Belépés
2018. december 14. péntek | 50. hét | 348. nap | 18:52 | Szilárda
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Vona Erzsébet Cecília
VONA ERZSÉBET CECÍLIA

Falun születtem, itt is éltem le az eddigi életem. Sok keserűségen mentem át, és volt egy, amit már nem bírtam elviselni, nem bírtam túllépni rajta. Ekkor kezdtem el leírni a bánatom, keserűségem, majd nem tudom mi oknál fogva, de versbe formáltam. Azóta írok, már nem csak a jó vagy rossz érzéseimről, hanem az életről, a természetről is. Szeretném ezt megosztani az emberekkel.

Érzelmek-, szerelem-, tájak-, természet- versben.

"Ha újra kezdhetném
Csak egy egyszerű, átlagos nő vagyok, aki felnevelte gyermekeit, segítette Őket a felnőtté válásban. Megbocsátottam a megbocsáthatatlant, megpróbáltam pótolni a nélkülözhetetlent, feledni az elfeledhetetlent. Sokszor cselekedtem indulatból, okoztam csalódást
menusgabor, 2018. december 10. hétfő, 20:00
Cseri Kálmán gondolatai a KARÁCSONYRÓL
Érdemes végigolvasni

Pasarét, 2005. december 11. (vasárnap)

Cseri Kálmán
HOGYAN ÜNNEPELJÜK KARÁCSONYT?
Alapige : Ézs 30,15-16
"Így szól az Úr: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségtek lett volna; de ti nem akartátok, hanem ezt mondtátok: Nem, hanem lóra ülve vágtatunk, ezért majd vágtatnotok kell; és gyors paripán elhajtunk; ezért gyorsak lesznek üldözőitek."

Imádkozzunk!
Valóban szeretnénk most imádni szent felségedet, mindenható Isten, kegyelmes mennyei Atyánk. Olyan ritkán tesszük ezt igazán szívből, és olyan ritkán tehetjük ezt a hívek seregében.
Köszönjük, hogy ennek az alkalmát készítetted most számunkra. Segíts ezt az órát arra használnunk, amire adtad.
Magasztalunk téged, mert igazak ígéreteid. Dicsőítünk mindazért, amit már beteljesítettél, és azért, ami ezután válik majd valóra.
Köszönjük az első advent beteljesedését, és köszönjük neked, dicsőséges megváltónk Jézus Krisztus, hogy
pacsakute, 2018. december 10. hétfő, 08:38
Advent 2. vasárnapja 12.09
Kezdőének:
Sion népe, íme, jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömére. (Vö. Iz 30,19.30)

Könyörgés:
Mindenható, irgalmas Istenünk, segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Fiad elé. Örök bölcsességeddel nevelj minket, hogy evilági elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Báruk próféta könyvéből
Véget ér a fogság: boldog élet várja Isten népét.
Jeruzsálem, vesd le a gyász és az ínség ruháját, öltözzél annak a dicsőségnek díszébe, amelyet Isten ad neked mindörökre.
Öltsd fel Isten igazságának köntösét, s tedd fejedre az Örökkévaló dicsőségének koronáját, mert az Isten ismertté teszi fényességedet mindenütt az ég alatt.
Isten ezt a nevet adja neked örökre: ,,Igazságosság békéje", ,,jámborság dicsősége".
Kelj fel, Jeruzsálem, állj a magaslatra, és tekints keletre!
maroka, 2018. december 09. vasárnap, 21:59
Sorsunkkal való megelégedés
A keresztyén embernek imádkozni kell, hogy sorsával tudjon megelégedni

Hogy mi a maga sorsával való megelégedés, mutatja azt részben maga ez az elnevezés is: az ugyanis, amikor az ember abban az állapotban és azokban a körülményekben, melyekbe Isten helyezte, megnyugszik, Isten gondviselésének igazgatása ellen nem békétlenkedik, nem is igyekszik állapotát törvénytelen, vétkes úton módon változtatni és jobbítani, a mások boldog állapotát sem irigyli, hanem a magáéval megelégszik, meggondolva, hogy Isten azt ítélte neki hasznosnak; a jövendőre nézve is Istentől vár mindent, tudva, hogy neki javát akarja, és ekképpen mind a jelenvalókra, mind a jövendőkre nézve csendességben van.
Igen hasznos és az ember boldogságához nagyon szükséges szép erény a maga sorsával való megelégedés. Mert az megmenti az embert sok nagy bűntől, ami veszedelembe ejtheti a lelket, és sok nyugtalanságtól, ami keserűvé teheti az életet. Mennyi bűnre viszi az embereket az elégedetlenség! Szükségtelen és hamis esküvésekre,
kalmanpiroska, 2018. december 08. szombat, 17:36
Szép írások
Így tanít jól élni egy súlyos beteg lány felemelő tanúságtétele és halála!

Egy huszonegy éves lánytól, Claire Winelandtől búcsúzott a világ, aki gyógyíthatatlan,"cisztás fibrózis" nevű betegségben szenvedett.
Keresztény vagy hívő? Nem tudom. Mégis, annak alapján, amit láttam és hallottam tőle, azt mondom: szent volt. Huszonegy évesen az élet olyan mélységére tapint rá, ami elbűvöl...mely nagyon megérintett, és sokat épültem rajta.

"Tizennégy éves voltam, amikor elkezdtem ezeket a beszédeket, és nagyon egyszerű volt, mert az élettapasztalatomról és a történetemről beszéltem. Egy "cisztás fibrózis" nevű betegséggel születtem, ami sűrű nyákot termel a szervezetemben. Ez undorító. Nem tűnik túl félelmetesnek, egészen addig a pillanatig, amíg ráeszmélsz, hogy az összes szervedet ellepi a sűrű nyák. A szerveid eleinte elkezdenek furcsán viselkedni, majd lassan leállnak, ahogy idősebb leszel.

Most tudom, hogy kissé megtévesztő vagyok, mert abból, ahogy vidáman és
kirscha, 2018. december 06. csütörtök, 21:17
Enneagram - Hatos Archetípus Szintjei /Egészséges/
azzal is a javára válnak az általuk alapított vagy nekik munkát adó vállalkozásoknak, hogy az egyenlőség szellemét hozzák magukkal és szívükön viselik a közösség jóllétét. Tiszteletben tartják a többi embert, és olyan kollegiális légkört képesek teremteni, amelyben mindenki egyenrangú partnernek érezheti magát, ahelyett hogy a fölé- és alárendeltségi viszony érvényesülne. Tisztában vannak azzal, hogy biztonságuk nagymértékben függ munkahelyük és lakóközösségük jó állapotától, ezért együttműködnek a többi emberrel azoknak az intézményeknek és struktúráknak a fenntartásában, amelyek a közösséget szilárddá és egészségessé teszik. Gyakran vállalnak aktív szerepet helyi politikai ügyekben, részt vesznek az iskolaszék munkájában vagy a városuk, lakóházuk szépítésére felállított bizottságok tevékenységében. A közszolgálati munka azért vonzza a Hatosokat, mert számos előnyös tulajdonságukat kibontakoztathatják benne. Ugyanebből az okból gyakran alakul ki náluk valamilyen szintű politikai érdeklődés is, nem
eposz, 2018. december 03. hétfő, 21:45
Indián bölcsességek
10 ősi spirituális tanítás az indián bölcsektől, amit érdemes mindenkinek megfogadnia!

Mielőtt az európai hódítók Amerikába érkeztek, a becslések szerint 1,2 -12 millió bennszülött (indián) lakta a térséget.

Ezek a csodálatos emberek képesek voltak összekapcsolódni a Földanyával, tökéletes harmóniában létezni vele együtt, nem hiába emlegették őket a “Föld helytartóinak".

Megtanították, hogyan kell ,,finoman, gyengéden a Földdel bánni, valamint egyensúlyban és harmóniában élni. Talán, ha több őslakos indián leszármazottja élne ma is a Földön, nem lenne ekkora káosz, zűrzavar, mint napjainkban. Amit tehetünk: tanításaikat továbbadni és életünk, hétköznapjaink részévé tenni.

Lássunk 10 bölcsességet ősi tanítóinktól:

1. ,,A hatalmas szellem mindenhol jelen van: Ő maga a levegő, amit belélegzünk. A hatalmas szellem a Mi Atyánk, de Föld a mi Anyánk. Ő táplál minket, és amit a talajba elvetettünk, visszaadja nekünk!"- Nagy Villám
pacsakute, 2018. december 02. vasárnap, 22:45
Az ölelés
így? Gondoltam magamban.
Alig gondoltam végig mindezt, a hosszú bácsi már át is jött a másik oldalról és megpuszilta "anyám" arcát mindkét oldalon.. Anyám, pedig olyan kedves volt a bácsival, amilyennek addig még soha senkivel nem láttam a családból. Úgy látszik nem véletlenül volt olyan kedves, mert a bácsi az volt. Leguggolt hozzám és nekem is akart puszit adni, de én szégyenlősen "anyám" fekete szoknyája mögé bújtam. Majd, engedve, "anyám" biztatásának, előbújtam és ránéztem az "ismeretlen emberre".

Ő levette a kalapját és játékosan a fejemre rakta és azt mondta:
- Olyan szép vagy, mint egy kicsi dáma! És milyen gyönyörű, fekete a szemed, úgy ragyog, akár édesanyádé! Aztán, mondd, mikor mostad meg utoljára? - kérdezte és én felnéztem nagymamára, vagyis, "anyámra", várva, hogy kisegítsen a válasszal.
Ő mondott valamit, amin a bácsi jót nevetett és miközben én egyre bizonygattam, hogy
- reggel is megmostam a szememet is, meg máshol is...
- Az nem létezik,
furaila, 2018. november 24. szombat, 23:55
Törő Zsóka
TÖRŐ ZSÓKA

Kacsa Istvánné Törő Zsóka (Nagykanizsa. 1948 09. - ) pedagógus költő. Versei elsősorban lelki életéről, az emberekhez fűződő kapcsolatairól, örömről és fájdalomról szólnak. Megtalálod bennük Őt, mert nyíltan, őszintén ír. Szereti az életet, szereti az embereket, a versek világát. Fogadjátok szeretettel lelkének dalait!

Interjúm Kacsa Zsóka pedagógussal, költővel


Versei
menusgabor, 2018. november 23. péntek, 20:30
Azt álmodtam, hogy interjút készítek Istennel. - Vallásos
láttam,
amik fennen hirdették a keze munkáját.
Egy gyönyörű naplementét is láttam, és
reszketni kezdtem arra a gondolatra, hogy milyen lehet Isten.

Egyetlen kérdést akartam neki feltenni.
Odafordultam hozzá, de nem tudtam ránézni,
mert szikrázó fény vette körül. Így hát csak felkiáltottam:

,,Miért van annyi szenvedés és halál?"
Ő pedig válaszolt nekem:
,,Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál,
úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett"

Aztán azt mondta: ,,Aki bűnt követ el, meg kell halnia."
Megkérdeztem, mi a bűn, és azt mondta:
,,A bűn a törvény megszegése."

Azután mennydörgő hangon kijelentette a törvényt (a Tízparancsolatot)
1. Ne legyen más istened rajtam kívül!
2. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot!
3. Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét!
4. Emlékezzél meg a
maroka, 2018. november 23. péntek, 13:40
33. évközi hét kedd 11.20
.............
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.
Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert Jézusnak arra kellett elhaladnia.
Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: ,,Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom."
Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: ,,Bűnös embernél száll meg."
Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: ,,Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négy annyit adok helyette."
Jézus kijelentette: ,,Ma
maroka, 2018. november 20. kedd, 10:27
Nagy Szent Gertrúd szűz 11.17
- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Adja meg az Atyaisten, hogy megismerhessétek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét.
Testvéreim!
Meghajtom térdemet az Atya előtt: tőle származik minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység; megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.
Ez az Isten igéje. Ef 3,14-19

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz.
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam,
maroka, 2018. november 17. szombat, 11:31
1/436
Képek, videók
Vona Erzsébet Cecília - E
sarkadykati
2013. július 14. vasárnap, 13:06
eddigi.jpg
sz719eszter
2018. április 01. vasárnap, 14:43
eddigi ered0613.jpg
maroka
2010. június 13. vasárnap, 22:54
eddigi legnagyobb süllőm
peterimajoridozsahe
2009. december 03. csütörtök, 16:36
ha eddigi életedben
jakabgasparne
2009. január 22. csütörtök, 07:42
Eddigi legjobb éjszakai
moco
2007. október 15. hétfő, 09:03
Az eddigi tanítványaim.
palls
2007. július 21. szombat, 18:04
nehany foto az eddigi ele
katika08
2007. március 27. kedd, 17:22
az eddigi pálcika gyűjtem
kopornyikcsilla
2006. szeptember 26. kedd, 13:43
A felnőtté válás fontos f
sanci81
2018. augusztus 29. szerda, 17:52
Mikor felnőttek leszünk
irmus
2017. május 28. vasárnap, 12:36
a felnőttek.jpg
yvett789
2015. május 27. szerda, 20:04
Vérnyomásértékek felnőtte
pacsakute
2014. március 01. szombat, 12:11
Crescendo (Felnöttek).jpg
farkas1945
2013. november 10. vasárnap, 11:00
0 felnőttek csoportja
lovaszmarika
2013. augusztus 21. szerda, 14:13
Címkék
összes szervedet, közszolgálati munka, Jézus Jerikó, Nagy Villám, sűrű nyák, talajba elvetettünk, ember abban, Hatos Archetípus Szintjei, vámosok feje, dicsőségnek díszébe, emberekhez fűződő, igazi szőlőtő, keze munkáját, maga sorsával, OLVASMÁNY Báruk, Vona Erzsébet Cecília,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.