019. február 08. péntek, 18:30
1/225
Képek, videók
szabadsag-Krisztusban3 _70
paka68
2016. január 30. szombat, 17:09
kereszténység Krisztusban
sacimama
2016. január 18. hétfő, 21:28
Krisztusban egy test vagy
sacimama
2015. június 07. vasárnap, 16:49
Krisztusban!
borigit
2014. november 06. csütörtök, 14:41
Krisztusban győztes
sacimama
2014. július 22. kedd, 23:33
Mindenható Isten szeretet
sacimama
2015. július 08. szerda, 23:57
Mindenható Istenem....bmp
bongyi53
2011. február 23. szerda, 08:12
Aki Orbán halálát kivánja
ezerjo
2010. február 10. szerda, 14:47
Örökké tartó boldogságot.
suzymama43
2015. július 02. csütörtök, 18:05
Örökké tartó hűség!.jpg
sylvi67
2009. július 23. csütörtök, 08:28
Jöjj, aki megfáradtál.jpg
kkm
2015. február 12. csütörtök, 07:01
itt már megfáradtam egy k
babybogyo20
2007. november 07. szerda, 01:28
Napszálltakor.jpg
chillik
2017. május 22. hétfő, 05:46
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.