Belépés
2020. május 26. kedd | 22. hét | 147. nap | 21:23 | Fülöp, Evelin
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szent Rita nagy kilenced – 05.22
Misét bemutatta. dr. Gájer László atya
Videó

Isten kegyelméből újra megtelt a templom hívőkkel Szent Rita templom Budapest
......................

*
,,Umbria gyöngye" - Szent Rita emléknapját
,,Umbria gyöngye" - Szent Rita emléknapját ünnepelték Budapesten.
Casciai Szent Rita (1381-1447) a lehetetlennek látszó kívánságok beteljesítője, ,,Umbria gyöngye", az egyháztörténelem egyik legismertebb, legkedveltebb szentje. Emlékünnepén, május 22-én búcsút tartottak a róla elnevezett budapest-józsefvárosi templomban, korán reggel Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető tanára mutatott be szentmisét.

Bővebben
maroka, 2020. május 23. szombat, 17:25
„Umbria gyöngye” – Szent Rita emléknapját
,,Umbria gyöngye" - Szent Rita emléknapját ünnepelték Budapesten.
Casciai Szent Rita (1381-1447) a lehetetlennek látszó kívánságok beteljesítője, ,,Umbria gyöngye", az egyháztörténelem egyik legismertebb, legkedveltebb szentje. Emlékünnepén, május 22-én búcsút tartottak a róla elnevezett budapest-józsefvárosi templomban, korán reggel Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető tanára mutatott be szentmisét.

Bővebben
maroka, 2020. május 22. péntek, 23:51
Erdő Péter: a legfontosabb az Isten és az ember szeretetének törvénye
élnek - mutatott rá az egyházfő.

Hozzátette, ez volt a feladata Szent László királynak is, aki a kereszténység megszilárdításával gondoskodott a különböző népek, közösségek és kisebbségek békés együttéléséről.

A magyar egyházi és politikai törvényhozás szempontjából jelentős eseménynek számító szabolcsi zsinat és törvényhozó országgyűlés 925. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi szentmisén Erdő Péter a több mint ezerötszáz megjelent hívő előtt elmondta, a zsinat határozatait az egyháztörténelem kánonoknak nevezi és az egyházi fegyelem belső előírásainak tekinti, szövegük viszont Szent László király törvényeinek gyűjteményében maradt fenn gyakorlatilag világi törvény módjára.

A zsinat egyebek között rendezte a tizedek kérdését, korlátozta a papok házasságkötését, meghatározta a parancsolt ünnepek dátumát és megünneplésének módját, előírta a szentmisén való részvételt. Határozott a lerombolt vagy elpusztult templomok újjáépítéséről, büntetést rótt ki a pogányokra, rendezte a zsidók és
velemenyezd, 2017. június 24. szombat, 14:12
Egyetemes egyháztörténet
lelki jelentése. Ennek a szemléletnek az lett a következménye, hogy nála a Biblia történelmi valósága háttérbe szorult. Nem a leírt történet a fontos, hanem annak ,,mélyebb értelme". Így az Ó- és Újszövetség közötti különbség jelentéktelen lett.
Origenes a filozófiát csak eszköznek tartotta, amelyet az evangélium védelmében fel akart használni. Ennek ellenére jelentős szerepet kapott teológiai rendszerében a filozófia, különösen a platonizmus.
Origenes nevéhez fűződik az egyháztörténelem első nagy dogmatikai kézikönyve a Peri Archoon (latin címe: De principiis), amelyben a keresztyén világnézet rendszerét akarta megírni. Művére erős hatást gyakorolt a hellénizmus vallásfilozófiája.
Origenes elismerte és támogatta az egyház harcát a gnózis ellen, de a platonista vallásfilozófiát felhasználta. Szerinte Isten először egy birodalmat teremtett szellemi lényekkel, akik Istennel harmóniában éltek. Szabad akaratuk bűnbe sodorta őket és emiatt testet kapva, az anyagi világba kerültek (amely
kalmanpiroska, 2016. július 10. vasárnap, 19:59
JANUÁR 31. – BOSCO SZENT JÁNOS
később már négyszáz fiú vette körül. Szentmisén, katekizmus-oktatáson, versenyeken vettek részt, énekeltek. Don Bosco később elvállalta egy kórház lelki irányítását, s kialakított egy kis kápolnát, amelyet Szalézi Szent Ferenc tiszteletére szenteltek. A mi fogalmaink szerint napközi otthonként működő intézmény lassan éjszakai menedékhellyé vált, alamizsnából éltek. Az 1854. évi kolerajárvány idején ő és fiai segítettek a betegek ápolásában. Megalapította a Szalézi Szent Ferenc Társulatot, az egyháztörténelem egyik leghatásosabb szerzetesrendjét. Közben egy egész iskolarendszer fejlődött ki a kezdeményezésből. Műhelyeket is kialakítottak, hogy a fiatalok különböző mesterséget is elsajátíthassanak. 1872-ben megalapította a rend női ágát is, amelyet a Segítő Szűzanyáról nevezett el. Halála után találták meg naplóját: ,,Oratóriumbeli emlékek 1825-1855. Csak a szalézi tagoknak. A Szalézi Társaságnak."
A szalézi rend hihetetlen gyorsasággal terjedt Itáliában és külföldön is. Don Bosco halála
akiram45, 2016. január 31. vasárnap, 08:51
AUGUSZTUS 19. – SZENT BERNÁT
SZENT BERNÁT (Fontaines, 1090. - Clairvaux, 1153. augusztus 20.) nemesi családban született. Műveltségével kiemelkedett kortársai közül. Rokonai ezt próbálták felhasználni, hogy eltérítsék a kolostorba lépés szándékától. Bernát harminc társával együtt kérte felvételét a kihalófélben lévő citeaux-i kolostorba, amely ezáltal egy új szerzet, a ciszterci rend bölcsőjévé vált. 1115-ben apáttá nevezték ki a huszonöt éves Bernátot és megbízták egy új kolostor építésével a Szajna egyik mellékfolyója, az Aube mentén. A völgyet addig a Keserűség völgyének hívták, de a szerzetesek hatására a Világosság völgye, Clairvaux lett. Ezt követően folyamatosan épültek új kolostorok. A citeaux-i kolostor alapításának kiváltó oka a cluny-i ideáktól való eltérés volt, amely vitákat váltott ki a cluny-i és a citeaux-i bencések között. A vita csak tovább élesedett az önálló ciszterci ág megalakulásával. Bernát részt vett a vitában. Prédikációi azonban nem korlátozódnak a vitára: nagy hatással voltak a többi szerzetesre, a
akiram45, 2015. augusztus 19. szerda, 17:36
Kisebbségi helyzetedet tekintsd megtiszteltetésnek!
Mi történt Démásszal? (1)

,,Démász elhagyott engem..." (2Timóteus 4:10)

A Szentírás egyik legszomorúbb igeverse, amikor Pál ezt írja: ,,Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott" (2Timóteus 4:10).

A futó megbotlott. A fény kialudt egy hívő életében. Miért?

1) Talán zokon vette, hogy keresztyénként a kisebbséghez tartozik?

Azt mondják, hogy az egyháztörténelemben nem egy, hanem két Luther Márton volt. Mind a ketten felismerték a hit általi megigazulás nagy igazságát, mint az üdvösség útját. Az egyikük azonban, amikor leírta, elrejtette azt egy kolostor falában, mert félt a hatóságoktól. A másik viszont kiszegezte a wittenbergi vártemplom kapujára, és ezzel elindította a reformációt.
dandej, 2015. június 07. vasárnap, 22:22
Szent V. Piusz
SZENT V. PIUS PÁPA
Április 30.
*Bosco, 1504. január 27. +Róma, 1572. május 1.

A trienti zsinat (1545--1563) az egyháztörténelem legjelentősebb egyházi gyűlései közé tartozik. A reformáció következtében támadt áldatlan hitszakadást nem tudta ugyan megszüntetni, de számos dogmatikus döntésével és gyakorlati reform-rendelkezéseivel megalapozta a már régen szükségessé vált belső egyházi megújulást.

Igen nagy jelentősége volt annak, hogy az egyes pápák milyen álláspontot foglaltak el a zsinat által fölvázolt megújulással kapcsolatban. IV. Pius összehívta és gyors befejezésre ösztönözte a zsinat harmadik ülésszakát, s azonnal nagy buzgósággal látott hozzá, hogy a határozatokat a gyakorlatba átültesse. Természetesen abban a két évben, amely pápaságából még rendelkezésére állt, alig jutott túl az első lépéseken.

Ebben a döntő órában az egyház V. Pius személyében olyan pápát kapott, aki határozottan és céltudatosan fogott a trienti reform megvalósításához, és nem engedte,
hidaszl, 2015. április 30. csütörtök, 19:42
Nap szentje: BOSCO SZENT JÁNOS
volt a válasz, hogy ismételten az életére törtek. Ezért ha olyan útjai voltak, amelyeken veszélyben érezte magát, mindig vitt magával néhány erős fiút, akik megvédték.

Az 1854. évi kolerajárványban először ő maga tűnt ki helytállásával, majd a fiai is egymás után bátorságot kaptak, és segítettek a város betegeinek ápolásában.

1859-ben Don Bosco elérkezettnek látta az időt, hogy munkatársait társulatban fogja össze, és megalapította a Szalézi Szent Ferenc Társulatot, az egyháztörténelem egyik leghatásosabb szerzetesrendjét. Közben az oratóriumból iskola, majd iskolarendszer fejlődött ki. Már nem csak hitoktatás folyt Don Bosco iskolájában, hanem egyik műhelyt a másik után állította föl, hogy a növendékek mesterséget is tanulhassanak, s ha az ő keze alól kikerülnek, becsületes munkásemberként élhessenek. 1872-ben megalapította a rend női ágát, amelyet a Segítő Szűzanyáról nevezett el. A pápai jóváhagyást 1874-ben kapták meg. Egy év múlva már olyan híre volt a rendnek, hogy Dél- Amerikából
keresztenyhivek, 2015. január 31. szombat, 12:11
+Róma, 335. Szilveszter római születésű volt, s majdnem husz
hivatalnokok feje a császár''. A legenda késői ábrázolása a Vatikáni Múzeum Konstantin-termében látható, és mutatja a későbbi korok elképzelését Konstantin megtéréséről és ennek egyháztörténelmi jelentőségéről. Mindez egész másként zajlott le, mint ahogy a képek mesélik.
Szilveszter pápa még Konstantin császár előtt, 335. december 30-án halt meg. A Via Salaria mentén, a Priscilla-katakombában temették el.
Ünnepét az 5. század óta általánosan megülik.

A szent pápa életéből, aki az egyháztörténelem fordulópontján kormányozta az Egyházat, annak a legendának alapján mondunk el néhány részletet, amely összekapcsolta őt Konstantin császárral, és nagy csodatévő erőt tulajdonított a pápának.
E legenda szerint a császár, miután Maxentius trónkövetelő fölött győzelmet aratott és meghódította Rómát, még egyszer üldözést kezdett a keresztények ellen. Ezért leprával bűnhődött. Betegségében az egyik éjszaka álmot látott: megjelent neki Péter és Pál apostol, és megmondták, hogy gyógyulást sehol
radvanszki_jozsef, 2014. december 31. szerda, 20:52
1/6
Képek, videók
szent rita.JPG
drciccancs
2017. augusztus 20. vasárnap, 16:14
Szent Rita.gif
kkm
2017. március 26. vasárnap, 23:01
Szent Rita
kkm
2015. március 01. vasárnap, 21:00
Szent Rita fohász
sacimama
2014. február 07. péntek, 02:15
Szent Rita
sacimama
2014. február 07. péntek, 02:12
Szent-Rita-3[1]..jpg
gigi55
2013. február 09. szombat, 19:21
Szent Rita rózsakoszorú.b
bongyi53
2011. július 29. péntek, 11:12
Szent Rita templombúcsú N
romaikatolikusfgy
2011. május 25. szerda, 14:03
hívők a templomba0523.png
maroka
2020. május 23. szombat, 17:23
A hála lehetetlenné teszi
suzymama43
2015. február 05. csütörtök, 11:46
Egyháztörténeti kiállítás
szentharomsag
2009. november 06. péntek, 15:21
Lányáról elnevezett repül
farkas1945
2011. január 31. hétfő, 11:34
Gazdimról elnevezett márk
metrodriver
2007. szeptember 27. csütörtök, 00:18
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.