Belépés
2018. december 15. szombat | 50. hét | 349. nap | 01:39 | Valér
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Önmegtagadás
A keresztyén embernek imádkozni kell, hogy magát megtagadhassa


Az Úr Jézus azt kívánja mindenkitől, aki az ő tanítványa akar lenni, hogy tagadja meg magát. (Mt 16:24) Ezzel nem azt akarja, hogy tagadja meg ember mivoltát, mert az merő képtelenség volna. Azt sem akarja, hogy gyűlölje magát s vonja meg magától, ami életének táplálására és ártatlan gyönyörködtetésére szolgál, mert ez ellenkeznék az embernek azzal a maga szeretetével, amit Isten oltott természetébe. Azt sem, hogy a hit és az üdvösség dolgában tagadja meg a józan okosságot s az olyan dolgokat is higgye és bevegye, amik azzal ellenkeznek, mert a józan okosságot azért adta Isten az embernek, hogy azáltal az igazat a hamistól, a jót a gonosztól meg tudja különböztetni. Végül azt sem akarja azzal, hogy tanítványai e földön boldogságban, gazdagságban, tisztességben, megbecsülésben ne lehessenek, mert Isten áldásai ezek is és Krisztus tudományának vallásával s a kegyességgel megférhetnek.
Hanem azt kívánja ezzel, hogy
kalmanpiroska, 2018. október 24. szerda, 13:50
A dió és a gránátalma - érdekesség
számos gyógyhatású táplálék kinézetre hasonlít a belső szervekhez.
Habár leggyakrabban az emberek azt gondolják, hogy csak a véletlen műve, és ezért nem is nagyon foglalkoznak vele, a dió érdekes, különleges alakja mégis hátborzongatóan emlékeztet a koponyára, amely körülveszi a zsírsavban gazdag, két agyféltekéből álló dió "agyat".

Érdekes, mert olyan, mintha az anyatermészet beleszőtte volna a metaforát, a többletjelentést és a magas fokú és bonyolult koevolúciós elméletet a dolgok természetébe.

A dióról köztudott, hogy aránytalanul nagy mennyiségben tartalmaz zsírsavakat, különösen EPA/DHA omega-3 zsírsav alapú alfa-linolén savat, amely szükséges az agy optimális egészségének fenntartásához. Továbbá közismert, hogy a dióban neuroprotektív vegyületek találhatóak, például a galluszsav, E-vitamin izomerek, melatonin, folsav és polifenolok.

Egy kicsit olyan, mintha a természet direkt próbálná felhívni rá a figyelmünket, hogy milyen értékes tápanyagról is van
pacsakute, 2018. október 09. kedd, 19:24
Az ember mint a teremtő [...]
Szaturnusz-erő jelenthet.

Így hát közvetlen a földi létben, a földi lét környezetében látjuk a Szaturnusz-hatás működését a lepke-lét változatos színeiben. De emlékezzünk rá, hogy a kozmikus létben kétféle szubsztancia jöhet számításba: itt vannak a Föld tisztán anyagi szubsztanciái, és vannak szellemi szubsztanciák is. Elmondtam, hogy ebben az a figyelemre méltó, hogy az ember anyagcsere-végtag rendszerének alapja a szellemi szubsztancia, míg a fejének alapja az anyagi szubsztancia. Az ember alsó természetében a szellemi szubsztanciát fizikai erőműködés hatja át, a nehézkedési erő és más földi erőhatások. A fejben a földi szubsztanciát, amit oda visz fel az egész anyagcsere, a keringés, az idegek tevékenysége, átjárják az érzékfeletti szellemi erők, melyek a gondolkodásunkban, a képzetalkotásunkban tükröződnek, így az emberi fejben átszellemített földi matéria, míg az anyagcsere-végtag rendszerben - ha ilyen szót alkothatok - földiesedett szellemi-spirituális szubsztancia van.

Nos, ezt
eposz, 2018. július 07. szombat, 20:24
Szentlélek
"A Lélek ajándékai nagyszerű dolgok, de [...] nem olyanok, amelyek eleve benne lakoznának az ember természetében, mivel az igazi kegyelem és szentség [...] a Lélek ajándékai, s mint olyanok, drágakövek, amelyeket az ember magán visel. A szívben lakozó igazi kegyelem a szív azon értékes tulajdonsága, melynek révén [...] a lélek maga is drágakővé válik. [...] Isten Lelke sok mindenre hatással lehet, amellyel Isten egyébként nem közölte magát. Isten Lelke például ott lebegett a vizek felett, de nem nyúlt bele a vizekbe. Amikor azonban a Lélek a szokásos munkája révén a megmentő kegyelmet közvetíti, akkor saját magát is megosztja az ember lelkével. [...] Igen, a kegyelem voltaképpen Isten Lelkének a szent természete, amelyet megoszt az emberi lélekkel."

- Jonathan Edwards
kalmanpiroska, 2017. április 24. hétfő, 17:56
A tan
igeszakaszt, és nézzük meg, hogy a fenti meghatározás értelmesnek tűnik-e ezek alapján. Tizenkét fontos példa elegendő ahhoz, hogy kimutassuk, miként alkalmazza ezt a kifejezést a Biblia:
(1) A Szentírás tanítja az élettelen dolgok megszentelését: "Kend meg az égőáldozati oltárt is és az egész fölszerelését; így szenteld föl az oltárt, hogy igen szent legyen az oltár! A mosdómedencét és annak állványát is kend meg! Így szenteld föl azt!" (2Móz 40, 10-11). Feltételezhetjük-e, hogy a mosdómedence természetében változás állt be? Vagy pedig létezett valamilyen gonoszság elve, amely kiirtatott belőle? Azt olvassuk továbbá a 2Mózes 19,23-ban: "Vonj határt a hegy körül, és tartsd szentnek azt!" Milyen változás állt be a hegy összetételében azáltal, hogy Isten ott hirdette ki a törvényt? Ha erre a kérdésre öszintén és becsületesen akarunk felelni, meg kell vallanunk, hogy sem a teológusoknak, sem pedig a "tökéletesség tanítói"-nak meghatározásai a "megszentelődés" szóra nem alkalmazhatók itt. Hogy itt mit
kalmanpiroska, 2016. július 04. hétfő, 11:09
Márai: Füves könyv 43
A Rendről és a Gondviselésről

Úgy tapasztaltam, hogy az emberi élet alján rend van. S mert az emberi élet a Teremtés legbonyolultabb megnyilatkozási formája, valószínű, hogy máshol is rend van, a kezdetlegesebb és egyszerűbb létezés világában is, a kőzetek, mosómedvék, hüllők és a bolygócsillagok természetében is. Mindenben rend van, a dolgok eljutnak hozzánk, akkor is, ha ujjunkat sem mozdítjuk, s rend van abban is, hogy időnként mozdítjuk ujjunkat, vagy lelkünket a célból, hogy a dolgok eljussanak hozzánk, mi eljussunk bizonyos helyzetekhez, emberekhez, gondolatokhoz, melyekhez személy szerint, elodázhatatlanul közünk van. Mindebben rend van, ebben hiszek.

De hiszek abban is, hogy e rend mögött szándék is van, melyet nem ismerek. Nevezd, ahogy akarod. Én Gondviselésnek nevezem. Ez a szándék törődik velem, személyesen, büntet, vezet, elrendezi dolgaim, a mélybe taszít, minden pillanatban ellenőriz, építi körülöttem a világot és épít engem a világban, felhasznál. Aki ezt nem
lenke1964, 2016. január 23. szombat, 16:40
vajon észre is vesszük benne
hogy észrevesszük
a szépet egy sivár pusztában, a szemetes utcán vagy egy csúnya ember lelkében!

A szépség ott van mindenben gondolkodj és láss így! Lásd meg azokban a dolgokban
is a szépséget, amelyeket eddig eredendően csúnyának, rendezetlennek, piszkosnak
tartottál! Találd meg bennük azt az aprócska érzést, amit eddig a számodra ellenszenves minőségek eltakartak, elnyomtak!

Kezdd az első tárggyal, ami most a közeledben van.
Figyeld addig, nézz bele a természetébe, amíg meg nem látod benne a szépség
apró fényét! Ha ez sikerül, akkor lásd meg újabb és újabb tárgyakban, a mindenben
benne lakó szépséget!

Amikor a tárgyakban már látod, akkor térj át az élőlényekre! Lásd a szépséget a
növényekben, az állatokban és az emberekben is. Fontos, hogy ne belelásd,
hanem észrevedd a valóban bennünk levő szépséget!
Ha valamiben, valakiben hosszas keresés után sem látod meg, akkor ne akard
belevetíteni, inkább később térj vissza rá a
klementinagidro, 2015. május 31. vasárnap, 22:31
Kék ruhás, szőke leány
bérlés költségétől. A kisfiú édesanyja jó házból való, csöndes asszony volt. Hófehér kezeit soha nem érdesítette házimunka, arra cselédet tartottak.
Két éve ősszel, mikor már azt hitték, a háború fellegei hamarosan végleg tovaszállnak, és a karácsony szelleme együtt találja majd a családot, az ezredes meghalt.
Csatában veszett oda, szörnyű szenvedések árán, de ezt csak az asszony tudta. A kisfiú úgy képzelte, bátor édesapja - akire különben egyáltalán nem hasonlított sem küllemében, sem természetében - egy regimentnyi katona élén lovagolt a halál karmai közé, melyet sötétvörös felhőnek képzelt. Nevetett akkor, biztosan nevetett - vitézemberhez úgy illik!
Ez az édes kis ábrándkép enyhítette némileg szenvedését. Gyerekfejjel szülőt elveszteni csakugyan a legszörnyűbb dolgok egyike a világon, de ha hősként lépett Szent Péter elé, az egészen más ügy.
Az asszony nem akarta saját nyomorúságos érzéseit megosztani vele, hagyta, hagy dicsekedjék az iskolában, a szomszédoknak, az utcában lakó
suzymama, 2015. május 31. vasárnap, 20:21
Vágyom rád Béke Szigete@ 2015-05-28
Anna

Isten, bűvös ecsetet adott
dicső természetünk kezébe
mesteri munkája teljébe
elkápráztatja a világot

Palettáján titkos varázslat
tündöklő színek, s árnyalatok
mámorító tüzes pipacsok
mint, szerelemittas kábulat

A tájat kedvére színezi
pírt izzít a naplementére
lángokat szít pipacsmezőkre
e látvány lelkemet perzseli

Románcot lehel a szívekbe
újra rajzolja álmainkat
tovább bűvöli vágyainkat
megdicsőül természetébe


Nagy Dezső Zoltán

Bárhogy lesz

Rossz lehet a sorsa, ki mindig elégedetlen,
Elégedetlen önmagával és magával az élettel.
Soha nem érzi így ezek után
kannalidia, 2015. május 29. péntek, 22:24
Tavasz
hogy
észrevesszük a szépet egy sivár pusztában, a szemetes utcán vagy egy csúnya
ember lelkében!

A szépség ott van mindenben - gondolkodj és láss így! Lásd meg azokban a
dolgokban is a szépséget, amelyeket eddig eredendően csúnyának, piszkosnak,
rendezetlennek tartottál! Találd meg bennük azt az aprócska érzést, amit eddig
a számodra ellenszenves minőségek eltakartak, elnyomtak!

Kezdd az első tárggyal, ami most a közeledben van. Figyeld addig, nézz bele a
természetébe, amíg meg nem látod benne a szépség apró fényét! Ha ez sikerül,
akkor lásd meg újabb és újabb tárgyakban, a mindenben benne lakó szépséget!

Amikor a tárgyakban már látod, akkor térj át az élőlényekre! Lásd a szépséget a
növényekben, az állatokban és az emberekben is. Fontos, hogy ne belelásd,
hanem észrevedd a valóban bennünk levő szépséget!

Ha valamiben, valakiben hosszas keresés után sem látod meg, akkor ne akard
belevetíteni, inkább később térj
klementinagidro, 2015. április 27. hétfő, 23:44
2Timóteus 3:16
hozzátok.

2Móz 3,1-14.

BÖJT ELSŐ VASÁRNAPJA

Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok. Így szólj Izráel fiaihoz: A Vagyok küldött engem hozzátok. (2Móz 3,14)

A héber Bibliában a nevek reménységet, álmokat fejeznek ki, de van, amikor egy személy tulajdonságait. Jákób, miután harcolt egy angyallal, új nevet kapott: Izrael, azt jelenti, hogy "küzdött Istennel". Ha megismerjük egy személy nevét, betekintést kaphatunk ő és családja eredetébe, természetébe és álmaiba.
Ezért kérdezi Mózes Istentől: Hogy hívnak? Ha megismerjük Isten nevét, sok dolgot mondhatunk el Istenről!
Isten így felelt: "Vagyok, aki vagyok". Egyes fordítások szerint Isten azt mondta: "Leszek, aki leszek". Mindkét fordítás lehetséges, mert a héber nyelvtan megengedi mindkettőt ("valaminek lenni" vagy "valamivé válni"). Amikor Isten azt mondja, hogy "vagyok, aki vagyok", valójában visszautasítja, hogy egy szóban határozza meg magát. Isten azt mondja: "Szabad vagyok. Nem
erzsebet1969, 2015. február 22. vasárnap, 18:26
Dionüszosz mítoszköre az ókori Görögországban
jelenti, melyben a lélek öntudatlan és megrészegült állapotban található. Figyelemre méltó az is, hogy Hádészt szintén gyakran ábrázolták bőségszaruval, Dionüszosz jelképével, s mindkét istenséget szívesen azonosították Plutosszal (a Bőség), akit Démétér egy barázdában fogad a méhébe. Plutarkhosz azonban rámutatott arra, hogy az azonosítás alapja ennél misztikusabb őkban fedhető fel: Dionüszoszt ugyanis az egyiptomi Oziriszhez hasonlítja, aki - Hádészhoz hasonlóan - a holtak urává vált, s ekkor "természetében megváltozott", melyet már csak a beavatottak ismerhetnek. Ugyanakkor Dionüszosz egyik mellékneve - mint láthattuk az orphikus misztériumokban - Hüész, a nedves természet ura, s ezen aspektusában szintén Oziriszhoz fogható. Plutarkhosz így támasztja alá ezen megállapítást: "való igaz, hiszen Hellanikosz hallotta, hogy a papok Osziriszt Hüszirisznek mondták; ő ugyanis következetesen így hívja az istent, valószínűleg természete és megtalálásának rítusa miatt". Pindarosz is megerősíti Dionüszosz vegetációs
cologne53, 2014. november 08. szombat, 14:32
1/7
Képek, videók
Örvendjetek, keresztyének
chillik
2015. december 05. szombat, 07:58
PP Keresztyén nép
sanci81
2015. június 20. szombat, 13:16
képtelenség.jpg
vojtiera
2012. október 18. csütörtök, 18:44
képtelenség.jpg
viccelek
2011. február 22. kedd, 18:18
Kevés embernek sikerül.
alvaro-hopihe
2018. augusztus 26. vasárnap, 09:21
Aki+embernek+hitvány,+ az+
menusgabor
2018. augusztus 11. szombat, 21:32
Egy embernek néha
sanci81
2018. június 24. vasárnap, 18:08
az embernek.png
liliana01
2018. június 14. csütörtök, 16:08
minden embernek.jpg
sz719eszter
2018. március 20. kedd, 10:01
Osho idézet: Az embernek
cuppika59
2018. január 23. kedd, 15:44
Az embernek szüksége van
sanci81
2018. január 20. szombat, 18:03
0 jó embernek akar lennei
lovaszmarika
2017. június 25. vasárnap, 16:00
Az embernek lelke van.jpg
kkm
2017. május 23. kedd, 19:07
Az embernek szüksége van
irmus
2016. január 12. kedd, 07:45
Túl sok embernek....jpg
pacsakute
2015. október 29. csütörtök, 22:11
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.