Belépés
2019. augusztus 23. péntek | 34. hét | 235. nap | 14:30 | Bence
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szent Ferenc az evangélium szavára hallgatva
A Szentatyával való találkozásra névadó szentjével, Szent Ferenccel együtt, vele ismerkedve készülünk.
Szent Ferenc az evangélium szavára hallgatva lángoló hévvel hirdette a bűnbánatot, miközben szavai égő tűzként hatoltak az egybegyűltek szívébe. Szüntelenül, nagy lelkesedéssel hirdette a békét; e szavakkal köszönt prédikációi előtt, és köszöntött mindenkit: ,,Az Úr adjon nektek békét!" Ezzel elérte, hogy sokan azok közül, akik eredetileg gyűlölték a békét és a lélek üdvösségét, az Úr közreműködésével teljes szívükből befogadták a békét, és maguk is a békesség fiai és az örök üdvösség sóvárgói lettek.
Példáját követni kezdték, egyre több társa lett, akik életmódjukban és öltözékükben is alkalmazkodtak hozzá. Szent Ferenc teljes éberséggel és gonddal tanította őket nap mint nap, hogy hogyan ragadják meg az élet lényegét, és hogy biztos léptekkel haladjanak a szent szegénység és a boldog egyszerűség útján.
Szent Ferenchez hasonlóan kinyitom-e a szívemet arra, hogy meghalljam, mit üzen
maroka, 2019. május 15. szerda, 21:32
Az Atya
leszokjunk a saját imakönyvünk használatáról.

Még a templomon kívül rendezzünk el minden olyan dolgot, ami bent már kényelmetlen lenne. Úgy lépjünk be Isten házába, hogy már lehetőleg semmi se vonja el figyelmünket!
Érkezés a templomba

Aki megfelelően készült fel otthon, az időben érkezik meg a templomba. Ha azonban készületünk hiányos és elkésünk, nem csak nem tudunk ráhangolódni a szentmisére, hanem az egész közösség számára kárt okozunk. A szentmise ugyanis közös imádság, az egybegyűltek közösen mutatják be a Legszentebb Áldozatot. Ha elkésünk, sebet ejtünk ezen a közös áldozatbemutatáson. Amellett, hogy a késés illetlenség, zavart is kelt a közösségben: a késő elvonja mások figyelmét az imádságtól. Főleg akkor, ha az elkésett a legelső padba akar leülni, ahelyett, hogy a templom végében maradna. Aki hanyagsága miatt késett el a szentmiséről, és áldozni kíván, fontolja meg, hogy megfelelően felkészült-e arra, hogy a szentséghez járuljon.

Végül az időben való érkezés
klarika47, 2018. június 30. szombat, 07:35
II. János Pál pápa temetése 2005. április 8., péntek 16:05
megpillantják majd őt. Ez a remény szívembe van rejtve".
Ratzinger bíboros könyörgése után hangzottak fel az ősi temetési ének sorai: ,,Mennyországba vezessenek az angyalok téged, várjanak ott rád a szentek, a mennyei Jeruzsálembe vigyenek ők be téged!"
Ezután Mária öröméneke, a Magnificat hangjai csendültek fel, és kevéssel fél 1 után a Szentatya egyszerű ciprusfa koporsója megkezdte utolsó útját. A bazilika lépcsőin még egyszer a nép felé fordították - így vehettek az egybegyűltek végső búcsút a Szentatyától. Hatalmas, szűnni nem akaró taps volt a válasz. Egyre hangosabb volt a kiáltás: ,,Szent, szent!", ,,Azonnal szent!". Az egyház hívőserege ősi szokást elevenített fel: akklamálta, közfelkiáltással erősítette meg: az eltávozott pápát szentként tiszteli, szentnek tartja.
Ami ezután következett, azt már csak kevesen láthatták: a cinkkoporsóba helyezés és annak lehegesztése, végül a harmadik, a tölgyfából készült koporsó leszögezése, földbe
maroka, 2018. április 18. szerda, 00:00
2018. március 4., vasárnapi Napiszöveg
is.16Felsőruhájára, igen, a combjánál egy név van felírva:Királyoknak királya és uraknak ura.17A napban is láttam egy angyalt állni, aki hangosan így kiáltott minden madárnak, mely az ég közepén repül:,,Gyertek, gyűljetek egybe Isten nagy vacsorájára,18hogy egyétek a királyok húsát és a katonai parancsnokok húsát, az erős emberek húsát, a lovak húsát és a rajtuk ülőkét, és mindenkinek a húsát, szabadokét és rabszolgákét, kicsikét és nagyokét."19És láttam, hogy a vadállat, a föld királyai és a seregeik egybegyűltek, hogy háborút viseljenek a lovon ülő és a serege ellen.20A vadállatot megfogták a hamis prófétával együtt, aki a jeleket tette a vadállat előtt, amelyekkel félrevezette azokat, akik viselik a vadállat jelét, és azokat, akik imádják a képmását. Mindkettőt élve a kénnel égő tüzes tóba dobták.21 A többieket pedig a hosszú karddal ölték meg, mely a lovon ülő szájából jött ki,+ és minden madár jóllakott a húsukból.).
Jézusról leginkább karácsonykor
és húsvétkor emlékeznek meg, és
charlotteani, 2018. március 04. vasárnap, 00:27
Ahol egyszerre
János magyar köztársasági elnök jelenlétét is, aki magánszemélyként vesz részt az eseményeken, felesége társaságában.
Személyében első alkalommal vesz részt a zarándoklaton hivatalban levő magyar államfő. Köszöntötték Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest is, és jelen van a KDNP teljes parlamenti frakciója. A magyar állami vezetőkkel együtt vonult a hegyre Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke.
Az egybegyűltek tapssal köszöntötték a gyalogos érkezők bejelentését, de tetszést aratott a legtávolabbról jövők, a tíz argentínai zarándok érkezését jelző hír is.
A boldogság a hit következménye, és ez utóbbi a legteljesebb választ nyújtja az emberek legégetőbb kérdéseire, így aki belép a hit kapuján, nem veszít el semmit abból, ami az emberi életet boldoggá, széppé, szabaddá teszi - fejtette ki szombaton Csíksomlyón Ternyák Csaba egri érsek, az idei pünkösdi búcsú fő szónoka.
Szentbeszédében az érsek
horvathnemagdi, 2017. június 05. hétfő, 17:17
Amerikai elnökválasztás - Az utolsó felmérések szerint szinte biztos Hillary Clinton győzelme
dönthetnek, hogy szembeszállnak-e "azokkal, akik meg akarnak osztani bennünket, és azt akarják, hogy féljünk".

Hillary Clinton azt tartotta fontosnak hangsúlyozni, hogy "mi úgy döntöttünk, a reményt sugárzó, befogadó és melegszívű Amerikában hiszünk".

A beszédek után a rock két nagyágyúja, Bruce Springsteen és Jon Bon Jovi adott koncertet.

Váratlanul félórás szabadtéri koncertet tartott Madonna is New Yorkban, Manhattan szívében. Az énekesnő Hillary Clinton támogatására buzdította az egybegyűlteket.

Kérdéseket tett fel híveinek Donald Trump, aki hétfő este New Hampshire legnagyobb városában, Manchesterben kampányolt. "Azt akarjátok, hogy a korrupt politikai elit irányítsa Amerikát, vagy azt akarjátok, hogy ismét az emberek irányítsák az országot?" - fogalmazott a republikánus jelölt, akit ezúttal nemcsak a lánya, Ivanka Trump kísért el a rendezvényre, hanem fellépett vele az amerikai futball egyik sztárja, Tom Brady is. Trump azonban ezúttal sem állta meg, hogy ne sértegessen valakit.
velemenyezd, 2016. november 08. kedd, 07:22
1Krónikák 11–15-ig terjedő fejezetei
Krónikák 10. fejezet

1Idővel az izraeliták mind egybegyűltek Dávidhoz Hebronba, és ezt mondták:,,Íme, mi csontod és húsod vagyunk.2Tegnap is, és azelőtt is, akkor is, amikor Saul volt a király, te voltál az, aki ki- és bevezette Izraelt, és Jehova, a te Istened így szólt hozzád:Te fogod terelgetni népemet, Izraelt, és te leszel népemnek, Izraelnek a vezetője."3Izrael vénei tehát mindnyájan elmentek a királyhoz Hebronba, és Dávid szövetséget kötött velük Hebronban Jehova előtt. Ezután fölkenték Dávidot Izrael királyává, Jehova szava szerint, amelyet Sámuel által közölt.4Később Dávid és egész Izrael elment Jeruzsálembe, azaz Jebuszba; ott pedig a jebusziták lakták a földet.5És Jebusz lakói így szóltak Dávidhoz:,,Nem fogsz te ide bejutni."Ennek ellenére Dávid elfoglalta Sion erődjét, más szóval Dávid városát.6Dávid ezt mondta:,,Aki elsőként sújt le a jebuszitákra, az főember és fejedelem lesz."És Joáb, Céruja fia ment fel elsőként, és főember lett.7Dávid pedig
charlotteani, 2016. szeptember 28. szerda, 21:20
2Sámuel 16–20-ig terjedő fejezetei
beszélt:,,Akinek kedves Joáb, és aki Dávidhoz tartozik, kövesse Joábot!"12Amasa eközben vérében fetrengett az országút közepén. Amikor a férfi látta, hogy az egész nép megáll, odébb vitte Amasát az országútról a mezőre. Végül rádobott egy ruhát, mivel látta, hogy aki csak odaér hozzá, megáll.13Amint odébb vitte az országútról, mindenki továbbhaladt Joábot követve, hogy üldözze Sebát, Bikri fiát.14Seba pedig keresztülvonult Izrael valamennyi törzsén Ábel-Bét-Maákáig. Bikri leszármazottai ekkor mindnyájan egybegyűltek, és ők is utánamentek.15Amazok megérkeztek, és ostrom alá vették őt Ábel-Bét-Maákában. Ostromsáncot emeltek a város ellen, mert az egy sáncon belül feküdt. És a Joábbal levő egész nép a fal aláásásával foglalatoskodott, hogy ledöntse azt.16Ekkor kikiáltott egy bölcs asszony a városból:,,Figyeljetek, figyeljetek!Mondjátok csak meg Joábnak:Jöjj ide közelebb, hadd beszéljek veled!"17Erre odament hozzá, és az asszony megkérdezte:,,Te vagy Joáb?",mire ő így
charlotteani, 2016. szeptember 06. kedd, 22:00
Zsoltárok 31–35. fejezetei
megszabadítja az elnyomottat a nála erősebbtől, Az elnyomottat és a szegényt az ő megrablójától?"11Erőszakos tanúk kelnek föl, És olyat kérdeznek tőlem, amiről nem is tudok.12Rosszal fizetnek nekem a jóért, Lelkem veszteségére.13Én zsákruhát viseltem, amikor megbetegedtek, Böjtöléssel sanyargattam lelkemet, És keblemre szállt vissza imádságom.14Mintha társam, mintha testvérem lett volna, Úgy jártam-keltem, mint aki anyját gyászolja. Meggörnyedtem bánatomban.15Ők meg örültek bicegésemnek, és egybegyűltek, Egybegyűltek ellenem, Lesújtottak rám, amikor mit sem sejtettem, Darabokra téptek, és nem hallgattak.16A hitehagyottak, akik csúfot űznek másból egy darab kenyérért, Énrám vicsorgatták fogaikat.17Ó, Jehova, meddig nézed ezt? Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól, Egyetlenemet a fiatal sörényes oroszlánoktól.18Magasztallak a nagy gyülekezetben, Nagyszámú nép között dicsérlek téged.19Ó, ne örvendezzenek felettem, akik ok nélkül ellenségeim, És akik ok nélkül gyűlölnek engem, ne kacsingassanak
charlotteani, 2016. június 20. hétfő, 14:48
Ahol egyszerre dobban minden magyar szív
János magyar köztársasági elnök jelenlétét is, aki magánszemélyként vesz részt az eseményeken, felesége társaságában.
Személyében első alkalommal vesz részt a zarándoklaton hivatalban levő magyar államfő. Köszöntötték Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest is, és jelen van a KDNP teljes parlamenti frakciója. A magyar állami vezetőkkel együtt vonult a hegyre Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke.
Az egybegyűltek tapssal köszöntötték a gyalogos érkezők bejelentését, de tetszést aratott a legtávolabbról jövők, a tíz argentínai zarándok érkezését jelző hír is.
A boldogság a hit következménye, és ez utóbbi a legteljesebb választ nyújtja az emberek legégetőbb kérdéseire, így aki belép a hit kapuján, nem veszít el semmit abból, ami az emberi életet boldoggá, széppé, szabaddá teszi - fejtette ki szombaton Csíksomlyón Ternyák Csaba egri érsek, az idei pünkösdi búcsú főszónoka.
Szentbeszédében az érsek
klementinagidro, 2016. május 11. szerda, 14:54
Forradalmaink, melyek levertükben is győztesek
szellemisége azonban tovább élt. S vele élt a remény, hogy Magyarország egyszer olyan lesz, amilyennek ő álmodta. Ennek a reménynek vagyunk ma az örökösei. Ez a remény kötelez bennünket arra, hogy ne felejtsük el azokat, akik 1956 forradalma alatt, vagy az azt követő megtorlás idején meghaltak. Ez a remény kötelez bennünket arra, hogy ne felejtsük el azokat, akik élve maradtak, de a forradalomban játszott szerepük, érintettségük miatt megbélyegzettek lettek, nem élhettek teljes életet.

Kedves egybegyűltek!

Hozzám azért is áll közel ez az ünnep, mert különös, érdekes személyes kötődést is jelent számomra. 1989. június 16-i dátummal, Nagy Imre és társai újratemetésének napján vehettem át az 56/1989-es számú diplomámat. Ennek jelentőségét felfogtam, mert halkan ugyan, de sok családban mesélt történetet ismertem már ekkor. Tudtam, hogy nagybátyám ott vonult az akadémisták között, hogy átlőtték a kalapját, hogy a sortűzben elesett társának véres kabátját ő vitte el édesapámmal a szülőkhöz a
otvenhatosemlekev2016, 2016. január 07. csütörtök, 07:35
Loyolai Szent Ignác
ellenállni, így itt is szemére vetették, hogy a követőit -- szegényeket! -- teljesen megőrjítette, meg hogy eretnek és varázsló, aki a máglyára való. Egy alkalommal Ignác a barátaival nem az előadásokra, hanem templomba ment. Emiatt a rektor olyan haragra gerjedt, hogy elhatározta: az engedetlen diákokat sújtó büntetést alkalmazza. A teremben már együtt voltak a diákok, a nyilvános kizárásra várva. Akkor belépett a rektor Ignáccal, s hirtelen letérdelt előtte -- így kért könnyes szemmel bocsánatot. Az egybegyűltek, akiknek Ignác megaláztatását kellett volna végignézniük, győzelmének lettek a tanúi.

Miután tanulmányait befejezte és a Szentföldön nem tudta tervét megvalósítani, a köréje gyűltek közösen elhatározták, hogy a pápa rendelkezésére bocsátják magukat. Róma felé tartva az utolsó állomásukon, La Stortában Ignác belépett a félig-meddig összedőlt kis templomba. Amit itt átélt, közölte egyik útitársával, Lainezzel, aki így számol be róla: ,,Amikor Sziénából Róma felé tartottunk, történt, hogy
hidaszl, 2015. július 31. péntek, 06:10
1/4
Képek, videók
asisi szent ferenc0513.jp
maroka
2019. május 13. hétfő, 21:26
szent ferenc ereklye1004.
maroka
2018. október 04. csütörtök, 10:43
szent ferenc ereklye1004_
maroka
2018. október 04. csütörtök, 10:42
Assisi Szent Ferenc
sanci81
2018. május 07. hétfő, 16:20
Assisi Szent Ferenc
sacimama
2018. január 01. hétfő, 21:31
Szent Ferenc
sacimama
2017. december 18. hétfő, 22:35
Assisi Szent Ferenc
egrilany51
2017. július 05. szerda, 08:54
Assisi Szent Ferenc.JPG
liliana01
2017. április 18. kedd, 18:26
Assisi Szent Ferenc...jpg
jozsuzsa
2017. március 08. szerda, 20:39
Assisi Szent Ferenc
lenke1964
2015. április 29. szerda, 10:33
evangelium könyv1202.jpg
maroka
2018. december 02. vasárnap, 18:46
JÉZUSkép-evangélium--. jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 26. vasárnap, 13:27
EVangelium---.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 20. hétfő, 10:14
EVAngéliumkép.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 18. szombat, 15:51
evangélium-krisztus-k- -.j
katolikusokoldala
2018. június 28. csütörtök, 14:48
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.