Belépés
2019. július 16. kedd | 29. hét | 197. nap | 14:43 | Valter
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szentgyónás - Krisztus gyógyító hatalma
érdemek újraéledése;
4)erő megszerzése, hogy az újabb bűnöket ne kövessünk el;
5) az örök életre szóló érdemek szerzésének lehetősége;
6)a lelki nyugalom visszaszerzése;
7) az új kísértések elleni védelem megszerzése;
8) az igazságtalanságok helyrehozása;
9)mindennemű bűnből való meggyógyulás;
10) a gyónási titok mártírjai

A szentgyónás menete:
A gyóntatószékbe lépve katolikus módon köszönünk, azaz: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ezután letérdelünk, vagy leülünk. A keresztvetés után mondjuk:
Gyónom a mindenható Istennek és neked lelki atyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam... (1 hónapja, 1 éve, 10 éve, húsvétkor... stb.)
Bűnök felsorolása. (Lásd a lelki tükröt egy imakönyben.) Végén: Több bűnömre nem emlékszem. (Itt lehet kérdezni is a gyóntatótól.)
A gyóntató tanácsai következnek, melyeket figyelni kell.
Bánatima elimádkozása:
Teljes szívemből szánom és bánom minden bűnömet,
maroka, 2019. július 06. szombat, 10:21
Imádság
,,Bár egyes keresztyén vallások liturgiája előírja a térdeplő helyzetet nyilvános imádkozás közben, ez a testhelyzet nem szükségszerűen fejez ki Istennel való élő közösséget. De ha valóban Istenünknek és Teremtőnknek valljuk Őt, aki elé járulunk, akkor szívbéli magatartásunknak nagyban segít, ha letérdelünk előtte."

-Richard A. Bennett-
kalmanpiroska, 2019. április 15. hétfő, 14:38
Ferenc pápa karácsonyi üzenete 12.25
karácsonyt!
Nektek, római hívek, és nektek, zarándokok, és nektek mindannyiatoknak, akik a világ minden részéről összeköttetésben álltok velünk, újra kimondom az örömteli betlehemi szózatot: ,,Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön az embereknek, akiket ő szeret" (Lk 2,14).
Akárcsak a barlanghoz elsőként odafutó pásztorok, mi is döbbenten állunk a jel előtt, amelyet Isten nekünk adott: ,,egy bepólyált, jászolba fektetett gyermek" ez a jel (Lk 2,12). Csöndben letérdelünk és imádjuk őt.
Mit mond nekünk ez a gyermek, aki értünk született Szűz Máriától? Mi karácsony egyetemes üzenete? Azt mondja, hogy Isten jóságos Atya, és mi mindannyian testvérek vagyunk.
Ez az igazság képezi az alapját az emberiségre vonatkozó keresztény látásmódnak. A Jézus Krisztus által nekünk ajándékozott testvériség nélkül az igazabb világ megvalósítására irányuló erőfeszítéseink hamar kifulladnak, és a legjobb tervek is könnyen lélektelen struktúrákká lesznek.
Ezért hát
maroka, 2018. december 28. péntek, 18:35
Imaközösség
"Néhány lakótársammal együtt imaközösséget alakítottunk. Az imaórákat a mi szobánkban tartjuk, és csodálatos időket töltünk együtt. Ezek a dicsőség első gyümölcsei. Ünnepnek érzek minden alkalmat. Ha egy-egy olyan kérdés vetődik fel, amit Isten elé kell vinnünk, letérdelünk, és elmondjuk neki. Azt hiszem, az egyetemi évekből ezek az élmények fognak megmaradni bennem, míg az egész filozófia kiszivárog majd emlékezésem hátsó kapuján. Isten még mindig ott ül a trónon, mi még mindig a trón körül vagyunk, s csupán egy térdelésnyi távolság van közöttünk.
Utolsó osztályzataimat ezen a héten kaptam meg, és ahogyan sejtettem, rosszabbak, mint múlt félévben. Nem mentegetem magam, elismerem, hogy a tanulást kicsit elhanyagoltam a bibliaolvasás miatt. Ebben a tárgyban szeretném az isteni minősítést elnyerni, hogy Ő jelentse ki: 'elfogadom'."

- Jim Elliot
kalmanpiroska, 2018. január 01. hétfő, 14:08
Adventi versek
ÖRÖMRE"!

Karácsonyi fohász

A legszebb örömről volna jó üzenni,
de csak álomként jön el ma már,
hiába fordítom ég felé az arcom,
egyre távolibb az a fénysugár.

Mégis megérint, s én szívrepesve áldom,
ha visszatükröződik a halvány remény,
mi felemel, éltet és úgy tart, karol,
ahogy anyám ölelt, míg bújtam ölén.

A legszebb örömről volna jó üzenni
a karácsonyváró csillagok felé,
arról, hogy gyönyörű szeretet éled,
és letérdelünk mind a jászol elé.

Mégis, mégis könnyes ez az áldás,
elkél a fohász így advent idején,
szeretet szülessen égen és földön,
mosoly ragyogjon az árvák szemén!


Guti Tünde: ADVENT

Nekem mit jelent az advent?
Nem a gyertyák fényét,
hanem messiási díszben
Jézus visszatértét.

Nekem mit jelent az
menusgabor, 2017. december 06. szerda, 17:00
Gregorian chant - Te Deum
Tégedet világszerte Szentegyházad ezerszerte,
Ó Atyánk, Téged, s mérhetetlen nagy fölséged,
S azt ki hozzánk Tőled jött , Atya igaz Egyszülöttje,
És áldjuk Veled, vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje, király vagy Te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad, Mennyországod megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged;
Onnan leszel eljövendő, mindeneket itélendő.

(Letérdelünk, v. meghajlunk)
Téged azért Uram kérünk, mi Megváltónk, maradj vélünk,
Szentjeidhez végy fel égbe, az örökös dicsőségbe.
Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a Te örökséged.
Te kormányozd, Te vigasztald, mindörökké felmagasztald.

(Felegyenesedünk, v. felállunk)
Mindennap dícsérűnk Téged, szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket, és bocsásd meg vétkeinket.
Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas,
Kegyes szemed legyen rajtunk,
maroka, 2017. június 12. hétfő, 15:59
Alázat
"Az Igének, a keresztnek és a Léleknek... megkülönböztetett helye van gondolkodásunkban. Letérdelünk az Atya Isten elé, előttünk a nyitott Bibliával, hangsúlyozottan nem azért, mert bibliaimádók vagyunk, hanem mert alázatosan arra vágyunk, hogy halljuk Isten szavát. Képzeletben letérdelünk a megfeszített és feltámadott Úr lábához (például amikor a megterített úrasztalához járulunk), mert alázatosan vágyunk arra, hogy teljes és ingyenes megbocsátást nyerjünk, amelyet csak Ő adhat. Letérdelünk a Szentlélek elé is, mert alázatosan vágyunk arra, hogy megkérjük: töltse be ürességünket és érlelje meg gyümölcseit az életünkben."

- John Stott
kalmanpiroska, 2017. március 25. szombat, 16:15
H.Kohut Katalin: Fittness gyakorlataim zenei ritmusra
H.Kohut Katalin: Fittness gyakorlataim zenei ritmusra

A gyakorlatokat naponta kell végezni a cél érdekében, 30 percet vesznek igénybe, de megéri az eredmény miatt

A gyakorlatok mindegyikét 12-szer kell elvégezni egymás után

1.)Mellizom fejlesztő
Álljunk kis terpeszben, két karunkat húzzuk a zene ritmusára behajlítva könyöknél széjjel kétszer, majd kinyújtott kézzel. Ezt követően felemeljük a két karunkat, kétszer ritmusra hátrafelé lökdössük a karunkat, majd leengedve kétszer a hátunk mögé.

2.)Derékcsinosító
Maradjunk kis terpeszben, állva, először bal oldalra kétszer egymás után behajlunk, majd a jobb oldalunkra.

3.)Körforgás a világban
Kis terpeszben továbbra is törzsünkkel a deréktájon folyamatosan körözzünk egyik, majd másik oldal felé.

4.) Derékcsinosító
Felállunk kis terpeszbe, bal oldalra hajlítjuk a derekat kétszer ritmusra, majd a jobb oldalra, tekerjük körbe utána a világ formájára.

5.) Hasizom
katalinkohut, 2017. március 15. szerda, 11:21
Készülj, hazám...
ugyse'
Elkergetik!

De ez lesz a magyarra nézve a
Szerencse napja,
A boldogságnak égi ünnepe!
Közénk fog jőni
A császár és családja,
A fölséges család!
Igy fognak hozzánk szólani:
"Hű magyarok,
Mi mindig bíztunk bennetek,
Mindig szerettünk titeket,
Legjobban, legatyaiabban
Szerettünk népeink között;
Im kebletekre borulunk,
Öleljetek meg,
Kedves hű fiaink!"
És kell-e több minékünk,
Nékünk hű magyaroknak?
Letérdelünk előttök,
Vándorsarúikról a port
Lenyalják csókjaink
S a hála és öröm könyűi,
Melyek majd, mint egy második Duna,
Fognak keresztülfolyni a hazán,
És egy kiáltás lesz a nemzet:
(Egy olyan óriás kiáltás,
Melytől a csillagok potyognak)
"Vitam et sangvinem
Pro rege nostro!"
Mint hajdanában
Bőgtek dicső apáink. -
S ha lesz közöttünk olyan vakmerő,
Kinek eszébe jut,
Hogy három század óta úr
Hazánkon a Habsburg-család,
S
kkm, 2017. március 10. péntek, 18:23
Szent gyónás szövege húsvét elött
A GYÓNÁS MENETE:
Belépünk a gyóntatószékbe: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Letérdelünk, vagy leülünk.
Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Gyónom a mindenható Istennek és neked lelki atyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam... (1 hónapja, 1 éve, 10 éve, hamvazószerdára... stb.)
Bűnök felsorolása. (Lásd a lelki tükröt.) Végén: Több bűnömre nem emlékszem. (Itt lehet kérdezni is a gyóntatótól.)
Gyóntató tanácsai.
Bánatima elimádkozása: Teljes szívemből szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal az én jó Istenemet megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, és a bűnöket kerülöm. Ámen. (Történhet más szavakkal is, de a bánat, és a javulás szándéka benne kell hogy legyen!)
Gyóntató feloldozása. Amikor ezeket mondja ... FELOLDOZLAK TÉGED AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN: keresztet vetünk.
Gyóntató: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk.
Gyónó: Mert örökké szeret
maroka, 2017. február 27. hétfő, 17:31
A győztesek
várj!
...............................add hát kezed,
.........................add kezünkbe életed,
..................s mi örömmel hordozzuk azt
......................................veled.


..........................ne sírj, kedvesem!
................lásd, visszajöttünk hozzád mind,
....................és átkarolunk szerelmesen,
.........................mert társak vagyunk,
...........................barátok, szeretők...
..........................letérdelünk hozzád,
..........................s kinek lába nincs,
..........................az is itt van veled,
.......................mert élete a te életed,
...............................s a miénk is...
......................ne sírj, mert itt vagyunk!
...........................keljünk fel együtt,
....................fogjuk meg egymás kezét,
.......................és induljunk a cél felé...
...................nézd! a verseny
pircsi09, 2016. október 15. szombat, 08:38
Szép estét
Az igazság csupán a mi fantazmagóriánk. Egyetlen szó. Egy erkölcsi mankó, melyre mindig rátámaszkodhatunk, ha szimulálunk. Bálvány, ami elé letérdelünk, de közben minden egyes alkalommal be akarjuk csapni. Alkalmazkodni tanítjuk, hogy legyen hajlékony, és ha így sem felel meg nekünk, akkor megtagadjuk, vagy tudomást sem veszünk róla.
Jaroslav Rumpli
kirscha, 2016. augusztus 09. kedd, 19:54
1/7
Képek, videók
szentgyónás0706.jpg
maroka
2019. július 06. szombat, 10:08
szentgyónás.jpg
maroka
2017. december 12. kedd, 11:10
JÉZUS-KRISZTUS.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 11. szombat, 11:21
Jézus a Krisztus
dandej
2018. március 29. csütörtök, 16:59
Jézus Krisztus.JPG
liliana01
2017. április 18. kedd, 18:24
jezus-krisztus-kereszt eny
menusgabor
2016. október 04. kedd, 20:48
jezus-krisztus-feltama das
borigit
2016. május 30. hétfő, 14:11
Megváltás Jézus Krisztus
sacimama
2016. március 26. szombat, 09:32
PJ Jézus Krisztus.jpg
sz719eszter
2016. március 20. vasárnap, 18:45
Jézus Krisztus
irmus
2016. március 20. vasárnap, 14:33
jezus_krisztus_224549_ 611
paka68
2016. január 30. szombat, 16:57
jezus_krisztus_szulete se.
borigit
2015. december 15. kedd, 13:13
A bünök kertjében.jpg
chillik
2016. szeptember 30. péntek, 05:11
Bűnök és büntetések mág b
hollyka
2014. március 22. szombat, 22:04
Háborús Bűnök.v2.hu.c.jpg
finike
2007. október 09. kedd, 19:27
Címkék
tanulást kicsit, zene ritmusára, Magasztaljuk Istent, olyan óriás, Guti Tünde, legjobb tervek, gyertyák fényét, gyakorlatokat naponta, bűnöket kerülöm, héten kaptam, bűnöket követtem, John Stott, emberiségre vonatkozó, bibliaolvasás miatt, tárgyban szeretném, deréktájon folyamatosan,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.