Belépés
2020. május 30. szombat | 22. hét | 151. nap | 04:21 | Janka, Zsanett
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ferenc pápa csütörtökön testvéri imára szólított a járványok
próféta megtérésre szólítja Ninive lakosságát, hogy ne pusztuljon el a város. Ninive megtért, a város megmenekült egy járványtól, ami talán erkölcsi járvány volt - fogalmazott a pápa, majd így folytatta: Ma pedig mindannyian, minden vallási hagyomány képviselői imádkozunk. Ima-, böjt- és bűnbánati napot tartunk, amit az Emberi Testvériség Főbizottsága hirdetett meg. Mindenki imádkozik, a közösségek, a szerzetesek egyaránt. Imádkozunk Istenhez, a testvériségben egyesülve most, amikor egyesít minket a fájdalom és a tragédia. Nem számítottunk erre a világjárványra, váratlanul jött, és most itt van. Sok ember meghal. Sokan magányosan halnak meg, és úgy, hogy nincs mit tenni. Gyakran gondolhatjuk: ,,Engem nem érint, hála Istennek, én megmenekültem". De gondolj másokra! Gondolj a tragédiára és azokra a következményekre, amelyeket a gazdaság, a nevelés terén okoz majd. Ezért ma mindannyian, testvérek, bármilyen valláshoz tartozzunk is, imádkozzunk Istenhez! - kérte Ferenc
maroka, 2020. május 15. péntek, 10:20
Engedjük, hogy Isten megvigasztaljon minket!
vagyok." Jézusnak ez a beszélgetése a tanítványokkal az utolsó vacsora alatt zajlik. Jézus szomorú, és mindenki bánatos: Jézus azt mondta, hogy egyikük el fogja árulni őt, ugyanakkor azonban elkezdi vigasztalni övéit. Ferenc pápa megjegyezte: az Úr vigasztalja tanítványait, és itt látjuk, hogy Jézus milyen módon vigasztal.
Nekünk is sok módunk van a vigasztalásra, a leghitelesebb, legközvetlenebb formáktól a leghivatalosabbakig - utóbbira példa a részvéttávirat, melyben így írunk: ,,Mély fájdalommal tölt el...". Ez nem vigasztal senkit, művi, formális. Hogyan vigasztal az Úr? - fontos tudnunk ezt, hogy így életünk szomorú pillanataiban mi is megtanuljuk felismerni az Úr valódi vigasztalását. Ebben az evangéliumi szakaszban azt látjuk, hogy az Úr mindig a közelségben vigasztal, az igazsággal és a reménnyel. Ez a három vonás jellemzi az Úr vigasztalását.

A pápa emlékeztetett az Úr szavára: ,,Itt vagyok veletek". Az Úr mindig itt van. Ez a közelség
maroka, 2020. május 09. szombat, 08:17
Ferenc pápa: Örömmel haladunk Isten ígérete felé
különösen is a hajléktalanokért.
A nagyböjt ötödik hetének csütörtökén a szentmise elején elhangzó antifóna arra hív, hogy tekintetünket szegezzük Jézusra, aki a remény, amely sosem okoz csalódást: ,,Ezért ő új szövetség közvetítője. Előbb azonban a régi szövetség korában elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökséget." (Zsid 9,15)
A csütörtök reggeli szentmise elején a hajléktalanokért imádkozott a pápa: ,,A fájdalom és a szomorúság e napjaiban sok rejtett probléma felszínre kerül. Az újságban ma van egy fotó, amely szíven ütött: egy városban egy parkolóban látják el a hajléktalanokat... Sok hajléktalan van. Kérjük Kalkuttai Szent Teréz anyát, hogy ébressze fel bennünk az együttérzést azok iránt, akik a társadalomban, a mindennapokban rejtetten élnek, de mint a hajléktalanok, a válság pillanatában most ugyanígy előtérbe kerülnek."
Homíliájában a Szentatya a Teremtés könyvéből (Ter 17,3-9) és
maroka, 2020. április 02. csütörtök, 20:00
Jézus egyetlen vigasza a kereszt tövében álló Édesanyja
Máriát is érhette kísértés, mint Jézust a pusztában, akkor ez a kereszt tövében történhetett meg. Mélységes és fájdalmas kísértés volt, éppen Jézus miatt. Mária hitt az ígéreteknek, hitte, hogy Jézus volt a Messiás, Isten Fia; tudta, hogy ha Jézus kérte volna, akkor az Atya ,,rögtön tizenkét ezred angyalnál is többet" bocsátott volna rendelkezésére (vö. Mt 26,53). De Mária látja, hogy Jézus nem tesz semmit. Ha megszabadítaná magát a keresztről, akkor Máriát is megszabadítaná a rettenetes fájdalomtól. Mária azonban nem kiáltja, hogy ,,szállj le a keresztről; szabadítsd meg magad és engem!", vagy: ,,Fiam, te, aki olyan sok embert megmentettél, most miért nem mented meg magad?". Emberileg minden oka meglenne Máriának, hogy ezt kiáltsa Istennek, Jeremiás prófétához hasonlóan: ,,Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj" (vö. Jer 20,7) és elmeneküljön. Mária azonban ott maradt a keresztnél, csöndben állva és ezáltal egészen különleges módon a hit vértanújává, Fia
maroka, 2020. március 31. kedd, 19:27
Útravaló – 2020. március 29
Az Olajfák hegyének keleti lejtőjén található Betánia, ahol a testvérek, Lázár, Márta és Mária éltek. Jézus megkapja a hírt, hogy barátja, Lázár súlyosan megbetegedett. A hír hallatán nem indul el, csak két nappal később, de mire megérkezik, Lázár már negyednapja halott. Márta a falu bejáratánál fogadja őt: ,,Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a bátyám." Így csak barátok képesek egymással beszélgetni a mély fájdalom idején is. Majd szinte néhány perc leforgása alatt megtapasztalhatjuk Jézus emberi és isteni természetét. Mint ember együtt érez, megrendül, az emberi tehetetlenség láttán megsiratja barátját, de mint a mindenható Isten Fia, barátját, testvérét előhívja a halálból. Életre kelti.
A vak meggyógyításának elmúlt vasárnap olvasott jelenete útjelzőként mutatott Jézusra, aki azonos az általa ajándékozott világossággal. A mai evangélium arra a Jézusra utal, aki azonos azzal az élettel, amit ad. A világosság és az élet egymásba fonódik. Ez az egybefonódás adja Szent János
maroka, 2020. március 29. vasárnap, 08:02
Vargha Gyula versei
De a hóban a nyom
Mind, mind oda tart.
Szememet behunyom,
Ajkamat összeszorítom,
Úgy megyek által hídon.HA SZERETTÉL

Ha szerettél: csalfa lettél,
S hogy szerettél: jól tudom,
De meguntál, elfeledtél,
S másé lettél angyalom.

Ujjadon a mátka-gyűrű,
Fejeden a koszorú,
Csupa fény vagy, - míg rám sűrű
Fellegével száll a bú.

Nem az első veszteség ez,
Nem az első fájdalom,
Lelkemnek már annyi édes,
Annyi fényes álma rom.

Tündér-váram összeroskadt,
Az Isten is elhagyott...
De én, hűtlen most tudom csak,
Hogy milyen koldus vagyok.


HAZAFELÉ

A vén robotos csak él valahogy,
De lankad a húrja, zengő dala fogy;
A jármot, a terhet egész napon át
Fáradtan, unottan vonszolja tovább.

A munka magában nem volna terek,
Ha remélhetné,
menusgabor, 2020. február 27. csütörtök, 22:00
Sárközi György versei
cifrázd primás! magasból a mélybe!
Hiszen a bor is hol méreg, hol Isten vére, -
Ki tudja, hol az ég, fönt-e vagy lent?
Minden bitang végső perce szent!

Végső... de még élek! Verj bele cimbalmos!
Muzsika, fény, öröm!... ej, ez is unalmas...
Hallgass!... csiba!... fanyar a sárga bor...
Hajnalra kongatnak valahol...

Szóljon a kisbőgő egyedül... hallga!
Oltsuk el a gyertyát... arany az égalja...
Egyetlen fény kinn, egyetlen hang benn,
Egyetlen fájdalom békülő szivemben...NEMERE

Hallottad hangját a fenyőnek.
Mikor megrontva az erdei csendet
Húsába mart a fűrész,
Hogyan sírt, hogyan esengett,
S mikor ágaira egyenkint
Lecsaptak a fejszék.
Hogy horkant föl minden ütésre.
Elfojtva roppant keservét?

Hallottad csúf sivítását
A pöfögő, apró masináknak.
Amint a kolozsvári utcán
A lágy fadorongba vágtak
S az élő, nyöszörgő testet.
Mely
menusgabor, 2020. február 19. szerda, 22:30
Lyza versei
MILYEN REMÉNYTELEN

Milyen reménytelen várni rád,
átsírni magányos éjszakát,
vágyni csókod zamatos ízét,
álmodni szerelem születését.
Milyen reménytelen, milyen reménytelen.

Mily reménytelen, kit szeretünk,
szemünkbe vágja, már nem kellünk.
Arcán jeges érzelem, s kacag,
nem ejt többé emberibb szavakat.
Milyen reménytelen, milyen reménytelen.

Könny-marta szemem néz, álmodik,
mit elértem ez nem mámorít,
fájdalom-karcos arcom fakó,
az életünk oly gyorsan mulandó.
Milyen reménytelen, milyen reménytelen.

Milyen reménytelen várni rád,
átsírni magányos éjszakát,
vágyni csókod zamatos ízét,
álmodni szerelem születését.
Milyen reménytelen, milyen
menusgabor, 2019. október 15. kedd, 19:00
Tóbiás Tünde versei
TÓBIÁS TÜNDE VERSEI

Tóbiás Tünde - Tüzmadár


AKAROM

Hiába próbálom, nem megy.
Hiába akarom, nem megy.
Akarom, próbálom, csinálom, nem megy.
Csak a fájdalom könyörtelen karma
bús komorsággal mar mind mélyebbre mellkasomba.
Akarom, próbálom, csinálom. Egyedül nem megy,
csak a fájdalom marta seb egyre mélyebb.
Szívemből akarom tövestől kitépni!
Vajon sikerülni fog? - Nem tudom ígérni.


ELBOCSÁTÓ SZÉP ÜZENET...

...a migrénhez

Jöttél, pedig nem is
menusgabor, 2019. október 08. kedd, 20:00
Mirian
engem.


ANGYALSZIGET

Őrző angyalommá váltál
bajban kiutat találtál
öt éve támadt rám a kór
s benned nem hátrált a jó
szerelmed magasabbra hágott
ha erőtlen voltam, őrizted álmom
vigyáztad lelkem, ne sötétben járjon
pedig a mélység hívogatott százszor!
te lettél nyitja minden reménységnek
segítettél lépnem szürke gyengeségben
fényt hoztál mindennap a kórházi ágyra
voltál puha párnám sok rút fájdalomban
nevettél, ha sírtam, lássam meg hited
mindent elém tettél, te lettél a sziget
hová lelkem megnyugodni tért
hol szívemben a tűz az égig elért
bár tudnám visszaadni mindet
a végtelen órát, a végtelen percet!
kérem az istent, hagyjon meg neked
a napot most már én vigyázzam
feléd felhő sose járjon
vigasz bánatodban én legyek
legyünk együtt, amíg
menusgabor, 2019. július 14. vasárnap, 18:00
Anyák napja
Szuchánszki Márta
Anyák napja

Anyák napján, mikor már nem tudsz kihez menni,
Előveszel egy régi képet, kézzel fogható csak ennyi!
Előtörnek a régi, boldog, szép percek,
Mikor még mondhattad neki, Anyukám, szeretlek!
Most mardossa a szíved a fájdalom,
Hisz nem maradt más, hová mehetsz, csak egy sírhalom!
Ott mondhatod el néki azt, hogy elment, micsoda fájdalom,
Mit meg nem adnál érte, ha csak egyszer még foghatná a kezedet,
De sajgó szíved tudatja, hogy ezt már nem lehet!
Nem maradt más, a fejfánál mondhatod,
Mindent köszönök, amit az élet Veled adhatott!
foldinefehereva, 2019. május 04. szombat, 22:07
Gutási Éva versei
GUTÁSI ÉVA VERSEI

Gutási Éva költő és írónő. Megjelent könyvei: 2004: A halál hitvese, Korana kiadó, 2010: Tépett Angyal, IMEA kiadó, 2012: Fájdalom lepkék, IMEA kiadó, 2016: Minden napra egy alma, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, 2016: Rangodon alul, Underground kiadó, 2017: Egészség ÁBÉCÉ, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet

Gutási ÉvaGutási Éva - Fájdalom lepkék KönyvbemutatóAZ AGY
menusgabor, 2019. április 13. szombat, 19:00
1/31
Képek, videók
Csütörtökön kaptam
csalogany13
2017. április 29. szombat, 19:10
Csütörtökön Veritől
csalogany13
2011. szeptember 09. péntek, 16:31
Kimi csütörtökön
kimif1
2010. február 14. vasárnap, 17:09
Pályakémlelés csütörtökön
kimif1
2009. október 30. péntek, 09:02
Vonulás-Kimi csütörtökön.
kimif1
2009. október 01. csütörtök, 09:38
Csütörtökön víradóra
csakitibi
2008. augusztus 04. hétfő, 18:07
Testvériség.jpg
chillik
2016. november 17. csütörtök, 05:27
Testvériség-ŐSZ
1vargaildyko
2016. szeptember 16. péntek, 06:13
Testvériség-KÁVÉ
1vargaildyko
2016. augusztus 06. szombat, 05:32
Testvériség-HÁROM
1vargaildyko
2016. május 10. kedd, 06:39
Testvériség-FUTÁS
1vargaildyko
2015. május 05. kedd, 07:13
Testvériség-KILENC
1vargaildyko
2014. október 06. hétfő, 11:02
testveriseg(1).jpg
kmmmarika
2009. november 10. kedd, 13:34
A Testvériség - The Conve
darkkarol
2009. május 18. hétfő, 20:22
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.