Belépés
2019. augusztus 22. csütörtök | 34. hét | 234. nap | 20:29 | Menyhért, Mirjam
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
19. évközi hét hétfő 08.12
Istenünk! El kell fogadnunk azt a tényt, hogy a te akaratod az volt, hogy szenvedésével és halálával váltson meg bennünket Jézus. Be kell látnunk: félre kell tennünk emberi gondolatainkat, hogy megérthessük a te szándékaidat! Azt az isteni szándékot, amely megengedte az emberi gyűlölet tombolását, megengedte a keresztre feszítést azért, hogy a szeretet legnagyobb jelét adja. A te irántunk való szereteted legnagyobb tanújelét láthatjuk abban, hogy Fiad, Jézus értünk szenvedett és értünk halt meg a keresztfán. Segíts felismerni Jézusban Megváltónkat!

Elmélkedés
A mai evangéliumi részlet helyszíne Kafarnaum városa, ahol Jézus többször is tartózkodott, hiszen itt lakott Péter apostol, s bizonyára az ő házában szokott megszállni. A téma a templomadó megfizetése, amit a kafarnaumi adószedők vetnek fel. Nem azokról az adószedőkről, vámosokról van itt szó, akik a rómaiak számára szedték be az adókat, s akiket e tevékenységük miatt a nép megvetett, hanem olyan személyekről, akik a jeruzsálemi templom
maroka, 2019. augusztus 12. hétfő, 13:25
Isten kezében - vallásos versek több költötöl
bajomban mindig csak azt mondtam:
“Isten kezében vagyunk
és ott vagyunk a legjobb helyen."

Mikor fellegek feltornyosultak
és a hullámok összecsaptak fejünk felett.
Mikor a templomok leomlottak
és meghasadott a hegy.
Mikor sötétség borult a világra,
végtelen sötétség
és az égre nem jöttek fel a csillagok,
- mikor a Halál örvényénél álltunk...
Mikor az utolsó kiáltás is elhangzott
Krisztus ajkáról - függve a keresztfán,
utolsót lehelve lelke:
“Éli, Éli! Lama sabaktani!"
Ó, népem, drága népem!
e szörnyű ítéletben,
ez elveszejtő nehéz időben
mindig hitted:
“Isten kezében vagyunk
És ott vagyunk a legbiztosabb helyen."

Mikor Ég-Föld megszakadt,
Folyók-Tengerek kiöntöttek,
végig nyargalván sós hullámaikkal
a veszett világon,
mikor megpecsételtetett minden
teremtett állatoknak sorsa µ
Ó, Uram!
mi: árva
maroka, 2019. július 17. szerda, 18:19
Miért keseríted az életed . . . ?
Miért keseríted az életed
sok igaztalan , felesleges
rosszal , tedd félre haragod
bánatod , a boldogság
legyen életed célja ? !
Teremts csendet magad
körül , még akkor is , ha
ordítani tudnál , nemes
szelídséggel kövessed
Krisztusunk példáját .
Ki fájdalmas kínok között
megváltotta , bűneinket ,
életét adta értünk a keresztfán .

Bédné Marika : 2019 . 06 . 14 .09 : 09 - saját versem
bedmarika47, 2019. június 14. péntek, 09:10
Szűz Mária, az Egyház Anyja 06.10 - húsvét hétfő
kezdeténél jelen van Mária, ott látjuk őt az apostolok között, az utolsó vacsora termében, amint imádkozik és esdekel az ajándékért: a Szentlélekért." (Redemptoris Mater, 26)
Mária az Egyház liturgikus cselekményeiben, amikor egyszerű, de a Lélektől áthatott szavaink egyesülnek a mennyei liturgia istendicséretével, maga is velünk imádkozik, mert tagja a szentek közösségének, és mert az üdvösség művében elválaszthatatlan Fiától.

Istenünk, irgalmasság Atyja, egyszülött Fiad a keresztfán függve Anyját, a Boldogságos Szűz Máriát a mi Anyánkká is tette. Add, kérünk, hogy a Szűzanya szerető közbenjárására Egyházad napról napra termékenyebb legyen, szent utódoknak örvendjen, és a népek minden családját anyai keblére ölelje. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja liturgikus emléknapjáról Kovács Zoltán mariológus írása ITT olvasható.
maroka, 2019. június 10. hétfő, 18:11
Szentatyánk, Ferenc pápa által Csíksomlyón bemutatott szentm
Megőrzi az Úr az ő szolgáinak lelkét, * és nem csalódnak, kik őbenne bíznak. ANT.

1. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat,
millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat!
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett,
mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!

2. Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk,
a keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér,
áldozat az Isten-Bárány, Krisztus teste a kenyér.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!

3. Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren,
a szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen!
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,
minden dalunk zengő zsoltár, tömjénillat a hitünk.
Krisztus
maroka, 2019. május 17. péntek, 14:11
Antonín Dvořák: Stabat Mater - előadás a képen látszik
vegyek!

Fiad sebe sebesítsen!
Szent keresztje részegítsen
és vérének itala.
hogy pokol tüzén ne égjek!
S az ítélet napján, kérlek,
te légy védőm, Szűzanya!

Ha majd el kell mennem innen,
engedj győzelemre mennem
anyád által, Krisztusom!
És ha testem meghal, adjad
hogy lelkem dicsőn fogadja
a pálmás paradicsom!
*
- A szöveg magyarul,melyet Fazekas István fordításában - Hétfájdalmú Szűzanya
Mária megtörten állt már,
könnyezte a keresztfánál
éppen haldokló fiát.

Sóhajtozta sok-sok terhét,
bánatba fult, beteg lelkét
kardnak éle vágta át.

Jaj, mivé lesz és hogyan sír
áldott anyánk, hogyha a sír
hívogatja gyermekét!

Csak az tudja, hogy mi a gyász,
aki látja, akit igáz,
hogy fiát kéri az ég.

Ki ne szánná Krisztus anyját,
ki ne siratná fájdalmát
ilyen gyötrelmek között?

Ki nem érez vak keservet,
ha az anya fia
maroka, 2019. május 17. péntek, 09:48
A Piéta./ Húsvéti gondolatok./
Dáma Lovag Erdős Anna verse:

A PIÉTA
/ Húsvéti gondolatok/

Irigység és bosszúvágy Őt megfeszítette
Az emberért élt,halt,elszállt a lelke
,,Bocsáss meg nekik Atyám" !!!
Jézus kilehelte lelkét a keresztfán !

S az anya , aki elveszítette fiát
Zokogva hullt a semmibe
Összetörve teste,lelke
Fájdalomtól szakadt meg a szíve !

Ölébe tartotta fia testét
Könny zápora hullott reá
Elvesztette egyetlen gyermekét
Az ég visszavette lelkét

De eljött a FELTÁMADÁS órája
Melyben azóta is hiszünk
Jézus az ember fia ,miértünk jutott keresztfára
Ő maradt örökre utolsó reményünk sugára

Imáinkban az Ő nevét áldjuk
Hozzá reménykedve fohászkodunk
Legyen velünk mindörökre
Ne legyünk reményt
lovagdamaerdosanna, 2019. április 21. vasárnap, 09:46
Hullt a keresztfa könnye még, a vér, S már szállt az est
Hullt a keresztfa könnye még, a vér,
S már szállt az est. az álmos denevér,
Egy csillag égett. Ijedt fény, homályos.
Őrt álltam, a dombra jött a csend.
Kopár, zord úton Jézus anyja ment,
S követte őt a hű tanítvány, János.

Bús gyászpalástot vett a völgy, halom,
Siető árnyak tűntek a sötétben.
Mária sírt, szívét a fájdalom,
A kín rikoltó keselyűje tépte.

,,Meghalt a Fiam!" S az emlékezet
Zord késként mélyítette a sebet.
Holt jövőn hímzett szemfedél a múlt,
S a csend csak egy sikongó dalt dalolt.

,,Meghalt a Fiam!" Éjre vált az este,
S János, a szelíd, vigasztalni kezdte:

Nem fiadnak ácsolták a keresztet:
A Messiás Ő, az Ige, a Kezdet,
A Bárány, kit próféták álma látott
Forró vérében mosni a világot.
Égő örök fény, kit az éj sirat,
Neked már régen meghalt a Fiad!
Régen kinőtt a názáreti házból,
Király az, kit az ég kárpitja gyászol.
koszegimarika, 2019. április 19. péntek, 21:44
Esztergomban mutatott be szentmisét Erdő Péter bíboros ....
amikor azt gondoljuk, hogy minden rendben van. Rá fogunk jönni, hogy mennyi önzés és szívtelenség maradt az életünkben. Most van ideje az önvizsgálatnak, a bűnbánatnak, a jó elhatározásoknak, a jó szentgyónásnak. Ne gondoljuk, hogy nem tudunk megváltozni. Az első keresztény vértanúk is Krisztus erejében viselték el a szenvedést. ,,Mindenre képes vagyok abban, aki erőt ad nekem" - írja Szent Pál (Fil 4,13). Megváltozni, Jézushoz szeretetben csatlakozni sohasem késő. A jobb lator már a keresztfán kéri Jézust, hogy emlékezzen meg róla. Ott, a közös szenvedés közepette vallja meg hitét Krisztusban, amikor azt mondja: ,,Emlékezzél meg rólam országodban." (Lk 23,42). Jézus pedig ott, a kereszten mindenható úrként elfogadja ezt a hitvallást és megígéri neki az üdvösséget, mégpedig azonnal. Nemcsak az utolsó ítélet után, hanem ,,még ma" - a földi időszámítás szerint.
Legyünk hát társai Jézusnak a szenvedésben és a szeretetben. Ez már most földi életünkben célt,
maroka, 2019. április 14. vasárnap, 16:02
Áldást kérő ima
Áldj meg minket, Atyaisten ,
áldj meg minket,Fiúisten ,
áldj meg Szentlélek Úristen,
három személyben egy Isten.
Atyaisten, ki Fiadat ,földre küldted Krisztusodat,hogy a világot váltsa meg ,
s a mennyországot nyissa meg.
Fiúisten ,ki keresztfán magadat értünk feláldozván,eleget tettél Istennek ,végét vetvén a véteknek.
Szentlélek ,ki mindezekben eszköz voltál kegyelemben ,kit az Úr Jézus ád nekünk ,
hogy megszenteljed életünk.
Dicsérjük mind az Úr Atyát ,dicsérjük egyszülött Fiát ,és a Szentlélek Úristent ,Szentháromság igaz Istent.
Ámen
suzymama, 2019. február 20. szerda, 18:12
Úr Jézus
Úr Jézus

Úr Jézus, Isteni Gyermek
Értem hagytad el a dicső mennyet.
Jászolodnál örvend szívem,
Keresztednél roskad le a lelkem.

Jászolodnál hódolunk Tenéked,
A keresztfán ontottad szent véred.
Azért születtél erre a világra
Szent életed lett bűneink váltsága.

Angyalok kórusa zengte dicsőséged,
Mégis a keresztfán lett a szörnyű véged.
Érettünk születtél a bűnös világba,
Érettünk jutottál a kereszthalálra.

Bűneinkért szenvedtél, ömlött drága véred
Így szereztél vele nekünk békességet,
Atyánk kegyelméből mennyben üdvösséget.
Légy áldva Megváltónk, Ki adod életünket.
Szent karácsony este boldog-örömünket!

Dencs Lenke
kalmanpiroska, 2019. február 03. vasárnap, 12:02
Nemes harc
Nemes harc

Jézus Krisztus megszülettél,
Istennek szent Fia emberré lettél,
bűneinkért a keresztre
miattunk kerültél:

Csúfoltak, ostoroztak,
ontották a véred,
szörnyű kínok között
a keresztfán szenvedtél,
s kimondtad: "elvégeztetett",
Így szereztél nekünk
Atyánkkal békességet,
számunkra örökéletet.

Miattunk küldettél,
s a nemes csatában
hiszünk-e, tudunk-e
osztozni harcában,
drága Megváltónk
végtelen fájdalmában?

Ettől függ a létünk,
s az örökélet felé
küzdünk-e érte?
S úgy járulhatunk
szerető-mennyei Atyánk elé.

Dencs Lenke
kalmanpiroska, 2019. január 31. csütörtök, 07:42
1/64
Képek, videók
Megváltónk, Jézus Krisztu
menusgabor
2016. október 07. péntek, 20:43
MEGVÁLTÓNK, JÉZUS KRISZTU
angyalcsillag
2012. szeptember 13. csütörtök, 09:31
Jézus a mi megváltónk.
narcisz56
2012. július 29. vasárnap, 17:22
A BÁRÁNY A MEGVÁLTÓNK
angyalcsillag
2012. május 13. vasárnap, 15:40
született a Megváltónk!
szabonebabi
2010. december 23. csütörtök, 21:39
Félreértés-szándékosan .jp
kisbeci
2007. szeptember 06. csütörtök, 09:04
szeretet-gyűlölet.gif
menusgabor
2018. november 24. szombat, 20:35
a szeretet nem a gyűlölet
sz719eszter
2018. szeptember 11. kedd, 00:29
Gyűlölet-szeretet
anna4459
2018. április 24. kedd, 21:52
A gyülölet hordója.jpg
chillik
2018. március 06. kedd, 06:01
a gyűlölet.jpg
sz719eszter
2018. február 24. szombat, 13:09
gyülölet 01.png
chillik
2017. augusztus 21. hétfő, 15:38
Gyülölet.jpg
chillik
2017. május 01. hétfő, 14:49
Gyülölet és harc 01.jpg
chillik
2016. szeptember 05. hétfő, 05:54
Gyülölet és harc 02.jpg
chillik
2016. szeptember 05. hétfő, 05:54
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.