Belépés
2019. augusztus 20. kedd | 34. hét | 232. nap | 06:06 | István
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Baranyi Ferenc - Alkonyati zsoltár
Baranyi Ferenc - Alkonyati zsoltár

Harangszó a te szerelmed, égre száll a hangja,
ha elhal zengése bennem, mi szólít magasba?

Szilaj mén a te szerelmed, messze földre vágtat,
fáradt lábam nem követhet, nem futhat utánad.

Fogoly lesz a megkötött ló, amíg el nem oldom,
fogyó csókom laza béklyó, nem léssz tőle foglyom.

Ám karom még pányvahurok, kezessé tesz téged,
rabbá mégsem igázlak, ha ölellek.
Csak védlek.
liliana01, 2019. augusztus 17. szombat, 16:16
Lampérth Géza versei
földön emberbecsület?
És nincs, nincs, nincs felelet.

(1919. február.)

Hazafelé

Mögöttem a dús, kulturásNyugat,
Tartok vissza Keletnek.
Nyár tüzében csilló aczélutak
Hazám felé vezetnek.
Uti táskám' kövérre új írások
Szellemkincse dagasztja,
Lelkemben új látások, új tudások
Fénye lobog magasra.

Ha kinézek a kocsim ablakán,
Bús fia én Keletnek-
Kémény-erdős nagy városok kaján
Gúnynyal felém nevetnek.
Könyves táskámba talán belelátnak
S a lelkem műhelyébe?
És— úgy hallom,—hogy reám kiabálnak,
Keleti bús légényre:

Miért jövel?— És már ha itt valál,
Miért igyekszel vissza?
Mi vár Nyugat szellemkohóinál
Fellobbant lángjaidra
Ott, hol a szikes, törpe rónaságon
Még olajmécsek égnek?...
Nem
menusgabor, 2019. augusztus 07. szerda, 22:00
Lengyel Károly versei
életünk új barbár korba tévedt.
S bár vállainkon húsz évszázad súlya,
Elárultuk múltunkat és újra
Vak félelembe fúlt a tett,
S magadra hagytunk Tégedet.

Bűvölten néztük mozdulatlan
Hogy gázol át törvényen az ellen,
S a szörnyetegnek végső pillanatban
Hogy étvágya beteljen
Áldozatként a szörnyű lakomára

Kis húgunkat dobtuk oda s holnap
Új áldozatra vajon kit sorolnak?
Bűnöd csak az volt, hogy a szabadságot
Kívántad, mint a kék magas
Büszke királya a sas.
És annyi volt hős fiadnak vétke,
Hogy hitvesüket úgy hívták “enyém",
Hogy anyjukat is úgy hívták “enyém",

Hogy lányukat is úgy akarták hívni,
S a földbe, melybe búzát s vért vetettek,
“enyém"-nek hívták a hazát, történelmet.
Óh Isten mondd hát vétek ez?
Ezért tiportak le, s mi szabadok
Magadra hagytunk Tégedet!

Kicsiny húgunk, te drága Magyarország!
A lelkünk mélye és a
menusgabor, 2019. július 22. hétfő, 20:00
Szabó M. Gita: Laura levelei
Szabó M. Gita

Laura levelei

Uram,
ön egy pimasz fráter,
nyilvánosan átölelt
ott a tegnap esti partin,
kérdeztem hogy miért tette
csak nevetett és nem felelt.
Tudja meg
nagyon haragszom
komolyodjon meg már végre,
rosszabb mint egy
komisz kölyök
esküszöm a magas égre.
Tánc közben
fülembe súgott,
azt mondta hogy
szép a vállam,
és amit a ruhám takar
szívesen
megnézné nálam.
Kedves uram
jó lenne ha
kerülné a társaságom,
az e fajta igényéhez
sarki Mancikát
ajánlom.
Azt mondta ezer bocsánat
könyörüljön meg a lelkem,
majd megírom
miként döntök,
haragszom
vagy elfelejtem.
lilagondolatok, 2019. június 26. szerda, 11:53
Nyár
emlékezvén
Csordulnak könnyei,
Búval harmatoznak
Szomorú mezei...


Szilágyi Domokos: ÚJ KENYÉR

Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér-
- Honnan van az új kenyér?

Három traktor földet szántott,
a vetőgép búzát vetett,
felhő hullatta az esőt,
nap hullatta a meleget,
szökkent a szár szép magasra,
jött a kombájn, learatta,
learatta, kicsépelte,
a gőzmalom megőrölte,
teherkocsi hazahozta,
anya pedig megsütötte.

Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér.


Várnai Zseni: VÉNASSZONYOK NYARA

Talán egy kicsit magamról beszélek,
mikor szívem e fényért
menusgabor, 2019. június 21. péntek, 21:00
A szív szavai
Vállalás.
Kitárulkozó végnélküliség,
fejezetekre bontott történés regény.
Spirituális testiség,
hús-vér köznapiságába rejtett
szentélytisztaság.

Egymáshoz sodort bárka ringás
a felcsapódó hullámok között.
A megízlelt másik, aki én vagyok,
ő, aki bennem tükröződik,
kettőzött énem, hiányzó felem,
többletével pótol,
egésszé kerekít.
Tartozékom, felettesem, tulajdonom.
Narcisztikus gyönyörűségem
tavi rezgése, fény- és árnyjátéka,
gyarlóságom felmagasztalója,
tartóoszlopom.

Testem és lelkem tudója, ismerője,
bűneim bírája, védője, cinkosom,
dölyföm és alázatom szenvedélyes,
kínzó, szép együtthatója,
életemen végighúzódó
titkolt és vallott: szerelem.


Ákos: A HŰTLEN

Ment a hűtlen nehéz fejjel,
Visszamenne, de Ő már nem kell,
Érzi, hálátlan lett sorsa,
Keserű könnye arcát mossa.

Arra gondolt, Őt ki
menusgabor, 2019. június 06. csütörtök, 22:30
Jöjjetek!
"Jöjjetek énhozzám mindnyájan akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket." (Mt 11,28)

A mindenható Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen (Ez 18,23). Komoly akarata és szándéka ez, sőt, öröktől fogva elrendeltetett parancsa, hogy minden ember üdvözüljön, és az örökké tartó öröm részese legyen. Az ő irgalma napkeltétől napszálltáig, déltől éjfélig tart, és mindenkit beárnyékol, aki megtér, igazi megbánást érez és bűnbánatot tart, az ő irgalmasságából merít, és az ő segítségét kívánja. Ehhez valódi hitre van szükség, amely minden csüggedést és kételkedést elűz, amely a mi igazságunk, ahogy a Róma 3,22-ben írva áll: Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek . Jegyezzétek meg ezeket a szavakat: mindazokhoz - mindazoknak, hogy nem azokhoz tartoztok-e, nem azokkal vagytok-e egyek, akik a bűn zászlaja alatt állnak. És ha szívetek netán erről tesz nektek bizonyságot, álljatok meg, és ne
kalmanpiroska, 2019. május 19. vasárnap, 11:40
Miért bolyongsz az éjszakában . . . ?
Mért bolyongsz az éjszakában ... ?


Mért bolyongsz az éjszakában
te hontalan idegen , hová jutsz
a sötét éjben , az utad végét hol
leled ? Kínszenvedés az életed
bárhogyan is tagadod , árnyat vet
a bús szívedre az égető fájdalom .
Ki voltál - és mivé lettél , naphosszat
mért keseregsz ?
Mért veszett el szívedből a remény
és a szeretet ?
Tekints fel a magas égre , hisz
neked is van Istened , aki téged
a sötét éjnek mélységéből kivezet .

********** Bédné Marika : 2017 . 08 . 27. 17 : 28 / saját versem - ismételve **********
bedmarika47, 2019. május 15. szerda, 11:43
Váci Mihály: Május Széles szeleket az ég tereget: kibomlik
Váci Mihály: Május

Széles szeleket
az ég tereget:
kibomlik a fény lobogója.
Tapsos levelek
csapnak tenyeret:
fellép a Nap a magas dobogóra.
Láng jegenyék
friss lelke ég,
kifeszítik az égre az út-szált,
és sorakozva
mennek a dombra,
s kivágják az égre a harsona hurrát!
Himnuszokat énekelők,
mennek a felkelt tájak előtt:
madarat csalogat zokogásuk.
Viharban vezérek.
A szelekbe tévedt
bokrok bodorodnak utánuk.
Szítja az álnok
szél bennük az álmot:
üvölteni, fájni,
a fényre kiválni!
- Gyökerüknél fájnak az árkok.
Gyönyörű göngyölű
fátylakban az akácok, az áldott arák,
mennek a mennynek
elérni a fényre kitárt kapuját.
Fésülve a füzek,
az aranyhajú szüzek:
rajtuk a rügyek aranykönnye patak:
hegedülik
a fejfákra kottázott dallamokat.
Parti
koszegimarika, 2019. május 01. szerda, 08:19
Védjétek a templomot és az iskolát!...Dáma Lovag Erdős Anna.
iskolát!

Keserves idők köszöntenek a világra!
Egyik holló a másik szemét vájja
Uralkodik már a pénz ember millióin
Fegyver pusztít,s jön a halál ,s akin!

Istent tagad,gyilkolja papját
Hitet gyaláz,így hirdeti igazát
Nem kímél sem gyermeket sem anyát
Öli halomra áldozatát

A templomra,s az iskolára vigyázzatok!
Nem lesz tudás, s hit, amit gyaláztok!
Szodoma és Gomora példáján nem tanultok
Isten haragja lesújt majd rátok!

Magas tornyok kiáltanak az égre
Hitünk támadják, s van végveszélyben!
Gyermeket tanítják a pusztításra!
Bosszút forralnak, nemzetet gyalázva

Mikor lesz vége e gyűlölet keltésnek?
Hazát is tagadó, hitetlen beszédnek?
Mikor nyílik ki szemetek végre?
Összefogás a fegyver az ellenségre!

Védjük nemzetünk, békéjét karöltve!
A szétdaraboltat eggyé tömörítve!
Szeretet, s a tudás legyen köztetek!
Imára kulcsolom kezem, s imádkozom
lovagdamaerdosanna, 2019. április 24. szerda, 21:52
Nincs Cím
színdarab,

s ahogy szereped hiányát megéled,
kötődésed lesz egyre drámaibb,
mert a távolsággal nő az ítélet,
ami rádruházza fájdalmait.

A történés, amelyből kiszakadtál,
a drámában csak cselekmény, eset,
míg tartalma akkor is te maradnál,
ha nélküled történne meg veled.

Oly kívülre kerülni nincs esélyed,
hogy élve levethesd az életet.
Egy világ van. Hát mellette nem élhetsz,
bármennyire nincs benne szereped.

Ha két fal magasodik egymás mellett,
közös lesz az a börtön ott belül,
ahol a falak egymásra merednek.
Látod? Nincs sehol semmi egyedül.KÖZÖNY

Mennyi közöny épül körénk! A távlat
a falon túl él, láthatatlanul.
Ablaka sincs a kiábrándulásnak:
a tekintet magára
menusgabor, 2019. április 12. péntek, 19:30
1/226
Képek, videók
baranyi ferenc valami min
liliana01
2017. november 17. péntek, 15:36
Baranyi Ferenc Sárga r
maria_kadar_148
2017. május 16. kedd, 19:58
baranyi ferenc.png
chillik
2016. október 25. kedd, 12:23
baranyi ferenc 003.png
chillik
2016. szeptember 13. kedd, 16:20
baranyi ferenc 002.png
chillik
2016. szeptember 13. kedd, 16:19
baranyi ferenc 001.png
chillik
2016. szeptember 13. kedd, 16:18
BaRANYI FERENC LEVÉL.gif
feviroza
2014. november 27. csütörtök, 17:49
BARANYI FERENC LEVÉL.gi
feviroza
2014. november 27. csütörtök, 16:44
BARANYI FERENC EGYSZER
feviroza
2014. október 19. vasárnap, 13:43
baranyi ferenc -..hó-álma
erzsikepuskas
2014. szeptember 20. szombat, 19:09
baranyi ferenc .. hó-álma
erzsikepuskas
2014. szeptember 20. szombat, 19:08
baranyi ferenc hó álmaim.
erzsikepuskas
2014. szeptember 20. szombat, 19:03
Szerelmed vigasz a szomor
sanci81
2018. július 12. csütörtök, 16:30
Szerelmed.png
sz719eszter
2016. november 27. vasárnap, 18:51
Elfognám szél-szerelmedet
chillik
2016. szeptember 08. csütörtök, 11:48
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.