Belépés
2018. december 11. kedd | 50. hét | 345. nap | 10:12 | Árpád
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Imádság
térdet-fejet hajtson előtted és alázatosan s hálaadással vegye el, amit szent Felséged méltóztatott és méltóztatik adni neki!
De milyen vakmerő mégis a nyomorult ember! Ritkán nyugszik meg rendeléseidben, ritkán elégszik meg azzal, amivel ingyen való jóvoltodból megajándékozod. Békétlenkedik, panaszkodik, ha kedve szerint nem folynak dolgai. Irigy szemekkel nézi másokon áldásaidat; gonosz sokszor azért, mert te jó vagy. Töri magát, epekedik, sőt vétkezik, hogy kedve szerinti állapotra juthasson, és ha kívánsága szerint nem boldogul, arra is vetemedik, hogy vádolni meri gondviselésed útjait.
Ments meg és őrizz meg engem, óh én Istenem az ilyen vakmerőségtől, hogy ne vétkezzem ellened. Zabolázd meg, sőt fojtsd meg bennem azokat az indulatokat és kívánságokat, amelyek ilyenre vihetnének és adj nekem kegyelmet, hogy amilyen állapotba akartál és akarsz helyezni, abban megnyugodjam, amit akartál és akarsz velem cselekedni, azt elfogadjam, amit másnak adsz, azt ne irigyeljem, amit nekem ajándékozol, azt
kalmanpiroska, 2018. december 08. szombat, 19:35
Krisztus követése...
mondásait, Isten szeretete és kegyelme
nélkül mindez hasznodra volna?
Hívságok hívsága és minden hiábavalóság, csak egy ér valamit, hogy Istent szeressük s
egyedül neki szolgáljunk.
Ez a bölcsesség summája: evilágot megvetve minden igyekezetünket a mennyek országára
irányítani.
Hiábavaló dolog tehát veszendő gazdagságot keresni, és reményünket abba vetni.
Hasonlóképpen hiábavalóság mindenáron elismerést keresni, magas polcokra kívánkozni.
Hiábavaló dolog a test kívánságait követni, arra vágyakozni, amiért később keményen lakolni
kell.
Hiábavaló igyekezet hosszú életet óhajtani és az igaz életre kevés gondot viselni.
Hiábavalóság csak a földi élettel törődni s az eljövendőről előre nem gondoskodni.
Hiábavaló azt szeretni, ami egy-kettőre elmúlik, és oda nem igyekezni, ahol örökké való
öröm vár ránk.
Jusson eszedbe gyakran a közmondás: Nem elégszik meg a szem látással, a fül sem telik be
hallással.
Azon légy hát, hogy szívedet
kalmanpiroska, 2018. december 02. vasárnap, 20:57
2018. November 23., pénteki Napiszöveg
hogy előrébb
hozza a vízözönt. Bíznia kellett abban,
hogy Jehova az ígéretéhez hűen elpusz-
títja a gonoszokat, méghozzá a
megfelelő időben (1Mózes 6:17NW Én pedig vízözönt hozok a földre, hogy elpusztítsak
az ég alatt minden élőlényt, amelyben az élet lehelete van. Minden elpusztul, ami a földön van.).
Mi is egy gonosz világban élünk,
és tudjuk, hogy Jehova ígéretet tett
arra, hogy elpusztítja (1János 2:17NW A világ pedig elmúlóban van, és ugyanígy a kívánsága is,
de aki Isten akaratát teszi, örökké fog élni.).
Mi sem tudjuk befolyásolni az embereket,
hogy fogadják el a királyságról szóló
jó hírt. És arra sem tudunk hatással
lenni, hogy a ,,nagy nyomorúság"
hamarabb kezdődjön el
(Máté 24:14 És a királyságról szóló jó hírt hirdetni fogják az egész lakott földön,
hogy minden nemzet halljon róla,
és akkor jön el a vég., 21NW mert akkor nagy nyomorúság lesz, olyan, amilyen nem volt
a világ
charlotteani, 2018. november 27. kedd, 19:53
2018. November 21., szerdai Napiszöveg
elvárás,
hogy mindig igazat mondjanak
(Efézus 4:25NW Ezért most, hogy levettétek a hazugságot,
igazat mondjon mindegyikőtök az embertársának,
mivel ugyanannak a testnek vagyunk a részei).
Sátán ,,a hazugság atyja".
Anániásnak és a feleségének
az életébe került, hogy hazudtak.
Semmiképp sem akarunk rájuk
hasonlítani, ezért óvakodunk attól,
hogy hazudjunk (János 8:44NW Ti a ti atyátoktól, az Ördögtől vagytok,
és a ti atyátok kívánságait akarjátok tenni.
Az gyilkos volt kezdettől fogva, és eltért az igazságtól, mert nem szereti az igazságot.
Azért hazudik, mert ő ilyen. Ő hazug, és a hazugság atyja.);
(Cselekedetek 5:1-11NW Egy Anániás nevű férfi a feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot.2Ám a felesége tudtával titokban visszatartott valamennyit az árból, és csak egy részét hozta el az apostoloknak.3Péter pedig így szólt:,,Anániás, miért bujtott fel Sátán, hogy hazudj a szent szellemnek, és
charlotteani, 2018. november 27. kedd, 18:59
Mértékletesség
A keresztyén embernek imádkozni kell, hogy mértékletes lehessen

A mértékletesség általában az, hogy az ember a maga indulatait, kívánságait és cselekedeteit a földi dolgok körül illő korlátok között tartsa, úgy hogy azokat se mód nélkül ne kívánja, se pedig vissza ne éljen azokkal. Mert minden földi és világi dolog olyan, hogy azok kívánásában és a velük való élésben a mértékletesség káros, vétkes és veszedelmes. Amikor tehát az ember távoltartja magától ezt a mértéktelenséget, akkor mértékletes.
Kiváltképpen négy dologban kell mértékletesnek lenned, keresztyén ember.
I. Az ételben és az italban. Erre int Péter apostol, mikor azt mondja: ,,Legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok." És ismét: ,,Józanok legyetek, vigyázzatok." (1Pt 4:7, 5:8) Üdvözítőnk is ezt mondja: ,,Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek miatta." (Lk 21:34) Úgy lesz az ételben és italban mértékletes a keresztyén
kalmanpiroska, 2018. november 20. kedd, 17:29
Humor és vicc
A gyerek kérdezi az apjától:

- Apu! Én kitől örököltem az eszem?
- Biztosan anyádtól, fiam, mert az enyém még megvan!

-Hogy van a feleséged?
- Beteg.
- És veszélyes?
- Ilyenkor nem, csak ha egészséges.

- Na, hogy megy a feleségednek az autóvezetés?
- Mint a villám!
- Olyan gyorsan?
- Á! Hol egy fába, hol egy oszlopba csapódik.

Két öregúr üldögél a nyugdíjasház kerti padján. Egyik odafordul a
másikhoz és így szól:
- Te Béla, én 83 éves vagyok, és tele vagyok kínokkal és fájdalmakkal.
Tudom, hogy te is korombeli vagy. Te hogy érzed magad?
- Én úgy érzem magam, mint egy újszülött.
- Valóban? Mint egy újszülött?
- Igen. Nincs hajam, nincs fogam és azt hiszem, bepisiltem.

-Éjjel az anyósoddal álmodtam.
- És mit mondott?
- Semmit.
- Akkor az nem ő volt.

- Szilvike, legyél
lovaszmarika, 2018. november 07. szerda, 10:43
Önmegtagadás
legkedvesebb dolgokról is lemondani, melyek az ő tudományának vallásával össze nem férnek. Eszerint hát, aki kész mindent elhagyni Krisztusért, aki inkább megválik minden földi javáról, becsületétől, hivatalától, emberek előtt való kedvességétől, apjától, anyjától, feleségétől, gyermekeitől, atyafiaitól is, sőt saját életétől is, mintsem Krisztustól elszakadjon és tudományának vallásától elálljon és aki inkább kész akármi nagy kárt vallani, mintsem Isten ellen tudva vétkezni: az tagadja meg magát Krisztus kívánsága szerint.
Nem lehet tagadni, hogy Krisztusnak ez a kívánsága igen nehéznek tűnik a test és vér számára, de jegyezd meg és vedd eszedbe keresztyén ember itt a következőket:
1. Ezt nem a maga hasznára, hanem a te javadért kívánja tőled Krisztus. Ha hiszed, hogy egyedül a vele való közösségben lehetsz boldog, ha hiszed, hogy egyedül az ő érdeméhez való ragaszkodás és tudományának s parancsának követése által juthatsz el az üdvösségre, nem azt kívánja-e tulajdon hasznod és boldogságod, hogy
kalmanpiroska, 2018. október 24. szerda, 13:50
Imádság
Imádság,

melyben a keresztyén ember Istent vallja legfőbb javának és könyörög, hogy ebben az ismeretben s indulatban erősíttessék és nagyobb tökéletességre jusson

Óh felséges és dicsőséges Szentháromság Isten: Atya, Fiú és Szentlélek! Egyedül te vagy a legfőbb jó, aki szívem végtelen kívánságát betöltheted, aki megszerezheted és megadhatod nekem mindazt, ami az én valóságos boldogságom, aki a szükségben segítséget, a félelemben bátorságot, a veszedelemben oltalmat, a szomorúságban vigasztalást, a kísértésben szabadulást, a halálban életet és boldogságot adhatsz és aki mind létedben, mind tökéletességedben változás nélkül megmaradsz mindörökké.
Rajtad kívül nincs valóságos élet, nincs igaz öröm és boldogság. Akié te nem vagy, az boldogtalan és nyomorult, ha az egész világ az övé is, de akié te vagy, az boldog, ha semmi egyebe sincs. Amint Nóé galambja nem talált a bárkán kívül lábainak nyugalmat, úgy sokkal inkább nem találhat rajtad kívül valóságos nyugodalmat, enyhülést, bátorságot
kalmanpiroska, 2018. október 20. szombat, 11:10
Siklós József
testvéreimmel
élni békességben.

Tanulok már Jézustól
hittel imádkozni
Istennek,embernek
örömöt okozni
TETŐTŐL TALPIG - ISTEN MÉRLEGÉN

SZEMEK VALLOMÁSA

Mások gazdagságát
Jaj, irigyen lestem,
szenvedőt meglátni
közben elfeledtem.

Hiú csillogáson
szemem hogy fennakadt!
Szemek kívánsága
táplált rossz vágyakat.

Hányszor néztem hátra
bálvánnyá kövülten,
így a rendelt céltól
távolabb kerültem.

Megláttam parányi
szálkát más szemében,
de a gerendát se,
ha - tükörbe néztem.

Aki biztatást várt,
nem néztem szemébe,
fölötte bámultam
üres messzeségbe.

Ki hívebben szolgált,
de csöndben, szerényen:
fennen hivalkodva
gőgösen lenéztem.

- Kinek szelíd szemét
tövis
menusgabor, 2018. október 09. kedd, 19:45
Kreml: Putyin a haditechnikai együttműködésről is tárgyalni fog Indiában
Putyin csütörtökön és pénteken tesz majd hivatalos látogatást Indiában, amelynek vezetése sajtójelentések szerint az amerikai szankciófenyegetések ellenére is Sz-400-as légvédelmi rakétarendszereket kíván beszerezni. Peszkov nem bocsátkozott részletekbe a Putyin és Modi által aláírandó dokumentumokkal kapcsolatban.

Korábban az IndiaTV csatorna azt közölte, hogy a felek Sz-400-asok, valamint négy új orosz fregatt megvásárlásáról - amelyek közül kettőt Goában szerelnének össze - és AK-103-as gépkarabélyok indiai gyártásáról állapodhatnak meg. A lehetőségek között szerepel az első önálló indiai űrhajóscsapat oroszországi kiképzéséről történő megállapodás is.

Peszkov nem kívánt válaszolni arra a kérdésre, hogy Oroszország mikor szállítja le Szíriának a megígért Sz-300-as légvédelmi rendszert. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken, az ENSZ-közgyűlés általános vitája alkalmából megtartott New York-i sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a szállítás megkezdődött.

Moszkva azt követően
velemenyezd, 2018. október 01. hétfő, 14:32
Az öregember három kívánsága
Az öregember három kívánsága

Egyszer, egy öregember sétált az erdőben. Ráköszön egy alakra, az visszaköszön, és bemutatkozik: Szia, Én vagyok a jó tündér. Mivel rám találtál kívánhatsz tőlem hármat! De jól fontold meg, mert egyiket sem lehet visszacsinálni, és havonta csak egyet kívánhatsz.

Az öregember szinte gondolkodás nélkül rávágja: az első legyen az, hogy szép fiatal legyek.

Az öregember hazamegy, immáron fiatalon.

Elmegy egy hónap múlva a jó tündérhez, mire ő kérdezi: nos, hogy telt el ez a hónap?

Emberünk meséli, ... az elején nagyon jó volt, aztán jöttek a gondok. Vissza kellett mennem dolgozni, mert így már nem jár a nyugdíj. De sajnos nem keresek sokat, mert már elfelejtettem mindent, ami a szakmámhoz tartozott... meg hát
sz719eszter, 2018. szeptember 30. vasárnap, 12:27
Szerdi Attila: Örök udvarlás
soha nem találkoztak, mert a férfiember elrejti az érzelmeit, nem ismerte eddig a nők testi és lelki felépítését. Az a szerelem, mely általában a lányoknak köszönhetően kezdődik, mert ők azok, akik megborzonganak egy-egy pillantástól, egy férfihangtól, egy eszményi arctól, örökké fenn marad, ha a férfi őszinte érzéseket táplál, udvarol, míg ki nem elégül a szerelmes nő látványának ígérete, vagyis nem egyesülnek.

A szerelmes asszony odaadása leírhatatlan, eggyéválik a férjével, nincs más kívánsága, minthogy kedveskedjen, hálával gondol állandóan arra, hogy neki is van férje, tulajdona, akire soha többé más nem nézhet, nem hallhatja hangját, nem nézheti arcát, vagyis ez a tulajdonlás egészen természetes azoknál a hölgyeknél, akik a valódi nagybetűs férfira vártak, s ha az ő megjelenik, elolvad gyönyörűségében éjjel-nappal, átadva neki önmagát teljesen, minden szavával egyesül, ketten válnak egy testté. A méh, mint anyaság és férj titkos birodalma kettejük magánügye, más nem érhet hozzá a házassági
kohlinka, 2018. szeptember 26. szerda, 09:14
1/158
Képek, videók
imadsag hatalma.jpg
menusgabor
2018. október 09. kedd, 20:43
Imádság Istenhez
dandej
2018. szeptember 17. hétfő, 10:26
Úrangyala imádság
sacimama
2017. július 27. csütörtök, 22:17
Úr angyala imádság
sacimama
2017. július 27. csütörtök, 21:58
Esti imádság 01.jpg
chillik
2017. június 10. szombat, 05:53
Esti imádság 02.jpg
chillik
2017. június 10. szombat, 05:53
Esti imádság 03.jpg
chillik
2017. június 10. szombat, 05:51
Imádság közben lévő hölgy
sanci81
2017. június 08. csütörtök, 16:11
néma imádság1-nickkel.png
rozsa67
2017. április 23. vasárnap, 14:52
Reggeli imádság.png
kkm
2017. március 21. kedd, 20:32
Imádság megfáradtaknak 01
chillik
2017. március 14. kedd, 07:34
Nyomorultak.jpg
basikele
2013. január 11. péntek, 02:43
Nyomorúltak!.jpg
basikele
2012. december 16. vasárnap, 04:35
Nyomorultak-les Misérable
charlotteani
2012. augusztus 04. szombat, 22:43
nyomorultak.jpg
klara50
2012. április 12. csütörtök, 13:58
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.