Belépés
2019. szeptember 18. szerda | 38. hét | 261. nap | 22:09 | Diána
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
József Attila: A DUNÁNÁL
hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit száz ezer ős szemlélget velem.

Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak,
öltek, öleltek, tették, ami kell.
S ők látják azt, az anyagba leszálltak,
mit én nem látok, ha vallani kell.

Tudunk egymásról, mint öröm és bánat.
Enyém a mult és övék a jelen.
Verset irunk - ők fogják ceruzámat
s én érzem őket és emlékezem.

Anyám kún volt, az apám félig székely,
félig román, vagy tán egészen az.
Anyám szájából édes volt az étel,
apám szájából szép volt az igaz.
Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.
Elszomorodom néha emiatt -
ez az elmulás. Ebből vagyok. ,,Meglásd,
ha majd nem leszünk!..." - megszólítanak.

Megszólítanak, mert ők én vagyok már;
gyenge létemre így vagyok erős,
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,
mert az őssejtig vagyok minden ős -
az Ős vagyok, mely sokasodni
maroka, 2019. június 12. szerda, 16:48
Bodor Aladár
lelkesítsen, adjon szent hevet;
Mig a te lángod lelkesíti szivünk',
Fényleni fog az ősi vér s a kard
S te lásd örökkön, hiven ünnepelve
És egyre boldogabban a magyart !

Kolozsvári Egyeti Lapok 1899.


Mezei út szélén . . .

Mezei út szélén egymagában áll egy
Árva csipkerózsa,
Mintha itt jártában virágok tündére
Leejtette volna a poros útszélre,
S ott feledte volna.

A tavasszal is csak amúgy félig nyílt ki
Egynehány virága;
Csipkés leveleit a por mind belepte,
Ha harmat hull rája, csak sáros lesz tőle,
Madár sem száll rája.

Csüggedten lekonyul egy-két vézna ága
Az út mély porába,
Csak egy ág nyúlik az út fölé magasra,
Mint a hogy a koldus rosz kalapját tartja,
Alamizsnát várva.

Hiában könyörög, fonnyadt, kérő karját
Esdeklőn föltartva:
Hiában kéri. hogy kitépjék gyökerét;
Míg majd megszánja egy durva
menusgabor, 2019. január 23. szerda, 19:30
Vona Erzsébet Cecília
nyílik, várja, hozzá érj.
Szomjúság, gyötri piros ajkaimat,
Tűz emészti testem, s vágyaimat.

De jaj, messze vagy, kiáltok érted,
Míg élek, szeretnélek, ölelnélek téged.
A távolság konokul közénk áll, elválaszt,
Szívem reménykedve várja a választ.

Jer, kedves enyhítsd végre vágyam,
Ne legyen üres többé az ágyam.
Űz feléd az érzés, sóvárogva, kéjen,
Hiányzol, bocsássa meg az Ég Nékem.

Éjjel ágyamban a kispárnám ölelve,
Álmodom csak, félig szenderegve.
Két karodban tartasz, ölelsz, lágyan,
Álmomban beteljesül végre a vágyam.


NE TITKOLD EL

Soha ne titkold el, mi szívedben él,
Nem kell, hogy szebb, jobb legyél.
Nem hatnak Rám gyönyörű szavak,
Mutasd a valód, add csupán Önmagad.

Ne higgy annak, ki csalfán Rád nevet,
Aki esküszóval mondja, csak
menusgabor, 2018. december 10. hétfő, 20:00
P. Géraldy
mondunk.
Meglátod, akkor nem lesz semmi gondunk,
boldogjai leszünk e bús világnak!
Új, új öröm vár, új csók vígasza.
Jaj, hogy szeretjük egymást majd! Imádlak!...
De holnap aztán jöjj korán haza.

Fordította: Kosztolányi Dezső


Ő MONDTA: CSAK FECSEGJ

Ő mondta: ,,Csak fecsegj! Jól esnek a szavak!
Mindent bele! Csipkedd magad!
Félig cirógatás amit a hangod ad!
Ne szorítkozz a lényegesre!
Aki jelen van olykoron
úgy tetszik, mintha messze lenne...
Nem tékozolható a csend se!
Légy az, akit vártam nagyon!"

Fordította: Baranyi Ferenc


Ő MONDTA

Jó vagy, jól tudom. S miattad
sírok mégis, mert hideg
szemeid rám úgy
menusgabor, 2018. november 09. péntek, 19:00
Vitó Zoltán
szeget.

Ki ivott a boromból,
asztalomról evett,
legbőszebben kiáltá
a vad "Feszítsd meg!"-et.

S apám régen nem él már,
olajfánk is kihalt,
ám a gyötrelem fája
bennem mind'egyre hajt.

De már tudom, szememből
hiába hullnak könnyek,
a magam halálával
magam sem válthatom meg:

Csak a föld szomja enyhül
a dúsan ömlő vértől,
és senki sem kér étket
testemnek kenyeréből.

A Föld fölé feszülten,
félig halottra váltan,
nyüszítő magányomban
üres eget találtam.

Hát így a Mindenségen
elszántan ütve rést,
mégis Embertől kérek
értelmes szenvedést!

Nem félek áldozattól:
ha lehet üdvös célja,
boruljon hát fölém csak
az olajfa árnyéka!

U t ó d a l

Keresztanyámnak én
keresztfia vagyok;
pazar játék, hogy én a
"kereszt" Fia vagyok;

azazhogy én vagyok
a 'Fiú' a kereszttel,
kit minden
menusgabor, 2018. október 15. hétfő, 21:00
Victor Hugó
kődarab;
szobrok a hó fehér szemfödele alatt;
a görcsbe merevült, elszáradt hullamarkok,
úgy tetszik, szívesen forgatnák még a kardot;
a nyelvük béna már, szemük kivájt üreg;
tétova álmaik dermedt tava felett
suhan az éjszaka; véresek, összetörtek,
mint kit gyalázatul ló farkához kötöttek;
nyüzsög rajtuk a sok hangya, pondró, bogár;
őket a föld öle félig elnyelte már,
akár a tengerár a süllyedő hajókat;
csontvázuk mészfehér, és napról napra korhad,
s Ezékiel szavát idézi föl nekünk;
vágott s szúrt sebeket láthat rajtuk szemünk,
a golyóroncsolás tátong legrémesebben;
dermesztő szél süvölt a dermedt, síri csendben;
csupasz tetemüket záporeső veri.

Irigylem sorsotok, hazám halottai.

Kálnoky László
menusgabor, 2018. október 07. vasárnap, 16:14
Péntek reggelek
Éppen olyan pénteknek indult, mint a mai.
Hallottam, ahogy az a hang jelzi a kelés idejét.
Apám halkan, anyám csendben beszélt -
A másik szobában arról, hogy a gyermekük
Hogyan hajtotta álomra este a kis fejét.

Én még nem ismertem a pénteket, mint szót,
És tulajdonképp egyetlen pénteket sem ismertem.
De abban biztos voltam ott félig nyílt, húzott
Ámde reményteljesen figyelő kis csipás szememmel,
Hogy ezeket a napokat - majd ha nagy leszek is szeretem.

Kávéillat honolt a lakásban, amely aztán az én
Gyermekin berendezett szobácskámba is csavargott.
Hallottam, amint szüleim ezen hajnali érzésekről
Mint romantikus-illatos reggelről beszéltek, ketten -
Hisz más - mert hogy én bújtam - nem volt ott.

Aztán kihallgattam, ahogy hétvégét terveztek,
De sokat nem értettem ebből az egészből.
Mint piciny gyermek - csak táplálkoztam a
Kirándulásból, a nagymamáék látogatásából,
És ama szép őszből, mint
klarika47, 2018. szeptember 18. kedd, 16:28
Szűcs Ilona Helena
féltem.
Suttog a szélben tavasz reményem.
Édes e dallam, csendül csak halkan.
Borzolja lelkem, eszemet vesztem.
Hullik a szirom, karodban izzom.
Ajkad a számon, oltsd el virágom.
Jön majd az éjjel, karomban égj el!


AZ ÉJSZAKA TÁNCA...

Hallgatom, hogy sóhajod száll,
majd megpihenve,
arcom simítja csendesen.
Ajkad félig nyílt,
csókok bölcsője... zenélve
küldi már felém,
közös éjszakánk dallamát.

Ránduló testedet, álmod
hozzám vezeti,
s érzem... érzed, hogy nékem szól
mélyülő vágyad
vad tánca, s én bújok máris...
Karod keresve
nyúlik felém, s már táncolunk.


FÉNYEKET FONTAM...

Kis Virágom!
Mikor
menusgabor, 2018. augusztus 03. péntek, 20:30
Sinka István
hanem azért csak,
mert a végtelen úton egyedül volt.

S akkor, azon a télvégen
Szalontáról hosszú úton
gyalogolt harminc kilométert
látogatókint a húgom.
Fáradtan jött sok hosszú órán,
nem is ebédelt,
csak biztatta lépése hossza,
mert anyám üdvözletét hozta.

Emlékszem: hosszú barna haját
fútta a szél, hogy mosolyogva
a birkaszín elé odaállt.
S hogy látta: milyen elhagyott vagyok,
csak nézett rám, mint, aki most ébred
félig nevetve, félig zokogva.

Én megmutattam neki a tájat,
messzi a havas hegyeket
s játékát a sok kisbáránynak,
mert nem adhattam más egyebet...
Aztán ő beszélt nagyon halkan,
tán nem akart egész szíven ütni.
Elmondta, hogy anyámmal nem soká,
elmennek messzi Szalontárúl
egy nagy majorba kenyeret sütni.

Vagy hat asszony is tart majd velük,
azok már voltak ott,
hogy nem lesz napjuk se éjjelük,
és ott lesznek egész késő
horvathzsoka, 2018. július 21. szombat, 11:14
Édes gyönyörűség
SZERETSZ

Nem szeretsz már szánalom sincs benned.
Rútnak látsz? Ó, azt is elhiszem.
Ha nem nézel, szíved még fölenged,
lankadt kezed vállamon pihen.

Szegény csorbaszívű, én tehozzád
se gyöngéd, se durva nem vagyok.
De sok szájra tapadt már meleg szád!
Emlékeznek rád szemek, karok.

Szertemállott árnyak rég az éjben,
s benned is húnyóban már a tűz.
Soknak ültél, tudom, az ölében,
ahogy most az én ölemben ülsz.

Mélyein félig lehúnyt szemednek
egy-egy arc dereng, kísért a múlt.
De hát nagyon magam sem szeretlek,
vesztett szépség csábít, ködbefúlt.

Sors keze? Csak lázas, könnyü játék.
lángok lepketánca, jól tudom.
Találkoztunk? Véletlen ajándék.
Mosolygós-nyugodtan búcsuzom.

Elindulsz majd útadon, s már mégy is
visszacsalni, ami elszaladt.
Ó, csak hamvas
menusgabor, 2018. július 18. szerda, 17:00
Vidám estét!
Szörnyen dagadt nő megy be a Suzuki szalonba, és nézegeti az autók elején az S-jelet.
Odamegy hozzá az eladó:
- Segíthetek?
- Igen. XXL-es méretben kéne.

....

- Ön akkor házasságon kívül született?
- Csak félig.
- Az hogy lehetséges?
- Csak az anyám volt házasságon kívüli, az apám nős volt.

....

A cigány börtönbe kerül. Mindjárt meg is kérdezi a fegyőrt:
- Miért van az ablakokon rács?
- Biztonsági okok miatt.
- Ugyan már! Ki az a hülye, aki pont a sittre akar betörni?
tunkiss, 2018. június 09. szombat, 21:12
A Dunánál A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik
úgy vagyok, hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit száz ezer ős szemlélget velem.
Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak,
öltek, öleltek, tették, ami kell.
S ők látják azt, az anyagba leszálltak,
mit én nem látok, ha vallani kell.
Tudunk egymásról, mint öröm és bánat.
Enyém a múlt és övék a jelen.
Verset írunk - ők fogják ceruzámat
s én érzem őket és emlékezem.
3
Anyám kun volt, az apám félig székely,
félig román, vagy tán egészen az.
Anyám szájából édes volt az étel,
apám szájából szép volt az igaz.
Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.
Elszomorodom néha emiatt -
ez az elmúlás. Ebből vagyok. ,,Meglásd,
ha majd nem leszünk!..." - megszólítanak.

Megszólítanak, mert ők én vagyok már;
gyenge létemre így vagyok erős,
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,
mert az őssejtig vagyok minden ős -
az Ős vagyok, mely sokasodni
koszegimarika, 2018. április 11. szerda, 16:52
1/48
Képek, videók
József Attila
maria_kadar_148
2018. május 04. péntek, 21:09
József Attila.jpg
anci-ani
2018. március 09. péntek, 15:28
József Attila - kép.jpg
anci-ani
2018. február 22. csütörtök, 08:34
József Attila - Nagy, mél
sanci81
2018. február 18. vasárnap, 17:39
József Attila idézet,Ó an
cuppika59
2018. január 19. péntek, 15:35
józsef attila szülöi háza
chillik
2017. november 22. szerda, 14:11
józsef attila mamája.png
chillik
2017. november 22. szerda, 14:10
józsef attila és családja
chillik
2017. november 22. szerda, 14:10
jözsef attila 021.png
chillik
2017. november 22. szerda, 14:09
jözsef attila 019.png
chillik
2017. november 22. szerda, 14:09
józsef attila 020.png
chillik
2017. november 22. szerda, 14:08
józsef attila 017.png
chillik
2017. november 22. szerda, 14:07
leszálltam.jpg
grimilda
2008. december 16. kedd, 21:36
Címkék
másik szobában, kispárnám ölelve, anyám volt, dúsan ömlő, Szűcs Ilona Helena, ablakokon rács, süllyedő hajókat, sittre akar, szélben tavasz, magam halálával, görcsbe merevült, hogy lehetséges, nyelvük béna, Bodor Aladár, Baranyi Ferenc, Sinka István,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.