Belépés
2020. május 27. szerda | 22. hét | 148. nap | 13:19 | Hella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Engedelmesség
a feladatát. Lehet, hogy a férjed sem. És kisebb-nagyobb mértékben te és a családod is roskadoztok az ebből fakadó nehézségek alatt. Ám a férjednek, mint bármelyik vezetőnek Isten teremtett rendjében, számot kell majd adnia arról, milyen bölcsen, milyen gondosan, milyen odaadással és mennyire biblikusan töltötte be a szerepét.
És, testvérem, neked is számot kell adnod!
Te is felelős vagy azért, hogyan végzed feladatodat alárendelt szerepedben, Isten hűséges szeretetébe és jóságába vetve bizalmadat, és Neki engedelmeskedve, akármilyen erős késztetést is érzel az ellenkezőjére. Ezzel nyilván nem azt akarom mondani, hogy engedelmeskedned kell mindenkinek, aki bűnbe vezet, vagy bántalmaz. Ha olyan házasságban élsz, ahol testi vagy lelki épségedet veszély fenyegeti, az engedelmesség nem kötelez arra, hogy fenntartások nélkül bármilyen követelésnek eleget tegyél. Hallod? Nehogy félreértsd! De légy őszinte: milyen gyakran fordul elő, hogy a másik vezetésével szembeni ellenállásod csupán vélemény vagy
kalmanpiroska, 2018. november 18. vasárnap, 15:37
Bizodalom Istenben
tesz. A bűn is nagy ellensége az Istenben való bizalomnak. Mert egyfelől tudjuk, hogy Isten haragszik a bűnért, másfelől pedig érezzük, hogy bűnösök vagyunk, ezért sokszor megesik, hogy süllyedez a bizalmunk. Végül a nyomorúságok, különösen ha sokáig tartanak, nagy kísértői, sokszor csaknem elfogyasztói Istenben való bizalmunknak.
Mivel pedig a bizalomban megfogyatkozni felette igen nagy kár, nagy gonosz és nagy veszedelem, ezért hát, keresztyén ember, állj ellene a sátán sugallatainak, melyekkel bizalmadat ostromolja. Romlott természeted gondolatait is verd vissza azzal, hogy Isten nem olyan, mint az ember, hanem könyörülő, szánakozó, szeretetében és ígéreteiben változhatatlan. Ha bűnös vagy is, gondold meg, hogy Isten irgalmas hozzád Jézus Krisztusban és hogy nem angyalnak, hanem bűnös embernek parancsolta, hogy bízzon benne. Ha nyomorúság jön rád, ne engedd, hogy az megtántorítsa bizalmadat. Sőt inkább: minél nagyobb a nyomorúság, annál jobban ragaszkodj Istenhez, tudva, hogy ő igazgat mindent, hogy
kalmanpiroska, 2018. november 18. vasárnap, 13:10
A gyógyító ima
amelyet az ember odaadással, Istenben feltétel nélkül bízva kér. A ,,megpróbálom, hátha segít", vagy ,,úgy sem segít, mert bűnöztem", és az ezekhez hasonló lelkületek nem vezetnek eredményre. Legfeljebb, ha Isten maga akar példát statuálni önmagáról, az ő kegyelméről. Ha tehát az imáddal ellentétes képzet van benned, akkor az ima kimenetele kérdéses. Higgy feltétel nélkül. Nem számít, mit bűnöztél, nem számít, hogy melyik ember mit mondott neked Istenről, Isten csak a benne való bizalmadat vizsgálja. Ha nem hiszel nekem, higgy Krisztusnak, aki így tanított: "Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki? És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek
yaskane, 2017. szeptember 21. csütörtök, 11:23
Ahhoz, hogy megkapd Isten erejét, valld meg, hogy szükséged
által történhet meg. A Biblia azt tanítja, hogy a hit és az erő között közvetlen kapcsolat áll fenn. Minél több hited van Istenben, annál több erőt és áldást fogsz nyerni az életedre.

Jézus ezt a Máté 13-ban szemléltette, amikor meglátogatta a szülővárosát, Názáretet. A Biblia itt azt írja, hogy Jézus ,,csak néhány csodát tett, mert hitetlenek voltak" (58. vers).

Isten megáldja azokat, akik nem félnek attól, hogy teljes mértékben bízzanak benne. Amikor belé veted a bizalmadat, Isten megtölt téged az erejével. A Biblia Ábrahámot a hit atyjának tartja. Azt mondja, hogy ,,ő nem kételkedett Isten ígéretében hitetlenül. Ehelyett áldotta Istent az ígéretéért, és erőssé vált a hite miatt" (Róma 4:20, GW fordítás).

Ha az életedben nincs ott Isten ereje, akkor csak a saját erődre támaszkodsz. Isten pedig soha sem kérte, hogy ezt így tedd. Ez olyan, mint amikor egy laptop nincsen csatlakoztatva a konnektorhoz; az akkumulátor végül lemerül és a gép kikapcsol. Miért
dandej, 2016. augusztus 05. péntek, 08:47
Öt győztes döntés
lehet jobban kommunikálni másokkal, szállj ki a megromlott kapcsolatokból és kockáztass: ismerj meg új embereket. “A szeretet legyen a legfőbb célotok!" (1 Korinthus 14:1, NLT ford.)

Dönthetsz úgy, hogy bízol az Úrban, történjék bármi is. “Mindig hálát adok az Úrnak, soha nem hagyom abba az Ő dicséretét." (Zsolt 34:1 TEV ford.) Ha az életben eljutsz oda, hogy azt tudod mondani, "történjen bármi is, én akkor is dicsérem az Urat", azzal Istenben való rendíthetetlen bizalmadat fejezed ki, és erre sem Hollywoodban, sem a Wall Streeten nem tudnál szert tenni.
Ez a bizalom ugyanis az Istennel való kapcsolaton alapszik.

Dönthetsz a gondolataidról. A XX. század tudósai úgy vélték, hogy a felnőtt agy nem képes a változásra. Amikor 2002-ben a Nobel-békedíjat elnyerő személy bebizonyította, hogy agyunk mégis képes erre, a tudomány végre beérte a Bibliát: "Hagyjátok, hogy az Úr új emberré alakíthasson benneteket azáltal, hogy megváltoztatjátok a
radvanszki_jozsef, 2016. április 26. kedd, 09:00
Akarod tudni a célodat? Kérdezd a Teremtődet!
2016. január 09. 03:00 - magyarosijulia

,,Minden, teljesen minden... Istenben kezdődött és benne találja meg a célját." (Kol 1,16 MSG fordítás)

Amikor Jézus Krisztusba helyezed a bizalmadat, megtudod Isten életedre vonatkozó tervét.
Legtöbb ember nem tudja, mi az élete értelme. Ha nem ismered az életcélodat, egész életedben csak sodródsz. Mindenfelé himbálózol. Nem te irányítod az életedet: az életed irányít téged!
Egyetlen egy úton tudhatod meg az életed értelmét. Beszélned kell a Teremtőddel.
Sokszor az emberek azt mondják, ha szeretnéd megtalálni életed értelmét, nézz magadba. Én megtettem. Nem működött! Nem tudod megmondani, hogy mi a célod, mert nem te teremtetted magad. Egyedül a Teremtő tudja megmondani, hogy milyen céllal teremtett. Soha az életedben nem fogod megtudni az életed értelmét, ha nem hiszel Jézus Krisztusban, mert Ő a te Teremtőd!
A Biblia azt írja: ,,Minden, teljesen minden... Istenben kezdődött és benne találja meg a
radvanszki_jozsef, 2016. január 09. szombat, 10:56
Valóban számíthatsz Istenre?
különbözik túl sokban tőled. Megvannak a saját bukásai és hibái. Válasza sincs semmire.

A hatalom: Mint ahogy a népszerű sci-fi sorozatban, a Csillagok háborújában is szerepel, Isten egy személytelen hatalom, amit mi a saját hasznunkra irányíthatunk.

Ha én azt gondolnám, hogy Isten olyan, mint bármelyik népszerű téves értelmezés, akkor én sem bíznék Őbenne. A Biblia viszont egy teljesen más képet fest Isten karakteréről.

Az az igazság, hogy Isten végtelenül megérdemli a bizalmadat, mert nincs senki más, aki képes lenne az univerzumot annyira befolyásolni körülötted, mint Ő. A Bibliában azt olvassuk, hogy ,,Bizonyosan Isten az én segítségem, az Úr az én megtartóm." (Zsoltárok 54,4 NIV fordítás).

Istennek megvan az ereje (és óhaja), hogy megtartson és megsegítsen, bármilyen helyzeten is mész most keresztül. Ő a legjobbat akarja neked adni az életedben - és Ő egyedül képes arra, hogy ehhez a legjobbhoz elvezessen téged. Ő az univerzum teremtője. Neki szó
radvanszki_jozsef, 2015. november 29. vasárnap, 14:10
A béke tízparancsolata:
1. Ha békét akarsz, erősítsd bizalmadat Istenben!

2. Ha békét akarsz, saját meggyőződéseddel ne élj vissza mások megítélésére!

3. Ha békét akarsz, erősítsd a közösséget!

4. Ha békét akarsz a világban, akkor a szeretet módját keresd!

5. Ha békét akarsz, tiszteld az életet mindenek felett!

6. Ha békét akarsz, maradj hűséges kötelességeidhez és kötelékeidhez, amelyekben élsz!

7. Ha békét akarsz, kérdezd magadtól önkritikusan, kitől kaptad a békét!

8. Ha békét akarsz, ügyelj arra, hogyan beszélsz másokról!

9. Ha békét akarsz, elégedj meg azzal, amid van és ne kívánd, hogy többet birtokolj!

10. Ha békét akarsz, légy nyugtalan a világ békétlensége miatt, mindenek előtt azonban magad miatt
sacimama, 2014. május 13. kedd, 01:39
Az egyetlen,ami számít, az a szereteten keresztül megnyilván
A szeretet bízik

"Az egyetlen,ami számít, az a szereteten keresztül megnyilvánuló hit." (Galata 5,6 NIV)

A hosszan tartó szeretet nem csak a kegyelmet árasztja ki valakire, hanem kimutatja azt, hogy hisz is az illetőben. A szeretet és a hit kéz a kézben járnak, mert a szeretet a bizalomra épül. "Hiszek benned. Bízom benned. Teljesen biztos vagyok benned."

Nem szerethetsz valakit, akiben nem bízol. Tehát amikor szeretsz valakit, akkor nem csak az iránta való kegyelmet kell megmutatni, hanem a bizalmat is.

A Biblia ezt írja: "A szeretet mindig hisz." (1Kor 13,7b). A NIV fordítás szerint: "Mindig bízik", míg a NLT fordításban ez áll: "Sosem veszíti el a bizalmát."

A bizalom a legnagyobb ajándék, amit valakinek adhatsz. Amikor még csak 25 éves voltam és Forth Worth-ban, Texasban éltem, akkor egy őrült ötletet adott Isten. Azt mondtam Kaith-nek: "Szivem, azt
mailona, 2014. március 06. csütörtök, 18:52
1/4
Képek, videók
Engedelmesség Isten iránt
dandej
2020. január 05. vasárnap, 18:47
Engedelmesség-ARANYHAL
1vargaildyko
2015. április 06. hétfő, 10:15
Engedelmesség-HATTYÚ
1vargaildyko
2014. április 28. hétfő, 10:12
Engedelmesseg.jpg
jupiter21
2011. február 10. csütörtök, 11:02
maximális engedelmesség
alpiger
2007. október 05. péntek, 14:24
Sziklából fakadó vizesés
wob
2015. október 08. csütörtök, 18:24
Ötletből fakadó kép.gif
csalogany13
2010. július 26. hétfő, 09:26
sírva fakadok
macoka65
2010. március 23. kedd, 05:52
Tornyai Tibor egy másik b
foldinefehereva
2019. április 02. kedd, 19:42
Egy másik ihlet.png
cady89
2017. augusztus 30. szerda, 01:10
Mindig a másik soför...
sanci81
2017. augusztus 18. péntek, 16:57
0 másik kerettel 14985046
lovaszmarika
2017. július 31. hétfő, 17:10
Másik üzletember
furaila
2017. július 20. csütörtök, 22:16
Az a félelmetes másik 01.
chillik
2016. október 26. szerda, 06:46
Az a félelmetes másik 02.
chillik
2016. október 26. szerda, 06:46
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.