Belépés
2018. december 16. vasárnap | 50. hét | 350. nap | 04:41 | Etelka, Aletta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
2018. November 26., hétfői Napiszöveg
az embereknek adta"
(Zsoltárok 115:16NW Az ég Jehováé,
de a földet az embereknek adta).

Jehova azt akarta, hogy az emberek
örökké éljenek a földön
(1Mózes 1:28NW Majd Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik:
,,Legyetek termékenyek, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá!
Uralkodjatok a tenger halain, az ég repdeső teremtményein, és minden élőlényen, amely a földön mozog!");
(Zsoltárok 37:29NW Az igazságosak öröklik a földet,
és örökké rajta laknak).
Sokféle értékes ajándékot adott
Ádámnak és Évának, hogy élvezhessék
az életet (Jakab 1:17NW Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való,
az égi világosság Atyjától jön alá, aki nem változik, mint az elmozduló árnyék).
Például szabad akarattal és a
gondolkodás képességével teremtette
meg őket, és úgy, hogy szeretetteljes
kapcsolatokat tudjanak ápolni.
A Teremtő közvetlenül beszélt
charlotteani, 2018. november 27. kedd, 22:09
2018. november 19., hétfői Napiszöveg
,,Ha elcsüggedsz a nehézség idején,
kevés lesz az erőd"
(Példabeszédek 24:10NW Ha elcsüggedsz a nehézség idején,
kevés lesz az erőd.).

Mindenkinek szüksége van
bátorításra, és ez a gyermekekre
különösen igaz. ,,A gyermekek. . .
éppúgy igénylik a dicséretet,
ahogyan a növények a vizet -
jelenti ki egy pedagógus,
Timothy Evans. - Ha bátorítod a
gyermeked, hasznosnak és
értékesnek fogja érezni magát."
Azonban válságos időkben élünk.
Az emberek önzőek, ,,természetes
vonzalom nélküliek", és ritkán
bátorítanak másokat
(2Timóteusz 3:1-5NW).
Sátán tudja, hogy ha elcsüggedünk,
meggyengülhet a Jehovával ápolt
kapcsolatunk, ezért mindent megtesz,
hogy elkedvetlenítsen minket.
Az igazságos Jóbot Sátán csapások
és rágalmak sorozatával akarta
elcsüggeszteni, de kegyetlen terve
kudarcba fulladt (Jób 2:3NW Azt pedig tudd
charlotteani, 2018. november 19. hétfő, 23:43
2018. október 26., pénteki Napiszöveg
termékeny földet bölcsességével,
és ő feszítette ki az eget értelmével).
A körülöttünk lévő világból egyértelmű,
hogy Jehovát arra indította a
szeretete, hogy korlátokat állítson fel.
Természeti és erkölcsi törvényeket
hozott létre, hogy minden alkotása
harmonikusan tudjon együttműködni
(Zsoltárok 19:7-9NW Jehova törvénye tökéletes, újból erővel tölt el.
Jehova emlékeztetője megbízható, bölccsé teszi a tapasztalatlant.
8Jehova utasításai igazságosak, megvidámítják a szívet;
Jehova parancsolata tiszta, felragyog tőle a szem.
9A Jehova iránti mélységes tisztelet a javunkra válik, mindörökké megmarad.
Jehova ítéletei jogosak, teljesen igazságosak).
Igen, Jehova a világegyetemben
mindennek meghatározta a helyét
és a célját, és azt is, hogy a teremtett
dolgoknak hogyan kell együtt-
működniük. Például a gravitáció
a föld közelében tartja a légkört,
szabályozza az árapályt, és elősegíti
a
charlotteani, 2018. október 26. péntek, 21:44
Szép írások
Nem kívánhatom az emberektől, hogy igazságosak legyenek. De magamtól megkövetelhetem ezt, akkor is ha minden és mindenki igazságtalan körülöttem. Nincs módom engedményekre magammal szemben.

És mégis, mégis hiszek a csodában.
kirscha, 2018. október 11. csütörtök, 21:47
2018. szeptember 29., szombati Napiszöveg
testvéreim legkisebbjeinek egyikével,
azt velem tettétek meg" (Máté 25:34-40NW Akkor a király így szól a jobbja felől állókhoz:Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a királyságot, melyet előkészítettek nektek a világ megalapításától kezdve!35Mert éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok. Idegen voltam, és vendégszeretettel fogadtatok,36meztelen voltam, és ruhát adtatok nekem.Megbetegedtem, és gondot viseltetek rám. Börtönben voltam, és meglátogattatok.37Erre az igazságosak ezt kérdezik majd tőle:Uram, mikor volt az, hogy éhes voltál, és enned adtunk, vagy szomjas voltál, és innod adtunk?38Mikor volt az, hogy idegen voltál, és vendégszeretettel fogadtunk, vagy meztelen voltál, és ruhát adtunk neked?39Mikor volt az, hogy beteg voltál vagy börtönben voltál, és meglátogattunk?40A király így felel nekik:Higgyétek el, amit megtettetek e testvéreim legkisebbjeinek egyikével, azt velem tettétek meg.).
Amikor Jézus visszatért az égbe,
nem hagyta magukra a
charlotteani, 2018. október 01. hétfő, 01:08
Boldogok és áldottak vagytok!
örökölni a földet!

Milyen boldogok és áldottak,akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra,mert Isten megadja nekik, amire vágynak!

Milyen boldogok és áldottak,akik irgalmasan bánnak másokkal,mert Isten is irgalmasan bánik velük!

Milyen boldogok és áldottaka tiszta szívűek,mert ők meglátják Istent!

Milyen boldogok és áldottak,akik békességet teremtenek,mert őket Isten gyermekeinek[a] nevezik!

Milyen boldogok és áldottak,akiket azért üldöznek, mert igazságosak! Övék Isten Királysága!"

Kik a boldogok


Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
4
Boldogok, akik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.
5
Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
6
Boldogok,
dandej, 2018. szeptember 01. szombat, 10:37
Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek...
Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. (Filippi 4,8)
Áldott békés napot mindenkinek!
ronix, 2018. augusztus 17. péntek, 20:03
2018. augusztus 15., szerdai Napiszöveg
ellen."Nátán ezt válaszolta Dávidnak:,,Jehova is megbocsátja bűnödet. Nem halsz meg.14De mivel ebben a dologban rendkívül tiszteletlenül bántál Jehovával, a fiúnak, aki most született neked, meg kell halnia.").
Sokakat meggyőzött a Biblia ihletet-
tségéről, hogy tapasztalták a benne
lévő alapelvek jó hatását (Zsoltárok 19:7-11NWJehova törvénye tökéletes, újból erővel tölt el.
Jehova emlékeztetője megbízható,+ bölccsé teszi a tapasztalatlant.
8Jehova utasításai igazságosak, megvidámítják a szívet;
Jehova parancsolata tiszta, felragyog tőle a szem.
9A Jehova iránti mélységes tisztelet a javunkra válik, mindörökké megmarad.
Jehova ítéletei jogosak, teljesen igazságosak.
10Kívánatosabbak az aranynál,
a sok színaranynál,édesebbek a méznél, a lépből csurgó méznél.
11Szolgád figyelmeztetést kap általuk;
megtartásuk nagy jutalommal jár).
A bibliai alapelvek megvédenek
minket a hamis vallásoktól és a
babonáktól,
charlotteani, 2018. augusztus 15. szerda, 20:52
2018. július 29., vasárnapi Napiszöveg
minket,
akkor mi is kötelesek vagyunk szeretni egymást.).
Ha vágyunk rá, hogy égi Atyánk
fiainak bizonyuljunk, szeretnünk
kell a felebarátainkat (Máté 5:43-48NWHallottátok, hogy megmondták:Szeresd az embertársadat, és gyűlöld az ellenségedet.44Én azonban azt mondom nektek, hogy szeressétek az ellenségeiteket,+ és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,45hogy égi Atyátok fiainak bizonyuljatok, mivel ő felhozza a napot a gonoszokra is, és a jókra is, és esőt ad az igazságosaknak is, és az igazságtalanoknak is.46Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jutalmatok van? Nem ugyanezt teszik az adószedők is?47És ha csak a testvéreiteket üdvözlitek, mi rendkívülit tesztek? Nem ugyanezt teszik a nemzetekből valók is?48Ezért hát legyetek tökéletesek, mint ahogy az égi Atyátok is tökéletes.).
A felebaráti szeretetre vonatkozó
parancsot csak az a parancs előzi meg,
hogy szeressük Jehovát (Máté 22:37-40NW Ő ezt mondta neki:,,Szeresd Jehovát,
charlotteani, 2018. július 29. vasárnap, 07:43
2018. július 17., keddi Napiszöveg
szavakat, leültem, és napokig csak sírtam és gyászoltam, böjtöltem, és imádkoztam az ég Istenéhez., 11NWÓ, Jehova, kérlek, hallgasd meg szolgád imáját, és szolgáid imáját, akik gyönyörködnek abban, hogy mélységesen tisztelik a nevedet. Kérlek, tedd sikeressé ma szolgádat, és add, hogy könyörülettel bánjon velem ez az ember!"
Én ugyanis a király pohárnoka voltam.);
(Zsoltárok 34:4Megkérdeztem Jehovát, és ő válaszolt nekem.
Minden félelmemtől megszabadított., 15Jehova szeme az igazságosakon van,
füle meghallja a segélykiáltásukat, 17NW Kiáltottak az igazságosak, és Jehova meghallotta,
minden nyomorúságukból megszabadította őket);
(Dániel 9:19-21NW Ó, Jehova, hallgass meg! Ó, Jehova, bocsáss meg! Ó, Jehova, figyelj és cselekedj! Ne késlekedj önmagadért, ó, Istenem, hiszen városod és néped a te nevedet viseli!"20Még beszéltem, imádkoztam, megvallottam bűnömet, valamint népemnek, Izraelnek a bűnét, és könyörögtem Jehova Istenünkhöz, hogy bánjon kedvesen az ő szent
charlotteani, 2018. július 17. kedd, 22:33
Az Úrnak rendelései helyesek...
Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. (Zsoltárok 19, 9-10)
ronix, 2018. július 05. csütörtök, 15:13
2018. június 27., szerdai Napiszöveg
,,Lesz feltámadásuk mind
az igazságosaknak, mind az
igazságtalanoknak" (Cselekedetek 24:15NW És reménykedem Istenben,
mint ahogy ezek az emberek is, hogy lesz feltámadásuk
mind az igazságosaknak, mind az igazságtalanoknak).

Jehova nem akarja az emberek
halálát, ő azt szeretné, hogy éljünk.
Az élet forrásaként az Atyja
lesz mindenkinek, aki feltámad (Zsoltárok 36:9NWTe vagy az élet forrása,
a te világosságod által látunk világosságot).
Ezért is tanított minket Jézus
így imádkozni:,,Égi Atyánk"(Máté 6:9NWTi tehát így imádkozzatok:
Égi Atyánk, legyen megszentelve a neved.).
Jehova kulcsszerepet szánt Jézusnak
a halottak feltámasztásában (János 6:40Mert az én Atyám azt akarja,
hogy mindenkinek, aki elismeri a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen,
én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.,44NW Senki sem jöhet hozzám,
csak ha vonzza őt az Atya, aki küldött engem. Én pedig feltámasztom őt
charlotteani, 2018. július 01. vasárnap, 00:23
1/24
Képek, videók
isten bárányai1205.jpg
maroka
2018. december 06. csütörtök, 00:49
Áldás Istentől
dandej
2018. november 20. kedd, 10:37
Isten szeret
dandej
2018. november 20. kedd, 10:37
Örülj ! Isten szeret
dandej
2018. november 15. csütörtök, 10:24
Isten velünk
dandej
2018. november 11. vasárnap, 22:53
Számadás Isten előtt
dandej
2018. november 08. csütörtök, 12:04
Isten szeret és vár
dandej
2018. október 26. péntek, 13:04
isten erős cipőt1022.jpg
maroka
2018. október 23. kedd, 10:40
Isten a Szeretet
dandej
2018. október 20. szombat, 15:06
bodas_janos__isten_fia i_1
menusgabor
2018. október 10. szerda, 20:15
Istenem-köszönöm.jpg
menusgabor
2018. október 09. kedd, 21:43
aranyosi_ervin_hala_is ten
menusgabor
2018. október 09. kedd, 21:42
Az embereknek szükségük v
sanci81
2018. július 26. csütörtök, 17:29
a negatív embereknek.jpg
sz719eszter
2018. június 04. hétfő, 18:56
Adj+többet+az+emberekn ek,
menusgabor
2017. szeptember 09. szombat, 22:54
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.