Belépés
2019. január 19. szombat | 3. hét | 19. nap | 21:55 | Sára, Márió
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére
a Te Szeplőtelen Szíveddel egyesülve a szent elődeinkkel együtt megadja nekünk az Úr, ha jól betöltjük hivatásunkat. Vigyél minket Szent Fiaddal együtt az Atya házába miután szolgálatunkat befejeztük itt a Földön.
Amen.


1. nap: Imádság a szerzetesekért

Felajánló napi ima

Szentháromság Egy Isten, Te a szerzeteseket az evangéliumi tanácsok, a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség útján hívtad el a tökéletességre törekvő életre, kérjük add, hogy az Egyház mai szerzetesei szentül és példaadóan éljenek szolgálva közösségi társaikat és az Egyházat, imádkozzanak a rájuk bízott lelkek üdvösségéért, így minél előbb eljöhessen a Te Szent Országod. Amen.

Tized rózsafüzér ,, Akit Te Szent Szűz a templomban bemutattál " titokkal

Imádság a szent szerzetesekhez

A Mennyek Országában helyet foglaló szent szerzetes testvéreink, hozzátok fordulunk kérve közbenjárásotokat a mai kor küzdő Egyházának szerzeteseiért, hogy életük
suzymama, 2019. január 17. csütörtök, 07:36
Böjte Csaba a pápa erdélyi látogatásáról:
A Somlyón fog dobogni az Egyház szíve!
2019. január 14. hétfő, 18:27
Ferenc pápa május 31-én kezdődő, háromnapos romániai apostoli útjának részeként június 1-jén a csíksomlyói ferences Mária-kegyhelyre is ellátogat, és szabadtéri szentmisét mutat be a két Somlyó-hegy közti nyeregben. A pápalátogatás hírével kapcsolatban Böjte Csaba ferences szerzetest kérdeztük.

- Milyen érzések töltik el a csíksomlyói pápalátogatás hallatán?
- Azt mondják, ahol a pápa van, ott dobog az Egyház szíve. Nagy dolognak tartom, hogy június elsején, pont gyermeknapon, ami számomra külön ízt ad az egésznek, a világegyház szíve itt, Somlyón fog dobogni. Nagy szeretettel hívjuk, várjuk a magyarországi kedves testvéreket, jöjjenek, örvendezzünk együtt a látogatásnak. Vállalták, hogy fent, a nyeregben, a pünkösdi búcsú előtt egy héttel legyen a szentmise, amit maga Ferenc pápa fog bemutatni. Jó lesz vele együtt imádkozni.
- Erdélyben és Magyarországon is sokan tanácstalanok, mert eddig
maroka, 2019. január 15. kedd, 09:18
Jézus megkeresztelése 01.13.
hitünket és újra ígéretet teszünk arra, hogy engedelmeskedünk neked, a mi Istenünknek. Köszönjük, hogy bűnbánatot ébresztesz bennünk, megbocsátasz nekünk és megadod a lelki újjászületést. A keresztségben te gyermekeddé fogadsz minket. Segíts minket úgy élni, hogy életünk minden napján méltók legyünk szeretetedre, aki úgy tekintesz ránk, mint gyermekeidre! Segíts minket abban, hogy Jézus napról napra növekedjék bennünk, és ő vezessen minket az üdvösség útján!

Elmélkedés:
Benned telik kedvem Egyházunk Jézus megkeresztelkedését ünnepli a mai napon, ezért az evangéliumban erről az eseményről olvasunk. Ez az esemény lezárja Keresztelő János működését, akit hamarosan börtönbe zárnak, majd Heródes lefejezteti őt. Röviddel ezt követően megkezdődik Jézus nyilvános működése a nép körében, elindul tanító útján.
Jézus elmegy Keresztelő Jánoshoz, aki a Jordán folyónál megkereszteli azokat, akik kifejezik bűnbánatukat. Isten küldöttként, prófétájaként a megtérést hirdeti, és a bűnök bocsánatára
maroka, 2019. január 13. vasárnap, 13:30
Gyerekeket keresztelt meg Ferenc pápa
kisgyerekeit keresztelte meg.

A gyermekeket egyenként részesítette a keresztség szentségében: az első a Leonardo, a második Mia Maria Mara nevet kapta. A gyerekeket szüleik, testvéreik és keresztszüleik kísérték. A Michelangelo festette kápolnát szokás szerint gyereksírás töltötte be.

Ferenc pápa rögtönzött beszédében hangsúlyozta, hogy a gyermekeket elsőként saját szüleik, családjuk tudja hitre tanítani. Megjegyezte, hogy sok gyerek még keresztet sem tud vetni, mivel nem tanították meg rá.

Az egyházfő tanácsot is adott a szülőknek: ha kell, vitázzanak, mivel a vita "normális", de a szülők közti veszekedést a gyerekek ne lássák, ne hallják, mivel szorongást okoz bennük.

II. János Pál pápa vezette be azt a szokást, hogy a vízkereszt utáni vasárnapon, Jézus megkeresztelkedésének ünnepén az egyházfő a Sixtus-kápolnában gyerekeket keresztel meg. Jézus keresztségének ünnepével fejeződik be a karácsonyi időszak. Vasárnap leszedik a Szent Péter-téren álló karácsonyfát, amelyet
velemenyezd, 2019. január 13. vasárnap, 11:08
Vízkereszt január 6.
Január 6. a karácsonytól vízkereszt napjáig tartó 12 szent nap zárónapja, a farsang kezdete. A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában január 6-án ünnepelnek, ám a római katolikus egyházban sok helyen a legközelebbi vasárnapra tolják el az egyházi ünneplését.
A nyugati kereszténység minden évben ekkor emlékezik meg a napkeleti bölcsekről. A hagyomány szerint a nevük: Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Ezeknek a neveknek mind ezen a napon van a névnapja.
A keleti keresztény egyházak Jézusnak a Jordán folyóban Keresztelő Szent János által való megkeresztelkedését ünneplik ezen a napon
Az epifánia a görög epiphaneia, επιφάνεια szóból ered, amelynek jelentése ,,megjelenés". Ezen a napon a nyugati egyházakban három eseményt ünnepelnek:
a napkeleti bölcsek vagy a hagyomány szerint
liliana01, 2019. január 09. szerda, 20:38
Páduai Szent Antal - vallásos film
Videó Lejátszási idő: 1 óra 40 perc

- Páduai Szent Antal (Lisszabon, 1195. augusztus 15. - Arcella (Padova mellett), 1231. június 13.) portugál származású ferences rendi teológus és prédikátor. A római katolikus egyház (ezen belül is a szegények) szentje. 1230-ban visszavonult számos hivatalától, és 1231-ben útban Padova felé halt meg, az arcellai kolostorban.
Mindenható, örök Isten, te néped számára Páduai Szent Antalt kiváló igehirdetővé és gondjaiban hathatós közbenjáróvá tetted. Add, hogy segítségével mi is a krisztusi élet útján járjunk, és minden nehézségben érezzük támogatásodat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen
maroka, 2019. január 07. hétfő, 21:21
Angyalszó: Vízkereszt, epifánia – „epiphania Dom
plébániai házszentelést tartunk az előtérben. A IV. század elejétől lett ez a nap liturgikus ünneppé, és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton. A keresztények körében 312-325 között kezdett terjedni, mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti
bölcsek) látogatásának ünnepe. Később az ünnep elsődleges témája Keleten Urunk keresztsége (erre emlékeztet a vízszentelés) és Nyugaton a Háromkirályok látogatása lett. A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek.
A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is. Az ünnep görög neve - epifánia (megjelenés) - utal arra, hogy Isten megjelenik dicsőségében. Vízkereszt ünnepe emlékeztet tehát arra, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent emberként, eljött közénk, és elhozta nekünk az üdvösséget. Vízkeresztkor Jézus három megjelenésére emlékezünk:
A keleti egyházakban sokáig
maroka, 2019. január 06. vasárnap, 21:42
Udvardy György püspök írása: Urunk megjelenése, vízkereszt
Urunk megjelenése, vízkereszt - Gondolatok az evangéliumhoz (Mt 2,1-12)
Létének felfedezésében és értelmezésében az ember szükségszerűen keresi Istent, létezése okát, forrását. Az istenkereső ember ugyanakkor szükségszerűen egy titkot akar megfejteni, magát Istent. Érteni, birtokolni akarja. A megismert titokhoz méltóan szeretne élni, megfelelni annak, vagy legalább befolyásolni azt, elnyerni a megismert, ,,leleplezett" Isten tetszését. Az őszinte keresésnek azonban mindig az a tapasztalata, hogy az istenség a megismerthez képest mindig több, hatalmasabb - talán más is.
A kereső embernek időnként osztályrészül jut az az élmény is, hogy - valami rendkívüli isteni jóindulatnak köszönhetően - az istenség többet mutat magából, ,,föllebbenti a fátylat", hogy lényegéhez közelebb járulhasson az ember. Ha nem is mindenki, de legalább azok, akik méltónak bizonyulnak a megismerésére, a megszerzett - kapott - tudás birtokában kiváltságos helyet és
maroka, 2019. január 06. vasárnap, 14:30
Vízkereszt – Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe
Vízkereszt - Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe - Magyar kurír oldalon
Vízkeresztet január 6-án ünnepli a Katolikus Egyház, parancsolt ünnepként. Az epifánia - ,,epiphania Domini", az ,,Úr megjelenése" - néven is ismert nap Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés a hagyományosan ilyenkor végzett vízszentelésből ered.
..................
A IV. század elejétől lett ez a nap liturgikus ünneppé, és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton. A keresztények körében 312-325 között kezdett terjedni mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Később az ünnep elsődleges témája Keleten Urunk keresztsége (erre emlékeztet a vízszentelés) és Nyugaton a Háromkirályok látogatása lett. A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént
maroka, 2019. január 06. vasárnap, 14:24
Pénzünk befektetése
,,És kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát." (Mt 2,11)

Hogyan fordíthatnánk (aki közülünk ezt megteheti) pénzünket és javainkat arra, hogy Krisztus Urunk országa fenntartassék és gyarapodjék, és a nyomorgó gyermekek élelemhez jussanak? Ezt így kell érteni: vagyonunkkal elő kell mozdítanunk, hogy legyenek szorgos igehirdetőink, kitűnő egyházi szolgáink és iskolamestereink, hogy eltartsuk szegényeinket, akik eledelüket betegség vagy más szükség miatt nem tudják maguk előteremteni. És különösen azt, hogy azokat a fiatal fiúkat, akik tanulásra alkalmasak, felneveljük, hogy majd utódainknak rátermett prédikátorai és egyházi szolgák legyenek. Mert ebben az esetben úgy kell eljárnunk, mint az előrelátó kertésznek, aki mindig zsenge fákat olt, hogy oda, ahol ma vagy holnap egy öreg fa kidől, hamarosan másikat ültethessen a helyére, amely majd terem. Aki a pénzét ebbe fekteti, az ugyanúgy ajándékul és áldozatul adja azt a kisded Jézusnak, mint a bölcsek [a
kalmanpiroska, 2019. január 06. vasárnap, 13:03
MKPK: vízkereszt Jézus megjelenésének ünnepe
Vízkereszt napja a IV. század elején kezdett a keresztények körében terjedni a háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának, Jézus születésének és keresztségének, valamint a kánai menyegzőnek az ünnepeként - írta az MKPK.

Később az ünnep elsődleges témája a keleti egyházban Jézus keresztsége, Nyugaton a háromkirályok látogatása lett.

Máté evangéliuma szerint a háromkirályok a betlehemi csillagot követve mentek Keletről Júdeába, hogy az újszülött Jézusnak hódoljanak: aranyat ajándékoztak a Királynak, tömjént az Istennek és mirhát az embernek. Az evangélium mágusnak nevezi őket, de nevüket nem említi. A hagyomány szerint hárman voltak, a 8. században élt Beda Venerabilis nevüket is említi: Caspar, Melchior, Balthasar - azaz Gáspár, Menyhért, Boldizsár.

A vízkereszt második evangéliumi története szerint Jézust a Jordán folyóban megkeresztelte Keresztelő Szent János, és ekkor a Szentlélek galamb képében alászállt rá. Jézus ettől kezdve tanított - olvasható a közleményben.

Az ünnep
velemenyezd, 2019. január 06. vasárnap, 12:23
Ferenc Pápa: Isten gyermekei vagyunk
nem egy kimondhatatlan név rejtélyét hordozza, hanem aki azt kéri gyermekeitől, hogy az ,,Atya" névvel illessék; hagyják, hogy ereje megújítsa őket és hogy tükrözzék vissza jóságának egy sugarát, amellyel e jóságra és örömhírekre szomjazó világ felé fordul.
- Tartsunk távolságot az álszentektől és a pogányoktól
Ferenc pápa ezután emlékeztetett, hogy Jézus úgy vezeti be a Miatyánk tanítását, hogy távolságot tart a képmutatóktól, akik úgy imádkoznak, hogy mindenki csodálja őket. Ők az egyház ,,botránya". Hányszor látjuk ezeknek a személyeknek a botrányos viselkedését, hogy templomba mennek, egész nap ott vannak vagy minden nap odamennek, aztán úgy élnek, hogy gyűlölnek másokat vagy rosszakat mondanak az emberekről! Ez botrány! - jegyezte meg a pápa. Jobb, ha akkor nem megy az ember templomba. Éljen úgy, mint egy ateista. Ha azonban templomba jár, éljen úgy mint Isten gyermeke, testvér és tegyen valódi tanúságot, ne ellenkező tanúságot.
- A keresztény ima
A
maroka, 2019. január 03. csütörtök, 09:50
1/629
Képek, videók
Gyertyaszentelő
egrilany51
2018. február 02. péntek, 21:27
gyertyaszentelö.png
chillik
2017. augusztus 21. hétfő, 15:36
Gyertyaszentelő.jpg
goldenapple
2016. március 08. kedd, 14:37
Gyertyaszentelő boldogass
sacimama
2016. február 02. kedd, 08:02
W-ÚJBA GYERTYASZENTELŐ.JP
keresztenyhivek
2016. február 01. hétfő, 18:26
Gyertyaszentelő.gif
szalai0913
2010. február 02. kedd, 06:37
Szeged-Boldogasszony temp
agica2004
2018. július 21. szombat, 22:46
sarlós boldogasszony0702.
maroka
2018. július 01. vasárnap, 21:57
SZKV-Boldogasszony sgt..j
agica2004
2018. június 29. péntek, 20:48
Pilisszántó Boldogasszony
sanci81
2017. december 24. vasárnap, 16:48
boldogasszony1.jpg
sz719eszter
2017. szeptember 17. vasárnap, 10:10
boldogasszony.jpg
sz719eszter
2017. szeptember 17. vasárnap, 10:10
boldogasszony33.jpg
sz719eszter
2017. szeptember 14. csütörtök, 09:51
Boldogasszony.jpg
sz719eszter
2017. szeptember 14. csütörtök, 09:51
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.