Belépés
2020. július 07. kedd | 28. hét | 189. nap | 02:50 | Apollónia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Haladjunk előre
akadályon, ami gátolja az Istenért való szolgálat útját. Lehet az akadály folyó, hegy vagy kapu, az mind elhárul, amint közeledünk, feltéve, hogy tovább törünk előre. Ha az egy hegy, akkor eltávozik és a ,,tengerbe" veti magát (Mk 11,23), feltéve, hogy megingathatatlan bizalommal közelítjük meg.
Van-e valamilyen nagy akadály, ami éppen most zárja el szolgálatod útját? Akkor tarts egyenesen előre az Úr nevében, és az nem marad többé az úton! (Henry Clay Trumbull)
Hiába ülünk le és sírunk, miközben a Mindenható szava azt mondja, hogy soha ne álljunk meg a fölfelé és előre való haladásban. Bátran menjünk tovább, akár a sötétben is, ha alig látjuk az erdőt magunk előtt, vagy ha utunk átvezet egy hegyi ösvényen, ahol bármilyen kiinduló pontról csak néhány lépést látunk előre.
Igyekezzünk! Ha szükséges, ahogy az ősi izraelitákkal történt, felhő- és lángoszlopokat találunk, hogy mutassák az utat a sivatagon való átkelés közben. Isten ad vezetőket és vendégfogadókat az úton, és találunk
kalmanpiroska, 2020. július 04. szombat, 21:18
"Csendesedj el!"
hogy Isten várakozik lényem mélyében, hogy szóljon hozzám, ha eléggé elcsendesedem ahhoz, hogy meghalljam a szavát.
Feltételeztem, hogy ezt nem lehet nehéz megtenni, ezért próbáltam elcsöndesedni. Nem sokkal azután, hogy ezt elkezdtem, úgy tűnt, hogy egy óriási, pokoli zűrzavar kezdett elszabadulni. Hirtelen ezerféle hangot és zajt hallottam kívülről és bentről, amíg már nem hallottam semmi mást, csak hihetetlen tombolást. Némelyik hang az enyém volt, az én kérdéseim és még az én imádságaim is, miközben más hangok az ellenség kísértéseiből eredtek, és hallottam a világi zűrzavar hangjait is mindenfelől.
Akármerre fordultam, visszalöktek, rángattak, miközben leírhatatlan nyugtalansággal és túláradó zajongással találkoztam. Úgy tűnt, kénytelen vagyok hallgatni ezeket és válaszolni valamilyen módon. De Isten ezt mondta: ,,Csendesedj el, és ismerd el, hogy én vagyok az Isten!" (Zsolt 46,10) Aztán elmém megtelt aggodalmakkal, saját felelősségeimmel a holnapra vonatkozó terveimmel
kalmanpiroska, 2020. július 02. csütörtök, 21:39
Tartalom és csomagolás
kívántam, sőt ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak."
Nos, szégyenletes lenne, ha egy normális gyülekezet nem gondoskodna lelkipásztora megélhetéséről, Isten maga Pál apostolt használta fel arra, hogy ebben a vonatkozásban lefektessen néhány szabályt.
A tény azonban tény marad, a tekintetben, hogy szoros viszony áll fenn az üzenet, és az üzenetet átadó személy magatartása között. Ha azt mondjuk az embereknek, hogy Isten törődik velük, miközben nyilvánvaló, hogy mi ,,a kisujjunkat sem mozdítjuk", akkor az üzenet hihetetlen lesz.
Az észak-amerikai kontinensen rengeteg vallási szélhámos van. Le kell leplezni, és el kell utasítani őket, mert szégyent hoznak Isten egyházára. Ők nem a juhokkal törődnek, a gyapjút akarják lenyírni róluk.
Mi vagyunk a ,,csomagolás", melyben Isten kegyelmét kínálja az embereknek. Mindig készek vagyunk ezt mondani: ,,Kérlek, ne a csomagolásról ítéld meg a tartalmat!" Nem
kalmanpiroska, 2020. július 01. szerda, 07:29
A teljes üzenet
ezt az ószövetségi figyelmeztetést. Pál nem felejtette el.
,,Tiszta vagyok a véretektől - mondta Pál -, mert én Isten teljes akaratát hirdettem." Amikor azt mondja, hogy ,,teljes akaratát", akkor ezen Isten kijelentésének egészét érti. Nem hamisította meg az igazságot, és nem volt egyoldalú. Amikor mi féligazságokat tárunk az emberek elé, nem szolgáljuk vele Isten dicsőségét, és nem szolgáljuk vele az emberek érdekeit.
Ha rendelkezésünkre áll egy gyógyszer a rák ellen, miközben a rákos betegek sorra halnak meg körülöttünk, akkor a gyilkosság bűne terhel bennünket, mert nem segítettünk. Nem hozhatjuk fel mentségünkre, hogy mindig kedvesek voltunk a haldoklóhoz.
Nem tanúsítottuk irántuk azt az egyetlen kedvességet, amelyik igazán fontos volt. Visszatartottuk
azt, ami megmenthette volna őket.
Nehéz és kínos az embereket olyan veszélyekre figyelmeztetni, amelyeket nem látnak. De meg kell
tennünk. Akik megvetik az Isten Fiának szeretetét, el fognak
kalmanpiroska, 2020. június 29. hétfő, 21:02
Kilenc bemutatót tervez a jövő évadban a Katona József Színház
mutatják be Tárnoki Márk rendezésében a Kamrában, majd Brian Friel Apák és fiúk című, Turgenyev regényéből adaptált művét Ascher Tamás rendezi a nagyszínpadon. Április végén Heinrich von Kleist Pentheszileia című drámájának Mikó Csaba által készített változata látható a Kamrában, szintén Tarnóczi Jakab rendezésében.

Az évad két utolsó premierjét májusban tartják. Ekkor pótolják az idénre tervezett Moszkva-Peking Transzszimfónia bemutatóját. Kárpáti Péter darabját Novák Eszter rendezi a nagyszínpadon, miközben Vinnai András és Dankó István szövegéből Magyar Biblia címen készül előadás a Sufniban Dankó István rendezésében. A szintén az idei évadra tervezett Káli holtak bemutatója 2021 őszére csúszik, Térey János regényének színpadi változatát Dömötör András rendezi.

A közleményben a társulat köszönetet mond nézőinek, hogy vissza nem váltott jegyeikkel, pénzbeli támogatásaikkal és üzeneteikkel nemcsak anyagilag, hanem lelkiekben is támogatták a színházat ebben a kihívásokkal teli időszakban.

A
velemenyezd, 2020. június 23. kedd, 22:12
Állj ki az igazságért!
,,De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra?" (1Pt 3,13)

Isten kegyelme csendessé és szerénnyé tesz bennünket, de szenvedélyessé is: szenvedélyes igazságszeretővé. Isten kegyelme visszatart bennünket attól, hogy hangoskodók és erőszakosak legyünk. Isten Lelke azonban igenis eltölt minket buzgósággal az iránt, ami igaz.
A keresztyének erősen meg vannak győződve az igazságot és a hamisságot illetően. Nem elég, ha csak azon a véleményen vagyunk, hogy a bűn nem fizetődik ki. Ez a tv-erkölcs. Határozottan az a meggyőződés éljen bennünk, hogy az igazság örök osztalékkal fizet.
Ha hiszünk Istenben, bátran ki kell állnunk az igazságért. Ami csak igaz, való és jó, az Istentől jön. Ezért az igazság, valóság és jóság keresése tőle való. Általa megy végbe, és hozzá vezet. Miért legyünk hát félénkek, ha magának Istennek az útján járunk?
Vannak fiúk és lányok, akik mélyen hallgatnak, amikor bűncselekmények történnek az iskolában. Pedig aranyos kölkök. Hiszik, hogy a
kalmanpiroska, 2020. június 23. kedd, 07:34
12. évközi hét hétfő 06.22
talán nem is tudják, hogy Jézushoz köthető, az ő hegyi beszédében hangzott el.
A másik ember hibáit mindig könnyebben észrevesszük, mint a magunk bűneit. És természetesen szívesebben is foglalkozunk velük, a magunkét pedig inkább leplezni igyekszünk. Az igazság azonban a következő: a másik emberben a saját hibánk a leginkább zavaró. Amit az ő legrosszabb tulajdonságának tartunk, az bizony bennünk is megvan.
És sajnos van ennél rosszabb is: másokra vetítjük a saját rossz tulajdonságainkat, miközben nekik nincs is olyan bűnük. A másik ember ártatlansága, tiszta élete, becsületessége annyira zavar bennünket, hogy hamisan megvádoljuk őt. A saját bűneink miért nem zavarnak ennyire bennünket?
Viselkedésünk hátterében az áll, hogy próbáljuk elhárítani a felelősséget: nem én vagyok a hibás, mindenért a másik a felelős, mindent ő kezdett. Jézus világossá teszi, hogy ez képmutatás és ezzel nem megyünk semmire. Bűneinktől úgy szabadulhatunk meg, hogy belátjuk azokat, megbánjuk és bocsánatot kérünk
maroka, 2020. június 22. hétfő, 09:35
A búzát megtörik
követelik energiáinkat és kitartásunkat, ezáltal nyeri meg lelkünk a legerősebb tulajdonságokat az életben. A nagyapa régi órasúlyai felelősek a forgásért. Sok tengerész nézett már szembe erős széllel, de arra használta, hogy kikötőbe jusson. Isten az ellenállást választotta ki, mint katalizátorát a hitünknek és a szent szolgálatnak.
A Biblia legkiemelkedőbb személyeit összetörték, megtaposták és megőrölték, hogy kenyérré legyenek az éhezőknek. Mivel Ábrahám osztályelsőként elviselte a szenvedést, miközben engedelmes maradt, ezért diplomájára oda vannak írva ezek a szavak: ,,A hit Atyja." Jákób, mint a búza, elszenvedte a cséplést és őrlést. Józsefet megverték és megsebesítették, és arra kényszerítették, hogy elviselje Pótifár házát és Egyiptom börtönét, mielőtt a trónra került. Dávid, akire vadásztak mint zsákmány állatra a hegyeken, megsebesült, elfáradt és lábsérülést kapott, és ezzel őrölték kenyérré a királyságnak. Pál sohasem lehetett volna finom lisztté a császár háznépének, ha nem
kalmanpiroska, 2020. június 22. hétfő, 06:49
Egy festőt egyszer arra kértek, rajzolja le a békességet.
a szélben sodródó leveleket,
a villámokat, mik átjárták az eget.
A ház előtti tölgy recsegve hajlongott,
kövér esőcseppek verték az ablakot.
A festő nem tudta, tovább hogyan legyen,
Istent kérte hát, hogy csodát tegyen.
Tekintete ekkor ismét a fára esett,
s ott meglátta, amit egész nap keresett.
A fa egyik vastag benső ágán,
úgy a fának szíve táján,
a viharról szinte mit sem sejtve,
ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve.
Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég.
Ez hát az igazi békesség.
"Uram, te megmutattad békességedet!"
- szólt a festő, és nem tévedett.
Csodálatos isteni békesség ez,
mit a viharban alvó madár jelképez.
A világ legyen bármily nyugtalan,
ha szívünkben Isten békessége van.
Ő minden gondot vállára vesz,
s bennünket szabaddá, békéssé tesz.
Az Ő békessége tökéletes,
minden félelemtől mentes.
Nekünk szánja ezt a békességet,
s tőlünk csak egyet kér: engedelmességet.
lilagondolatok, 2020. június 20. szombat, 14:57
Csöndesülj!
a fejük fölötti boltozatról felülről, mire ők megálltak és leeresztették szárnyaikat." (Ez 1,25)

Mi a jelentőségük ezeknek a szavaknak: ,,megálltak és leeresztették szárnyaikat"? Az emberek gyakran kérdezik: ,,Hogyan hallhatnám meg az Úr szavát?" Ennek titka a következő: ezek az ,,élőlények" (5.vers) akkor hallották meg a hangot, amikor ,,megálltak és leeresztették szárnyaikat".
Mindnyájan láttunk már madarat csapkodni a szárnyaival, miközben egy helyben állt. E versben azonban azt olvassuk, hogy ,,egy hang hangzott..., mire ők megálltak, és leeresztették szárnyaikat".
Ültél-e már valaha vagy esetleg térdeltél-e az Úr előtt, és mégis tudatában voltál annak, hogy lélekben csapkodtad a szárnyaidat? Ha igen akkor nem tanúsítod a valódi nyugalom állapotát, amikor az Ő jelenlétében vagy.
Egy kedves ember mondta nekem ugyanerről a témáról néhány nappal ezelőtt: "Bizonyos dolgokért imádkoztam, de
kalmanpiroska, 2020. június 20. szombat, 07:11
Kicsoda Mária ?
téves elképzelés nagyon elterjedt a Szűzanyával kapcsolatban és abból fakad, hogy emberként nehezen tudjuk megérteni az engedelmesség és alázat fogalmát. Igen, Mária engedelmes és alázatos volt, de ez nem azt jelenti, hogy balek, szolgalelkű vagy megalázkodó lett volna. Sokkal inkább azt jelenti, hogy mindvégig tudta, hogy Istennek tökéletes terve van számára, jobb, mint a sajátja, nagyobb, mint amit fel tud fogni. Azt jelenti, hogy nagyvonalú volt mindenben és őszintén törődött a körülötte levőkkel. Miközben alázatos volt, magabiztos is - gondoljunk Máriára a kánai menyegzőn (Jn 2.1), amikor kitartóan kérte Jézust, hogy tegyen valamit a helyzet megoldása érdekében. Ahhoz is erősnek kell lenni, hogy valaki engedelmes legyen. Ahogyan ahhoz is, hogy valaki menekült legyen (Mt 2.13), hogy szegénységben felneveljen egy gyermeket egy olyan helyen, ahol gyanakvás és gúny veszi körül, és az országot egy másik nép erőszakos megszállói uralják.

Erősnek kellett lennie ahhoz is, hogy végignézze, ahogy
suzymama, 2020. június 18. csütörtök, 18:56
Krisztus eljön
Krisztus eljön, és amikor eljön, az lesz, aki a hajóban felállt, és megdorgálta a szelet. És az emberek csodálkozni fognak, mert a tomboló szenvedélyek, a viaskodó vélemények és a véres háborúk vihara le fog csendesedni, és szentjei csodálni fogják Őt, és megdicsőül minden hívő emberben, miközben maguk a hitetlenek is csodálkozni fognak, és ezt mondják: ,,Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?"
Boldog szemek lesznek azok, amelyek azon a napon örvendezve meglátják majd Őt. Boldogok lesznek azok az emberek, akik az Eljövendő jobbján ülnek majd. Ó, kedveseim, az én szemem és a ti szemetek meglátja majd Őt, ha először a kereszten függő Megváltóra tekintettünk, és megtaláltuk nála az üdvösségünket. Bátorság, testvérek, még ha csapdosnak is a hullámok, és üvöltenek is a szelek. ,,A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk." Az Ő jelenléte miatt minden bizonyos, és az Ő megjelenése miatt minden dicsőségesen végződik majd.

C. H. Spurgeon
kalmanpiroska, 2020. június 17. szerda, 22:26
1/743
Képek, videók
Henry-Cavillanmo03.png
charlotteani
2016. november 16. szerda, 16:36
Henry-Cavillanmo04.png
charlotteani
2016. november 16. szerda, 16:36
henry-cavillg.png
charlotteani
2016. november 13. vasárnap, 22:21
immortals-henry-cavill -2.
charlotteani
2016. április 23. szombat, 20:51
Henry-Cavill-Immortals -on
charlotteani
2016. április 23. szombat, 20:46
Henry-Cavill-Immortals -02
charlotteani
2016. április 23. szombat, 20:34
Henry_Cavill_Michael_M ull
charlotteani
2016. április 23. szombat, 20:11
Henry_Cavill_by_Simon_ Emm
charlotteani
2016. április 23. szombat, 20:11
Akadály.gif
pacsakute
2019. május 05. vasárnap, 16:09
lehet ... akadály ....jpg
dnemethk
2017. március 09. csütörtök, 21:46
semmi sem akadály
naplopoleon
2015. november 26. csütörtök, 21:21
Akadály leküzdés.jpg
pacsakute
2015. szeptember 26. szombat, 20:52
A szürkület sem akadály
wob
2015. szeptember 13. vasárnap, 14:52
akadály.jpg
bbbarbara
2015. augusztus 29. szombat, 22:46
akadály.jpg
lenke1964
2015. augusztus 14. péntek, 20:23
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.