Belépés
2019. január 19. szombat | 3. hét | 19. nap | 13:38 | Sára, Márió
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Picike HUMOR talán mosolyt fakaszt ...
I.

1./ - Pincér! van még a tegnapi borból?
- Igen uram ! Természetesen!
- Akkor , hozzon nekem egy korsó sört !
2./ - Mama! Már nem szeret a Béla !
- Miből gondolod, kislányom ?
- Tegnap azt mondta, hogy kezdek rád hasonlítani.
3./ - Géza, el akarsz hagyni?
- Igen !
- De a múlt héten azt mondtad, én vagyok az álmaid asszonya!
- Igen , csak közben felébredtem .
4./Két hipochonder beszélget:
- Napi két almával távol tarthatod az orvost a háztól.
- Persze! Különösen , ha pontosan célzol !
5./ Szakad az eső, dörög , villámlok.
Csöngetnek .
- Jaj , anyuka! Miért ácsorog az esőben? Miért nem megy megy haza?
6./Éjszaka halk suttogás hallatszik a börtönben :
- Mióta van itt?
- Tíz éve.
- Jó itt magának ?
- Nem .
- Hajlandó velem megszökni?
- Nem .
- Miért ?
- Mert én vagyok a börtönőr!

II.

1./ A francia, a német és a skót sört iszik. Észreveszik ,hogy mindhármuk
simocsi, 2019. január 17. csütörtök, 14:18
Schvalm Rózsa
SCHVALM RÓZSA

Schvalm Rózsa (Nagyvázsony, 1942 szept. 26-án születtem - )

"Verseim írása most, idős napjaim öröme, csodálatos ajándéka. Elbűvöl a teremtett világ, a táj szépsége, valamint a hit világa."
Schvalm Rózsa

AVAR ZÖRREN LÉPTEIM ALATT

Ősz barangol" már a fák között,
szívembe is csendje költözött.
,,Kóró lett a fényes laboda"
piros levelén rozsda foltja.

Lombsátorát bontja az erdő,
nap sugarát rejti a felhő.
Néha-néha makkok koppannak
avar zörren lépteim
menusgabor, 2019. január 16. szerda, 17:00
"Gyáva a szívem. Az imák az Égben összeérnek. Uram.
"Gyáva a szívem. Az imák az Égben összeérnek. Uram. Valahogy már késő. Nem tudom rád bízni magam. Noha nem akarom csüggedten tudomásul venni - se magamat, se a bűnösségemet, se téged. De be se akarok csapni senkit. Legföljebb téged. Az ima a szív emlékezetének gyakori ébresztgetése. Gyakrabban kell emlékezni Istenre, mint ahogyan lélegzetet veszünk. Irgalom Atyja, ne hagyj el. Hogyan tovább? Erre várok tőled választ, mert ez az én kérdésem. Úgy szoktál válaszolni, hogy nem válaszolsz. Szépen tudsz hallgatni, Uram. Ha kérdezlek, hallgatsz, és ha már nincs több kérdés, az lesz az igazi válasz. Mégis most azt kérdem, mi végre. Ki vagy Te, Uram, és ki vagyok én? Tudom, rossz kérdés. Engedj látnom. Árva szívem holt erét töltsd meg, égi Jóság."
ESTERHÁZY PÉTER
koszegimarika, 2019. január 04. péntek, 09:16
Jairusként
Jairusként

Jairusként futok Hozzád,
gyermekem halálos beteg.
Van orvos, van orvosság,
mégis, csak Te mentheted!

Uram, könyörülj rajta,
egyedül Hozzád vihetem,
nézd, hogy sápad arca,
szeme is bágyadt, fénytelen.

Uram, te nem jöhetsz későn!
Szólj hozzá, érintsd meg,
tekints rá szelíden, féltőn,
parancsolj, gyógyuljon meg!

Uram, Te mindent megtehetsz,
Nálad nincs lehetetlen,
próbáld meg gyenge hitemet,
könyörgök, sírok szüntelen!

Jairusként futok Hozzád,
gyermekem halálos beteg,
van orvos, van orvosság,
mégis, csak Te mentheted!

Petrőcz Lászlóné Hanzlik Mária
kalmanpiroska, 2019. január 02. szerda, 14:20
Önvizsgálat 10 pontban
ÖNVIZSGÁLAT 10 PONTBAN

1. Sokan mondják, hogy szeretik Jézust,

azonban nem lépnek vérszövetségre Vele!

2. Sokan érzik át, hogy mit tett értük Jézus,

s milyen kevesen teszik meg azt, amit Ő kér tőlük!

3. Hányan döntenek úgy, hogy megváltoznak,

mégis kevesen kötelezik el magukat az igazság megismerésére!

4. Mennyien hisznek Jézusban és a feltámadásban,

de olyan kevesen követik Őt a keskeny úton!

5. Tömegek mondják el a Jézust befogadó imát,

azonban nagyon kevés az odaszánt tanítvány!

6. Hányan, arrébb tolnak hittel egy hegyet,

mégis, figyelmetlenül megbotlanak egy út széli kavicsban!

7. Mennyien dobnak nagy címletet a perselybe,

de elfordítják arcukat a nincstelenektől!

8. Sokan örvendeznek Isten csodálatos szeretetében,

mégis nehezen gyakorolnak kegyelmet mások
dandej, 2018. december 31. hétfő, 19:57
Kis Jézus bemutatása a templomba
küldöttét. Ő a Megváltó, aki szabadulást hoz az egész emberiségnek a bűntől és a haláltól. A karácsonyi örömhírt Simeon szavai nyomán így fogalmazzuk meg a mai napon: Jézus számunkra a szabadító. Nem erős felnőttként, hódító hadvezérként vagy erőskezű uralkodóként érkezik, hanem gyenge és erőtlen gyermekként születik meg emberi világunkba, s egész élete folyamán gyengédségre, szeretetre, szelídségre tanított mindenkit. Senki sem nézné ki belőle most, a születésekor, hogy az egész világot megváltoztatja, mégis megteszi. Születésével megújul az egész teremtett világ és benne az ember, aki ezidáig megváltásra váró ember volt, de az Úr kereszthalálától már megváltott ember.
A bűntől való szabadulás, a megváltás üzenete az egész emberiségnek szól, amelyet mi keresztények szüntelenül hirdetünk azoknak, akik az üdvösségre vágyakoznak. Hirdetjük a Krisztusban való újjászületés lehetőségét, hirdetjük a szív megtérését, hirdetjük, hogy Krisztusban mindenki felismerheti Szabadítóját és Üdvözítőjét. Simeon egykor
maroka, 2018. december 29. szombat, 14:49
Balázs Béla
jeles egyénisége, akinek műveinél is jelentősebb a szellemi hatása - többek között - a barátaira (Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lukács György, Fülep Lajos, Hauser Arnold, Mannheim Károly) és a filmesztétikára.


AZ ARARÁTON

Nézz le Úristen, nézz le,
Valami nincs itt rendben.
Én azt mondottam, itt vagyok
És nem vettél el engem.

uram, én levetkőztem,
Mégis meztelen vagyok,
Fülem befogtam és süket,
Hunyt szemeim vakok.

Virágtalan a kóró.
Valami nincs itt rendbe:
Szívem pusztává pusztítottam
És nem kiáltasz benne.

Fekete semmiben semmi
Meztelen, meredő kérdés.
Repül a nyíl, ha célt nem állsz is
És nincsen visszatérés.

Oh uram, füleidben
Kiált és nincs mit tenned,
Mert én hiszek, mert én hiszek,
Mert mégis hiszek benned.

Viharos Araráton
Szivárványtalan
menusgabor, 2018. december 21. péntek, 16:45
Dapsy Gizella
homlokomra
Tűzlángos mámort szikrázott az ajkad
És csókod lángja az eremben lüktet
Sorvasztó, titkos lélek-kárhozással.
Te nem tudsz róla, hogy acélkezednek
Hűs szorítását a szívemig érzem
S míg a szemed rám gúnyos gőggel villan;
Én fáradt boldog remegéssel hajtom
Kevély válladra szomorú fejem...
Te nem tudsz róla, hogy követ a lelkem
Halálos vágyú, könnyes suhanással,
Halkan felbúgó szomorú jajszóval.
Hozzád nem érnek fojtott zokogása
Babonás imák sohasem. S ha mégis:
Te nem tudsz róla - Nincsen a szívedben
Ezüsthúr, egy sem...
Ha egy is volna : az égig ujjongva
Csendítné vissza lelkem suttogását -
És a szívemről száz himnuszt dalolna,
Gőgöst, királyit, forrót, diadalmast!
Ha egy is volna: én hozzám beszélne,
Bennem fogant álommelódiákon,
Szelíd szavak kis gyönge, puha szárnyán,
Vagy tört csuklással, a lelkemig marva -
Átkozva, áldva - de hozzám, de nékem!
Ha egy is volna: nem látnád
menusgabor, 2018. december 20. csütörtök, 14:15
Isteni közbeavatkozás
nép a parlamentbe juttatta őket, még most sem tartják a szájukat, még most is gyűlölködnek, még ma is egymás ellen uszítják - uszítanák - a népet. De ma nem figyel rájuk senki. Mert egymáson segítenek, s nincs idejük a gyűlölködésre. Ha a sok ellenzéki, patkányviselkedésű bűnöző nem hergeli őket, akkor ez a nép, jó nép sanyargatás nélkül is. Látod, Márton püspök földjén nem esik, s nem is fúj. Mert ők megköszönik a rosszat és a jót egyaránt. Egykor hálátlanok voltak, de Trianon óta keresztet viselnek, mégis hisznek és hűek hozzám. Ők mentik majd meg ezt a mélyre csúszott és állhatatlan anyaországi nemzetet is, hidd el!
- Hogy lesz Uram eztán? Mindig szenvednie kell ennek a nemzetnek, hogy megmaradjon?
- Valahogy úgy. Hacsak meg nem érti végre, hogy a szeretet és a hit sokkal többet ér, s nagyobb biztonságot ad, mint a pénz, a hatalom, és a gyűlölség. Egyelőre azonban olykor kell neki a hó, a szél, az árvíz, a megaláztatás. De ne hidd, jó Zrínyi Miklós, hogy nem sajnálom őket. Én boldogságot akarok
klarika47, 2018. december 19. szerda, 18:30
Fekete István: Roráte - 1949 Karácsonyi novella
várja - gondolja Illés - hogy én menjek előbb. De abból nem eszel! Pedig már a gyertyát is eloltotta a dékán. Azaz a harangozó, szóval a sekrestyés. Azután: csend.
- Illés gondol erre, gondol arra, állát behúzza a meleg nyakravalóba és a szeme szép lassan lecsukódik.
- Nem! - ijed meg - ezt igazán nem szabad - s Mátéra néz, aki úgy látszik elaludt.
Hö-hö-hö. Ez hát a híres? - mosolyodik el magában. Pedig három évvel fiatalabb. Nem nagy idő, az igaz, de mégis csak fiatalabb. Aztán meg, milyen sárgák a fülei. Na, akár a halotté.
Uram Isten! Csak nem lett vele valami?
Harag ide, harag oda - a rothadt szilva is lepottyanik egyszer a fáról - csendben odamegy Mátéhoz, és kicsit borzongva megérinti a vállát.
- Hallod-e, te! Máté!
Máté felhorkan:
- Hö? Mi? - és néz Illésre, mint a csodára.
-Te vagy az, Illés?
- Én hát. Hát mondok megnézlek, mert olyanformán ültél, hogy ...
És nézi egymást a két
maroka, 2018. december 17. hétfő, 17:24
Reichard Piroska versei
szóltam,
még sem tudom, Uram, ki voltam!HAZATÉRÉS

Ritka vendége lettem önmagamnak,
fáradtan indulok és mindég elkésem;
tétován állok az előszoba-ajtón
s mielőtt a szobák kábult csendjét
felriaszthatná félénk csengetésem,
elszaladok. S a napok tovább rohannak.

Olykor még lopva benyitok a nappaliba,
egy percre mégis szeretném megtalálni magamat;
gondozatlanul szanaszét hever itt minden,
a tükör idegen bólintással fogad,
messzejárt arcomat nem ismeri meg;
kelletlenül ásitanak elém a székek, a pamlag;
eső beverte a távolbanéző ablakokat.

S végig az elhagyott szobák során
csak magános árnyam s léptem ijedt visszhangja kisérnek;
felejtve fakuló arcképek a falakon
már nem is néznek rám, már nem is élnek,
s belepte a por kedves könyveimet.

Hol
menusgabor, 2018. december 17. hétfő, 16:00
Ügyes hörcsög
Egy férfi bemegy a kocsmába és odaszól a csaposnak:
- Uram, nincs pénzem. Ha mutatok valami érdekes dolgot, meghív egy italra?
- Persze, de csak akkor, ha tényleg egyedülálló a dolog.
A férfi előhúz a zsebéből egy hörcsögöt, leteszi az asztalra. A hörcsög leugrik, odaszalad a zongorához, majd elkezd játszani rajta.
A csapos szó nélkül leteszi az italt. A férfi megissza, majd kér még egyet. A csapos azt mondja:
- Na van még valami érdekesség?
A férfi kihúz a zsebéből egy békát, leteszi az asztalra. A béka elkezd énekelni a hörcsög zongorakíséretével. A csapos felajánl 500 dollárt a békáért, emberünk odaadja neki, majd bezsebeli a pénzt. Egy másik vendég megrökönyödve:
- Maga nem normális! Egy ilyen békával milliomos lehetne, ehelyett eladja 500 dollárért?
- Á, nem volt ez rossz üzlet, ez csak egy sima egyszerű béka! A hörcsög volt a hasbeszélő!
eva6, 2018. december 15. szombat, 19:13
1/655
Képek, videók
Picike.jpg
pacsakute
2017. április 19. szerda, 09:00
Picike elefánt.gif
pacsakute
2016. november 03. csütörtök, 23:03
Aranyos picike.jpg
pacsakute
2015. december 07. hétfő, 21:16
Picikék.gif
pacsakute
2015. november 19. csütörtök, 19:22
Picike és a nyuszik
pacsakute
2015. szeptember 24. csütörtök, 08:51
Picikék.jpg
pacsakute
2015. május 23. szombat, 18:55
ÚJ KÉP PICIKE NŐ.gif
rochlitzne
2015. május 14. csütörtök, 16:52
Picike.gif
pacsakute
2015. március 03. kedd, 17:35
Játékos picike
pacsakute
2014. december 23. kedd, 05:34
Játékos picike.gif
pacsakute
2014. szeptember 06. szombat, 22:20
A tegnapi buliban...
sanci81
2017. augusztus 18. péntek, 16:59
Tegnapi szedés
sanci81
2016. október 18. kedd, 17:23
Tegnapi, vén riadó 01.jpg
chillik
2016. október 14. péntek, 05:07
Tegnapi, vén riadó 02.jpg
chillik
2016. október 14. péntek, 05:06
Tegnapi tegnap siratása 0
chillik
2016. szeptember 11. vasárnap, 06:45
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.