Belépés
2020. március 28. szombat | 13. hét | 88. nap | 19:52 | Gedeon, Johanna
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Útravaló – 2020. február 14.
Különösképpen is összecseng az apostolok kettesével való útra bocsátása, valamint a szláv népek két apostolának, Cirillnek és Metódnak az evangelizációs tevékenysége, akiket a vérségi kötelékek is összekapcsoltak: testvérek voltak. Életükben az apostoli küldetés természetét látjuk meg: az Úrral megélt kapcsolat új testvériséget hoz létre, mely beteljesíti és felülmúlja a vérségi kapcsolatokat, azáltal, hogy felismerik a tőlük idegen emberekben is azt, akit az Atya ugyanúgy szeret, mint őket, és ez a közös tapasztalat új kultúrát, emberi közeget teremt. Imádkozzunk ma azért, hogy ennek a két nagy szentnek a példája és közbenjárása által megújuljon a szláv népekben identitásuknak ez a legmélyebb rétege.

Magyar Kurír
maroka, 2020. február 14. péntek, 09:32
Meeting with the Neocatechumenal Way 2018-05-05
evangéliumát kezdték nekik hirdetni. Ezeknek az embereknek - tolvajok, alkoholisták - megváltozott az élete, keresztény szellemiségű közösséggé formálódtak. Az új módszer elterjedt a madridi plébániákon. Fölfigyelt rájuk a madridi bíboros, így jutott el híre a Vatikánba. Rómában 1969-ben kezdte meg szolgálatát az első csoport, a Kanadai Szent Vértanúk plébánián.
Az Út a nevét - Neokatekumenális Út - 1989-ben az Istentiszteleti és Szentségi Kongregációtól kapta. A mozgalom evangelizációs tevékenységének jóvoltából számtalan férfi és nő, család tért vissza a hitélethez a keresztség szentségének újrafelfedezésén keresztül, közösségeikben számos papi és Istennek szentelt hivatás született. Ma már 5 kontinens 140 országában elterjedt. 2006-ig 16 700 közösség működött az egész világon - 5500 plébánián, 880 egyházmegyében. 2002. június 29-én a Világiak Pápai Tanácsa ,,ad experimentum" engedélyezte öt évre a Neokatekumenális Út statútumát (alkotmányát, alapító okiratát),
maroka, 2018. május 05. szombat, 16:44
Átadták a Mindszenty-emlékérmeket a Parlamentben
23-án szentelték pappá Szekszárdon. Ezután a pécsi egyházmegyében volt több helyen káplán, majd a pécsi székesegyház plébánosa lett. II. János Pál pápa 1994-ben nevezte ki Castra Galbae-i címzetes püspökké és kalocsa-kecskeméti segédpüspökké.

Bíró László 1994-től teológiai tanár és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családügyi Bizottságának elnöke, 1)96-tól az MKPK családreferense. XVI. Benedek pápa 2008-ban Magyarország katonai ordináriusává nevezte ki. A tábori püspök sajátos evangelizációs közegként tekint a katonaságra és a családjukból kiszakított honvédekre - tette hozzá.

A püspök vallja, hogy nincs individualista kereszténység, "ha komoly munkát akarunk végezni az egyházban, együtt kell munkálkodni Istennel, az emberekkel, a paptestvérekkel és a laikusokkal is" - fogalmazott az Országgyűlés alelnöke.

A Regnum Marianum közösséget több mint százéves, magas színvonalú ifjúságnevelő, közösségteremtő tevékenységért, a kereszténységet megtartó és megőrző lelkiségéért, nemzetünk
velemenyezd, 2017. november 03. péntek, 14:02
Ferenc pápa – Az Evangélium öröme kezdetű apostoli buz
szépség megbecsülésének visszaszerzéséről, hogy elérjük az emberi szíveket, és felragyogtathassuk bennük a Feltámadott igazságát és jóságát. Ha - amint Szent Ágoston mondja - mi csak a szépet szerethetjük, akkor az emberré lett Fiú, a végtelen szépség kinyilatkoztatása a leginkább szerethető, és a szeretet kötelékével vonz bennünket magához. A hit továbbadásába tehát be kell építeni a szépség útján történő nevelést. Kívánatos, hogy minden részegyház támogassa a művészetek alkalmazását evangelizációs tevékenységében, kapcsolódva a múlt gazdagságához, de a mai kifejezési formák sokféleségét is felhasználva azért, hogy a hitet új, ,,példázatszerű nyelven" adják tovább. Bátornak kell lenni az új jelek, az új szimbólumok, az új test megtalálásában a szó átadására; a szépség új formáit kell megtalálni, amelyek különböző kulturális közegekben nyilvánulnak meg, beleértve a szépség nem hagyományos formáit is, amelyek talán kevéssé jelentősek az evangéliumot hirdetőknek, de a többiek számára
maroka, 2016. december 26. hétfő, 17:07
A Németh-Kriza-gyűjteményből nyílt kiállítás Szentendrén
köszöntőjében felidézte, hogy amikor édesapját 1972-ben elbocsátották a lelkészi állásából, "palástvesztésre ítélték", képek értékesítésével tartotta el a családot. Ennek következménye, hogy ma több száz alkotásból áll a gyűjtemény - tette hozzá, megjegyezve, hogy ebből a keserűségből és kilátástalanságból egyedülálló módon létrejött olyan anyagi biztonság, amely új alkotóközösség létrehozásához, majd ennek révén egy művészi közösséghez vezetett. De az egzisztenciális biztonság egyúttalországos evangelizációs munkát is lehetővé tett - mutatott rá. Németh Zsolt a szilasligeti evangelizációs hétvégi házukra visszaemlékezve kiemelte: a művészet a misszió eszközévé is vált ennek a földalatti ökumenikus evangelizációs kisközösségnek.

A külügyi bizottság elnöke úgy fogalmazott, bízik abban, hogy a gyűjtemény fontos értékét jelenti a magyar művészeti életnek, és a magyar hitéletnek is.

Németh Zsolt az MTI-nek és a Kossuth Rádiónak elmondta: noha rövid élet jutott a szüleiknek, az mégis teljes volt, és
velemenyezd, 2016. március 29. kedd, 22:23
Imaszövegek démoni befolyás ellen
1, Sok odaadott szentmise, szentáldozással

2, Gyakori gyónás, nagyon komoly imádságos felkészüléssel, különösen nagy hangsúllyal a megbocsátáson és az erős elhatározáson

3, Rózsafüzér (Rendszeresen. A titkokhoz kapcsolt elmélkedésben gyakran átgondolva, értelmezve a gonosz hatalma alóli megszabadításunkat: Jézus az Isten Báránya. Jézus nevének jelentése: Isten megszabadít.)

4, Felajánlások, életfelajánlás

5, Dicsőítő imádságok (különösen a Jézus vére és Jézus neve imák)

6, Szabadulást és gyógyulást kérő imádságok + kilencedek

7, Szent zene (sok, sok, sok - pl. a Sárga könyv dalai, ...)

8, Gyakori szenteltvízhasználat - magamon, a tárgyaimon és a házon

9, Áldáskérés a szülőktől

(Az imádságok előtt nagyos sokat tesz a védőszent/ek segítségül hívása is.)

Dicsőítő imák

Áldott légy!

Áldott légy, mindenek Alkotója!
Áldott légy, teremtő Bölcsesség!
Áldott légy,
keresztenyhivek, 2014. augusztus 16. szombat, 07:44
+++ELMÉLKEDÉS A mai NAPON +++
Szentlélek működésének másik fontos területe a liturgia, a szentségek
kiszolgáltatása, különösen is a szentmise. E szertartások során Isten a
Lélek segítségével létesít kapcsolatot velünk, emberekkel. A Lélek
közvetítésével vagyunk képesek imádkozni, Istenhez szólni, és az ő
üzenetét meghallani, megérteni.
A Szentlélek harmadik, s idén, a Hit évében különösen is kiemelendő
működési területe az apostoli, hithirdető, evangelizációs munka. A
Szentlélek áldásos működésének köszönhetően az evangélium hirdetése minden
korban megújítja az Egyházat. Mindazok, akik részt szeretnének venni ebben
az évszázadokon átívelő szolgálatban, engedjék, hogy bennük is működjön a
Lélek! Engedjék, hogy az Értelem Lelke az evangélium igazságának
felfedezésére vezesse őket! Engedjék, hogy Isten Lelke az evangélium
hirdetésére indítsa őket!
Sokszor emlegetjük, hogy a Szentlélek
mailona, 2013. május 22. szerda, 16:17
XVI. Benedek lezárta a püspöki szinódust
- fogalmazott homíliájában XVI. Benedek.

Az egyházfő 332 bíborossal, érsekkel, püspökkel, zsinati atyával és a keleti egyházak képviselőivel koncelebrálta a szentmisét, melyen a világ több nyelve mellett arabul is imádkoztak Szíriáért és a közel-keleti térség békéjéért.

A mise a Vatikánban október 7-én kezdődött püspöki szinódust zárta, mely egybeesett a II. Vatikáni Zsinat ötvenedik évfordulójával és a pápa által meghirdetett Hit Évének kezdetével.

A szinóduson az egyház új evangelizációs missziójáról megfogalmazott irányelveket külön munkacsoport dolgozza át egységes dokumentummá, melyet az olasz sajtó értesülései szerint XVI. Benedek a szekularizált Európában pozitív példaképnek számító Lengyelországban tenne majd közzé.

"A szinódus megerősítette az elkötelezettséget az egyház lelki megújulására a szekularizált világ lelki megújulása érdekében" - mondta a pápa. A szinódus irányelveit összefoglalva az új evangelizáció főbb pásztori feladataiként a keresztényeknek a szentségekhez
velemenyezd, 2012. október 28. vasárnap, 13:22
A kínai katolikusok világtalálkozót tartanak a laikus hívők missziós szerepéről
A Hongkongi Egyházmegye által szervezett rendezvény a Világi hívők évének záróeseménye. Dominic Chan Chi-ming atya, Hongkong általános helynöke elmondta, hogy a mostani tanácskozáson egyrészt a világi hívők szolgálatának megértését kívánják elmélyíteni, másrészt a világon élő kínai katolikusok közötti barátságot szeretnék erősíteni, ezen kívül az egyház evangelizációs tevékenységéhez akarnak hozzájárulni.

http://www.ucanews.com/2012/10/26/chinese-catholics-convene-for-gl obal-meet/
velemenyezd, 2012. október 27. szombat, 16:52
A misszióknak gyűjtenek vasárnap a katolikus templomokban
A katolikus egyház 1926 óta ünnepli meg a világmisszió napját október 18-án, s a hónap utolsó előtti vasárnapján a magyarországi templomokban is a misszióknak és a hithirdetőknek adakoznak a hívek - írták.

A katolikus egyházfő üzenetében kifejezésre juttatja, hogy "a missziós világnap megtartása idén egészen különleges jelentőséget hordoz. A II. vatikáni zsinat kezdetének 50. évfordulója, a hit évének megnyitása és a püspöki szinódus új evangelizációs témája mind megerősítik azt, hogy az egyház még bátrabb és még buzgóbb elkötelezettséggel akarja folytatni a (...)missziót, hogy az evangélium eljusson a Föld legvégső határáig".

XVI. Benedek pápa rámutat: az evangélium hirdetésének küldetése egy püspök számáranem csak az, hogy "odafigyel Isten népének arra a kis darabjára, amit lelkipásztori gondjaira bíztak, és abban sem, hogy saját egyházmegyéjéből (...) papokat vagy laikusokat küld misszióba. A püspöknek a helyi egyház egész tevékenységét, minden területét, azaz egész létét és működését be
velemenyezd, 2012. október 19. péntek, 15:23
Ökumenikus tanács főtitkára: erősíteni kell a munkát a gyülekezetekben
egyik fő védnöke a MEÖT lesz. A rendezvényre napi 10 ezer embert várnak, köztük sok fiatal hívőt - tette hozzá.

Rámutatott: 2013-ban Magyarország ad otthont az Európai Egyházak Konferenciája - hatévente tartott - nagygyűlésének, amelyen a szervezet új céljait is megfogalmazzák. Az előkészületekbe bevonták a MEÖT-öt is, jövő héten pedig tárgyalnak a szervezés részleteiről.

A MEÖT főtitkára szólt arról: szervezetük bizottságait szeretnék mind aktívabbá tenni, így az ifjúsági, misszió és evangelizációs, a női bizottság, a vallásközi dialógus, a keresztény egység, az országos reformáció napi, illetve a szociáletikai bizottság munkájára is fokozottan számítanak. Ezenkívül a Teológiai Szemle című tudományos lapjukban igyekeznek magas színvonalú publikációkat közzétenni - jegyezte meg.

Fischl Vilmos utalt arra, hogy a környező országok magyar egyházaival is szeretnék ápolni a kapcsolatot, hogy lehetőségeihez mérten a MEÖT segíthesse a határon túli magyar egyházakat.

Az egyházügyi törvénnyel
velemenyezd, 2012. február 02. csütörtök, 07:04
Mi történt a szülinapomon ?
Mi történt a szülinapomon ?
/ Múlt - kor /

2011. február 10., csütörtök. ELVIRA, ELLA, Harlám, Klára, Pál, Skolasztika, Vilmos névnapja.

[1]1258. február 10.
A mongolok lerombolják Bagdadot
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon

[2]1448. február 10.
Létrejön az önálló magyar obszerváns ferences rendtartomány
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon

[3]1459. február 10.
A magyar politikai vezetőréteg jelentős része kiáll Mátyás mellett
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
36 főúr és 12 főpap hűségükről biztosították a magyar királyt. A fiatal uralkodó elképzeléseivel számos főúr nemtetszését váltotta ki. Az engedetlenség pártütéssé alakult, amelynek élére Garai László volt nádor állt. Január második felében Mátyás már értesült a lázadók és III. Frigyes német-római császár között folyó tárgyalásról, de még a várakozás álláspontjára helyezkedett.

[4]1808. február 10.
Finnország orosz uralom alá kerül
[2004.09.13. 12:06] Ezen
korall44, 2011. február 10. csütörtök, 14:54
1/2
Képek, videók
magyar kurír fotó0527.jpg
maroka
2019. május 27. hétfő, 23:45
Kettesével jönnek
szeva953
2009. december 25. péntek, 18:22
kettesével közelről
bobci
2007. szeptember 30. vasárnap, 22:38
O.V.-népek java.jpg
agica2004
2015. február 07. szombat, 17:45
népek és a motiváció.jpg
dnemethk
2013. május 26. vasárnap, 18:54
békéért népek szabadságáé
lacipecsenye
2012. november 09. péntek, 11:24
hőfokok és népek.jpg
dnemethk
2012. október 03. szerda, 22:32
Különböző népekhez tartoz
pacsakuti
2012. augusztus 21. kedd, 13:03
lipcse népek bar.emlékmű
lacipecsenye
2011. november 19. szombat, 20:16
Apró népek.gif
zsokaoldala
2011. február 18. péntek, 19:27
lipcse népek barátsága em
lacipecsenye
2011. január 03. hétfő, 22:52
NepekUra.jpg
edinacska84
2010. december 15. szerda, 16:33
NEPEK.JPG
maxxx
2007. november 30. péntek, 18:56
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.