Belépés
2019. szeptember 23. hétfő | 39. hét | 266. nap | 19:57 | Tekla
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szép napot mindenkinek!
Céllövészet Egervári József

- Negyed kenyér - suttogta boldogan és elmosolyodott -, köszönöm, Istenem. Még nem is száraz. És van itt sült hús is, alufóliában. Fokhagymás. Csodálatos ez a nap. Eszem, utána lemegyek a Dunához, megfürdök. Már szagom van. A nadrágomat is ki kell mosnom, meg az ingemet. Szépen süt a Nap, délutánra meg is szárad.
Óvatosan rágott, baloldalon az egyik foga két hete letört, érzékeny volt. Már csak huszonhárom viharvert fog sorakozott szájában. Hat esztendeje nem volt orvosnál. Hosszú haja copfba fogva, szakálla a mellét verte, ezüstösen, akár a fenyők, beesett, mélyen ülő szemeiben már alig csillant fény. Hatvanhárom kiló volt, kedden, a piacon megmérte egy kofa a mázsán. Százhetvennyolc centiméter magas, hatvanhárom kiló. Kopott hátizsákjába mélyesztette a megmaradt ételt. Három napig is kitart. Kegyes az ég, gondolta, ám jobb lenne, ha magához szólítaná már. Szeptemberben hatvanéves lesz. És semmi sem változik.
Kisétált a Duna partra.
kirscha, 2019. augusztus 04. vasárnap, 10:05
Beszolgáltatás és aratás
akinek egy zsák zsenge zöldbab és friss zöldség jutott...

SZÉNAGYŰJTÉS
A nyár vége-felé ugyanazzal a módszerrel, mint a szalmát - hordták be a téli takarmánynak való szénát. Volt a legelőnek mindig egy olyan része, ahol nem legeltettünk azon a nyáron.
Ez, többnyire a Bakér partján és környékén volt. Itt, bizonyos rendszerességgel - attól függ mekkora volt a szárazság - lekaszálták- és szép rendbe, majd kazalba hordták a füvet.
Ez volt csak izgalmas mozzanata gyerekkoromnak! Csodálatos volt megtapasztalni, hogy micsoda nyüzsgő élet költözött ezekbe a száradó rendekbe! Éppen ezért, nagyon óvatosak voltak a szénahordók - nehogy szétdúljanak egy-egy madárfészket, vagy még időben szóljanak a macskának, ha egérfészekre bukkantak. Gyönyörű gyíkokat láttam villámgyorsan elszaladni, amint a biztonságos búvóhelyül szolgáló széna hirtelen eltűnt felőlük. Láttam "félelmetes" sikló sietős, kígyózó tovasiklását.
Ilyenkor mindig megnyugtattak, hogy:
- "Nem kell félni, mert nem bánt!
furaila, 2019. július 26. péntek, 14:19
Húsvét hajnalán
gúnnyal nevette Őt,
amint a tövistől a vére kicsordul,
s úgy kell felemelni az utcai porbul.
Köpdösve, gyalázva a fára szegezték,
de Ő ugyanaz volt, ott is szeretett még,
ott fenn a kereszten anyát és poroszlót:
könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót.
Ó jaj, a halálig, mindig szeretett!
Viszik az illatozó kenetet,
és sírva sietnek a sír felé hárman,
nagypénteki gyásszal húsvéti sugárban.

Hogy látnak szemükben keserű könnyekkel,
milyen csodálatos ez a reggel.
A pálmafák két szegélyén az útnak
súgva-búgva valami titkot tudnak.
A virágok át harmatkönnyeken
már látják felragyogni fényesen
az élet napját, s azt hirdeti minden:
A sírban nincsen! A sírban nincsen!

Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva.
Betekinteni egy üres sírba,
az angyal előtt döbbenve megállni:
feltámadott, élő Mesterre találni.

Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved,
a nagypéntekit vedd, vedd és
kalmanpiroska, 2019. június 27. csütörtök, 10:23
12. évközi hét szerda 06.26
prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e a tövisről szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre vetnek. Tehát: gyümölcseikről ismeritek fel őket.
Ezek az evangélium igéi. Mt 7,15-20

Imádság
Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk. Minden egyes tagnak öröktől fogva meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember adottságával. Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet, ahol szolgálnom kell. Uram, készen állok erre a szolgálatra! Kívánj tőlem akár csöndes, hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat: követlek, Uram!

Elmélkedés
Sok ember azt várja a vallástól, hogy
maroka, 2019. június 26. szerda, 10:09
Assisi Szent Ferenc kilenced - Szentatya látogatására!
Atyám, a Katolikus Akció pártfogója. Egész lelkemmel szegődöm
ahhoz a zászlóhoz, amelyet a Te kezedbe helyezett az Úr, s dolgozom, imádkozom, szentül
élek azért, hogy Krisztus Király diadalmaskodjék minden szívben. Ámen.
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... Keresztvetés

- Hetedik nap: Szent Ferenc az öröm dalnoka.
Keresztvetés (külső és belső csend megteremtése, szükségszerűen néhány mp., perc)
Elmélkedés: Állandó lelki békéje és lemondása a földiekről csodálatos derűre hangolta szívét.
Csak az tud így örvendezni, madarakkal versenyt énekelni, akár két fadarabbal is hegedülni,
akinek a lelke annyira tele van mennyeiekkel, mint Ferenc Atyánké. (Gondoljuk át a tartalmát
néhány mp-ben, percben!)
Imádság: Eszközöld ki nekem, Szent Ferenc Atyám, a tiszta lelkiismeret nyugalmát és a szent
dolgokra irányuló gondolatokat, hogy az én lelkem is jól hangolt hárfa legyen, és hűségesen
szólaltassa meg a Szentlélek sugallatait.
maroka, 2019. május 23. csütörtök, 12:01
Valódi gondoskodás
,,Neki gondja van rátok." 1Péter 5,7

A Biblia tele van példákkal arról, milyen csodálatosan gondoskodik Isten az ő népéről. Izráel a negyvenévi pusztai vándorlása idején mennyei kenyeret evett (2Móz 16,4), kimeríthetetlen tartalékuk volt vízből (1Kor 10,4), és Isten ellátta őket elnyűhetetlen saruval (5Móz 29,4).

Ugyanez a helyzet a mi pusztai vándorlásunkkal is. Ennek bizonyítására az Úr világossá teszi számunkra, hogy sokkal inkább gondoskodik rólunk, mint a virágokról, madarakról és állatokról. Beszél pl. a verebekről. Gondoskodik azok eledeléről (Mt 6,26). Közülük egyről sem feledkezik meg (Lk 12,6). Isten akarata nélkül egy sem hullhat le a földre (Mt 10,29), vagy ahogyan H. A. Ironside kifejezi: ,,Isten részt vesz minden veréb temetésén." A kép jelentése természetesen az, hogy mi sokkal értékesebbek vagyunk az ő számára, mint sok veréb (Mt 10,31).

Ha a mezők liliomait pompásabban öltözteti, mint ahogy Salamon öltözött teljes dicsőségében, mennyivel inkább
kalmanpiroska, 2019. május 07. kedd, 09:33
Kolarics Zoltán: Virágzó Golgota - vallásos vers
Ébred a természet, búcsút int a Télnek,
fecskék s a gólyák újra visszatérnek.
Madarak víg dala töri meg a csendet,
mormoták s a medvék vidáman ébrednek.
Zöldül a fű, bokrok és fák rügye pattan,
hóvirág nyílik már az elmúló avarban.

Elvetjük a magot, mely búzát terem nekünk,
learatjuk, s meglesz a mindennapi kenyerünk.
Fiókái születnek a turbékoló gerlepárnak,
Ó, Tavasz, oly gyönyörű vagy, ámulva csodállak!
A kereszt is már csak árva szőlőkaró csupán,
újra virág nyílik a Krisztust vesztő Golgotán!

A végtelenül szerető Atya feláldozta Fiát nékünk,
mert mi, emberek csak a véráldozatból értünk!
De feltámadt Megváltónk! Bőkezű ajándéka az örök élet,
amelyet elnyerhet minden Istent félő, tiszta lélek!
S ha majd újra együtt lesz ember, angyal, Isten,
rájössz majd, hogy jutalmad a csodálatos Éden!!!
maroka, 2019. április 06. szombat, 15:14
Paolai Szent Ferenc remete
Ferenc alakját. 1863-banLiszt Ferenc zongoradarabot komponált Két legenda címmel (Assisi Szent Ferenc prédikál a madaraknak, Paolai Szent Ferenc a hullámokon jár).
.................

- Network oldalon
Az olyan szenteket, mint Paolai Ferenc, a mai keresztények nem könnyen értik meg. Aszkézisük ,,öngyilkosságnak'' és a világmegvetés tűrhetetlen jelének látszik előttünk. Az őket körülvevő csodák és csodálatos események gyanút ébresztenek bennünk. Egész megjelenésük érthetetlenné teszi előttünk, mi csodálnivalót találtak bennük a korabeli emberek. Mégis cáfolhatatlan, hogy Paolai Ferenc nemcsak a reneszánsz hatalmas pápáira és fejedelmeire, hanem korának keresztényeire is szokatlan hatást gyakorolt.

Ferenc a nápolyi királyság területén a calabriai Paolában született 1426-ban, és nem 1416-ban, ahogy rendjének életrajzírói állítják. Szüleire vonatkozóan csak kevés, de jellemző följegyzés maradt ránk.
maroka, 2019. április 02. kedd, 11:08
50 csodálatos bölcselet a fáktól
50 csodálatos bölcselet a fáktól

1. Nem tőled függ, milyennek születsz. Mi fák is sokfélék vagyunk. A fűz szomorúnak tűnhet, a tölgy erősnek, a juhar büszkének - de mindeniknek megvannak saját képességei és mind egyedülálló a maga módján. Tanuld meg használni saját képességeidet, és mindig tanulj újakat!

2. Találd meg belső energiádat és erődet! Mi ezt télen használjuk, amikor a hó és a fagy lenyomja ágainkat.

3. Légy rugalmas! Ha egy fa dacosan állna, letörnének az ágai. Ezért mindig engedünk a szél erejének, majd megerősödve egyenesedünk vissza.

4. Örvendj az esőnek! Új sarjakat növeszt, általa pedig a Nap sugarát is jobban értékeled majd.

5. Nincsen csúnya fa, csak szemek, melyek anélkül néznek, hogy látnának.

6. Fejlődj saját ritmusodban, élvezd a növekedésed útjának minden pillanatát! Mi fák, nem nézzük
lilagondolatok, 2019. március 29. péntek, 07:59
Tavaszi egészséges és hasznos táplálékok
A tradicionális kínai orvoslás szerint a tavasz a megújulás és regeneráció időszaka, a fák lombjai kizöldülnek, a növények virágba borulnak, a levegő pedig megtelik a madarak csodálatos énekével. Ezt az átmeneti időszakot mi is felhasználhatjuk arra, hogy megtisztítjuk emésztőrendszerünket, létfontosságú szerveinket a felgyülemlett káros anyagoktól.

Íme, a 7 legjobb tavaszi növény a testi-lelki megtisztuláshoz, méregtelenítéshez

1, Édesburgonya

Az édesburgonya a vitaminok és ásványi anyagok rendkívül bőséges tárházát nyújtja számunkra. Az édesburgonya rostokban igen gazdag, emellett erős antioxidáns vegyületeket tartalmaz, gyulladáscsökkentő hatású. A béta-karotin egyik legjobb forrása az édesburgonya.

2, Articsóka

Az articsóka szilimarint tartalmaz, mely kiválóan tonizálja a májat, a benne lévő cinarin pedig segíti méregtelenítő munkáját,
pacsakute, 2019. március 14. csütörtök, 13:14
Életünk, világunk
Életünk, világunk

Parányi mag, vetés után
kikel a föld méhében,
süti a napsugár
éltet adó erejével.

Fejlődik, nő
a szép, kis fa,
nő a törzse, hajtásai
egymás után sorba.

Fejlődik a koronája,
színesednek a levelei,
majd illatoznak, csalogatnak
ízletes, tápláló gyümölcsei.

Jön a nyár!
Teljes pompájában,
él a csodálatos világ!

Milyen bámulatos
világunkban az élet,
milyen jó látni,
élni a szépet!

Istenünk a ragyogó napsugárban
szerető mosolyával átöleli élteti
növeli életünket, csodálatos világunkban.

Ha eljő az ősz:
milliónyi falevél lenyűgöző színeiben
hullásával elhagyja az őt éltető fát,
búcsúzik életétől, de lehullva tengernyi
társával, óvja, melegíti, takarja
az alatta levő növényeket a fagyos,
havas téli időben.

Az ember élete:
a magzat
az anyaméhben
fejlődik-nő
s megszületik a
kalmanpiroska, 2019. február 12. kedd, 12:06
Meggyőződésem, hogy valójában boldognak kellene lennünk
"Meggyőződésem, hogy valójában
boldognak kellene lennünk,
hiszen annyi csodálatos dolog van a világon:
fák, madarak, virágok, emberi arcok.
Nincs köztük két egyforma, ráadásul
mindegyik szüntelenül változik.
Hogy is unatkozhatnánk?
Nem volt még két egyforma naplemente a világon.
Vagy nézzük meg társaink arcát: mind különböző.
Mindenkinek megvan a maga szépsége."

(Leo Buscaglia : részket A szeretet)
koszegimarika, 2019. február 03. vasárnap, 10:41
1/140
Képek, videók
Egyszer mindenkinek nyíln
menusgabor
2019. június 13. csütörtök, 20:04
Nem sok mindenkinek megy.
alvaro-hopihe
2018. szeptember 26. szerda, 08:09
A mesére mindenkinek szük
irmus
2018. július 30. hétfő, 14:02
Mindenkinek szüksége van
anna4459
2018. július 05. csütörtök, 19:47
Mindenkinek szép napot :)
rushlilly
2018. június 11. hétfő, 13:49
Bölcs napot mindenkinek!
rushlilly
2018. június 11. hétfő, 13:19
Mindenkinek Nagyon szépen
rushlilly
2018. június 11. hétfő, 10:12
0 jó éjt mindenkinek.png
lovaszmarika
2018. április 16. hétfő, 15:03
szep_hetveget_mindenki nek
vorosrozsa66
2018. április 07. szombat, 14:10
Húsvétra Mindenkinek.gif
borigit
2018. április 05. csütörtök, 12:28
Az Egervári Várkastély.jp
farkas1945
2011. február 14. hétfő, 16:38
Béci egyik nagy fogása.jp
velaci
2008. június 29. vasárnap, 20:36
repülés- a felhők mellett
agica2004
2018. szeptember 03. hétfő, 13:27
NŐI ARC RÓZSA MELLETT.jp
gosztmagdi
2018. augusztus 22. szerda, 15:05
Lépcső mellett lévők
sanci81
2018. július 24. kedd, 17:37
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.