Belépés
2019. július 16. kedd | 29. hét | 197. nap | 04:23 | Valter
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Németiné Kodrán Erzsébet: Láss csodát! Ősz fejem lehajtom
Németiné Kodrán Erzsébet: Láss csodát!

Ősz fejem lehajtom ráncos, vén kezemre,
Úgy gondolok vissza elmúlt éveimre.
Bizony nem volt könnyű ennyi évet élni,
Keményen dolgozni, a gondoktól félni.

Mégis úgy gondolom, csodás ez az élet,
Csak észre kell venni a sok jót és szépet!
Ha a kelő nappal kelünk minden reggel,
Tele lesz a lelkünk tiszta szeretettel.

Varázslatos látni az ég tündöklő kékjét,
És meglátni benne a jövő reményét!
Gyönyörködni abban, ahogy egy kismadár
Csemegét csenni a gyümölcsfára száll.

Csodálatos látni, ahogy felszáll a köd
A marosparti fenyők fölött,
És nyomában ragyognak a fények,
Ébrednek bennünk a remények!

Este, ha a csillagokat nézed,
Szíved mélyén édes emléket idézel
Arról, hogy voltak ragyogó, szép napok,
Fényes éjszakák és múló bánatok!

Vihar után, ha az ég derül,
Az jut eszedbe észrevétlenül,
Hogy a szivárvány maga a csoda,
A víz
koszegimarika, 2019. július 08. hétfő, 11:40
Életünkben minden kereszt gyógyszer
melyek arra tanítanak, hogyan lehet a magasságba emelkedni. Az ősatyák írásaiban is olvashatjuk, hogy Isten orvos. Miképpen az orvos valakinek gyógyfürdőt vagy mézet ír elő, valakinek pedig fájdalmas kezeléseket, keserű gyógyszert, úgy az Isten is időnként nehéz kezelés alá vet minket. De nem azért, hogy bántson, hanem hogy meggyógyítson A megpróbáltatások közepette megállunk, átgondoljuk életünket, változtatunk rajta. Ezért az életünkben minden kereszt gyógyszer, melyet Istentől azért kapunk, hogy a lelkünk meggyógyuljon, jó útra térjen és üdvösségre jusson.
*
- Köszöntelek a folyók zúgásával, a felhő - arcú hegyekkel, a hegy forma fellegekkel, a gong-alakú csillagokkal, köszöntelek a szivárvánnyal, az éj minden tüzével, és végül az ámulatos nap-ragyogással: mind a tiéd! valamennyiben itt vagy, akkor is, ha szenderegsz és úgy is, ha leszállsz hozzánk váratlanul s a teremtmények seregének megvilágítod újra meg újra kerek pajzsaidat, eleven mezőkön és rideg mérföldköveken heverőket,
maroka, 2019. július 08. hétfő, 08:43
Útravaló – 2019. július 6.
,,Az új bor új tömlőbe való." A Messiás provokatívan viselkedik. Jézus a megváltás örömhírét hozta, evangéliumot hozott. Nem azért jött, hogy a mózesi törvényt magyarázza és megtartását szorgalmazza. Jézusban maga a Törvény van jelen. Tőle új ruhát kapunk, menyegzős köntöst, melyet a moly nem rág meg. Az istengyermekség tudata és a hit, ami új tömlővé formálja lelkünket. Az istengyermekség újdonságát hozta el a szolgai lelkület régi ruhája helyett. A vallási rendszerekbe merevedett, teljesítményalapú hit helyett az Isten fiainak szabadságát. Új erővel hatnak Jézus tettei és szavai. Felpattannak a bilincsek, és élettel telik meg a lelked. A szeretet új parancsa mindenkit magához ölel!
maroka, 2019. július 06. szombat, 11:01
A harminc éve pappá szentelt Böjte Csaba ünnepről, ....
azokért is hálát adok, akik őszinte víruskeresőként ráirányították figyelmemet a hibáimra, bűneimre, hiányosságaimra, a nehéz percekben, a kísértésekben derül ki, hogy mi is lakik az ember fiában.
E napon megállva, az elmúlt évekre visszanézve, ha valami fáj, akkor az az, hogy ebbe a harminc évbe a szeretet, munka mellé milyen sok lim-lom fecsegés, lötyögés is belekerült az életembe! Az Úr elvetette a jó magot, de esténként jön a gonosz és konkolyt hint az élet legcsodálatosabb termőföldjébe, a lelkünkbe, a szeretet szülőföldjébe, hisz onnan nő ki minden szó, cselekedet, érték! Hordozom magamban a konkolyt, olyan gyarlóságokat, bűnöket, melyektől azt hittem, hogy sokkal könnyebb lesz megszabadulni, de melyek kérlelhetetlen potyautasként velem tartanak. Bűneink mohó paraziták, melyek felfalják az Isten és ember szeretetre kapott drága időt, energiát.
A harmincas kilométerkőnél előrenézve egy dolgot szeretnék kérni Megváltótól: Isten gyermekeinek szabadságát, békéjét, teremtő, alkotó erejét kérem,
maroka, 2019. június 26. szerda, 10:16
Nyár
száll, dús-esős,
lenn fű között időz az őz,
hisz' messzi még az ősz, a csősz.


Balogh József: VAKÁCIÓ

Nyakunkon a nyár már,
nyomában a játék,
mezőt, hegyet járni
eltökélt a szándék.

A csavargó szélben
táncoljon a labda,
és a játékot mi
nem is hagyjuk abba!

Mert élet a játék,
bár minden nap véges,
legyen az ép testben
lelkünk naptól fényes


Bartos Erika: GYÜMÖLCSKOSÁR

Itt van a nyár, száz napsugár
hívogat a kertbe!
Érik a sok édes gyümölcs,
szaladj gyorsan, szedd le!

Piros almát almafáról,
körtefáról körtét,
akassz meggyet füleidre,
szedj apró
menusgabor, 2019. június 21. péntek, 21:00
11. évközi hét csütörtök 06.20
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Az apostol ingyen hirdeti az evangéliumot.
Testvéreim!
Bárcsak eltűrnétek részemről némi oktalanságot! De hiszen meg is teszitek. Én Isten féltő szeretetével aggódom értetek. Eljegyeztelek ugyanis titeket egy férfival, Krisztussal, hogy tiszta szűzként vezesselek titeket őhozzá. Félek azonban, hogy a gonosz lélek, amint álnokul rászedte Évát, a ti elméteket is megzavarja, és akkor véget ér a Krisztushoz való őszinte ragaszkodástok. (Attól is félek, hogy) ha valaki jönne, és más Jézust hirdetne, mint akit mi hirdettünk, vagy más Lelket kapnátok, mint akit elnyertetek, vagy más evangéliumot, mint amit elfogadtatok: szívesen vennétek.
Pedig azt gondolom, semmivel sem vagyok kisebb a ,,fő-fő apostoloknál". Mert ha az ékesszólásban járatlan vagyok is, a tudásban nem. Ezt egyébként minden tekintetben igazoltuk előttetek.
Vagy talán hibát követtem el akkor, amikor magamat megaláztam, hogy titeket
maroka, 2019. június 20. csütörtök, 14:45
"Hableány" halála.Dáma Lovag Erdős Anna verse.
Dáma Lovag Erdős Anna verse:

,,Hableány" halála
/Dunai tragédia emlékére-/

Mint a" Hableány" a Duna mélyéből
Lassan, szépen felemelkedett
Nagy Duna gyors sodrásából
Csendben, fájó szívvel emlékezek

,,Hableány" is egykor boldogan
Úszott, siklott, ringatózott a Dunán
S jött egy kevély, nagy hajó
Neki ment, s elmerült a" Hableány"

Áldozatokat követelt a Duna
Gondatlanságnak a kis ,,Hableány" lett áldozata
Hull a bánatvirág, ég a gyertya
Értük , fáj a szív , akik nem tértek vissza

Lelkünket megrázta e szörnyű tragédia
Duna vize vad sodrással folyik el tova
A hős mentőknek köszönet, akik megmutatták
Veszélyes küzdelemmel is legyőzik a Dunát.

S az áldozatoknak jár a kegyelet
Gyertyák gyúlnak,
lovagdamaerdosanna, 2019. június 15. szombat, 14:14
Ima nehéz helyzetekre
való kiút felfedezésére. Ilyen esetben jól jöhet az égiek segítsége, melyet, ha tiszta szívvel és megfelelő alázattal kérünk, mindig megkaphatunk.

Ha betegség gyötri testünket, vagy nehéz gondok gyötörnek, fohászkodjunk a Teremtőhöz, és Ő minden bizonnyal a segítségünkre siet.

Fohászunk így szóljon: ,,Világosítsd meg Jézusom az én elmém, hogy a Te akaratod által tudjam, miként oldhatnám meg gondjaimat?"

Valahányszor ezt a rövid imát mondjuk, igyekezzünk kiűzni lelkünkből az esetleges rosszat, és hagyjuk, hogy a végtelen béke töltsön el bennünket. Kérésünket mindig lehajtott fővel és alázattal intézzük a Teremtőhöz, és vállaljuk fel bűneinket, melyeket szándékosan, vagy akár anélkül, de elkövettünk.

Igyekezzünk megbocsátani embertársainknak az irányunkban elkövetett rossz cselekedeteiket, hiszen senki nem lehet tökéletes, és soha ne feledjünk köszönetet mondani a Teremtőnek, hogy segít bennünket a helyes kiút megtalálásában!
Forrás :
pacsakute, 2019. június 02. vasárnap, 16:51
Aki odaadja
Aki odaadja...

Egy gyermeknek volt az írás szerint
öt árpakenyere és két hala,
amennyiből - ötezren ehettek,
még mielőtt leszállt az éjszaka.
...a tanítást hallgathatta ő is
a többiekkel a tenger mellett,
rá függesztette csillogó szemét
a Mesterre, és - adnia kellett,
hogy azután ámuló lélekkel
számlálni se tudja: mennyivé lett
az a két hal és az az öt kenyér!
- De a csodát nem ő vitte véghez.

Űrhódító távlatunkból nézve
sem múlt még el a csodák világa
ma sem, bárha minden utcasarkon
ott a világ automatája,
hogy kínálja tetszetős csomagban
éhség ellen a sok édességet,
s amíg egyre csak fizetünk érte,
nem lakunk jól, és
elfogy az élet.
Pedig tudjuk lelkünk mélye-mélyén,
hogy nem jöttünk üres tarisznyával,
öt kenyerünket és két halunkat
mindegyikünk elhozta magával.
Kevés! - mondjuk, mert elfelejtettük,
hogy ennyiből ettek ötezrek...

Ma is
kalmanpiroska, 2019. május 24. péntek, 14:46
húsvét 4. hét szerda 05.15
fogadja el tanításomat. A tőlem hirdetett ige ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem, hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek.
Tudom, hogy az ő parancsa örök élet. Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta nekem.
Ezek az evangélium igéi. Jn 12,44-50

Imádság
Urunk, Istenünk! Látjuk és elismerjük, hogy a világban, az Egyházban és bennünk egyaránt jelen van a jó és a rossz. Isten és a sátán küzd a lelkünkért, örök sorsunkért. Segíts, hogy minden helyzetben felismerjük és elutasítsuk a gonosz kísértéseit! Növeld bennünk az életszentség vágyát, hogy készek legyünk engedelmeskedni neked, teljesíteni akaratodat! Gyarlóságunk, esendőségünk és bűnre hajló emberi természetünk ellenére is hozzád tartozunk, és tanításod szerint akarunk élni. Segítsen minket a te kegyelmed és irgalmad az üdvösségre!

Elmélkedés
A világosság és a sötétség, a hit és hitetlenség gondolata végighúzódik János
maroka, 2019. május 15. szerda, 09:18
Fenyőszirup köhögésre
ellátta a különböző hatóanyagokkal, hogy az az én és családom egészségét szolgálja. Amit mondok, az változó, de a lényeg körülbelül így hangzik:

Hálás vagyok a Teremtő Erőknek, melyek megteremtették a fenyőfát!

Hálás vagyok Földanyának, mely táplálta és gyarapította, a Napnak, ami érlelte és ellátta energiával!

Hálás vagyok mindazoknak, akik elősegítették azt, hogy ebből a fenyőrügyből itt és most gyógyító elixírt készíthetek!

Szolgáljon épülésére testünknek, lelkünknek, szellemünknek! Hatóanyagai ott segítsenek, ahol arra a legnagyobb szükség van, és minden haszontalan anyagot távolítson el a szervezetünkből!

Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm!
A hála érzése inspiráló tud lenni!

Minél többet vagy hálás, annál több dolgot találsz az életedben, amiért hálás lehetsz!

Amikor elmondom a magam kis ,,hála szövegét", érdekes dolgok jutnak eszembe és ezek a gondolatok végigkísérnek az egész folyamaton. Legyen az ebédfőzés,
lilagondolatok, 2019. május 14. kedd, 14:34
Harmonia.......
Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Hősiesség hatja át.

Pince - A tudattalan, mélytudat, ösztönök, titkok

A sötét mélység, az elnyomott vágyak helye. Itt van elzárva mindaz, amire ösztöneink őre vigyáz, s aminek felszínre bukkanása félelmetes, szörnyű, mégis szükséges, hogy megismerjük, elfogadjuk önmagunkat. Figyelmeztet arra, hogy szálljunk le saját lelkünk legmélyebb rétegébe. A mély meditáció, a vezetett relaxáció, a hipnózis ideje. Keressünk lehetőséget inenzív elvonulásra. Ismerjük meg árnyékszemélyiségünket is. A szufiknál a bor a módosult tudatállapot jelképe,a pince, mely a bort őrzi, pedig a bölcsesség titkainak őrzésére hivatott. Jelenti a tudattalan tárházát, a poklot is. A félelmek lerakódásának helye. A félelmek vezetnek agresszóhoz, haraghoz, s a harag rossz tanácsadó. Jelzi, hogy engedd el haragodat, bocsáss meg! A megbocsátás útja pedig
agica2004, 2019. május 10. péntek, 19:41
1/515
Képek, videók
19nemeti.jpg
szyszyke2
2010. július 30. péntek, 14:58
19nemeti.jpg
kisss72
2010. június 11. péntek, 12:29
Nemeti.jpg
cistvansm
2008. július 17. csütörtök, 21:50
Németi Tibi figyel
erdosgeza
2008. február 22. péntek, 20:13
2006 Németi
henrietta21
2006. szeptember 16. szombat, 14:31
Németi meg Gaby.jpg
husy17
2006. szeptember 13. szerda, 11:59
ha szíved gondoktól .jpg
yvett789
2015. május 27. szerda, 20:09
Gondoktol mentes szép het
cserkata
2010. május 08. szombat, 11:14
0 egy nappal öregebb lett
lovaszmarika
2018. szeptember 27. csütörtök, 17:12
Éj és Nappal
sanci81
2018. június 03. vasárnap, 17:32
Nappal és éjjel
sanci81
2018. május 18. péntek, 17:40
Éjjel nappal Bpest.jpg
kicsoda57
2017. február 17. péntek, 20:17
Nappalim estefelé.
bzsuzsanna
2016. november 14. hétfő, 10:50
béla szoba nappali.jpg
sarkadykati
2016. szeptember 16. péntek, 16:09
angelbay nappali.jpg
sarkadykati
2016. szeptember 16. péntek, 16:03
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.