Belépés
2018. november 20. kedd | 47. hét | 324. nap | 18:49 | Jolán
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Idézetek szeretetről, szerelemről
meg önmagad. - Antoine de Saint- Exupery

4. Soha ne sírj olyan ember után, aki megbántott téged. Mosolyogva mondj számára köszönetet, hogy esélyt adott nála jobb emberek megismerésére.

5. A nemek közötti harc résztvevői az egyetlenek, akik éjszaka egy ágyban alusznak. - Quentin Crisp

6. Ahhoz, hogy felejteni tudj, meg kell bocsátanod, ugyanakkor felejtened kell, hogy újra érezhess.

7. Összetörheted a szívemet, de engem nem!

8. Egy pár boldogsága a közös fotók számában mérhető, a fotók pedig az együtt töltött vakációk eredményei, tehát ezek nélkül a fotók nélkül lehetetlen lenni bizonyítani a boldogságunkat.

9. Nem szeretve lenni - pech, míg képtelennek lenni, hogy szeressünk - boldogtalanság! - Albert Camus

10. A szerelem nem azt jelenti, hogy egymásra nézünk, hanem, hogy közösen tekintünk egy adott irányba. - Antoine de Saint- Exupery

11. Az elképzelhető legjobb házasság egy vak nő és
lovaszmarika, 2018. november 20. kedd, 11:39
Nincs Cím
életet, hogy
a halál is szép legyen?!

a Messiás.


Nőnek lenni

A lét elemének születni, elemét szülni..
Neme kontúrjait bearanyozni...
A gondviselés szivárványa lenni...
Mosolyok csillogását fényesíteni...
A szeretet szalagját bokrétába fűzni.

A türelem rózsáját könnyel megöntözni...
Az akarat falát kősziklába építeni...
A férfit szelíd varázslattá tenni...
Megbocsátó imákat zengve énekelni...
A boldogság madarát éltetni, táplálni!Az olajfák hegyén

Mennyei helyen
ott van a helyem.
Egyedül a csenddel,
egyedül Istennel.

"Atyám, te is így akarod,
népemet el nem hagyod;
Atyám, Te megteheted,
a megtorpanókat is vezeted!

Ne a mi akaratunk legyen,
csakis a Tied: - kérem e hegyen.
Angyali erőd új erőt kínál,
izzadó vércseppjeim, a kínhalál.

Imádkozzatok
menusgabor, 2018. november 19. hétfő, 19:30
Marcus Aurelius: Egymás kedvéért születtünk...
Marcus Aurelius:
Egymás kedvéért születtünk...

Légy szerény és megfontolt, életed le-
gyen a biztosíték ehhez. Ha már rájöttél,
mi az élet célja, aszerint élj, hogy ben-
sődnek megfelelj; lényegtelen, mit
gondolnak felőled. Érd be azzal, hogy
hátralévő napjaidat - bármennyi van
még hátra - éned belső parancsának
megfelelően morzsolod le...
Annyi tévelygés után végre rájöttél,
hogy a boldogságot meg nem lelheted a
gazdagságban, a hírnévben, az élvezet-
ben, de a képmutató szeretetben sem.
Hol lakik hát? Az emberi természet
megkívánta tevékenységben, a rossz
dolgok megváltoztatásában, a szív meg-
elégedettségében, az értelmes és ér-
zelmes kapcsolatokban...
Ha sorsod valakivel összekötöd,
tudd, bogy mit vall az az ember a jóról és
rosszról. Amint nem veheted rossz né-
ven, hogy a fügefa fügét terem,
vorosrozsa66, 2018. november 19. hétfő, 18:20
Árpád-házi Szent Erzsébet 11.19
érdemel. Magasztaljátok keze munkájáért, és a városkapuknál dicsérjétek tetteit.
Ez az Isten igéje. Péld 31,10-13.19-20.30-31

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
Nekünk is életünket kell adni testvéreinkért.
Szeretteim!
Tudjuk, hogy a (lelki) halálból új életre keltünk, mert szeretjük testvéreinket. Akiben nincs szeretet, az a (lelki) halálban marad. Aki pedig gyűlöli testvérét, az gyilkos. Viszont tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet része az örök boldogságban. Abból ismerjük meg (Isten) szeretetét, hogy életét adta érettünk. Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. De megvan-e bennünk az Isten szeretete, ha azt látjuk, hogy valamelyik testvérünk szükséget szenved, és elzárjuk előle szívünket, pedig módunkban állna, hogy segítsünk rajta? Szeretteim, ne csak szóval és beszéddel szeressünk, hanem tettel és igazsággal!
Ez az Isten igéje. 1Jn 3,14-18

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas!
maroka, 2018. november 19. hétfő, 09:51
Nagy Szent Gertrúd szűz 11.17
azonban a szívében rejlett, amellyel Isten ajándékozta meg; képes és készséges volt a túláradó szeretetre. Hackeborni Mechtilddel és Magdeburgi Mechtilddel való lelki barátsága a szentek történetének leghíresebb barátságai közé tartozik. Ugyanakkor Gertrúd szíve akkor is tágas és erős volt, amikor arra kérték, hogy mások lelkiismereti bajában vagy tanácstalanságában segítsen. Bátor volt és belsőleg teljesen szabad, s így alkalmas arra, hogy a földi élet nyomorúságát és szépségét, saját és mások lelkének boldogságát és kínjait magára vegye és Isten elé vigye.
Az igény, hogy a világ megszentelésére szolgáljon, nagyon jellemző Gertrúd lelkületére. Így a klauzúra falain messze túl sugárzott lelkének ereje és világossága, annak ellenére, hogy tenni többet nem tudott, mint hogy szentírási szövegeket fordított németre nővértársainak, és magyarázta e részeket, illetve hosszasan ült a beszélőszoba rácsánál, és hallgatta a tanácsot és segítséget kérőket. Misztikus kegyelmei legfőbb értelmét ebben látta: a
maroka, 2018. november 17. szombat, 11:31
Imádság
jobbítására.
Ha megvizsgálom felebarátaim iránti magaviseletemet, lelkem fájdalmával látom, hogy sokszor rossz indulatok támadtak és támadnak bennem felebarátaim ellen. Sokszor, ha külsőleg szeretetet mutattam is irántuk, szívem ellenkezőleg gondolkozott. Mikor előmenetelüket és szerencséjüket látom, nehezen tartóztathatom magamat, hogy azt neheztelő szemekkel ne nézzem és ne irigyeljem. Nyomorúságuk és szerencsétlenségük pedig nem egyszer titkos örömöt szerzett és szerez nekem. Igen, hajlandó voltam azok boldogságát és előmenetelét, amennyire lehetett akadályozni, szerencsétlenségét, kárát, gyalázatát növelni és öregbíteni. Hajlandó voltam s vagyok perbe szállni és alávaló dolgokért haragban és békétlenségben élni azokkal. Hajlandó voltam s vagyok azok becsülete ellen szólni, beszédüket, cselekedeteiket és magaviseletüket bizonytalan jelekből rosszra magyarázni. Hajlandó voltam s vagyok szolgálatomat és segítségemet megvonni, megtagadni tőlük szükségeikben és fogyatkozásaikban.
Istenem! Istenem!
kalmanpiroska, 2018. november 10. szombat, 13:14
Szent Imre herceg ünnepe 11.05
- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
Az élet igazi értékét nem a hosszú, hanem a feddhetetlen tiszta élet adja.
Az igaz ember akkor is elnyeri a teljes boldogságot, ha fiatalon ragadja el a halál. Az emberi élet értékét ugyanis nem a hosszú öregkor adja meg, és nem az évek számával mérik érdemét. A lelki bölcsesség az igazi ősz haj: a feddhetetlen tiszta élet az igazi öregség. Az Isten kedvét találta benne: szerette és magához vette őt a bűnösök közül, akiknek körében élt. Kiragadta őt közülük, hogy a gonoszság meg ne rontsa gondolkodását, és a hamisság meg ne fertőzze lelkületét. A bűnös élet káprázata ugyanis elvakít, hogy ne lássuk a jót; a szenvedély szédülete elsodorja az ártatlan lelket. Fiatalon halt meg, mégis teljes életpályát futott be. Lelke kedves volt az Isten előtt, azért sietve kimentette őt a bűnösök közül. Az emberek látják ezt, de nem értik, és szívükben sem érzik, hogy Isten jóságos és irgalmas szentjeihez, és választottainak életére gondot visel. Az
maroka, 2018. november 05. hétfő, 10:14
Szombat a Szűzanya napja.
Istenhez emelkedhessem az összeszedettségben és az imában.
Üdvözlégy Mária...

🌹Mária Szeplőtelen Szíve, ki istenagyai méltóságod mellett mélységesen alázatos vagy, nyerd el számomra a kegyelmet, hogy megismerjem saját semmiségemet, elfogadjam az élet elkerülhetetlen megaláztatásait, és sohase keressem az emberek dicséretét. Üdvözlégy Mária...

🌹Mária Szeplőtelen Szíve, nyerd el számomra a kegyelmet, hogy szeressem a szívtisztaságot, mely Jézus szerint az igazi boldogság itt a földön és nélkülözhetetlen erény, ha meg akarjuk látni mennyben az Istent.
Üdvözlégy Mária...

🌹 Mária Szeplőtelen Szíve, mely szelíd, mint isteni Fiad Szíve, nyerd el számomra a kegyelmet, hogy le tudjak győzni magamban minden ellenszenvet, haragot, neheztelést a nehézségek, ellentmondások és sértések láttára.
Üdvözlégy Mária...

🌹Mária Szeplőtelen Szíve, ki még legszörnyűbb fájdalmai közepette is derűs voltál, nyerd el számomra a kegyelmet, hogy
suzymama, 2018. november 03. szombat, 08:02
Szilágyi Viktória: A barátok
Szilágyi Viktória:
A barátok

Barátok!
Szeretni és szeretve lenni igazán boldogság!
Amikor nem gondolsz a búra már
Amikor a szó helyett a szem beszél
Amikor megérint a remény.
Ott állsz és boldog vagy
Mert végre önmagad vagy!
Mert az élet hoz kis örömöt.
Amikor meglátod őt,
Kivel a virtuális valóságban éltél.
Mostmár érzed igazi lényét!
Szereteted testet ölt és így örökké szereted őt!
Megérted hogy a barát örök társaddá vált
És emlékek fűznek hozzá!
Melyeket előszedsz egy szomorkás napon.
És tudod hogy lesz még folytatás!
Mert a barát örökké társad mostmár!
vorosrozsa66, 2018. október 28. vasárnap, 20:50
Kustra Ferenc: Gyönyörű az ősz!
ősz,
Megyek udvarra, látom, jó idő elidőz.
Felhő az égen? Egy sem száll fenn a magasban,
Csak a nap süt hétágra, élvezem magamban.

Mai napon is szép vénasszonyok nyara van,
Férfiként is örülök neki, mert amolyan
Kellemes nyárutó, amit jól átélek,
Levetem ingem is, így jobban átérzek.

Ma talán nincs is ború csak igazi derű,
Lelkemet ez úgy áthatja, mint a hegedű
Szereplését a szép, nagy gálán... szépen szól
Hallom hangját, biztat... mesél boldogságról.

Nagyszerű nap! A kutyáknak is nagyon tetszik,
Süttetik hasukat, rájuk... béke telepszik.
Sok szép, még zöld növényt látok és békés kutyákat,
Idilli az egész, szeretem az ilyen mákat.

Látok bogarakat, csak úgy... merre futnak?
Húzzák maguk után a nagy potrohukat.
Lilaakác terpeszkedik, már várja telet,
Ha volna szél, susogná: lesz még itt kikelet.

Nekem most csak e gyönyörű nap a fontos,
Lelkemet frissíti, mi oly
vorosrozsa66, 2018. október 24. szerda, 19:30
Jézus hív
,,De Jézus azt mondta: Kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat!" (Mt 8,22)

Ha az ember megalázkodik az Úr előtt, és belátja saját kárhozatos, bűnös voltát, a szíve elkezd epekedni a bűnbocsánat után. Ha pedig a Golgota alatt megtapasztalta Jézus vérének bűnbocsátó erejét, a bocsánatnyerés édességét, szíve elkezd vágyni a menny után. Oda, ahol nemcsak egy-két magasztos pillanatot vagy röpke órát tölthet szerető Ura jelenlétében, hanem örökre vele lehet, nála maradhat. Jézus az őt magukhoz ölelő, szerelme által foglyul ejtett szíveket az ő örök, ma még láthatatlan egyházába építi be. Ezeknek mondja: ,,Kövess engem!" Hagyd hát ott, kedves testvérem, a halottakat. Jézus szíve érted ég. Életet adó hívó szava hozzád is szól.
Gyöngéd, feléd hajló szeretete most is szólongat ezen az igén keresztül. Hagyd a világot! Hagyd, mert a halál felé siet, és ott is marad. Te kövesd őt, aki az életet kínálja neked. Hagyd a bűn foglyait, a Sátán által rabszíjon
kalmanpiroska, 2018. október 24. szerda, 19:23
1/740
Képek, videók
A szerelemröl
csalogany13
2018. május 22. kedd, 09:57
A szerelemről
rushlilly
2018. április 13. péntek, 19:23
A boldog szerelemről
liliana01
2017. szeptember 24. vasárnap, 16:45
Szerelemről
anna4459
2016. szeptember 29. csütörtök, 20:59
5 tény a szerelemről.jpg
bbbarbara
2015. július 15. szerda, 21:19
4 a szerelemről - idézet.
lovaszmarika
2013. október 23. szerda, 14:17
Ha szerelemről.....jpg
pacsakute
2013. március 24. vasárnap, 13:32
5 Tény a szerelemről.jpg
anci-ani
2012. szeptember 21. péntek, 23:07
A szerelemről.gif
pacsakute
2012. szeptember 13. csütörtök, 19:53
A szerelemről.jpg
pacsakute
2012. augusztus 24. péntek, 11:24
Aranyosi E.Szerelemrol.jp
matolaterezia
2012. május 28. hétfő, 05:03
0 a szeretetről f42.jpg
lovaszmarika
2018. október 31. szerda, 11:05
Ismét a szeretetről
anna4459
2018. április 30. hétfő, 20:24
márai a szeretetről.jpg
menusgabor
2017. augusztus 19. szombat, 18:21
Szeretetröl
csalogany13
2017. március 19. vasárnap, 14:30
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.