Belépés
2019. augusztus 17. szombat | 33. hét | 229. nap | 14:57 | Jácint
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Kapzsiság
,,Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól." Lukács 12,15

A kapzsiság a gazdagság és birtoklás utáni túlzott vágyakozás. Olyan szenvedély, amely igézetébe vonja az embert, úgyhogy az egyre többet akar. Láz, amely olyan dolgok utáni vágyra ösztönöz, amelyekre semmi szükség nincs!

A kapzsi üzletember sohasem elégedett. Azt mondja, hogyha egy bizonyos mennyiségű vagyont felhalmozott, akkor abbahagyja, de ha eljut odáig, akkor még többet kíván.

Kapzsi a háziasszony, akinek élete szüntelen bevásárlási körút. Vásárolja és összegyűjti a nem szükséges dolgokat is, mígnem zsúfolásig megtelik kamrája, pincéje.

Kapzsiságról tanúskodik a karácsonyi és születésnapi ajándékok hagyománya. Fiatalok és öregek aszerint értékelik a karácsonyt, amennyi ,,zsákmányt" kaptak.

Kapzsiságot látunk az örökségek elosztásánál. Amikor valaki meghal, rokonai és ismerősei látszatkönnyeket ontanak, hogy aztán a keselyű mohóságával vessék magukat az örökségre. Gyakran
kalmanpiroska, 2019. augusztus 15. csütörtök, 07:24
Szép napot mindenkinek!
Senki nem akar szegény lenni, szegénynek születni. Az emberek görcsösen igyekeznek megfelelni a mai társadalom elvárásainak. Régen könnyebb volt, nem nézték az iskolában hogy milyen telefonod, cipőd, márkás ruhád...stb. cuccod van. Egyenruhában jártak iskolában így ha az életszínvonalukban nem is az iskolában egyenlőnek tűnhettek és úgy is érezhették magukat.

A mai társadalom hála a technika fejlődésének egyre nehezebb szinte lehetetlen költség kiadásokat ad a családoknak. És ez sajnos már az óvodában elkezdődik. Nem mindegy milyen ruhában cipőben jár a gyerek. Milyen figurákkal tarkított pizsiben alszik. Semmi sem mindegy. Ahogy telnek az évek annál több minden kell, úgy változik a trend és a gyermek ízlése, hogy épp miért rajong.
Egy szülő ezalatt a teher alatt szinte majdhogynem megroppan. Mert a szülő nem szeretné ha a gyerekét megszólják, hogy kiközösítsék, hogy rosszul érezze magát, mert ő neki nincs épp olyan holmija mint Nórikának.
A szülők akik több műszakban dolgoznak, hogy
kirscha, 2019. augusztus 14. szerda, 08:58
Hogyan járhatunk Istennel?
szenvedésben azt jelenti, hogy Istennek ismerjük el őt, tudva, hogy velünk van. A járás viszonylag egyenletes, ritmusos mozgás, egyforma mozdulatok hosszadalmas, kitartó ismétléséből áll. Isten nem azt kérte Ábrahámtól az 1Mózes 17,1-ben: ,,bukfencezz előttem", netán ,,futkározz előttem", hiszen egyiket sem lehet éjjel-nappal folyamatosan végezni. Sokan úgy tekintenek a lelki növekedésre, mint a műugrásra: ,,Átadom az életem az Úrnak! Változtatok a szörnyű szokásaimon, és új ember leszek! Fél év múlva rám sem ismer majd senki!" Nos, a járás nem ilyen. A járás azt jelenti, hogy nap mint nap imádkozunk, nap mint nap olvassuk a Bibliát, a zsoltárokat, nap mint nap engedelmeskedünk, beszélgetünk keresztény barátainkkal, elmegyünk istentiszteletre, elkötelezzük magunkat egy gyülekezet mellett, és aktív tagjává válunk a közösségnek. Követjük a ritmust, és megyünk tovább, tovább, tovább. Az Istennel járás is egy metafora: a lassú, egyenletes előrehaladás szimbóluma.
Tehát ha
kalmanpiroska, 2019. augusztus 13. kedd, 20:44
„A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!
visszaszerezte a zsákmányt.

A hadrend ekkor felbomlott, és a magyarok kénytelenek voltak

a számukra kedvezőtlen közelharcba, kézitusákba bocsátkozni,

ami a nehézfegyverzetű német seregnek jelentett komoly előnyt.

Az augsburgi csata Balthasar Riepp 1744-es freskójánForrás: commons.wikimedia.org


A magyar harcmodor és fegyverzet egyszerűen alkalmatlan volt az ember ember elleni küzdelem eredményes megvívására, a páncélos német katonákkal szemben.

Bár a németek is sok embert vesztettek (köztük volt Konrád herceg ),

augusztus 10.-e I. Ottó seregeinek teljes győzelmével ért véget. A csata pontos mozzanatait nem ismerjük, de annyi bizonyos, hogy a vereség után a magyarok igyekeztek minél gyorsabban elhagyni az országot.

Kivégezték a magyar vezéreket

A király csapatai azonban a megvert és megfutamított magyarok
menusgabor, 2019. augusztus 10. szombat, 21:15
Szép napot mindenkinek!
korosztályok között egyre nagyobb kommunikációs szakadék tátong. Rajtunk is sok múlik, hogy ez a távolság nő vagy csökken.
Gyakran hallott mondat ez az idősektől, a fiatalok pedig rendszerint ettől a falra másznak. Pedig később valószínűleg ők is fogják ezt érezni, hiszen minden korban minden generáció más-más tulajdonságokkal, értékekkel, szemléletmóddal rendelkezik. Ahogy az is változik, hogy miben különböznek a fiatalok az idősektől, vagy hogy milyen a kapcsolatuk egymással.
A mai nyugdíjas korú emberek például jócskán tovább élnek, mentális és fizikai állapotukat tekintve is fiatalosabbak, mint a régmúlt korok idősei, akik másként és máshogy élték meg életük alkonyát. Mások voltak a lehetőségek, az életkörülmények is: a munkából kiesett, megöregedett emberek pl. az 1900-as évek elején nyugdíj és társadalombiztosítás híján kizárólag a családjuk jóindulatára és gondoskodására számíthattak. Ehhez képest a mai idősek számára biztonságot nyújthatna a nyugdíjellátás, de ez nálunk a gyakorlatban nem
kirscha, 2019. augusztus 09. péntek, 09:21
Cseh Tamásra emlékezünk
mélyén indiánként élt) egyre többször, egyre több helyen énekelte ezeket a tudósításokat. Így vált hírmondóvá, krónikássá.
,,... valaki most itt áll előtted, és énekel az életünkről. Élő közlés a mostról. Az életünkről énekeltünk mindig, mégpedig köznyelven a hétköznapokról." (Cseh Tamás)
Minden dal egy gondolat. És ,,a gondolathoz nem kell se díszes ruha, se ördöngös hangszer". Így mondta az énekes. És végig hűséges maradt. ,,Állok és árulom magam." ,,Az ember mintegy átadja, kiszolgáltatja önmagát, vegyétek, itt van." ,,Én nem magamat akarom mutogatni a színpadon. De a jelenlét lényeges: egy ember áll ott, jelen van, rajtakapható. [...] Egy magatartásról beszélek... a létem hozzátartozik a dalokhoz." Énekelt, csak énekelt, szemben a csenddel. Védtelenül. A fényes pillanatokat kereste, az ünnepet, amikor az ember érzi, hogy része valami tökéletes egésznek.
A modern színház nagy dilemmája, a jelenidejűség és a jelenlét kérdése,
maroka, 2019. augusztus 08. csütörtök, 15:54
Szent Domonkos áldozópap 08.08
Szülei egyik nagybátyjához, Gumiel de Izán település esperes-plébánosához küldték, hogy ott kapja meg az alapvető iskolázást, és vezessék be őt a templomi szolgálatba. 1190-ben a palenciai székesegyház iskolájába került, majd teológiát tanult négy évig.
Amikor Kasztíliában éhínség volt, Domonkos még legnagyobb kincseit, könyveit is pénzzé tette, és árát a szegények között osztotta szét, mondván: ,,Mit tanulmányozzam én ezeket a holt pergameneket, miközben odakinn az utcán éhségtől esnek össze az emberek." Ez volt az első mondat, amelyet följegyeztek Domonkostól. Tanulmányai befejeztével Martin de Bazá püspök szentelte pappá, és felvette a szerzetesi fegyelemben élő kanonokok sorába. 1201-ben Domonkos alperjel lett.
1206-ban barátjával, Diego de Azebes püspökkel Rómába ment, hogy felhatalmazást kérjenek a kunok közötti misszionálásra. A pápa megörült apostoli buzgóságuknak, de nem keletre, a kunokhoz, hanem Dél-Franciaországba küldte őket, ahol ebben az időben a katarok és az albigensek
maroka, 2019. augusztus 08. csütörtök, 10:29
Szép napot mindenkinek!
"Tudjátok-e, hogy mi az ember?
A por s a végtelen fia,
Istent teremtő földi szellem,
Kemény pöröly vasvégzet ellen,
Ezer fönséges küzdelemben
Viaskodó harmónia!"

(Juhász Gyula: Himnusz az emberhez)

Sohasem volt és sohasem lesz nehezebb feladat, mint öntudatlan lényből EMBERRÉ fejlődni, a gyermekből EMBERT faragni, majd életed minden pillanatában, minden körülmények között EMBERNEK megmaradni.

Amikor megszülettél, ártatlan voltál és öntudatlan. Egyszerűen csak voltál, léteztél. Amit tettél, nem volt se jó, se rossz, csak szükségszerű. Ahogy nőttél, úgy nyílt ki számodra a világ. Tudomást szereztél mindenről és mindenkiről, ami és aki téged körülvett.

Ráeszméltél saját létezésedre is. ( Jééé! Én VAGYOK! Én ÉN vagyok. De én ki is vagyok?) A felismerések válaszokat eredményeztek. De egyre szaporodtak a kérdéseid is. A meg nem válaszolt kérdéseid. És a megválaszolt kérdésekből született újabb kérdéseid. Amióta nem vagy öntudatlan, azóta
kirscha, 2019. augusztus 08. csütörtök, 10:05
Szép napot mindenkinek!
A tanulatlan, megnyomorított gyerekekből tanulatlan, könnyen irányítható felnőtt válik - állítja Gyarmathy Éva pszichológus.

Eltörölték a magántanulói státuszt, szűkítik az alternatív iskolák lehetőségeit - ezek mind érintik a sajátos nevelési igényű, tanulási zavarokkal küzdő gyerekeket is. Mi lesz velük?
A sajátos nevelési igényű, vagyis SNI-s gyerekek száma évről évre növekszik, már több mint 90 ezren vannak. Közülük nagyon sokan alternatív, alapítványi iskolákban tanulnak vagy magántanulóként teljesítik tankötelezettségüket. A magánintézmények mintegy 25 százalékkal több SNI-s diákkal foglalkoznak, mint az állami vagy az egyházi iskolák. Ha nem is mindegyikük, de jelentős részük hirtelen átkerülne az állami közoktatásba, az rövid időn belül katasztrófához vezetne. És akkor még nem is beszéltünk a többi különleges gyerekről, mint például a magatartási vagy tanulási nehézséggel küzdők vagy a kiemelkedően tehetségesek, akik szintén nem boldogulnak az állami keretek
kirscha, 2019. augusztus 07. szerda, 11:40
Itt kereszteltek meg kisbaba koromban
Egy édesanya "halálának visszavonhatatlan ténye rendített meg igazán és még valami: annak visszavonhatatlansága, hogy már soha többé nem léphetek be abba a falusi templomba ifjú menyasszonyként - és ami még ennél is jobban fájt, hogy - kisgyermekét megkereszteltető ifjú édesanyaként sem! Szégyellem, de gyászoltam magamat is és gyászoltam titkolt(!) Isten-hitben elmúlt ifjúságomat. Három gyermeke és mi, a házastársak, valamint nyolc unokája állta körül a ravatalt. Unokái, akik már ifjú hölgyek és fiatalemberek voltak ekkor, úgy sírtak, mint a kisgyerekek. Tudtuk mindannyian, hogy nem lesznek soha többé olyan meghittek az együttlétek, az ünnepek, mint amikor még élt! Tudtuk, hogy soha többé, semmi nem lesz olyan, mert ő "igazi" Nagymama volt. Olyan, aki ha kellett mesét mondott, verset szavalt, vagy énekelt, miközben a létért való küzdelemben naponta meg kellett halnia; majd másnap, Isten segítségét kérve, újraéledve, a hit által megerősödve látott munkához, hogy fiatalon megözvegyülve is tisztességgel
furaila, 2019. augusztus 05. hétfő, 15:29
Isten ajándékai
,,Kié lesz mindaz, amit szereztél?" - teszi fel a kérdést maga Isten a példabeszédben szereplő kapzsi gazdagnak. A világ, a technika fejlődésével ez a kérdés sem veszít aktualitásából, sőt újabb meg újabb válaszokat vár a mai fogyasztói társadalom sok millió résztvevőjétől és egyben áldozatától.
- Hamis biztonságérzetet adhat a birtoklás. Ismerünk olyan embereket is, akiknek a lakása valósággal egy szemetesautó belsejéhez hasonlít, mert évtizedek óta nem képesek megválni bizonyos tárgyaktól, melyeket az idő vasfoga már régóta működésképtelenné, haszontalanná tett. Akarok-e ablakot nyitni a Szentlélek friss fuvallata, külső-belső rendet teremtő és világosságot adó érintése előtt?
- Illúziókergetés akkor éreznem magam valakinek, ha rengeteg értéket, pénzt szereztem, netán harácsoltam össze az életem során. Ahogyan a tárgyak belepik az otthonok polcait, úgy borítják homályba észrevétlenül az értelmet és a szívet, s egyre nehezebb meghallani Isten hangját. Pedig ő lelkiismeretem
maroka, 2019. augusztus 04. vasárnap, 08:14
Édes élet Istennel
nem a gondok jelentik az igazi otthont számunkra. Nemrég megállapították, hogy halálos májbetegségben szenvedek. Olykor úgy érzem, nem igazságos, hogy ennyit kell szenvednem, pedig egyedül Jézus volt az, aki igazságtalanul viselt kínokat. Az, hogy a kereszten függve el kellett szakadnia az Atyától, nem hasonlítható ahhoz, amit nekem kell átélnem. Hogyan is panaszkodhatnék, amikor neki ilyen kozmikus méretű fájdalmat kellett elviselnie? Emlékszem, amikor Tim Kellet mesélt egy halálos betegségben szenvedő emberről, aki azt mondta: a betegsége miatt olyan jó életet kapott Istentől, amit még azért sem cserélne el, hogy néhány évvel tovább élhessen. Úgy érzem, ezt én is elmondhatom magamról.
Martha: A veszteségben értelmet, célt, örömöt, növekedést, teljességet találtunk. Mennyit mulasztottam volna, ha kimarad az életemből ez az időszak! Isten sok ajándékot tartogatott számomra ezen keresztül. Már értem, hogyan keveredhet mély szomorúság végtelen örömmel az ember lelkében. Az élet mélységét és gazdagságát a
kalmanpiroska, 2019. augusztus 03. szombat, 19:45
1/3935
Képek, videók
kapzsiság
skorpio07
2008. augusztus 16. szombat, 22:16
barátság többet er minden
charlotteani
2018. december 19. szerda, 23:04
Nagylelkűség többet adni
sanci81
2018. július 08. vasárnap, 16:58
Sokkal többet .
alvaro-hopihe
2018. július 08. vasárnap, 10:15
a lelki békéd többet.jpg
sz719eszter
2018. április 21. szombat, 07:02
Többet jelent
anna4459
2018. április 20. péntek, 20:53
minél többet.jpg
sz719eszter
2018. március 01. csütörtök, 23:37
Adj+többet+az+emberekn ek,
menusgabor
2017. szeptember 09. szombat, 22:54
Nem érek többet...Happy V
cuppika59
2017. szeptember 02. szombat, 18:07
ezer szónál többet mond.j
agica2004
2017. január 05. csütörtök, 17:33
A szenvedésnél többet.jpg
chillik
2016. szeptember 30. péntek, 05:13
Bizony többet.
alvaro-hopihe
2016. augusztus 06. szombat, 10:26
Egyik üzletember
furaila
2017. július 20. csütörtök, 22:20
Másik üzletember
furaila
2017. július 20. csütörtök, 22:16
Üzletember.jpg
boraborella
2011. június 27. hétfő, 12:20
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.