Belépés
2020. február 27. csütörtök | 9. hét | 58. nap | 08:24 | Ákos, Bátor
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Azért ezt a nagy Szentséget
.....
Azért ezt a nagy szentséget leborulva imádjuk; Teste s Vére a Krisztusnak mert itt vagyon, jól tudjuk. Ha elménkkel meg nem fogjuk, hitünkkel megfoghatjuk. Az Atyának és Fiúnak dicséret és tisztesség, Szentlélekkel egyetemben áldás, örök dicsőség. Háromságban egy Szent Istent áldjon minden nemzetség. Ámen. Mennyei kenyeret adtál nekik. Amely minden gyönyörűséggel teljes. Könyörögjünk. Istenünk, te a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk, add, kérünk tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük! Aki élsz és uralkodol az Atyával és Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen. Az a hívő, aki áhítattal elimádkozza, részleges búcsút nyerhet. Teljes búcsú nyerhető Nagycsütörtökön és Úrnapján, ha elmondása ünnepélyesen történik.
maroka, 2020. február 21. péntek, 07:22
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert....
Reszket a bokor, mert
Madárka szállott rá.
Reszket a lelkem, mert
Eszembe jutottál,
Eszembe jutottál,
Kicsiny kis leányka,
Te a nagy világnak
Legnagyobb gyémántja !

Teli van a Duna,
Tán még ki is szalad.
Szívemben is alig
Fér meg az indulat.
Szeretsz, rózsaszálam?
Én ugyan szeretlek,
Apád, anyám nálam
Jobban nem szerethet.

Mikor együtt voltunk,
Tudom, hogy szerettél.
Akkor meleg nyár volt,
Most tél van, hideg tél.
Hogyha már nem szeretsz,
Az isten áldjon meg,
De ha még szeretsz, úgy
Ezerszer áldjon meg!

/Pest, 1846 (November 20. után*/
maroka, 2020. február 14. péntek, 10:57
Névnapodra, apám
Névnapodra, apám

Sokáig kerestem
szavakat e vershez.
"Szép" gondolatokat
arra számítva, hogy
úgy sokkal meghatóbb,
s talán sokkal szebb lesz.

Ó, de nem találtam!
Így elmondom Neked
néhány keresetlen
szürke, szegény szóval,
hogy a fiad szeret.

Szeret. Bár ezt sokszor
hazudtolta tette.
Szeret, mert Istenként
Te előbb szeretted,
csak ezt elfeledte.
S elfeledte Istent...
Jaj, mert el akarta...!
"Szeresd apád, anyád...!"
- Feledte, hogy így szólt
drága szent parancsa.

De most megértette,
hogy Ő adott Téged,
s dolgos kezed által
hajlékot, ahol még
nem látott szükséget;
hogy Te vagy a földön
a legnagyobb kincsem!
Drága jó Apukám,
Kedves Édesapám
Áldjon meg az Isten!

Balog Miklós
kalmanpiroska, 2020. január 27. hétfő, 19:27
Pietrelcinai Szent Pio áldozópap - napi ige 2019 évben
mindazok, * akik az Urat félik. Vö. 1a. vers.
Előénekes: Boldog mindaz, ki féli az Urat, * aki az ő útjain jár.
Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod.
Hívek: Boldogok mindazok, * akik az Urat félik.
E: Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében.
Fiaid olyanok, mint az olajfa csemeték, * úgy veszik körül asztalodat.
H: Boldogok mindazok, * akik az Urat félik.
E: Íme, ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat.
Áldjon meg az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.
H: Boldogok mindazok, * akik az Urat félik.
Zsolt 127,1-2.3.4-5

ALLELUJA
Imádkozva virrasszatok szüntelen, * hogy az Emberfia elé méltón álljatok. Lk 21,36 - 8 G. tónus.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Aki elveszíti életét érettem, megtalálja azt.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
,,Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét
maroka, 2020. január 05. vasárnap, 20:50
A nővér, aki tanúja volt Pio atya és Mindszenty bíboros ....
A nővér, aki tanúja volt Pio atya és Mindszenty bíboros találkozásának.
Pietrelcinai Szent Pio szentté avatási eljárásának dokumentumaiban olvasható, hogy Pio atya egy alkalommal megjelent Mindszenty bíboros cellájában, ahol a két pap együtt misézett és beszélgetett.
Képen: Az eseményt megörökítő mozaik a Pio atya síremlékéhez vezető folyosón látható San Giovanni Rotondóban.
.............
- Hozzászólásom: Ez a kép Pio atya bilokációja Mindszenty bíborossal. Szoros lelki kötődése volt Mindszenty bíborossal. Mindszenty bíboros rab ruhában, míg Pió atya szerzetesi ruhában van jelen a képen. Ez a kép az Pio atya kápolnában is meg van festve.-

Egybehangzó tanúvallomások százai igazolják (150 eset), hogy Szent Pio atya a bilokáció különleges isteni ajándékával rendelkezett, vagyis egyszerre két helyen is jelen tudott lenni. Ismeretes az is, hogy Szent Pio atya és Mindszenty bíboros között erős lelki kapcsolat volt.
maroka, 2020. január 05. vasárnap, 15:27
Szűz Mária, Isten anyja 2020.01.01
..............
- Útravaló
Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! A megindító papi áldást maga Isten sugallja népe számára. Szükségünk van Isten áldására! Megindítóan szép ez az áldás. ,,Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos..." Istent látni azt jelenti: arcának ragyogását szemlélni. Erre vágyott az ember az első bűn elkövetése óta, mert teremtésekor még szemlélhette Isten arcát, de elfordította tekintetét, és elvesztette ezt a belső fényt. Sőt, félt ettől a tekintettől, ezért takarta be arcát, ha Istennel beszélt. Ott, a betlehemi barlangistállóban pedig a maga gyermeki tisztaságában fölragyogott ez az istenarc és kiáradt a jóság. A Teremtő teremtménnyé lett, hogy közel jöjjön hozzánk. Annyira közel, hogy arcát szemlélhessük. Mi pedig nem ismerjük fel, ahogy a tanítványok sem. Gondoljunk csak Fülöp kérdésére: ,,Mutasd meg nekünk az Atyát." Naponta találkozol vele, jelen van életedben és
maroka, 2020. január 01. szerda, 15:31
Szent Ferenc - Olasz filmdráma
21:50
Első rész Videó
Második rész videó
*
Előző film folytatása:
Assisi Szent Ferenc életének eseményein alapul a Napfivér, Holdnővér c. film is.
,,Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja
és aki reánk deríti a te világosságod.
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.
Áldjon, Uram téged Hold nénénk
és minden csillaga az égnek;
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek!"

(Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz [részlet]. Sík Sándor fordítása)
A film cselekménye itt olvasható
Videó teljes film
A film rövid leírása:
Franceso, a gazdag kereskedőcsalád
maroka, 2019. december 22. vasárnap, 17:13
Mentovics Éva: Luca, Luca, december… Luca, Luca, dece
Mentovics Éva: Luca, Luca, december...

Luca, Luca, december,
vessen ráncot a pendely!
Koppanjon a csizmád sarka,
tele legyen majd a kamra!

Eresz alatt költsön fecske,
boldog legyen a menyecske!
Pördüljön a szoknya fodra,
sose legyen pénzre gondja!

Sárguljon a búzatábla,
kalács keljen majd a tálba'!
Szalmát rejtsen majd a pajta,
görbüljön a koca farka!

Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty,
tojást tojjon minden tíkod!
Csorduljon a tőkéd leve,
minden hordód legyen tele!

Jó az Isten, hidd el, jót ád,
keljen sok-sok szárnyas jószág!
Babbal teljen a talicska,
jól tejeljen majd a Riska!

Sparhelteden főjön lencse,
legyen társad a szerencse!
Újuljon a vályogtornác,
rúdon lógjon száz szál kolbász!

Luca, Luca tizenhárom,
kedves gazda, Isten áldjon!
Spájzod legyen mindig tele,
szerencse is férjen bele!

ilusztráció Inge
koszegimarika, 2019. december 13. péntek, 08:18
Mi egy vérből vagyunk...
KormoránISTEN ÁLDJA MEG A MAGYART!

Isten áldja meg a magyart,
Tarson neve míg a Föld tart.
Paradicsom hazájában,
Éljen örök boldogságban,
Éljen örök boldogságban!

Töltse békében napjait,
Egyezve lássa fiait.
Tatár, török, s más ellenség,
Minket meg ne rendíthessék.
Minket meg ne rendíthessék!

Isten áldja meg a magyart,
Tartson neve míg a Föld tart.
Isten áldjon meg bennünket,
Minden igaz magyar embert.
Minden igaz magyar embert!

Isten áldja meg a magyart! - László Andrea
menusgabor, 2019. november 20. szerda, 19:30
Angol szerelmes versek
Michael Drayton
(1563-1631)


Búcsú a szerelemtől

Ha vége, hát csókolj meg s isten áldjon;
megtagadlak, már nem vagyok tied;
gyönyörnek, óh, mily gyönyörnek találom,
hogy ledobhattam bilincseimet.
Egy kézfogás még, töröld eskünket
s ha találkoznak sorsunk útjai,
ne árulja el se szó, se tekintet,
hogy a volt vágyból maradt valami.
Most, bár szerelmünk már-már alig él,
s ravatalánál zokog a hüség
és utolsót lüktet a szenvedély
s a tisztulás lefogja a szemét,
most még, noha mindnyájan elsiratták
fel tudnád támasztani, ha akarnád.

Szabó Lőrinc fordítása
foldinefehereva, 2019. november 19. kedd, 20:10
Szegényekkel ebédelt Ferenc pápa
November 17-én, az Úrangyala imádságot követően Ferenc pápa is részt vett azon az ebéden, melyet a vatikáni VI. Pál aulában tartottak: mintegy ezerötszáz rászoruló számára terítettek asztalt.
A közös ebéd kezdetén Ferenc pápa személyesen köszöntötte az egybegyűlteket: ,,Jó napot mindenkinek! Isten hozott benneteket, köszönöm, hogy itt vagytok! Kívánom, hogy az Úr áldjon meg ma mindnyájunkat, áldja meg családjaitokat ezen a baráti összejövetelen, ezen az ebéden. Köszönöm, és jó étvágyat!"
............
A meghívottak százötven nagy asztal köré telepedtek le, vendéglátásukról a római Cares szolgáltató intézmény gondoskodott. Ötven önkéntes szolgálta fel az egyszerű ebédet, mely a következő fogásokból állt: lasagna, gombakrémes csirkefalatok krumplival, édesség, gyümölcs és kávé.
Az ebéd végén minden vendég ajándékcsomagokat kapott, mely száraztésztát és olíva olajat tartalmaz, a La Molisana cég és a
maroka, 2019. november 18. hétfő, 16:06
Major Gabriella versei
találkozást! Igen, számomra nagyszerű volt, mert újra tanultam valamit. Annyi mindenért nyavalygunk ebben a rövidke kis életünkben! Annyi mindennel nem vagyunk megelégedve! De már tudom, hogy nincsenek véletlenek! Azt hallottam, hogy Korfu szigetén az emberek jelképe a kormány nélküli hajó. Úgy tartják, hogy hagyni kell, hogy oda sodorjon az élet, ahová ő akarja, mert az élet tudja, hogy mit akar, mert mindennek oka van. Hát hagyjuk hadd' sodorjon minket. Talán már nem is nagyon fáj!
Az Isten áldjon meg benneteket!


IDŐSZÁMÍTÁSUNK SZERINT

csillagidőben ketyeg a világóra
tudunk már olvasni, írni szinte mind
ha ritkán még könyvből, s kézzel papírra
áramszünet lehet vagy ünnep megint

az ár-érték és előny-kockázat aránya
de nem az aranymetszés szabálya szerint
szájról szájra terjed a joghurtkultúra
s az idő
menusgabor, 2019. november 10. vasárnap, 22:00
1/215
Képek, videók
Új ég, új föld Istentől
dandej
2020. január 24. péntek, 10:13
Valljuk meg Istentől kapo
dandej
2020. január 08. szerda, 20:53
Istentől kapott cél
dandej
2019. december 21. szombat, 20:56
Névnapi ajándék Istentől
dandej
2019. november 20. szerda, 17:37
bekesseg_istentol_2044 997
menusgabor
2019. október 03. csütörtök, 21:04
Istentől van békességem
dandej
2019. szeptember 28. szombat, 09:36
Áldás Istentől
dandej
2018. november 20. kedd, 10:37
ISTENTŐL+ÁLDOTT,+BOLDO G,+
menusgabor
2018. augusztus 13. hétfő, 18:57
Akik Istent szeretik
dandej
2018. június 27. szerda, 11:46
istent.jpg
paka68
2018. április 08. vasárnap, 11:50
Ezt kaptam Istentől.jpg
pacsakute
2017. november 28. kedd, 22:04
Szeresd az Istent s tégy,
chillik
2017. január 18. szerda, 07:03
vers_jézus szentséges szí
maroka
2018. június 08. péntek, 17:50
SZENTSÉGES-SZŰZ.jpg
katolikusokoldala
2017. június 08. csütörtök, 12:53
Bűnbánat szentsége
sacimama
2016. június 25. szombat, 22:51
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.