Belépés
2019. január 20. vasárnap | 3. hét | 20. nap | 18:19 | Fábián, Sebestyén
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Az ember mint a teremtő [...]
átszellemített földmatériában él.

Szellemi látással az is észlelhető, hogy színes szárnyai között levő testét bizonyos módon megveti, mert teljes figyelmével, teljes csoportlélek- elemével a szárnyak színeit élvezi.

A lepkét követhetjük, amint ragyogó színeit csodálja, és követhetjük abban is, ahogyan csodálja szárnyának repesését. Ez olyasmi, amit már a gyermekeknél is ápolni kellene: a szellemi felett érzett öröm. Egészen csodás, ahogyan a lepkeszerűség ennek az örömnek az árnyalatait mutatja.

S mindennek még valami más is alapot ad.

A sas által reprezentált madárról azt mondhattuk, hogy halálakor átviszi a szellemi világba a szellemmel áthatott földi szubsztanciát. Az a feladata a kozmikus létben, hogy madárként átszellemítse a földi matériát, amire az ember nem képes. Bár egy bizonyos fokig fejében az ember is átszellemíti a Föld anyagát, de azt nem tudja átvinni a szellemi világba, melyet a halál és születés között átél. Kimondhatatlan, elviselhetetlen,
eposz, 2019. január 17. csütörtök, 14:30
Az ember mint a teremtő [...]
Föld-metamorfózis alatt is. A szilárdságot éppen a nehézkedési erők hozták létre, hívták életre.

A két metamorfózis lényegileg különbözik egymástól, de azzal tisztában kell lennünk, hogy ami egyszer volt, az meg is marad. Megmarad a régi Szaturnusz tűzgömbje minden következő fokon mint hőszubsztancia. Ha ma a Föld különböző tájain járunk, s mindenfelé meleggel találkozunk, ez a régi Szaturnusz-fejlődés maradványa itt. Ha pedig levegőt, vagy légnemű testeket találunk, az a régi Nap maradványait mutatja. Ha a napfénytől ragyogó levegőbe nézünk, s áthatnak ennek a fejlődési foknak az érzései, így kellene szólnunk: ebben a napfénytől ragyogó levegőben a régi napfejlődés maradványai élnek! Ha az a régi Nap nem lett volna, a mi levegőnk sem lehetne rokon a napsugárral, mely most rajta kívül van. Csak mivel a Nap valaha össze volt kötve a Földdel, csak mivel a Nap fénye a még légnemű Földben felragyogott, olyannyira, hogy a Föld, mint levegőből való gömb belső fényt sugárzott szét a külső világba, ezért
eposz, 2019. január 17. csütörtök, 14:29
Az ember mint a teremtő [...]
a szellemi szubsztancia, ebbe tör be mindenhonnan a fizikai anyag, s a szellemi szubsztancia ezt felveszi. A tehénnek azért van olyan átfogó emésztése, hogy ez alaposan megtörténhessen. A legalaposabb emésztési folyamat ez, amit csak el lehet gondolni, ilyen vonatkozásban a tehén valóban a legalaposabban gondoskodik az állati létről. Az állatságot, az állat-egoizmust, az állati én-szerűséget ténylegesen lehozza a mindenségből a Földre, a földi nehézkedés területére.

Semmilyen más állat nem mutatja ezt az arányt a vér súlya és a teljes testsúly között, mint a tehén; a többinek vagy kevesebb, vagy több a vére a testsúlyához viszonyítva. A súly a nehézkedéssel függ össze, a vér pedig az önösséggel. Nem az egóval, az énnel, énje csak az embernek van, hanem az egoitással, az egyedi léttel. A vér teszi állattá az állatot is, legalább is a magasabb rendű állatot. Szinte azt mondhatjuk: a tehén megoldotta a világrej- télyt: hogyan is lehet arányba hozni a vér súlyát és az egész test súlyát úgy, hogy a
eposz, 2019. január 17. csütörtök, 14:29
Az ember mint a teremtő [...]
egyensúlyba visszabillenés játékából fakad. Talán semmi más nem hat az emberre olyan titokzatosan, mint az oroszlán különös tekintete, oly sokat jelez önmagából kifelé; valami belső győzelemről, az ellentétes hatások feletti uralomról szól. Ez az, amit az oroszlán tekintete mutat: az erőt, mellyel a szívdobogást a légzési ritmus alá rendeli, szinte a tökéletesség fokán.

Akinek van hozzá érzéke, hogy bizonyos alakzatokat művészi módon fogjon fel, az nézze meg az oroszlán száját. A száj felépítése mutatja: a szívdobogás egészen idáig, a szájig hat, de visszatartja a lélegzés. Rá fognak jönni, hogy az oroszlánszáj formája a szívdobogásnak és a légzésnek ebből az érintkezéséből képződik.

Az oroszlán ugyanis egészében mellkas-szerv. Az az állat, mely külső alakjában, egész életmódjában a ritmikus rendszer kifejeződése. Olyan a szervezete, hogy még a tüdő és szív viszonyában is megmutatkozik a szívdobogás és légzés kölcsönös játéka.

Valóban azt kell mondanunk: ha az emberben
eposz, 2019. január 17. csütörtök, 14:27
ooOoo
A JÉGKORSZAK VÉGE, ÚJ 26.000 ÉVES CIKLUS

I.E. 75.025 - ATLANTISZ

A negyedik térkép a szárazföldek elhelyezkedését a Kr.e. 75 025-ben történt döbbenetes erejű megrázkódtatást követően mutatja be. Daitya szigete majdnem teljesen eltűnt, Ruta pedig az aránylag csekély méretű, körülbelül az Atlanti Óceán közepére eső Poseidonis szigetévé zsugorodott. A szárzaföldek területe körülbelül megegyezett a ma ismerttel, ám a Brit Szigetek még összekapcsolódott az Európai szárazfölddel, a Balti Tenger még nem létezett, és a mai Szahara sivataga területén az óceán hullámzott.

Gázrobbanások, áradások és földrengések elpusztították Daitya és Ruta szigeteit, csak Poseidonis maradt meg. Ez volt a Kr.e. 75 025-ben bekövetkezett katasztrófa.

Ekkor Egyiptom ismét víz alá merült, de ez alkalommal csak egy átmeneti időre. Az emberek a piramisok tetején próbáltak menedéket lelni, de az oldalak simasága miatt ez sikertelen próbálkozás volt. Mikor aztán a víz visszahúzódott, a Manetho
eposz, 2019. január 17. csütörtök, 14:10
Enneagram - Hetes Archetípus Szintjei
1. szint: Az elragadtatott életigenlő

A legegészségesebb Heteseknek van elég bizalmuk a valósághoz, ezért úgy tudnak érintkezni a környezettel, hogy nem próbálnak mindig valamiféle ellátást szerezni maguknak belőle. Ahelyett, hogy önmaguk elől elméjük fecsegő "szórakoztatásába" menekülnének, valójában jelen vannak élményeik minden pillanatában. Ily módon életük minden egyes pillanata táplálni fogja őket, és mélységes öröm forrásává válik számukra. Rájönnek, hogy bármit is tartogat az élet, az elég lesz nekik - ha képesek beépíteni önmagukba. A mélyen átélt valóság emellett nem egyszerűen boldoggá, hanem egyenesen elragadtatottá teszi és arra készteti őket, hogy a valóság egyszerű elfogadásán túllépve igent mondjanak az egész életre úgy, ahogy van. ("Feltétel nélkül szeretem az életet!" - Arthur Rubinstein)

Életigenlésükkel
eposz, 2019. január 15. kedd, 12:48
Hold
szerelmi mámor, és a szerelem istennője is.
Ám a Holdnak van sötét oldala is, nem véletlenül hívják az éjszaka királynőjének. Ezért a Holdat megtaláljuk minden sötét mágiánál, varázslatnál, bűbájnál.

Befogadás, a nőiség ereje

A Hold, mint léterő, sokféle képesség mutatója.

A Napot úgy ismerjük, mint a központi magot, az energiát, az önmagát kifejezni törekvő akaratot. Ennek - mint mindennek - van egy alapvető kiegészítő pólusa is, a Hold.

A Nap mutatja a nappali világosságot - ezzel szemben a Hold az éjszaka fényeit; a Nap önmagából eredően ragyog, a Hold mások fényét tükrözi vissza; a Nap kiáramoltat, hatással van másokra, a Hold az a közeg, amely ezt tovább viszi, hatásként megéli, visszatükrözi.
A Nap a kezdeményező, a Hold ezt átveszi, és magáévá teszi.

Hold a horoszkópban

A funkciójának legfontosabb eleme az érzékelés, az érzékenység, a reakció, a reagálás. Valami külső dolgot észlelünk, érzékelünk, felfogunk,
eposz, 2019. január 15. kedd, 08:36
Harmonia.......
HarmoNet Harmóniakártya (2019-01-14)

Kedves agica2004 !

A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Gazdagság hatja át.

Páva - szépség, hivalkodás, imázs

Díszes szépségével hívja fel magára a figyelmet. A néphagyományban kényes és büszke nemesi szerzet, az úri népek kertjének hiábavaló díszmadara. Igen színesek: felső farkfedőik föltűnően hosszúak. Nyakuk is meglehetősen hosszú, fejük kicsiny, szárnyuk rövid, lábuk és farkuk hosszú. Csőrük vastag, boltozott ormú, kampósodó hegyű; csűdjük magas, a kakasé sarkantyúval fölszerelt. Rövid szárnyukban a hatodik evező a leghosszabb farkuk 18 fokból áll, amelyet a farkfedők jelentősen meghosszabbítanak. Gazdag tollazat díszíti a testet, a fejen pedig néhány tollból álló ékes bóbita van. Teljes pompáját harmadik esztendejében éri el. A pávák hazája Dél-Ázsia. A páva feje, nyaka, begye gyönyörű
agica2004, 2019. január 14. hétfő, 16:08
Enneagram - Hetes Archetípus Szintjei
1. szint: Az elragadtatott életigenlő

A legegészségesebb Heteseknek van elég bizalmuk a valósághoz, ezért úgy tudnak érintkezni a környezettel, hogy nem próbálnak mindig valamiféle ellátást szerezni maguknak belőle. Ahelyett, hogy önmaguk elől elméjük fecsegő "szórakoztatásába" menekülnének, valójában jelen vannak élményeik minden pillanatában. Ily módon életük minden egyes pillanata táplálni fogja őket, és mélységes öröm forrásává válik számukra. Rájönnek, hogy bármit is tartogat az élet, az elég lesz nekik - ha képesek beépíteni önmagukba. A mélyen átélt valóság emellett nem egyszerűen boldoggá, hanem egyenesen elragadtatottá teszi és arra készteti őket, hogy a valóság egyszerű elfogadásán túllépve igent mondjanak az egész életre úgy, ahogy van. ("Feltétel nélkül szeretem az életet!" - Arthur Rubinstein)

Életigenlésükkel együtt jár az is, hogy megélik az emberi lét rejtélyességét és bizonytalanságát. Ahelyett azonban, hogy szorongani kezdenének a létezés természetadta törékenysége
eposz, 2019. január 12. szombat, 00:29
Magyarország napi Harmóniakártyája
Magyarország napi Harmóniakártyája (2019-01-11)

Harmónia az országban - erre törekszünk, s ezért minden nap hívunk: Nézd meg a jóslatot melyet az országnak, s népének szól. A napi jóslat magyarázata mindig friss, aktuális, elgondolkodtató.

Hazánk mai napját Álom hatja át.
Falomb - tudatosítás, szellemi erők, intellektus

A fás-szárú lombok a tudatosságunkat, tudásunkat, fejlődésünk lezárt szakaszait mutatják. A friss hajtások az új lehetőségeket, amiket észre kellene venni. Ha a fa ágait levágjuk, a tudást okosan metsszük, mint egy jó kertész, a termés növekszik. Ha a fát nem metszik, sok terv születik, melyek félbe maradnak, ám új gyümölcsöket nem növeszthetnek. Hogy kezeled a saját tudásod fájának lombjait?
Ha fára mászunk, és a lombokban ülünk, tágabban láthatjuk környezetünket. Terveink megvalósulnak. A fa levelei környezetünket, kapcsolatainkat jelentik. Mássz fel a fára, nézz körül a lombok magasából. Állj a fák alá a napsütésben és nézz át a
eva6, 2019. január 11. péntek, 07:38
Miért nem emlékezünk az előző földi életeinkre?
személyek megítélése azonban egyenesen komikus. A 18. századi német kultúrában élt egy roppant nagy szellem, Lessing. Lessing kulturális területen rendkívül nagyot alkotott. Őt még ma is általánosan elismerik. Amikor a német irodalomtörténet professzorai előadnak az egyetemeken, akkor gyakran hónapokon keresztül csak Lessingről beszélnek. Azt is tudhatják önök, hogy a Lessing-kutatók egyike a szociáldemokrata Franz Mehring, aki írt egy könyvet Lessing-legenda címmel. Ez Lessinget egy sajátos szempontból mutatja be. Nem mondható, hogy ami ebben kifejtésre kerül, az mindenben helyes lenne. Mindenesetre tudunk egy könyvről a szociáldemokrata irodalmon belül is, ez Mehring egészen vastag műve Lessingről. Lessinget tehát általában mint jelentős személyiséget említik. De ugyanez a Lessing, akitől még ma is mindenhol színdarabokat adnak elő a színházakban - és ezeket igen nagyra értékelik -, idős korában írt egy rövidke művet, amelynek azt a címet adta, hogy Az emberi nem nevelése. Ennek a végén az áll,
eposz, 2019. január 10. csütörtök, 10:44
Papp Miklós: A karácsonyi ikon etikája
karácsonyi ikon ezt akarja ábrázolni: hogy mi történt karácsonykor a mi üdvösségünkért.
Papp Miklós megállapítja: a karácsonyi ikon háttéralapja három nagy hegy, ami a Szentháromságot jelenti. ,,A karácsony is a Szentháromság ünnepe: Krisztus megtestesülése a Szentháromság közös műve, önfeltárulkozása... az Ő [Krisztus] személye válik a legszélesebben ismertté a földön, s Őáltala lesz igaz ismeretünk a másik két 'hegyről', az Atyáról és a Lélekről is." A karácsonyi ikon azt mutatja: Krisztus születésével Isten ,,még közelebb lép az emberiséghez, az ikonon Krisztus a hegy alján, a hegy lábánál születik. Azaz a történelembe születik, az én életembe, a földi időbe és térbe." A karácsonyi ikonon az egész táj körülöleli a Kisdedet. Az otthontalan Gyermeknek most már az egész mindenség lett az otthona. A mi otthonunk pedig ,,elsősorban Krisztus mellett van, s utána az otthonossá vált világban". Krisztus megtestesülése és megkeresztelkedése megszenteli ,,az
maroka, 2018. december 16. vasárnap, 21:40
1/340
Képek, videók
A gondolat teremtő ereje
irmus
2018. július 26. csütörtök, 10:59
teremtő-1234.jpg
sz719eszter
2018. június 06. szerda, 09:06
A teremtő megadta nektek.
sz719eszter
2018. május 18. péntek, 15:18
Teremtő3.bmp
sz719eszter
2018. május 06. vasárnap, 08:34
Teremtő2.bmp
sz719eszter
2018. május 06. vasárnap, 08:33
Teremtő1.bmp
sz719eszter
2018. május 06. vasárnap, 08:32
Költöszerelem teremtö est
chillik
2017. február 26. vasárnap, 06:20
A Teremtőhöz
sanci81
2016. november 27. vasárnap, 19:13
A teremtőhöz
sanci81
2016. november 24. csütörtök, 19:22
Teremtő.gif
sz719eszter
2016. szeptember 03. szombat, 11:11
Teremtő Istenem
sacimama
2015. november 14. szombat, 11:34
Teremtő Lélek jöjj közénk
sacimama
2015. május 24. vasárnap, 01:09
Mint az embereké. Szem a
alvaro-hopihe
2018. március 23. péntek, 13:45
Néhány ember olyan, mint
sanci81
2017. augusztus 17. csütörtök, 17:47
Az ember nem olyan, mint
margoboszi
2014. szeptember 10. szerda, 18:13
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.