Belépés
2020. június 02. kedd | 23. hét | 154. nap | 03:27 | Kármen, Anita
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Balassi Bálint versei
kiáltván
ők kopiákot törnek,
S ha súlyosan vagyon az dolog harcokon,
szólítatlan megtérnek,
Sok vérben fertezvén arcul reá térvén
űzőt sokszor megvernek.

Az nagy széles mező, az szép liget, erdő
sétáló palotájok,
Az utaknak lese, kemény harcok helye
tanuló oskolájok,
Csatán való éhség, szomjúság, nagy hévség
s fáradtság múlatságok.

Az éles szablyákban örvendeznek méltán,
mert ők fejeket szednek,
Viadalhelyeken véresen, sebesen,
halva sokan feküsznek,
Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója
vitézül holt testeknek.

Óh, végbelieknek, ifjú vitézeknek
dicséretes serege!
Kiknek ez világon szerteszerént vagyon
mindeneknél jó neve,
Mint sok fát gyümölccsel, sok jó szerencsékkel
áldjon Isten mezőkbe!

Balassi Bálint - Egy katonaének -
menusgabor, 2020. március 27. péntek, 19:30
Szalay Fruzsina versei
sima kék vizen.
Halk csendesen, suhanva szállok,
Igy suhant, igy repült velem
- Míg körülem a hab csillámlott -
Gyors gondolám a tengeren.

Oh, légy köszönt, légy ezerszer,
A távolból is ujra még,
Sugárban fürdő déli tenger!
Ragyogó, fényes olasz ég!
Felétek karjaim kitárom,
Ah, mind e fény úgy tűnt tova,
Mint egy múlékony, édes álom,
Mint egy elszálló gondola.

A hinta mind gyorsabban lebben.
És visz magával engemet,
Sebesen s egyre sebesebben
Repülök el a föld felett.
Minő gyönyör: lélegzetvesztve,
Merészen, fennen, szabadon -
Repülni, feljebb, messze, messze,
Gyors, szélvész-adta szárnyakon!

Érzem, hazán a tiszta lég volt,
Én gyönyörét jól ismerem,
Köszöntelek, te fényes égbolt!
Te mámorító végtelen!
A földet messze, messze hagytam,
Csodás erő sodor, ragad,
Itt a szabad határtalanban
Köszöntelek, oh
menusgabor, 2020. február 24. hétfő, 21:00
Horváth M. Zsuzsanna versei
mondom.


KÜZDJ

Rémálom gyötör lassan felébredek
Bénító érzés, ezt még nem ismerem.
Gondolkodom: ez vajon mi lehet?
Egyik kábulatból a másikba esek.
Félelemtől görcsbe rándul gyomrom
Remegve lesújtva, bénultan állok,
Bizonytalanság, kétely lesz úrrá rajtam
Különös, de eddig semmit nem tapasztaltam.
Némán állok: vajon most mit tegyek
Döntöttem, a bajnak elébe megyek.
Elmém sebesen jár, de tettre-kész vagyok
Mikor az eredményt végre megkapom.
Szomorú az igazság, megmásíthatatlan a tény
Nincs elveszve minden, kérlek bízz és remélj...
-Mégis összeroppanok, ám segítő kéz nyúl felém-
Szedd össze magad! ne add fel, küzdj az életért!
Könnyeim' szégyellem elrejtem, senki ne lássa
Szívem a súly alatt megszakad bánatában
Mosolyogva mondom: meggyógyulok!
Végsőkig kitartok és
menusgabor, 2019. október 17. csütörtök, 19:00
Mirian
jegyzeteiből)


REJTEKEM

Üres fészerbe rejtettem
Seholsincs' kincseim
Míves, ácsolt gerendaként
Áll ott megannyi büszke kín.
Régmúlt idők szénaillatát
Hagyta ott a léha Múlt
A Nap békéltetőn
Hunyorog be a lyukas tetőn.
Megvilágít titkos sarkokat
Tán mégis talál apró titkokat...
Ám az, én vagyok magam.
Hátam mögött sorsom elmaradt
Előttem jövőm sebesen szalad!
Jelenem kézen fogva jön velem
Nem néz rám, jól átlát lelkemen.
Sokaknak nyitott könyv vagyok
De van, ki némán mosolyog...
A szél engem sosem fejteget
Van, hogy szemembe fúj
S olykor az égig felemel.

Csak lennének szárnyaim!
Távlatokból nézhetném
Várható
menusgabor, 2019. július 14. vasárnap, 18:00
Vona Erzsébet Cecília
NEM TUDOM...

Nem tudom, mi az, mit most érzek,
Szemednek sugara perzsel, megéget.
Elönt a forróság, pezseg a vérem,
Szívem torkomban dobog, érzem.

Melegség járja át egész lényem,
Lassan elégek, megszűnik létem.
De mélyen ott legbelül valami éled,
Testem kívánja ölelésed, s Téged.

Mikor arcod meglátom kedvesem,
A vágy tüzében teljesen elveszem.
Tombol a vérem, sebesen rohan,
Karom ölelne Téged, mámorosan.

Nem tudom, mi ez, mért tombol a vér,
Szám csókra nyílik, várja, hozzá érj.
Szomjúság, gyötri piros ajkaimat,
Tűz emészti testem, s vágyaimat.

De jaj, messze vagy, kiáltok érted,
Míg élek, szeretnélek, ölelnélek téged.
A távolság konokul közénk áll, elválaszt,
Szívem reménykedve várja a választ.

Jer, kedves enyhítsd végre vágyam,
Ne
menusgabor, 2018. december 10. hétfő, 20:00
Siklós József
is, nem félek semmi bajtól, mert
te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.
Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet
olajjal, csordultig van poharam.
Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR
házában lakom egész életemben."
(23. Zsoltár)
PÜNKÖSD

ApCsel 2.r.

Sebesen zúg a szél. Égből leszáll a tűz.
Sok nyelven Istent mind együtt imádja.
A Megfeszített: Úr, és hozzá tér a nép.
Beérik a Szentlélek aratása.
SMÁRIAI ASSZONY

Mindent megmondott, amit cselekedtem!
A kútnál tőlem kért vizet;
élő vízzel Ő kínált meg engem.

Nem kérdem többé: Melyik a szent hely,
ahol az ember Istenét
menusgabor, 2018. október 09. kedd, 19:45
Simon Roland - Szüret
Simon Roland -
Szüret

Csattog az olló, suhint a bicska
hull a nyár fürtje, szorgos a szüretelő had
szépen énekel egy csinos fruska
neki küldi októberi mosolyát a szőke nap

duruzsol a tűz, sül a rétes
dombok állják útját a télnek
csendéletté szelídülnek a képek
kandi szoba távoli ligetbe réved

arany, sárgaréz, rozsda
őszi avar, varázsos örvény
sebesen áramlik az idő sodra
tajtékja megtörik a tiszafa zöldjén

jer barát, tölts mézédes mustot
bús évszak kecses kelyhébe
oltsad mérhetetlen szomjod
ősz anyó jő, hogy levét borrá becézze
vorosrozsa66, 2018. szeptember 22. szombat, 17:36
Pocsai Piroska: Álomsóhaj
Pocsai Piroska:
Álomsóhaj

Szőlővel futtatott kicsi ház.
Tornácán lágyan sétál a szél,
dúcaiban galamb burukkol...
Álmomban ma is élénken él.

Itt születtem, majd cseperedtem,
itt ringatott ölében Anyám.
Eperfa buja lombja alatt
érlelődtem akác illatán.

Peregnek a képek sebesen.
Örökség apám s anyám után.
Bennem tobzódó ősi gének
táncolnak emlékek virtusán.

Ó, álom, tova tűnő álom,
régi bölcsőm helyére vágyom.
Vágyom a cirógató kezet,
mely egykor utamra engedett.
skorpiolilike, 2018. június 09. szombat, 15:48
Arany János – Katalin
szerelem!
Másik kezén új ékszerül
A mátkagyűrü villog,
Siralmas gyémánt! mely körül
Nem egy hév könnyü csillag.
Néz, néz alá, de tárgytalan
S merően, mint világtalan,
Szemén a könnyek fátyla van;
Nem eszmél, nem gondolkozik,
Bánatba fáradt lelke, mint
Ha tengeren szálló madár
Pihenni árbocot talál,
Elszenderedve nyúgoszik.
Néz, néz alá, de nem tekint:
Lak-tornya mély falainál
Egy bércfolyammal összevág
S miután ott örvényt csinál
Sebesen fut tovább a Vág;
Fodros vizén ezüst lepel
- A sugárokra szétfoszolt,
Vékony, tördelt szövésü hold -
Hosszan, rezegve nyúlik el.
Nyugotra ő, a part keletre,
Szaladnak egymástól sietve.


A torony is indul, halad
Katalin lábai alatt,
Mint gyors hajó, mely keleti
Boldog sziget felé repül
S vitorláját csüggedtlenül
Vágy és remény lebegteti.
El, el hajó!
chillik, 2018. június 05. kedd, 03:26
Varjú Zoltán
világon.

Sínek mentén visz a lábam,
járt utadra rátaláltam.
Sínek mentén visz előre
templomodba, temetődbe.


SOSEM MÚLHAT EL!

Emlék, megannyi elmúlt tiszta érzelem
tekint vissza a régi megkopott képeken.
Öreg platán törzsébe karcolt szerelem
évtizedes emlékei köszönnek ma rám.
A gondolataim visznek tova sebesen,
a múltba repítenek, szépen csendesen.

A szemközti padon még szinte érezni
a régen volt tapintásod langymelegét.
Szemem távolba réved, feldereng a múlt,
lefoszlott a fátyol, a selyem földre hullt,
a cipő az ágy előtt a földön hever...
De csitt! - leáll a kép - elmém küzd vele.
Meg-megáll, néhány kockát visszateker!

Ölelő karok és párnák közt halni meg...
Mondd mi lehetne más, mi lehetne szebb?
Ha a te karjaid fonnak át, míg
menusgabor, 2018. május 07. hétfő, 21:00
Beköszöntött a tél.
Beköszöntött a tél.

Beköszöntött a tél amit úgy vártam,
fehér hótakaró borítja az egész tájat,
szűzhóban lépkedem lábnyomokat hagyva,
ágak hajbókolnak hónak magukat megadva.

A napsugár szikrázik a hófödte vidéken,
ágak közt átsüt aranyló fényével,
hajnalpírja most égeti arcom,
sétára indulok hívogat a friss hó.

Úgy szeretnék egy kicsit újra gyermek lenni,
hóembert építeni , majd hócsatát vívni,
szánkon a völgybe sebesen siklani,
közben vidáman hangosan sikítani.

Szeretnék a hóban hóangyalt csinálni,
a faágáról a havat nyakamba lerántani,
nem bánnám a hideget az se ha fúj a szél,
piros orrommal vígan szaladnék.

De gyermek már sajnos én nem lehetek,
így ha hull a hó unokákkal majd kimegyek,
velük fogok majd hóembert csinálni,
hócsatában majd ők fognak legyőzni.

S este majd fáradtan az ágyba dőlök,
mosolyog a szívem úgy örülök,
hisz így is átéltem mind azt
kkm, 2017. december 14. csütörtök, 13:54
1/16
Képek, videók
Balassi Bálint 2
taltos1
2014. február 14. péntek, 22:28
Balassi Bálint 1
taltos1
2014. február 14. péntek, 22:28
Balassi Bálint
jns
2011. május 10. kedd, 22:05
Balassi Bálint költö.jpg
farkas1945
2011. április 08. péntek, 23:42
Balassi Bálint Wégner Zsu
sarkadykati
2010. május 23. vasárnap, 03:13
Balassi Bálint: A Pünkösd
mester126mari
2010. május 22. szombat, 07:52
Balassi Bálint idézet.jpg
szalai0913
2010. február 13. szombat, 19:16
Balassi Bálint
dnemethk
2009. augusztus 04. kedd, 17:29
Balassi Bálint.jpg
ujjozsef
2009. február 14. szombat, 14:37
A harcok kényszerültje.jp
chillik
2016. szeptember 17. szombat, 08:04
Utcai harcok
sanci81
2014. november 25. kedd, 19:58
utcai harcok 56.jpg
isti53
2012. november 04. vasárnap, 04:54
1956-os harcok hős halott
furaila
2010. november 17. szerda, 17:06
Az 1658-as harcok emlékmü
farkas1945
2010. november 17. szerda, 16:28
Harcok Dél-Pesten2
sugar09
2010. november 10. szerda, 01:10
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.