Belépés
2020. július 05. vasárnap | 27. hét | 187. nap | 19:33 | Emese, Sarolta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed
1. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed,
Mondd a világnak: hajnalod közel!
Mert nem hagy az, ki népeket teremtett,
Senkit sem éjben, bűnben veszni el.
Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

2. Lásd: millióknak lelke megkötözve,
Rabláncként hordoz sötét bűnöket;
Nincs, kitől hallja: Megváltónk keresztje
Mily gazdag élet kútja lett neked.
Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

3. Mondd minden népnek: elveszett juháért
Mit tett a Pásztor - csuda szerelem -
Földig hajolt a kárhozott világért
S meghalt alant, hogy élhess odafenn.
Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

4. Küldj fiaidból, akik nem hiába
Élvezik kincsed: hirdessék szavad;
Öntsd lelked értük győzelmes imába:
Mindent, mit adtál, Krisztus visszaad.
Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

5. Ő visszajön,
dandej, 2019. december 02. hétfő, 21:19
A megtérés szükségessége
A megtérés szükségessége

"Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa." Máté 4,17

Az Úr Jézus mint próféta földi munkásságát ezzel a hívással kezdi: "térjetek meg". Fölkenetett a Szentlélekkel, hogy megteremtse a mennyek országát igazságban, békében és örömben a Szentlélek által. Nemcsak az üdvösség megszerzésében volt rend a bűnösök számára, hanem annak alkalmazásában is. Ezt nevezik üdvrendnek. A Szentlélek által való újjászületést megelőzi Isten Igéjének és Lelkének hívása. E hívás által: térjetek meg, melyet külső elhívásnak is neveznek, munkálja a Szentlélek mint Krisztus Lelke a belső elhívást, melynek folytán Isten jótetszése szerint megtörténik az újjászületés és megtérés. Figyelemre méltó, hogy mi is gyakran használjuk az Úr Jézus prédikációjában levő igét: megtérni. Az Ő hívásában a térjetek meg kifejezés elől áll. Mi többnyire más sorrendet használunk. Ő először a megtérés parancsáról beszél, mi azonban gyakran előbb a megtértségről szólunk. A sorrendnek ez az
kalmanpiroska, 2018. június 13. szerda, 13:37
A Próféta munkája
A Próféta munkája

"Ettől fogva kezde Jézus prédikálni..." Máté 4,17-21

Az Úr Jézus harmincéves korában kezdett prédikálni. Ez a prédikációja tulajdonképpen nagyon régi, mert azzal kezdi, hogy térjenek meg. Hasonlóképpen kezdték Izrael régi prófétái is. E prédikálásra mindig szükség van, Péter is követte ebben Mesterét pünkösd napján, amikor a szívükben megkeseredett férfiaknak azt mondta: Térjetek meg!
Belső, a szívben való megfordulás ez, az Úr Istennel szembeni érzés megváltozása. Szükségünk van erre, hiszen ellenségek vagyunk, és barátokká kell tétetnünk. Ez utóbbi ugyancsak szükséges, és a prédikáció második része szerint lehetséges is, mert elközelített a mennyek országa. Isten kegyelmének országa egészen közel jön. Ennek az országnak a Királya áll ott, és hív, hogy menjünk Hozzá. Nála van a kegyelem, amely a legnagyobb bűnös számára kapható - ingyen. És nemcsak a Király jön egymagában, küldöttek és hírnökök is jönnek az Ő nevében. Ebben az igeszakaszban a tanítványok
kalmanpiroska, 2018. május 27. vasárnap, 17:27
Hívás és küldés
Hívás és küldés

És a tizenkettőt
magához hívta,
hogy őket tanítsa,
hogy őket szeresse,
mennyek országa felé vezesse,
hogy Vele legyenek,
mert Benne Isten Országa elközelgetett.
Jó Rá figyelni,
feszülten várni,
jó Vele lenni.

És a tizenkettőt
messzire küldte,
mert lázban hevülve
sok beteg jajgat,
rabbá igáznak démoni hatalmak.
Annyi kéz adni, békülni béna!
Sok száj bezárul, mondani néma
igazság szavát tiszta szeretetben.
Halál árnyától sokak szíve retten,
bűn súlya alatt sok lélek remeg...

Küldte őket, hogy szavuk nyomán
gyógyuljanak és szabaduljanak
és megtérjenek.

Siklós József
kalmanpiroska, 2018. május 19. szombat, 17:11
Dermedten állnak a ciprusok, az olajfák görnyedve susognak.
Dermedten állnak a ciprusok,
az olajfák görnyedve susognak.
Elszenderültek az apostolok,
míg Jézus arccal a földre roskad.

Testi ereje, nézd, hogy elenyész,
homlokán gyöngyözik a vére.
Sóhaja a sűrű éjbe vész.
Gyógyír nem termett szíve sebére.

Távoli imbolygó fáklyalángok
zsoldos csapat élén közelednek.
Júdás jön velük, a hűtlen, álnok.
Sötét felhők könnyei peregnek.

És szólt az Úr: Ébredjetek már!
Az áruló, ím, elközelgetett.
Az ember Fiára kínkereszt vár.
Úgy lesz, ahogy elrendeltetett.

Bár csattan az áruló csókja,
nem dorgálja őt a Mester.
Csak végigméri szánakozva
és megsiratja igaz szeretettel.

Gerő Sándor - Gecsemánéban
koszegimarika, 2018. március 29. csütörtök, 16:35
Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!
1.Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!
Mondd a világnak: hajnalod közel!
Mert nem hagy az, ki népeket teremtett,
Senkit sem éjben, bűnben veszni el.
Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!
2.
Lásd: millióknak lelke megkötözve
Rabláncként hordoz sötét bűnöket;
Nincs kitől hallja: Megváltónk keresztje
Mily gazdag élet kútja lett neked.
Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!
3.
Mondd minden népnek: elveszett juháért
Mit tett a Pásztor, csodás szeretet!
Földig hajolt a kárhozott világért,
S meghalt alant, hogy élhess odafent.
Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!
4.
Küldj fiaidból, akik nem hiába
Élvezik kincsed: hirdessék szavad;
Öntsd lelked értük győzelmes imába:
Mindent, mit adtál, Krisztus visszaad!
Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!
5.
Ő visszajön, Sion, előbb, mint
dandej, 2017. április 12. szerda, 07:42
Cseri Kálmán - HÍV ÉS KÜLD
másoknak, és azt a mondanivalót is az élő Krisztus juttatja el mások szívébe, azoknak az élete is átalakulhat. Így jutott el hozzánk is valakin keresztül.

Kik lesznek azok, akikhez rajtunk keresztül jut el? Mert Jézus nemcsak arra hívta el az övéit, hogy vele legyenek, hanem hogy és miután a vele való közösségben új életet kaptak, elküldje őket, hogy másoknak is továbbadják az életet támasztó evangéliumot. Hogy valóság legyen az életünkben: "Légy örömmondó, békekövet, hirdesd: a Szabadító elközelgetett." És ezt csak azok tudják hirdetni ezen a világon, akik már átélték ezt a nagy lelki szabadítást.

Sokszor mondtuk: ez más, mint hogy valaki tele van jó szándékkal, Isten-kereső ember, derék, erkölcsös élete van, nagyon vallásos. Ez más. Akiben él Krisztus a hit által, azon keresztül tud Krisztus megszólítani másokat. Azt indítja az Ő Szentlelkével, hogy nyissuk ki a szánkat, s kérjük, amit Pál apostol: adj nekem szót, amikor kinyitom a számat. És átéljük azt a csodát: Ő valóban
ronix, 2015. augusztus 02. vasárnap, 18:19
Ó Sion, ébredj !
1. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed,
Mondd a világnak: hajnalod közel!
Mert nem hagy az, ki népeket teremtett,
Senkit sem éjben, bűnben veszni el.
Légy örömmondó békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

2. Lásd: millióknak lelke megkötözve,
Rabláncként hordoz sötét bűnöket;
Nincs kitől hallja: Megváltónk keresztje
Mily gazdag élet kútja lett neked.
Légy örömmondó békekövet,
Hirdesd: a szabadító elközelgetett!

3. Mondd minden népnek: elveszett juháért
Mit tett a Pásztor - csuda szerelem -
Földig hajolt a kárhozott világért
S meghalt alant, hogy élhess odafenn.
Légy örömmondó békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

4. Küldj fiaidból, akik nemhiába
Élvezik kincsed: Hirdessék szavad;
Öntsd lelked értük győzelmes imába:
Mindent, mit adtál, Krisztus visszaad.
Légy örömmondó békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

5. Ő
dandej, 2014. december 14. vasárnap, 21:52
Örömmondásnak napja
"És monda egyik a másiknak: Nem igazán cselekszünk: ez a mai nap örömmondásnak napja..." 2Királyok 7,39

Ez a történet világosan, élesen elmondja, hogy lelkünknek a nagy ellensége megveretett. Az Ördög és csapata vereséget szenvedett. Csak talán még nem tudod. A Golgotán Jézus a kígyó fejére taposott. A négy bélpoklos ki mert menni az ellenség táborába, és felfedezték, hogy nincs már ellenség, mert megveretett ! Isten cselekedte, hogy az ellenséges szekerek zörgését, lovak dobogását hallotta, és alkonyatkor elfutottak. Nem Izrael cselekedett, hanem az Úr szerzett ellenséget annak a népnek.

A négy bélpoklos, amikor megtudta az örömüzenetet, hogy nincs ellenség, ettek és ittak, és olyan kincseket vittek el, amik eddig nem voltak a birtokukban. Szeretném, ha te is ezt tennéd a mai napon, lelkileg ennél, innál. Majd ezt mondja egyik a másiknak: "Nem igazán cselekszünk, ez a mai nap örömmondásnak napja." El kell mondjuk a többieknek, hogy nincs ellenség! "Ha mi hallgatunk és megvárjuk a
karoly49, 2014. április 09. szerda, 15:09
A kevésből is érteni
Mk 1,14-20
Miután Jánost átadták, Jézus Galileába ment, hogy hirdesse Isten evangéliumát. Azt mondta: ,,Betelt az idő, és elközelgetett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban." Amikor a galileai tenger mellett elment, meglátta Simont és testvérét Andrást, amint hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Jézus azt mondta nekik: ,,Jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket!" Ők azonnal elhagyták hálóikat, és követték őt. Kissé továbbmenve meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint ők is hálóikat javították a hajóban, és azonnal hívta őket. Azok pedig elhagyva apjukat, Zebedeust a béresekkel együtt a hajóban, követték őt.

Bevezető ima: Drága Jézusom! Itt vagyok előtted azzal az elhatározással, hogy a következő pár percet VELED töltsem. Ehhez kérem hittel kegyelmedet, tudva, hogy Te is várva vársz rám és mostantól már nem egyedül vagyok az elhatározásommal. Te és én, azaz ez a mi időnk! Ölelj át
wegnerzs, 2014. január 13. hétfő, 10:26
.. beszéded megelevenít ... - Áhítatok minden napra

ÖRÖMMONDÁSNAK NAPJA

"És monda egyik a másiknak: Nem igazán cselekszünk: ez a mai nap örömmondásnak napja..." 2Királyok 7,39

Ez a történet világosan, élesen elmondja, hogy lelkünknek a nagy ellensége megveretett. Az Ördög és csapata vereséget szenvedett. Csak talán még nem tudod. A Golgotán Jézus a kígyó fejére taposott. A négy bélpoklos ki mert menni az ellenség táborába, és felfedezték, hogy nincs már ellenség, mert megveretett!

Isten cselekedte, hogy az ellenség szekerek zörgését, lovak dobogását hallotta, és alkonyatkor elfutottak. Nem Izrael cselekedett, hanem az Úr szerzett ellenséget annak a népnek. A négy bélpoklos, amikor megtudta az örömüzenetet, hogy nincs ellenség, ettek és ittak, és olyan kincseket vittek el, amik eddig
karoly49, 2013. április 09. kedd, 13:57
páratlan év, évközi idő, 1. hét, hétfő
engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok.
18. És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék őt.
19. És onnan egy kevéssé elébb menve, látá Jakabot, a Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, a mint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala.
20. És azonnal hívá őket. És ők atyjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva, utána menének.

Miután Jánost átadták, Jézus Galileába ment, hogy hirdesse Isten evangéliumát. Azt mondta: ,,Betelt az idő, és elközelgetett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.'' Amikor a galileai tenger mellett elment, meglátta Simont és testvérét Andrást, amint hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Jézus azt mondta nekik: ,,Jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket!'' Ők azonnal elhagyták hálóikat, és követték őt. Kissé továbbmenve meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint ők is hálóikat javították a hajóban, és azonnal hívta őket. Azok pedig elhagyva
1vargaildyko, 2013. január 14. hétfő, 13:30
1/4
Képek, videók
Sion hegyén
sanci81
2017. június 07. szerda, 17:58
A Sion-hegy alatt 01.jpg
chillik
2016. június 07. kedd, 07:22
A Sion-hegy alatt 02.jpg
chillik
2016. június 07. kedd, 07:22
A Sion-hegy alatt 03.jpg
chillik
2016. június 07. kedd, 07:22
A Sion hegy alatt.jpg
kicsifecske
2010. október 29. péntek, 16:28
2002. Sétahajó a Sión.jpg
dnemethk
2008. június 24. kedd, 18:51
Tourbillon,Sion
falazola
2006. december 02. szombat, 12:55
Tourbillon,Sion.jpg
falazola
2006. december 02. szombat, 12:54
ébredj.png
liliana01
2019. március 17. vasárnap, 19:03
ébredj.gif
sznejuci
2018. július 16. hétfő, 17:47
Wass A. Ébredj magyar.jpg
menusgabor
2018. július 12. csütörtök, 18:07
Sub Bass Monster - Ébredj
sanci81
2018. április 03. kedd, 18:10
Ébredj fel
sacimama
2017. december 23. szombat, 21:24
ébredj fel.jpg
bbbarbara
2017. december 08. péntek, 21:14
0 ébredj fel álmodból.jpg
lovaszmarika
2017. július 20. csütörtök, 11:29
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.