Belépés
2019. szeptember 23. hétfő | 39. hét | 266. nap | 15:34 | Tekla
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Gondolatok az evangéliumhoz (Lk 14,1. 7–14)
megfelelni. Az öntelt embert soha nem lehet boldoggá tenni, sőt, aki hivalkodó, éles nyelvű, tolakodó és szigorú, az maga sem boldog. Szinte minden bűn a büszkeségből ered, mert a büszkeség lelkülete nem fogad el semmilyen irányítást, fennhatóságot vagy vezetést, csak a saját dolgait akarja csinálni a saját elképzelései szerint. Krisztus követői viszont életüket ,,Istenhez, a tökéletes igazak lelkeihez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz" (Zsid 12, 23-24) szabják.
Máté evangéliumában olvassuk: ,,Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű" (Mt 11, 28-30). A legsúlyosabb tehet mi magunk jelentjük önmagunk számára. Ahogyan a kutyának akadály volt a víz tükrében megjelenő kép, számunkra ugyanúgy akadály és teher a büszkeségünk. Jézust magunkra
maroka, 2019. szeptember 01. vasárnap, 09:54
Szent Ágoston püspök és egyháztanító
szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút, mint a világ Üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten őbenne.
Ez az Isten igéje. 1Jn 4,7-16

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Aki legnagyobb köztetek, legyen a szolgátok.
Abban az időben Jézus így beszélt a tanítványokhoz:
,,Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát felmagasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát
maroka, 2019. augusztus 28. szerda, 08:38
1010 év kegyelméért adtak hálát Pécsett
szentségei szent életre vezetnek, biztos lehessen abban, hogy ha Isten népéhez tartozik, akkor életében az Úr törvénye tud érvényesülni. A megszentelődésben, áldozatvállalásban, kereszthordozásban föltárul az emberi lét méltósága. Választott nép, királyi papság, szent nemzet vagyunk krisztusi méltósággal. Ezt a méltóságot ismerjük fel az Egyházban, és ezt a méltóságot ünnepeljük most, ezen az évfordulón.
,,Menjetek el az egész világra - ebből a krisztusi küldetésből jut el hozzánk Isten evangéliuma, Isten örömhíre. Megérint bennünket - így születik meg 1010 évvel ezelőtt a Pécsi Egyházmegye. A pásztori gondoskodásnak, a megszentelődésnek műveként. Milyen jó visszagondolni erre a hosszú történelemre" - fogalmazott a főpásztor. ,,Testvérek, hála van a szívünkben! Hála az Egyházért, azért, hogy az Egyház tagjai lehetünk. Hála az elődökért, hála van a szívünkben a plébánián, oktatási intézményeinkben, közösségeinkben történő munkáért. És hála van a szívünkben már előre a
maroka, 2019. augusztus 27. kedd, 18:58
Ragaszkodjunk az evangéliumhoz
,,Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok?"(Gal 4,9)

Veszélyes dolog, ha az igaz keresztyének között tévelygések, széthúzások és szekták támadnak, amelyek a lelkiismeretet elcsavarják és megtévesztik, és a Lélekben való kegyelemtől észrevétlenül a külsőségekhez és cselekedetekhez vezetnek. Ebben nagyon nagy szükség van éberségre. - Ezért én hűségesen tanácsolom és óvlak benneteket, hogy legyetek elővigyázatosak, és ahhoz a kérdéshez ragaszkodjatok, amely a keresztyénség lényegét képezi, és semmi áron ne engedjétek, hogy más kérdés vagy tudomány ezekkel egyenrangúvá legyen. Ha valaki valami ilyet hozna fel, így válaszoljatok: - Kedvesem, ettől lesz valaki keresztyén vagy nem? Ha nem, akkor ne tekintsd a legfontosabbnak, és ne foglalkozz vele túlságosan komolyan. - Ha valaki túl gyenge ahhoz, hogy ezt tegye, az várja ki, és csak tartson ki,
kalmanpiroska, 2019. június 11. kedd, 09:14
Szent Ferenc az evangélium szavára hallgatva
A Szentatyával való találkozásra névadó szentjével, Szent Ferenccel együtt, vele ismerkedve készülünk.
Szent Ferenc az evangélium szavára hallgatva lángoló hévvel hirdette a bűnbánatot, miközben szavai égő tűzként hatoltak az egybegyűltek szívébe. Szüntelenül, nagy lelkesedéssel hirdette a békét; e szavakkal köszönt prédikációi előtt, és köszöntött mindenkit: ,,Az Úr adjon nektek békét!" Ezzel elérte, hogy sokan azok közül, akik eredetileg gyűlölték a békét és a lélek üdvösségét, az Úr közreműködésével teljes szívükből befogadták a békét, és maguk is a békesség fiai és az örök üdvösség sóvárgói lettek.
Példáját követni kezdték, egyre több társa lett, akik életmódjukban és öltözékükben is alkalmazkodtak hozzá. Szent Ferenc teljes éberséggel és gonddal tanította őket nap mint nap, hogy hogyan ragadják meg az élet lényegét, és hogy biztos léptekkel haladjanak a szent szegénység és a boldog egyszerűség útján.
Szent Ferenchez hasonlóan kinyitom-e a szívemet arra, hogy meghalljam, mit üzen
maroka, 2019. május 15. szerda, 21:32
Törvény és evangélium
,,Jézus félreérthetetlenül hirdette: Isten törvénye tökéletes és abszolút, így senki sem lehet igaz előtte. De meg sem kell próbálnia, hiszen kegyelme olyan hatalmas! A törvénykezők, akik teljes erejükkel igyekeznek bizonyítani, mennyire méltók Isten szeretetére, épp az evangélium lényegét tévesztik szem elől: azt, hogy az evangélium Isten ajándéka azoknak, akik nem érdemlik meg. A bűnre nem a szabályok szigorítása, hanem Isten megismerése jelent megoldást."

-Philip Yancey-
kalmanpiroska, 2019. május 15. szerda, 18:06
Útravaló – 2019. május 9.
Az etiópiai kincstárnok megkeresztelkedésének távirati stílusú leírása a mai szentleckében a lényeget foglalja össze, ami az e napokban folyamatosan olvasott János-evangéliumhoz kapcsolódik. Jézus Krisztus az élet forrása, aki valóságosan van jelen az Eucharisztiában. Ám jelenléte semmilyen tapasztalati elemzéssel föl nem ismerhető, egyedül csak a hittel. Egy náci tiszt a letartóztatott papnál talált szentostyát az ujjával morzsolta szét, mondván: ,,Ez a maguk Istene." Az örök élet erőforrása hit nélkül nem ad erőt, sőt, akadálya lesz boldogulásunknak és üdvösségünknek. Az Eucharisztia elutasítása lehet vétlen tévedés vagy ateizmus, de mindenképpen a katolikus hit hiányát jelzi.
maroka, 2019. május 09. csütörtök, 10:18
Igaz és gonosz
"A gonosznak pedig azt mondja Isten: Miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé, veted rendelésimet!" (Zsolt 50,16-17)

Nem kell azon bosszankodni, hogy olyan emberek között élünk, akik ugyan velünk együtt dicsekszenek Isten, Krisztus és a Szentlélek nevével, Isten Igéjével stb., hogy mindkét oldalon ugyanazt hangoztatják, de lényegét és értelmét tekintve nagyon távol van egymástól e kettő. Nem lehet őket kirekeszteni, sem Isten nevét tőlük elvitatni. De kihullnak ők maguktól, mihelyt kitetszik, hogy az egy nevet valló két fél közül melyik az igaz, melyik a hamis. De ahhoz, hogy igazán kitessék, melyik igazi, melyik hamis, meg kell nézni egyrészt, hol tanítják tisztán és elegyítetlenül a Krisztusban való hit evangéliumát, hol terem az Ige szerinti jó gyümölcsöt és cselekedeteket, másrészt pedig, hogy hol próbálják kijátszani, s az evangéliumot és a hitet csak szájjal vallani.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. április 22. hétfő, 08:53
Mit jelent magyarnak lenni
"Igazán
csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz.
Magaddal is csak itt bírhatsz,
óh lélek! Ez a hazám."
-József Attila-

"Amikor magyarokká lettünk nem szabad választásunkból lettünk magyarokká, ezt így kaptuk Istentől, létünknek, sorsunknak alkotórészeként. A magyarságot pedig legyen az sors, küldetés vagy AMOR FATI végzetszerűség, szeretnünk kell, mint Isten legnagyobb ajándékát. Szeretnünk kell mindazt, amit ez a nép ezen a földön alkotott, a történelmét, a nyelvét a művészetét, egész művelődését. Igent kell mondanunk erre az eleve elrendelésre, s alázatosan, de határozottan kell vállalnunk minden következményét, még ha néha fáj is.

Semmi sem történik véletlenül. Életünkben, minden mindennel összefügg. A család, tükörképe nemzetünknek, és ha a családon belül viszály, veszekedés, egyet nem értés van, ez mint negatív energia, kihatással van a
lilagondolatok, 2019. március 16. szombat, 08:01
Angyalszó - Az élet útja
.......
Az élet útja
A mai vasárnap evangéliuma szemléletes hasonlattal kezdődik. ,,Vajon vezethet-e vak világtalant?" -
teszi fel a kérdést Jézus, és ha nem válaszolná meg, akkor is mindannyian tudnánk a feleletet. Lehetetlen vállalkozás volna, hogy egy vak vezessen egy másik nem látó embert, mert aligha jutnának előre, hamar tragédia történne.
Ahhoz, hogy egy úton haladni tudjunk, szükség van arra, hogy lássuk az utat, ha pedig akadályozva vagyunk látásunkban, akkor olyan személy vezessen minket, aki látja az utat. Jézus hasonlata azt
mutatja be, hogy nekünk, esendő és bűnös embereknek, akik botorkálunk és olykor bizony nehezen jutunk előre az élet útján, magabiztos vezetőre van szükségünk. Keresztény emberként Jézusban ismerjük fel vezetőnket, akit Üdvözítőnknek vallunk, s tőle várjuk, hogy ne csak megmutassa számunkra az üdvösségre, az örök életre vezető utat,
maroka, 2019. március 04. hétfő, 09:40
Évközi 8. vasárnap 03.03
halhatatlanságot, akkor beteljesedik az Írás szava:
A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?
A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
Legyetek tehát állhatatosak és kitartóak, szeretett testvéreim? Tegyetek minél többet az Úr ügyéért szüntelen, hiszen tudjátok, hogy fáradozástok az Úrban nem hiábavaló.
Ez az Isten igéje. 1Kor 15,54-58

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A szív bőségéből beszél a száj.
Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: ,,Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe?
Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere.
Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak: Barátom, hadd vegyem ki szemedből a
maroka, 2019. március 03. vasárnap, 09:01
Bűnökből való megtisztulás hit által
,,Krisztus önmaga által szerzett a bűnökből megtisztulást." (Zsid 1,3)

Ez valóban eltalálja az evangélium lényegét; mert bármit mondanak Krisztusról, nem segít nekünk, amíg úgy nem halljuk, ahogy az mindannyiunknak javára és hasznára szól. Mi szükség lenne arra, hogy ezt nekünk prédikálják, ha mindez csak őérette történne? De ez most teljességgel ránk vonatkozik, és a mi üdvösségünket érinti. Ezért hát hallgassuk örömmel! Rendkívül kedves szavak ezek. A Krisztus, aki olyan nagyságos, mindenek örököse, az isteni dicsőség ragyogása, az isteni lény képmása, aki mindeneket hordoz, nem idegen erővel és segítséggel, hanem saját tettével és erejével, ő szolgált nekünk, öntötte ki ránk szeretetét, és szerzett tisztulást bűneinkből. Ő ezt mondja: a mi, a mi bűnünkből, nem az ő bűnéből, nem a hitetlenek bűneiből; mert aki ezt nem hiszi, annak a tisztulás hiábavaló, arra nem érvényes.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. március 02. szombat, 07:31
1/23
Képek, videók
Utóirat az Evangéliumhoz.
chillik
2016. szeptember 08. csütörtök, 11:40
Öntelt O.V..jpg
agica2004
2013. november 02. szombat, 16:27
1.Büszkeséggel tölt el...
anci-ani
2018. március 13. kedd, 10:37
büszkeségem
orban47
2015. november 12. csütörtök, 20:16
Büszkeség-KARD
1vargaildyko
2015. július 04. szombat, 09:14
Büszkeség és balítélet.gi
pacsakute
2015. február 16. hétfő, 20:36
Büszkeség-HOLD
1vargaildyko
2015. február 09. hétfő, 12:38
A büszkeség arra jó
sanci81
2015. február 01. vasárnap, 19:14
Büszkeség
sacimama
2014. augusztus 16. szombat, 03:26
Büszkeség-GYÜMÖLCS
1vargaildyko
2014. június 05. csütörtök, 10:22
Sárga büszkeség
fekecsicuka
2014. május 28. szerda, 17:16
büszkeségeim
orban47
2014. március 14. péntek, 18:09
élet legszebb dolgai ingy
kicsoda57
2015. június 28. vasárnap, 23:00
Bizd sz Urra dolgaidat
irmus
2011. október 17. hétfő, 18:47
az élet dolgain elmélkedv
sabakiralyno
2011. augusztus 07. vasárnap, 17:53
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.