Belépés
2019. január 19. szombat | 3. hét | 19. nap | 21:59 | Sára, Márió
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Kuczka Péter: Mese a fekete varázslóról
egy golyó.
Átgurult a hegyeken,
átgurult a tengeren,
tengeren túl a varázsló
várába egyenesen.

Meghallotta a varázsló
nevetésük dallamát.
Megtudta ebből, hogy él és
hogy vidám a kis család.
Káromkodott dühösen,
szórta a bűvös igéket,
"Most már én magam megyek!"
és a várából kilépett.
Vállán volt a köpenye,
abban volt az ereje,
ez a köpeny repítette,
apóék háza fele.
Hopp, a tisztáson leszállt,
a házhoz lopakodott,
s óvatosan kocogtatta
meg az apró ablakot.

Nem ijedt meg apó, anyó,
nem volt ijedős család,
hiába beszélt a köpeny,
nem hallgatták meg szavát.

A varázsló nekik támadt,
de nem bírhatott velük,
nem hallgattak gonosz szóra,
nem veszett el erejük.
Menekült a vén varázsló
gonosz szíve vacogott,
majdnem a nyelvére lépett,
hegyeken át úgy futott.

Átfutott a hegyeken,
átfutott a tengeren,
tengerentúli,
gabfe, 2016. március 01. kedd, 19:46
3. fejezet A T A L Á L K O Z Á S ( 4. rész )
közel volt a síráshoz. Vigasztalta a csend, a falusias utca esti nyugalma. Kicsit gyönyörködött a csillagok ragyogásában is.
Aztán megette a lecsót az utcáról beszűrődő fényben, és megágyazott magának. Arról szó sem lehetett, hogy ezek után kimenjen a fürdőszobába, elvégezze a rendes esti mosdást, vagy fogat mosson. Beletörődőn levetkőzött, leült a heverője szélére, s összetette kezét. Imádkozott.
Áhítatos csend vette körül, miközben Istennel beszélgetett. Ebbe a szép csendbe halk füttyszó lopakodott be a nyitott ablakon át. Valaki a közelben nótát fütyült gyönyörű szépen.
Imrével gyakran nótázgattak Budán, hátul a kedves kispadján. A révházi tanító mi másra is tanította volna rövid találkozásaik alatt, mi mással vigasztalhatta volna. Ahogy mondta Füredi Lacinak, nem előzmények nélkül, de valóban a magyar nóta lett a kedvence. Sok nótát ismert. Ezt is megismerte azonnal. Felpörgő szívvel hallgatta. S, szólt az ablaka közelében a szerenád :
,, Szeretnék május éjszakáján letépni
suzymama, 2015. március 02. hétfő, 13:46
szeretettel
állnak, zápor elől a kapualjakba menekülnek, s hogy melegedjenek, az aszfaltozók tüzéhez húzódnak, s ha már a lábuk nem bírja tovább, leroskadnak egy körúti padra.

Az élet meghosszabbításának micsoda remek módja a semmittevés!

Voltak azonban napok, mikor Joyeuse túl fáradt volt, vagy az égbolt nagyon komoran borult a város fölé, ilyenkor az utcasarkon várt, míg a leányai becsukták az ablakot, utána a fal mellett visszaosont a házba, fölsietett a lépcsőkön, lélegzetét visszafojtva lopakodott el otthona ajtaja előtt, s André Maranne-hoz, a fényképészhez menekült, aki tudott balsorsáról, s megszánta, mint ahogy megszánják egymást a derék nincstelenek. A város peremén oly ritkán kopogtatnak be a fényképész-műterembe! Hosszú órákat töltött itt, halkan beszélgettek, olvasott, vagy hallgatta, hogyan dobol az eső az ablaküvegen, a szelet, mely úgy süvöltött, mint a nyílt tengeren, figyelte, hogy lent az utcán, a félig lebontott régi gyárban hogyan csapkodja az ajtókat, ablakokat. Az otthonából
sayuri, 2013. július 31. szerda, 15:15
szeretettel
órától fogva minden pillanatnak megvolt a maga gondosan kidolgozott feladata. A könyörtelen kettős felügyelet épp csak egy arcsimogatás erejéig szünetelt. Alkonyodott.
Szigorúan kötötte őket az előttük álló feladat, egymásra se néztek, úgy váltak el a kunyhó ajtajában. Az asszonynak az észak felé tartó ösvényen kellett elindulnia. A férfi visszafordult egy pillanatra a szemközti útról: nézte, hogy szalad a kedvese azzal a szép lobogó hajával. Aztán ő is nekiiramodott, a fák és a sövények közt lopakodott előre, míg csak meg nem pillantotta a házhoz vezető fasort az alkonyati, mályvaszínű ködben. A kutyáknak nem volt szabad ugatniuk, és nem is ugattak. Az intéző nem szokott már ilyenkor ott lenni, és nem is volt ott. Felment a tornácra vezető három lépcsőfokon, és belépett. A fülében lüktető vér dobolásában az asszony szavai visszhangoztak: elől egy kék terem, utána egy díszes folyosó meg egy szőnyeggel borított lépcső. A tetején: két ajtó. Senki az első szobában, senki a másodikban. Azután a
sayuri, 2012. május 18. péntek, 17:54
szeretettel
malacok...
Hanem a tavasz újabb gondot hozott. Ilie kint ült a kisszéken az ajtó előtt, és a vadméhek
szorgalmában gyönyörködött. Mennyi kedvteléssel végzik munkájukat! A nap melegét érzik
és élvezik, de tudnak-e gyönyörködni az erdőközi legelők szépségében, a virágok íze mellett
azok illatában és tarkaságában is?
Ha Flórika élne, most együtt néznék a méheket.
Marióra az erdőben volt, virágot szedett. A ház felé közeledve észrevette apját, s hogy megviccelje, lábujjhegyen a hátához lopakodott. Apja közvetlen közelében elnyerítette magát,
mint egy kiscsikó, és örömében így ugrándozott:
- Apám, most már én is kezdem hinni, hogy szép vagyok.
Ilie felugrott a székről, és bosszúsan a fejéhez kapott:
- Csakhogy a szépség nem elég, ha okosság nem társul vele, s aki dicsekszik a szépségével, az
már nem is okos! Jóanyád sohasem dicsekedett. Ugyan ki dicsérte a szépségedet már megint?
- A lányok! - vágta ki egyenesen. - Apuskám, ne bántson, hogy én szép
sayuri, 2012. május 05. szombat, 13:43
Csukás István - .....Csiszta mókus négy élete
a szarka.

- Gyógyító vers! - mondta bölcsen a sün.

Telt az idő, múlt az idő, minden reggel elszavalták a gyógyító verset s talán ezért, de mindnyájan teljesen meggyógyultak. A szarka tudott repülni, a nyuszi ugrálni, Csiszta mókus fára mászni és a süninek lelohadt a dagadt orra!

Egy reggel ám történt valami, nagyon rossz történt! A gyógyító ember elment hazulról, járta az utat, figyelte, hogy hol van beteg állat. Alighogy elment, két gonosz képű, szakállas tolvaj lopakodott a házhoz. Benéztek az ablakon s látták, hogy nincs otthon a kalapos. Csúnyán röhögve besurrantak az ajtón. Csiszta mókus fel sem tudott ocsúdni, mikor gyorsan elkapták s beledugták egy ládába. Ugyanilyen gyorsan megfogták a szarkát, a nyuszit és a sünit is és beledugták a ládába. Az egyik torzonborz lezárta a láda fedelét s két oldalt fogva a ládát, elinaltak.

A tolvajok háza egy bozótosban volt, egy piszkos, elhanyagolt faház. A faházban kinyitották a ládát, de előbb jól bezárták az ajtót s
jupiter21, 2012. március 19. hétfő, 17:44
Viccek
Védőügyvéd: Elárulná a korát?
Kicsi idős hölgy: 76 éves vagyok.
Védőügyvéd: Elmondaná, kérem, a saját szavaival, mi történt április elsején éjszaka?
Idős hölgy: Ahogy szoktam, a verandán üldögéltem hintaszékemben a langyos tavaszi estén, mikor egy fiatalember lopakodott oda és leült mellém.
Védőügyvéd: Ismerte őt?
Idős hölgy: Nem, de barátságosnak tűnt. Elkezdte dörzsölgetni a combomat.
Védőügyvéd: Megállította?
Idős hölgy: Nem.
Védőügyvéd: Miért nem?
Idős hölgy: Jó érzés volt. Senki nem tett ilyet velem, mióta az én Albertem húsz éve meghalt.
Védőügyvéd: Mi történt utána?
Idős hölgy: Elkezdte fogdosni a melleimet.
Védőügyvéd: Ekkor leállította?
Idős hölgy: Nem, természetesen nem!
Védőügyvéd: De miért nem?
Idős hölgy: Az érintésétől élőnek és izgatottnak éreztem magam. Évek óta nem éreztem ennyire jól magam!
Védőügyvéd: És mi történt ezután?
Idős hölgy: Ó, hát hanyatt dőltem és mondtam neki, hogy tegyen magáévá,
tinka1951, 2012. március 13. kedd, 09:50
Gönczöl János:
- A kölcsönös érzelmek alakulása két magyarul beszélő lény között... ugye ez a helyzet most, pulikám?... - Mire újabb farklegyintés volt a válasz. Aztán a férfi felment a hálószobájába, levetkőzött, tussolt s lefeküdt. Kicsit olvasgatta még az aznapi helyi újságot, majd eloltotta a villanyt. A sötétben még átgondolta ezt a különös találkozást a kutyával, meg hogy másnap ünnep lévén, hogyan s hol keresse a puli gazdáját?... Már-már alvásba süppedt, mikor mocorgást hallott a falépcső felől. A kutya lopakodott az ágyához, mint aki tudja, hogy nem illendőt csinál, halkan jött, szinte kúszva. A tanár kinyújtotta a karját és a sötétben egy hideg, nedves orr bökött a tenyerébe. Nem küldte vissza. A puli egy jólesőt nyögött és elnyúlt a fekvőhely mellett, mint egy vaskos lábszőnyeg. Elaludtak.

Valószínű, hogy ünnepnap reggelén mindenki otthon van a környéken. Először a sheriffnek telefonálok, talán az tud valamit a kutyáról - gondolta a tanár, miközben a kávéját szürcsölgette. A lábánál a fekete
ile58, 2012. február 29. szerda, 21:41
Nők-férfiak humor
Védőügyvéd: Elárulná a korát?
Kicsi idős hölgy: 76 éves vagyok.
Védőügyvéd: Elmondaná, kérem, a saját szavaival, mi történt április elsején éjszaka?
Idős hölgy: Ahogy szoktam, a verandán üldögéltem hintaszékemben a langyos tavaszi estén, mikor egy fiatalember lopakodott oda és leült mellém.
Védőügyvéd: Ismerte őt?
Idős hölgy: Nem, de barátságosnak tűnt. Elkezdte dörzsölgetni a combomat.
Védőügyvéd: Megállította?
Idős hölgy: Nem.
Védőügyvéd: Miért nem?
Idős hölgy: Jó érzés volt. Senki nem tett ilyet velem, mióta az én Albertem húsz éve meghalt.
Védőügyvéd: Mi történt utána?
Idős hölgy: Elkezdte fogdosni a melleimet.
Védőügyvéd: Ekkor leállította?
Idős hölgy: Nem, természetesen nem!
Védőügyvéd: De miért nem?
Idős hölgy: Az
baratha, 2011. március 02. szerda, 09:47
Csiszta mókus négy élete
szarka.

- Gyógyító vers! - mondta bölcsen a sün.

Telt az idő, múlt az idő, minden reggel elszavalták a gyógyító verset s talán ezért, de mindnyájan teljesen meggyógyultak. A szarka tudott repülni, a nyuszi ugrálni, Csiszta mókus fára mászni és a süninek lelohadt a dagadt orra!

Egy reggel ám történt valami, nagyon rossz történt! A gyógyító ember elment hazulról, járta az utat, figyelte, hogy hol van beteg állat. Alighogy elment, két gonosz képű, szakállas tolvaj lopakodott a házhoz. Benéztek az ablakon s látták, hogy nincs otthon a kalapos. Csúnyán röhögve besurrantak az ajtón. Csiszta mókus fel sem tudott ocsúdni, mikor gyorsan elkapták s beledugták egy ládába. Ugyanilyen gyorsan megfogták a szarkát, a nyuszit és a sünit is és beledugták a ládába. Az egyik torzonborz lezárta a láda fedelét s két oldalt fogva a ládát, elinaltak.

A tolvajok háza egy bozótosban volt, egy piszkos, elhanyagolt faház. A faházban kinyitották a ládát, de előbb jól bezárták az ajtót
nanoka72, 2011. február 26. szombat, 18:34
Csiszta mókus négy élete
kérdezte a szarka.
- Gyógyító vers! - mondta bölcsen a sün.
Telt az idő, múlt az idő, minden reggel elszavalták a gyógyító verset s talán ezért, de mindnyájan teljesen meggyógyultak. A szarka tudott repülni, a nyuszi ugrálni, Csiszta mókus fára mászni és a süninek lelohadt a dagadt orra!

Egy reggel ám történt valami, nagyon rossz történt! A gyógyító ember elment hazulról, járta az utat, figyelte, hogy hol van beteg állat. Alighogy elment, két gonosz képű, szakállas tolvaj lopakodott a házhoz. Benéztek az ablakon s látták, hogy nincs otthon a kalapos. Csúnyán röhögve besurrantak az ajtón. Csiszta mókus fel sem tudott ocsúdni, mikor gyorsan elkapták s beledugták egy ládába. Ugyanilyen gyorsan megfogták a szarkát, a nyuszit és a sünit is és beledugták a ládába. Az egyik torzonborz lezárta a láda fedelét s két oldalt fogva a ládát, elinaltak.

A tolvajok háza egy bozótosban volt, egy piszkos, elhanyagolt faház. A faházban kinyitották a ládát, de előbb jól bezárták az ajtót
pa_macs, 2011. február 24. csütörtök, 23:43
1/2
Képek, videók
Ácsné Kuczora Anna.jpg
agica2004
2014. szeptember 18. csütörtök, 16:49
kuczora i..jpg
zsokica45
2012. január 09. hétfő, 17:42
Kuczora Istvanné
irmus
2011. április 30. szombat, 07:59
Kuczora-1.png
potyimari
2009. június 29. hétfő, 19:28
varázsló.png
agica2004
2018. szeptember 05. szerda, 21:02
Én nem születtem varázsló
sanci81
2018. augusztus 02. csütörtök, 19:15
O.V.Varázsló.jpg
agica2004
2018. április 04. szerda, 21:01
Varázslónő.gif
pacsakute
2018. március 15. csütörtök, 21:41
Varázslónő.jpg
pacsakute
2017. szeptember 24. vasárnap, 20:21
Varázsló kis hercegnő.jpg
pacsakute
2017. szeptember 24. vasárnap, 19:53
Hobbit varázsló.jpg
pacsakute
2017. április 19. szerda, 20:58
béka varázsló lánya.jpg
kicsoda57
2016. február 25. csütörtök, 19:50
Varázsló.jpg
pacsakute
2016. február 07. vasárnap, 20:00
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.