Belépés
2019. április 20. szombat | 16. hét | 110. nap | 09:10 | Tivadar
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Nagyszerda 04.17
kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: ,,Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?" Ő így felelt: ,,Menjetek be a városba, egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: »Közel van az én időm; tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát.«" A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.
Amikor beesteledett, Jézus a tizenkét tanítvánnyal asztalhoz telepedett, Miközben ettek, így szólt hozzájuk: ,,Bizony mondom nektek, közületek egyvalaki elárul engem!" Erre nagyon elszomorodtak, és sorra kérdezték őt: ,,Csak nem én vagyok az, Uram?" Ő így válaszolt: ,,Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik!" Erre Júdás, az áruló is megkérdezte: ,,Csak nem én vagyok az, Mester?"
maroka, 2019. április 17. szerda, 08:32
Ferenc pápa homíliája virágvasárnapon:
Jézus előttünk járt a hit útján!
2019. április 14., vasárnap | 13:28
Április 14-én délelőtt a Szentatya a Szent Péter téren mutatta be a nagyhetet megnyitó ünnepélyes szentmisét, amelyen mintegy negyvenezer hívő vett részt. Beszédében hangsúlyozta, hogy Jézus az alázat, az Atya akaratára való ráhagyatkozás útját választotta a diadalittas győzelem útja helyett.
Ferenc pápa homíliája:
A jeruzsálemi bevonulás éljenzései és Jézus megaláztatása. Az ünneplő kiáltások és az ádáz düh. Minden évben ez a kettős misztérium kíséri belépésünket a nagyhétbe, e szertartás jellegzetes momentumaiba: az elején körmenet a pálma- és olajágakkal, azután a szenvedéstörténet ünnepélyes felolvasása.
Engedjük magunkat bevonódni ebbe a Szentlélek által vezetett tevékenységbe, hogy elnyerjük, amit az imában kértünk: hogy hittel kísérjük Megváltónkat útján, és mindig szem előtt tartsuk kínszenvedésének nagy tanítását: az életpéldát és a gonosz szelleme fölötti győzelmet!
Jézus megmutatja, hogyan nézzünk
maroka, 2019. április 14. vasárnap, 16:23
Budapesten a családok huszadik keresztútja 04.13
Andrássy úton
2019. április 14., vasárnap | 11:11
Április 13-án tartották meg Budapesten a családok huszadik keresztútját. A Regnum Christi mozgalom meghívására az Oktogontól indulva jutottak el a keresztútjárók a Hősök teréig. Imával, énekkel kísérték Jézust a szenvedés útján. Az út, ahol munkába járós hétköznapjainkat éljük, ezen a hűvös áprilisi szombat délutánon három órára szakrális térré változott. Pedig nem állt meg a város élete. Sűrű forgalom, rengeteg turista járt az Andrássy úton, miközben az Oktogontól elinduló és folyamatosan duzzadó sokaság végigimádkozta a Hősök teréig tartó két kilométert.
..........
A Regnum Christi mozgalom kezdeményezésére huszadik alkalommal végezték el a húsvéti bűnbánati és érzelmi előkészületnek ezt a hagyományos gyakorlatát, a keresztutat a főváros szívében. A keresztútjárás amellett, hogy egyesülésre hív az önmagát értünk önként feláldozó és feltámadó Jézussal, itt,
maroka, 2019. április 14. vasárnap, 15:56
Elmélkedés
,,Egy igeszakasz magunkhoz vétele után az elmélkedés lehetővé teszi, hogy mélyen elgondolkozzunk azon, amit Isten mondott nekünk, megemésszük, majd jelentőségteljes imádságban beszéljünk róla Istennek. Ennek eredményeként arról imádkozunk, amivel a Bibliában találkoztunk, s amit az elmélkedés révén most már személyessé tettünk. S amellett, hogy szilárd dolgokról beszélhetünk az imádságban, és bízhatunk abban, hogy Isten gondolataival imádkozunk az Úrhoz, simán térünk át az imádságra, miközben lelkesedünk azért, amiért imádkozunk. Így amikor továbbmegyünk az imádságban, nem lódulunk meg, és nem rángatózunk, mivel már van némi lelki lendületünk."

-Donald S. Whitney-
kalmanpiroska, 2019. április 14. vasárnap, 13:22
A Virágvasárnapról...
emlékére rendelt el. A 7. századi bobbiói misszálé szerint a pálmaszentelés már ismert volt, körmeneteket e napon pedig már a 6. században is tartottak.

A római liturgiában a 10. században találkozunk a pálmaszentelés és a körmenet rendjével. Sebastian Franck tudósítása szerint ezen a napon a hívők telehordták a templomot pálmafákkal és összekötött ágakkal, ezeket megszentelték, s a zivatar, a villámcsapás és tűz ellen használták.

Jézus szamáron ülő alakját körülvezették a városon, miközben énekeltek, a szamarat megdobálták pálmaágakkal, amiket aztán mindenféle varázslás űzésére használtak.

A 15. századi pozsonyi misszaléból kitűnik, hogy a körmenet a nép és az énekesek dramatikus mozdulatokkal illusztrált részvételével zajlott le.
Bod Péter írja e napról, hogy ,,... valami berkeket vagy zöld ágakat szednek; melyeket az után egy 's más babonára vissza élnek". -

Azokban az országokban, amelyekben a pálmafa nem honos, azt a
lovaszmarika, 2019. április 14. vasárnap, 11:42
Gutási Éva
fáradt szemem. Néztelek és nem tudtam megunni.
Most újra érzem, mikor itt voltál velem. Minden részletet
Emlékeimben féltve úgy ismétlek, mint egy versidézetet,
Új jelentéssel, rádöbbenések között. De az édes illat,
Az érzés és pillanat mind tovább szökött. Vágyainkat
Eltiporta a valóság. Félek; halványul az emlék és egyre
Nyomaszt a halandóság. Rád gondolok és rettegve
Eszmélek fel, hogy talán álom voltál, és azon az estén
A csillagfény egyedül talált az ágyban, miközben én
Párnámat ölelve simogattam a takaróm gyűrődő vonalát,
Kezed. És a sors nélkülem szőtte sorsod titkos fonalát.

/Utószó/:

(Miért nem öleltelek még szorosabban? Akkor
Amikor még ... voltál valaha? Reggel hatkor
Felriadtam. Magadhoz húztál. Visszaaludtam,
Nem gondolva, hogy vége lehet. Pedig tudtam,
Csak elfogadni nem mertem. Már bánom,
Ahogy halványul csókod emléke a számon,
És kezed vonalát is egyre nehezebben
Idézem fel,
menusgabor, 2019. április 13. szombat, 19:00
Útravaló – 2019. április 8.
Irgalmazz nekem, Istenem, mert rajtam taposnak... A szenvedő Krisztus Atyjához intézett kiáltása szólal meg ma a mise kezdőénekében, amit a középkor képvilága a misztikus préssel jelenít meg, amelyben Jézus áll, mielőtt kisajtolnák és eltaposnák. Miközben így énekel az Egyház, Szent Krizogonusz (304 körül ) alakja áll előtte, aki követte Jézust a pusztába, mert két év börtön után is elutasította a csábítást: az istenek imádása esetén hatalmat ígért neki a császár. Így ő az, aki a felajánlási könyörgés háttéralakja: testi vezeklésünk gyümölcseként felajánljuk neked lelkünk tisztaságát és örömét, mert ezáltal is közelebb jutunk Hozzá
maroka, 2019. április 08. hétfő, 10:55
Útravaló – 2019. április 7., nagyböjt 5. vasárnapja
Képen: Szent Péter apostol bazilikája
............
Miközben Jézust fokozatosan sarokba szorítják üldözői, Ő igaz ítéletet kér az Atyától a szentmise kezdőénekében: ,,Szolgáltass nekem igazságot, Istenem...", az evangéliumban pedig a Mester az Olajfák hegyéről érkezik a templomba. Megkezdi saját szenvedésének és a templom áldozatának összefűzését, hogy az Atya akaratára mondott igenje végleg szétfeszítse az ószövetség keretét, és helyére lépjen újszövetségi papsága: ő lett az Oltár, a Pap és az áldozati Bárány - énekeljük a húsvét prefációjában. Szent Péter apostol bazilikájába zarándokol ma az Egyház, itt éli át, hogy a bűnös asszony ő maga, akinek szánalomra méltósága irgalomra indítja Urát.
maroka, 2019. április 07. vasárnap, 07:58
Alázat és engedelmesség
Ó, micsoda kimondhatatlan öröm ismerni és cselekedni Isten akaratát! Ez nemcsak az aláza­tosság és az engedelmesség forrása, hanem a valóságos bűnbánaté is, mert szembesít azzal, hogy minden vétkem tulajdonképpen erőszakos, lázadó szellemiséget képvisel, amely Isten uralmára tör. Nem tudtam teljes szívemből szeretni az Urat? Ez lázadás volt. Mert az Úr megköveteli és méltó is az én osztatlan szeretetemre. Nem tudtam úgy szeretni a felebarátomat, mint magamat, és ez úgy nyilvánult meg, hogy nem tiszteltem a szüleimet, vagy mások életét és jogait, mások tisztaságát és szentségét, mások hírnevét? Olvasd át a Tízparancsolatot és jegyezd meg, hogy ha megszeged bármelyiket is e parancsolatok közül, lényegében erőszakos lázadást követsz el Isten uralma ellen. Mi a büszkeség, ha nem kísérlet arra, hogy osztozzunk a trónt és a trónon ülő Istent megillető dicsőségben, miközben így rimánkodunk: ,,Ó, Isten, kérlek, engedd meg, hogy ránk is figyeljenek egy kicsit, hogy minket is dicsérjenek." Nemde ez a
kalmanpiroska, 2019. április 01. hétfő, 19:20
Hogyan ismerem fel Isten akaratát az életemben?
igényel.
Imádkozás közben nyitottnak kell lennünk Isten vezetésére. Amit fel akarunk ismerni, az Isten akarata legyen, ne a saját akaratunkat akarjuk megerősíteni. Nyitottnak kell lennünk a meglepő, váratlan és nem kívánt válaszokra is.
- 3. Tapasztalt, hívő keresztények tanácsa
Tapasztalt, érett keresztények pozitívan megerősítik a döntésed? Vedd komolyan a kapott óvásokat és tanácsokat, miközben felülvizsgálod a döntést, vagy folytatod az imádkozást és az Írás kutatását.
Olyan testvérekhez fordulj, akik számára értékes vagy, hogy nyílt, őszinte tanácsot adnak. Néhány bizalmasodhoz fordulj csak! Ha megkérdezel 60 embert, az inkább közvéleménykutatás, mint tanácskérés. Mindemellett ne feledd, hogy neked kell döntened.
- 4. Körülmények
Nyitva vannak-e a
maroka, 2019. április 01. hétfő, 09:13
Minden a javamra van
van, akkor valóban ,,minden a javunkra szolgál".

El kell ismerni, vannak idők, amikor megrendül a hitünk, amikor a teher nyomasztónak, a homály elviselhetetlennek tűnik. Ilyenkor kétségbeesetten kérdezzük: ,,Hogyan támadhat ebből a helyzetből valaha is jó?" Erre csak egy válasz van. Az a jó, amit Isten munkál ebből, a 29. versben található: ,,hogy hasonlatossá legyenek Fia képéhez". Olyan ez, mint a véső, amelyet a szobrász használ, hogy a márványból előhozza az ember képét. Miközben az élet csapásai minden alkalmatlan vonást levésnek rólunk, átváltozunk Krisztus dicsőséges képére. És még ha az élet nyomorúságai között semmi jót nem találhatunk - akkor is ez a legjobb: átváltozunk Krisztus képére.

Róm.8. 28 Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. 29 Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér
kalmanpiroska, 2019. március 30. szombat, 12:05
Gondolataimat kitöltő szennvedély
dolgokban."

Beleelegyedtem a világ dolgaiba akkor is, amikor politikával foglalkozom, mint eszközzel e világ problémáinak megoldására. Ez olyasmi, mintha a süllyedő Titanicon a fedélzeti fekvőszékeket kezdeném rendbe rakni.

Akkor is beleelegyedtem, ha a világ minden nyomorúságára gyógyszerként a szociális munkára tenném a hangsúlyt inkább, mint az evangéliumra.

Beleelegyedtem a világ dolgaiba akkor is, ha az üzleti élet annyira leköt, hogy legjobb erőimet a pénzszerzésnek szentelem. Így miközben valamit csinálni akarok az életemből, a valóságban elveszítem azt.

Beleelegyedtem akkor, ha nem Isten országának és az Ő igazságának adom meg az első helyet az életemben.

Beleelegyedtem, ha olyan dolgok rabjává válok, amelyek túl jelentéktelenek az örökkévalóság gyermeke számára: pl. az autóm teljesítménye, a részvényeim árfolyama, a házi számítógépem teljesítménye, a magam sütötte korpás kenyér tápértéke, vagy a macskaeledel hatása cicáim selymes szőrére...
kalmanpiroska, 2019. március 29. péntek, 13:00
1/728
Képek, videók
péli tamás jézus és júdás
liliana01
2019. január 20. vasárnap, 19:49
judás és simon.jpg
maroka
2018. február 01. csütörtök, 12:08
Judásfa2.jpg
sz719eszter
2016. június 26. vasárnap, 04:08
Judásfa1.jpg
sz719eszter
2016. június 26. vasárnap, 04:08
judás és jézus.png
chillik
2016. június 07. kedd, 14:41
Júdás és Jézus 01.jpg
chillik
2016. május 27. péntek, 05:30
Júdás és Jézus 02.jpg
chillik
2016. május 27. péntek, 05:30
Júdásfa virága.jpg
pacsakute
2015. április 12. vasárnap, 07:25
judásfa.jpg
feviroza
2014. május 05. hétfő, 14:10
judásfa
erzsikepuskas
2014. április 13. vasárnap, 21:28
Judásfa
andomanyi
2012. április 25. szerda, 13:25
judásfa.jpg
durcimarcika
2012. április 12. csütörtök, 18:53
Együtt a tanítványokkal
sanci81
2018. március 13. kedd, 18:11
Jézus és a tanítványok
sacimama
2013. december 29. vasárnap, 15:28
Emmausi tanítványok
sacimama
2013. szeptember 16. hétfő, 23:17
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.