Belépés
2019. augusztus 23. péntek | 34. hét | 235. nap | 13:14 | Bence
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Assisi Szent Klára szűz
nővérhez írott levele maradt fenn.
Klára Assisiben született a 12. század végén. Családja az ősi és gazdag Offreducci-Favarone nemzetséghez tartozott, palotájuk Assisi központjában, a San Rufinóról elnevezett székesegyház terének egyik oldalán állt.
Klára két unokaöccse, Silvestro és Rufino Ferenc követői lettek a szegénység útján. 1210-ben Klára meghallotta Ferencet, amint a dóm mellett prédikált. Szavai, melyekkel a megfeszített Krisztus radikális követéséről beszélt, megindították Klárát. Ferenchez fordult tanácsért, mit tegyen. A régebbi legenda elmondja: ,,Szent Ferenc atyánk a világ elhagyására buzdította. Élénk érveléssel mutatta meg neki, hogy milyen ostoba a világ reménysége, milyen álnok a világi dicsőség, és arra tanította, hogy a szüzesség drágagyöngyét őrizze meg annak a csodálatos Vőlegénynek, aki az emberek iránti szeretetéből lett emberré."
Ferenc azt tanácsolta Klárának, hogy virágvasárnap (1211. március 18-án) ünnepi öltözékben menjen a székesegyházba misére. A
maroka, 2019. augusztus 11. vasárnap, 22:17
Szent Ferenc az evangélium szavára hallgatva
akik eredetileg gyűlölték a békét és a lélek üdvösségét, az Úr közreműködésével teljes szívükből befogadták a békét, és maguk is a békesség fiai és az örök üdvösség sóvárgói lettek.
Példáját követni kezdték, egyre több társa lett, akik életmódjukban és öltözékükben is alkalmazkodtak hozzá. Szent Ferenc teljes éberséggel és gonddal tanította őket nap mint nap, hogy hogyan ragadják meg az élet lényegét, és hogy biztos léptekkel haladjanak a szent szegénység és a boldog egyszerűség útján.
Szent Ferenchez hasonlóan kinyitom-e a szívemet arra, hogy meghalljam, mit üzen számomra az evangélium? Megteszem, amire az evangélium hív?
Vajon én a béke eszköze vagyok környezetemben, vagy inkább ellenségeskedést szítok?
Viselkedésemmel, életemmel követendő példát mutatok családomban, a barátok, ismerősök, szomszédok, kollégák körében?
Szent Ferenc atyánk, könyörögj értünk!
A fenti történetek bővebben: Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről (Szent Ferenc első életrajza, első könyv X−XI.
maroka, 2019. május 15. szerda, 21:32
Vörösmarty Mihály- LISZT FERENCHEZ
Vörösmarty Mihály- LISZT FERENCHEZ


Hírhedett zenésze a világnak,
Bárhová juss, mindig hű rokon!
Van-e hangod e beteg hazának
A velőket rázó húrokon?
Van-e hangod, szív háborgatója,
Van-e hangod, bánat altatója?

Sors és bűneink a százados baj,
Melynek elzsibbasztó súlya nyom;
Ennek láncain élt a csüggedett faj
S üdve lőn a tettlen nyugalom.
És ha néha felforrt vérapálya,
Láz betegnek volt hiú csatája.

Jobb korunk jött. Újra visszaszállnak,
Rég ohajtott hajnal keletén,
Édes kínja közt a gyógyulásnak,
A kihalt vágy s elpártolt remény:
Újra égünk őseink honáért,
Újra készek adni életet s vért.

És érezzük minden érverését,
Szent nevére feldobog szivünk;
És szenvedjük minden szenvedését,
Szégyenétől lángra gerjedünk;
És ohajtjuk nagynak
lilagondolatok, 2018. szeptember 10. hétfő, 08:31
Szent Klára szűz 08.11
vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet."
Ezek az evangélium igéi. Mt 19,27-29

- Jeles napok oldalon

- SZENT KLÁRA (Assisi, 1193/94. január 20. vagy július 16. - San Damiano-kolostor, 1253. augusztus 11.) 1210-ben hallotta Assisi Szent Ferencet prédikálni a dóm mellett. Szavai, amelyekkel a megfeszített Krisztus radikális követéséről beszélt, megindították Klárát. Szent Ferenchez fordult tanácsért, hogy mit kell tennie, aki azt tanácsolta, hogy virágvasárnap ünnepi öltözékben menjen a székesegyházba misére. A püspök, akit értesítettek Klára tervéről, egy megszentelt pálmaágat adott Klárának, jelezve ezzel, hogy hozzájárul kolostorba vonulásához. Klára tudta, hogy családja ellenezni fogja tervét, ezért megszökött. Letette minden ékességét és magára öltötte a bűnbánók szürke ruháját, fátylát és derekára kötötte a bűnbánat kötelét. A rokonok azonban akár erőszakkal is vissza akarták
maroka, 2018. augusztus 11. szombat, 09:43
Tanúságos történetek
egy napon Julianus így szólt:
- Hol van most a ti Krisztusotok?
Az idős ember ezt válaszolta:
- Készíti a koporsót a római birodalomnak.
Végül a haldokló Julianus felkiáltott:
- Ó, Galileai, győztél!

Prédikálás útközben

Az Assisi Ferenc élete című könyvben szó van arról, hogy Assisi Ferenc egyszer meghívott egy fiatal szerzetest, hogy menjenek a városba és prédikáljanak. Nagy megtiszteltetésnek tekintve a meghívást, a szerzetes készségesen csatlakozott Ferenchez. Egész nap járták az utcákat, mellékutakat, sikátorokat és a külvárosokat. Sok száz emberrel találkoztak. A nap végeztével hazaindultak. Ferenc egyetlen egyszer sem prédikált a tömegnek, és nem beszélt senkinek az evangéliumról. Fiatal társa nagy kiábrándultsággal mondta:
-Azt gondoltam, hogy prédikálni megyünk a városba.
Ferenc ezt válaszolta:
- Fiam, prédikáltunk. Prédikáltunk, amikor mentünk. Sokan láttak bennünket, és magatartásunkat élesen megfigyelték. Semmi haszna sincs annak, ha
suzymama, 2018. június 23. szombat, 14:34
Kodály Zoltán és az irodalom 5 rész
Mert ha megkaphatlak - mennykő üssön beléd! -
Megemlegeted a magyarok istenét.

Pest, 1844. június

Kodály Zoltán: Magyarország címere Videó
Vörösmarty Mihály verse
Szép vagy o hon, bérc, völgy változnak gazdag öledben,
Téridet országos négy folyam árja szegi;
Ám természettől mind ez lelketlen ajándék:
Naggyá csak fiaid szent akaratja tehet.

Kodály Zoltán: Liszt Ferenchez Videó
Vörösmarty Mihály verse
Hírhedett zenésze a világnak,
Bárhová juss, mindig hű rokon!
Van-e hangod e beteg hazának
A velőket rázó húrokon?
Van-e hangod, szív háborgatója,
Van-e hangod, bánat altatója?

Sors és bűneink a százados baj,
Melynek elzsibbasztó súlya nyom;
Ennek láncain élt a csüggedett faj
S üdve lőn a tettlen nyugalom.
És ha néha felforrt vérapálya,
Láz betegnek
maroka, 2017. október 15. vasárnap, 23:01
Liszt Ferenchez
Vörösmarty Mihály

Liszt Ferenchez

Hírhedett zenésze a világnak,
Bárhová juss, mindig hű rokon!
Van-e hangod e beteg hazának
A velőket rázó húrokon?
Van-e hangod, szív háborgatója,
Van-e hangod, bánat altatója?
Sors és bűneink a százados baj,
Melynek elzsibbasztó súlya nyom;
Ennek láncain élt a csüggedett faj
S üdve lőn a tettlen nyugalom.
És ha néha felforrt vérapálya,
Láz betegnek volt hiú csatája.
Jobb korunk jött. Újra visszaszállnak,
Rég ohajtott hajnal keletén,
Édes kínja közt a gyógyulásnak,
A kihalt vágy s elpártolt remény:
Újra égünk őseink honáért,
Újra készek adni életet s vért.
És érezzük minden érverését,
Szent nevére feldobog szivünk;
És szenvedjük minden szenvedését,
Szégyenétől lángra gerjedünk;
És ohajtjuk nagynak trónusában,
Boldog - és erősnek kunyhájában.
Nagy tanítvány a vészek honából,
Melyben egy világnak szíve ver,
Ahol rőten a vér
evavicus, 2017. szeptember 04. hétfő, 16:57
Vörösmarty Mihály- LISZT FERENCHEZ
Vörösmarty Mihály- LISZT FERENCHEZ

Hírhedett zenésze a világnak,
Bárhová juss, mindig hű rokon!
Van-e hangod e beteg hazának
A velőket rázó húrokon?
Van-e hangod, szív háborgatója,
Van-e hangod, bánat altatója?

Sors és bűneink a százados baj,
Melynek elzsibbasztó súlya nyom;
Ennek láncain élt a csüggedett faj
S üdve lőn a tettlen nyugalom.
És ha néha felforrt vérapálya,
Láz betegnek volt hiú csatája.

Jobb korunk jött. Újra visszaszállnak,
Rég ohajtott hajnal keletén,
Édes kínja közt a gyógyulásnak,
A kihalt vágy s elpártolt remény:
Újra égünk őseink honáért,
Újra készek adni életet s vért.

És érezzük minden érverését,
Szent nevére feldobog szivünk;
És szenvedjük minden szenvedését,
Szégyenétől lángra gerjedünk;
És ohajtjuk nagynak trónusában,
Boldog - és erősnek
klementinagidro, 2015. december 07. hétfő, 15:45
Szent Ferenc prédikál a madaraknak
azután meg Szilveszter testvérnél járt. Szilveszter testvér megértvén a kérdést, nyomban imádságba mélyedt, s hamarosan meg is kapta a választ, amely ekképpen szólt: - Mondd meg Ferenc testvérnek, hogy Isten őt nemcsak önmagáért választotta ki, hanem azért is, hogy a lelkek javán munkálkodva, sokan üdvözüljenek általa. - Masseo testvér ezután betért Klára nővérhez, s megtudta, hogy ő és egyik társnője ugyanazt a feleletet kapta Istentől, mint Szilveszter testvér. Visszament tehát Szent Ferenchez, aki nagy szeretettel fogadta, megmosta lábát, asztalt terített neki, és megvendégelte. Az étkezés után az erdőbe hívta, letérdelt előtte, lehúzta csuklyáját, kezeit mellén keresztbe tette, és így kérdezte: - Mit parancsol az én Uram Jézus Krisztus? - Masseo testvér ekkor elmondta Szent Ferencnek, hogy mind Szilveszter testvérnek, mind pedig Szent Klárának azt adta tudtára Krisztus: - Menj prédikálni, mert nemcsak önmagadért, hanem mások üdvösségére is téged választott ki az Úr.
lenke1964, 2015. október 04. vasárnap, 09:13
Bari Károly RÉGIES VERS ASSISI SZENT FERENCHEZ
Bari Károly

RÉGIES VERS ASSISI SZENT FERENCHEZ

Mint aki áttör sűrű erdőn, időn,
s beleakadnak az ágak, az álmok,
s a messzeség porral lepett horgai,
olyannak látlak,

e létben a bűn lesapkázott sólyom,
tudni nem lehet, kézfején ki tartja,
szél kéreget, leprások kereplői
hangosan szólnak,

kezdete, vége a múlandónak van,
Nap bátyánk dalol, Hold nénénk hárfázik,
tengerek ringnak, a szemek satuja
látomást szorít,

bűnösök sírnak, piros selymet lenget
a teremtett ég, a köztes hely jelét,
ragyogva jön a halál a réten át,
csonton hegedül.

forrás.holmi.
gabfe, 2015. október 01. csütörtök, 11:55
Ti mennyi krumplibogarat viseltek el a kertetejben?
Én imádom a krumplibogarakat, és követelem, hogy az összes macerával hagyjatok fel! Milyen jogon abajgatjátok szerencsétlen bogarakat? Sem bio, sem pedig vegyszeres védekezés nem felel meg az én érzékeny lelkemnek.

Milyen emberek vagytok ti? Sajnáljátok, hogy életben vannak és létezni akarnak? A krumplibogaraknak ugyan annyi joguk van létezni mint nektek. Tessék elviselni a vonulgatásukat és támogatni őket, különben megyek Brüsszelbe! Meg Öszödi Szent Ferenchez, panaszra.... :D :D :D
hatibacsi, 2015. szeptember 21. hétfő, 09:13
Guiliani Szent Veronika
gyermeke volt) figyelemre méltó nyugtalanság űzte, különös tűz égett benne. Míg más gyermekek játszottak, ő bizalmas kapcsolatban állt az isteni Gyermekkel és a Szűzanyával. Tizenhét évesen -- miután egész sor nemesi kérőt elutasított -- apja akarata ellenére Cittŕ di Castellóban belépett a kapucinus apácák kolostorába. Veronika néven 1678. november 1-én tett fogadalmat.

Napról napra világosabban megmutatkozott, hogy ebben a szerzetesnőben megújul az Úr szenvedése, hasonlóan Assisi Szent Ferenchez (lásd: A szentek élete, 566. o.), aki mintegy ötszáz évvel korábban láthatóan viselte testén az Úr sebhelyeit. Mint Ferencben, Veronikában is megmutatkozott már szerzetesélete előtt, hogy egyre fokozódó mértékben kötődik a keresztre feszített Úrhoz. Haldokló anyja a hatéves gyermeknek különösképpen ajánlotta az Úr szent oldalsebének tiszteletét. Egy napon megjelent neki az Úr, egész testét sebek borították, amint a próféta látta őt: ,,Nem volt sem szép, sem ékes (hiszen láttuk), a külsejére nézve nem
hidaszl, 2015. július 09. csütörtök, 04:51
1/8
Képek, videók
Assisi Szent Ferenc
sanci81
2018. május 07. hétfő, 16:20
Assisi Szent Ferenc
sacimama
2018. január 01. hétfő, 21:31
Assisi Szent Ferenc
egrilany51
2017. július 05. szerda, 08:54
Assisi Szent Ferenc.JPG
liliana01
2017. április 18. kedd, 18:26
Assisi Szent Ferenc...jpg
jozsuzsa
2017. március 08. szerda, 20:39
Assisi Szent Ferenc
lenke1964
2015. április 29. szerda, 10:33
Assisi Szent Ferenc imája
sacimama
2015. február 04. szerda, 21:51
Assisi szent Ferenc imádk
sacimama
2014. október 04. szombat, 23:52
Assisi Szent Ferenc.jpg
zsu74
2014. augusztus 03. vasárnap, 02:41
Szegénység
eva6
2019. március 15. péntek, 20:08
A legnagyobb szegénység
anna4459
2018. augusztus 22. szerda, 19:42
Szegénység szennylepleibe
chillik
2017. május 19. péntek, 04:42
A lelki szegénység dícsér
chillik
2016. november 10. csütörtök, 04:11
EU grafika_ a szegénységr
megyerimihaly
2016. szeptember 05. hétfő, 23:51
EU Szegénységi Grafikon 2
megyerimihaly
2016. szeptember 05. hétfő, 23:50
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.